You are on page 1of 1

REZERVACIJE

DATUM: DOGAĐAJ:

IME I PREZIME BROJ OSOBA VISEĆI/SJEDENJE BROJ STOLA NARUDŽBA