You are on page 1of 3

P.O.

4 Beeldende kunst
Opdracht en beoordelingsformulier

Opdracht
Deze opdracht bestaat uit twee delen, waarvan deel 1 een directe uitwerking van de
Museumopdracht is.

Opdracht deel 1. Museum Presentatie


Maak een PowerPoint of Prezi presentatie met daarin het volgende:
1. Een fotoverslag van de stadsopdracht.
2. Drie slides met beelden van de gekozen kunstwerken uit het museum. Bij elk
werk wordt een podcast van 1-2 minuten geleverd, gekoppeld aan de slide,
waarin de informatie uit de Museumopdracht is verwerkt. Zie voor de verwachte
inhoud het boekje van de Museumopdracht. De podcast moet passen in een
audiotour van een museum.

Opdracht deel 2. In de stijl van...


Maak een werkstuk in de stijl van de kunstenaar uit Manifest

opdracht 3 van het Museumboekje, of een reactie op “Een manifest of handvest is


het werk. LET OP: Hierbij wordt niet iets bestaands een beknopte, meestal
puntsgewijze, weergave van
gekopieerd. Het wordt meer een soort ‘ode aan’. de stand- en/of
Daarbij wordt een kort manifest geschreven, waarin uitgangspunten van een mens
of een groep.”
wordt wat bedoelt is met het werkstuk.
Wikipedia

Culturele activiteit
Leerlingen bezoeken een museum op de CKV Museumdag van 5 februari. Op dezelfde
dag maken de leerlingen een zelfgeleide stadswandeling door Amsterdam. Bij beiden
activiteiten maken leerlingen opdrachten uit een opdrachtenboekje. Deze opdrachten zijn
belangrijk voor P.O. 4. Als de leerling NIET in staat is de Museumdag bij te wonen in
verband met ziekte of absentie om een andere geldige reden, moet de leerling zelf een
kunstmuseum bezoeken dat goedgekeurd is door de docent, en daarbij de opdrachten
maken, dit vóór de gestelde deadline. Daarnaast krijgt de leerling een vereenvoudigde
versie van de standswandelingsopdracht, die uitgevoerd kan worden in de eigen
woonplaats.

Examenprogramma
De opdracht past binnen het CKV examenprogramma domein B, ‘verbreden’. De opdracht
weegt 20% van het eindcijfer voor CKV.

CKV RSG Broklede P.O. 4 Opdracht en Beoordelingsformulier 1


Thema
Thema van de opdracht is ‘autonoom of toegepast’. Autonome kunstenaars maken kunst
die geen andere functie heeft dan die van uiting van innerlijke gevoelens en ideeën
omgezet in beeldtaal. Voorbeelden zijn schilders, beeldhouwers, fotografen e.d. Bij
toegepaste kunst heeft een kunstenaar te maken met een probleemstelling waarvoor een
oplossing gevonden moet worden. Het werk heeft een directe functie. Te denken valt aan
grafische kunst, architectuur, design e.d.

Deadline
Maandag 15 april*
* Stadstour, museumpresentatie en kunstwerk in de les, manifest in de les op papier en in Magister.

LET OP
1. PLAGIAAT IN WELK ONDERDEEL VAN DE OPDRACHT DAN OOK WORDT BELOOND
MET EEN 1.
2. ALS ER INDIVIDUEEL GEWERKT WORDT, KAN DEEL 2 VAN DE OPDRACHT
HERKANST WORDEN.
3. PER DAG DAT ER EEN ONDERDEEL VAN HET WERK TE LAAT WORDT INGELEVERD,
WORDT ER 1 PUNT VAN HET EINDCIJFER AFGETROKKEN.

CKV RSG Broklede P.O. 4 Opdracht en Beoordelingsformulier 2


Beoordelingsformulier P.O. 4

Beoordelingspunt Inhoud Max. Punten


punten
Opdracht deel 1: Leerlingen hebben in teams een uitgebreide 10
stadstour stadstour ondernomen, en de opdracht
voldoende gemaakt. Deze is op creatieve
wijze in een PowerPoint of Prezi
gepresenteerd.
Opdracht deel 1: Leerlingen hebben de museumopdracht 20
musea zorgvuldig en compleet gemaakt. De
podcast beantwoordt alle vragen, en
spreekt met enige diepgang over de
kunstenaars. De podcast en slides met
kunstwerken past goed bij de stijl van een
audiotour in een museum.
Opdracht deel 2: Een creatief ontworpen en volledig 40
kunstwerk kunstwerk wordt afgeleverd. Dit is duidelijk
in de stijl van of als reactie op de
kunstenaar in de museumopdracht.
Opdracht deel 2: Er is een kort maar krachtig manifest 10
manifest geschreven. Dit manifest legt het
zelfgemaakte kunstwerk goed uit. Het
manifest voldoet aan de randvoorwaarden.*
Actieve deelname Leerlingen nemen actief deel aan de lessen. 20
Huiswerk is altijd af en opdrachten zijn op
tijd en compleet ingeleverd. De leerling is
aanwezig op de museumdag.
Eindcijfer

*Randvoorwaarden
1. Goed Nederlands;
2. Lettertype zoals Times New Roman, Arial of Verdana, grootte 10/11/12, regelafstand 1,5;
3. Eventueel gebruikte afbeeldingen hebben een beschrijving en passen bij het werk, en zijn dus niet
slechts decoratie;
4. Bronvermelding als er bronnen gebruikt zijn;
5. Niet meer dan 300-500 woorden;
6. Vermelding van naam, klas, inleverdatum en docent.

CKV RSG Broklede P.O. 4 Opdracht en Beoordelingsformulier 3