You are on page 1of 1

Contoh Soalan Nisbah

1. Nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan ialah 12:16. Bilangan kek coklat ialah
2 buah. Berapakah bilangan kek pandan?
2. Kudin hendak membuat air anggur. Sebotol pati anggur mempunyai isipadu sebanyak
1.5 litre.
i) Berapakah isipadu pati anggur yang digunakan untuk membuat satu
bancuhan air anggur?
ii) Berapakah bilangan bancuhan yang dapat dibuat jika Kudin
menggunakan kesemua pati anggur yang ada?
iii) Berapakah isipadu air yang diperlukan membancuh kesemua pati yang
ada?
iv) Apakah nisbah sebotol pati anggur kepada bilangan bancuhan yang
boleh dibuat?
v) Apakah nisbah isipadu pati anggur kepada isipadu air bagi satu
bancuhan?
vi) Apakah nisbah isipadu pati anggur kepada isipadu air bagi kesemua
pati yang ada?
vii) Jika Kudin ingin membancuh 2 botol pati anggur, berapakah isipadu
yang diperlukannya?
3. Dalam satu kotak, ada 2 biji guli hijau. Nisbah guli hijau dan biru ialah 1:3.
i) Hitung bilangan guli biru.
ii) Jumlah guli di dalam kotak.