You are on page 1of 3
Allt fler turister upptacker Taiwan, och i fjol éversteg antalet utlandska besokare tio miljoner fér andra gngen nagonsin. Landet har kallats for Asiens okanda 6, och huvudstaden Taipei har. enalideles egen identitet med moderna skyskrapor, vacker natur och urgamla traditioner. ‘ir portugiserna, som fait ver hela virlden, forst hittade hit mitten av 1500-talet dipte de Taiwan till Tha Formosa, vlket betyder “den vackra én’. Aven de mest vana sjémannen maste ha imponerats avall grnska och de branta berg som lings med kustinjen sticker upp direkt fin Stilla havets vilda, bl vatten. Andi blandar minga svenskar fort: farande shop Taiwan med Thailand, eller tror att dren del av Kina, Detta fir synd, eftersom Taiwan erbjuder en annorlunda upplevelse jimafirt med de ‘mer vanliga asiatiska resmilen, Landet ALLT OM RESOR « 2/2019 fir ett unikum i Asien, ett land vars invnare virnar om sin demokrati. Det, ddynamiska civilsambillet kan fritt aanordna filmfestivaler eller Pride parader som mits av censur och forbud ‘andra delar av Asien. ‘Taiwan med kkinslan av att de just har besdkt det riktiga Kina, Detia tack vare bevarandet av traditionela skrivteeken, eller de Ihundratals mindre tempel av den sort som slogs sénder i Kina under kultar- revolutionen, men som hit fortfarande hittasivarje gathdrn, 1 Taiwan rider religionsfrihet, och den unga generatio- hillerstolt gamla traditioner vid liv Hit krivs heller inget dyrt och kring- ligt visum, Huvudstaden Taipeis kol- lektivtrafk dr effekti, billig och enkelt skyltad. Gatoma i rena, invinarna artiga och fi. av vrldens storstider i sikrare, Valdsbrott ar nagot man kknappt hr talas om pi Taipeis gator, (Och vad giller den skiinhet som portugiserna slogs av finns den att hitta redan i huyudstadens utkanter. Floder ‘och berg hills rena, och det tar bara tv ‘timmar att aka till ns sédra delar kind for sina strinder, med hjilp av det japanska snabbtig som firdas i300 kilometer i timmen, vind 19 laipeis stérsta nattmarknad Tatwan a kant sina natmarknader. Hartgger matensokus pb mindre atustana, och shoppingens ok Sidprvar och biligare kisser Den Sterstanatmarknaden ay dem alla iiger Shin, nbgra stationer norr om Tape Doten av osvanomeletter och den ahanesiskaspeciataten bubs bette gg tock ver de smote gn der fd eftermidcag from tli nat Storeken ge det nstan hope Tost at navgera, sip den tanen on vardra tlie plies run bland torkadefukter och liga vskorutan marker, Optimale om dil anala presente, ch frat prova i ménga fokaa spedaitete at dunte behover sata ig nea vd ndgot middagsbord amma Wal “Tunnelbanestationems Shin ele flantan (ere). TON RESOR » 2/2019 Mat fran hela varlden och organisk marknad Vid Yunshan fans env Taipei strsta Ustalningshalar som ackompanerss Svenav dess sot och fins parker TSnstning tl detains en stor ute Serverng ted matstind dar et grat Képo bila rater tn vridens aa, horn kneik, japan, names thalndst nse mesons col Dans ti ochre rts son aval iaia specoete. Brevi ger Srenenstor orgoiskmatatr och en Saath som serra sorters oon Sisko miko shal pstgissom pd ies: es hat rome 8 age Dahir en stor atorlemarknad irsmdsialiga dlr ler spinnande produiter én helo ndet ‘Tunmelbnesttonen Yuan- shan (re) is hogsta berg, Sr, Det stl oe ‘octet eter ongmingson som ar Oren tlannsonspurt ay vd: Paes uslesptser ocr alo Uangemed gota aprtr vo gear t oes ibe nave Benito cen Zusu 2Srtltyackr os eno en sma rer satel lam Ps Sopra Supimindretnentinme a upp aie prs ips gst pure sor pave 2 erbjudersival en valkornmen tilfvkt ymarhettan som vackra yer Bver ile fennecantor. Gir dliekt fn tunnelbane- 500 meter hig skyskrapa Taipei skyline domineras av kyskrapan Taipei 10, vars spira nar 509 meter ver marken, Byggnaden var varidens hogsta {in 2004 fram til at Bur Khalifa | Dubai snodde rekordet 2010, Uisiktsplatformen ~ gitman kommer p37 sekunder med hiss -ligger 392 meter Upp. En Klar dag ar vyerna, fen de grénskande kullarnai ber til havet nor, svindlande. Det ar alti bast att Aka upp ust nan solned- ‘ingen for att se hur staden saktatands ‘Upp. Om duvillha fina kort pa sjalva tormet rekommenderas en hak pa berget Xiang ‘shan, som nds genom tunnelbanestaio- nen med samma namn bara et stopp sbder om byggnaden, Tunnelbanestationerna Taipei 101 eller Xiangshan (dlink). 5. Chiang Kai-shek Memorial Hall historisk kontrovers | hjartat av Tipe tigger et stort tor, Ivars Ostra ande en minneshall for Taiwan tidigare diktator Chiang Kai-shek invigdes 1980. Chiang forblir en kontroversill 'person, Dels raddade han Taiwan undan Invasion av Mao Zedongs kommunis- ter sedan Chiang fyi hit med sina dterstiende trupper 1949, dels gjorde hans ‘egim sig skyldig til stra 6vergrepp mat lokalbefolkningen. Sedan Taiwan ‘lev en demokrati med fia val 1996 har minneshallenvartforemal or