You are on page 1of 2

MATLAMAT

o Menggalakkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum


selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang menjadikan dasar
1murid 1sukan.

o Menyerlahkan potensi pelajar dalam bidang sukan dan pengurusan program


disamping memberi peluang kepada pelajar-pelajar junior terlibat dengan
pertandingan di peringkat kebangsaan.

tujuan
Memupuk semangat berdaya saing melalui aktiviti yang dijalankan.

Melatih pelajar untuk memupuk sikap toleransi, bertanggungjawab, dan


menghargai peluang.

Memupuk semangat kerjasama dan mengikis sikap mementingkan diri sendiri


dalam membina pasukan.

Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, mempamer bakat, dan


merasai sendiri pengalaman mewakili sekolah sekiranya menyertai
pertandingan.

Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran pengurusan tekanan,


pengurusan masa dan penyelesaian konflik.