You are on page 1of 1

IME I PREZIME ______________________________________________

MJESTO STANOVANJA________________________________________

DATUM RODJENJA ___________________________________________

BROJ TELEFONA _____________________________________________

ZNANJE NJEMAČKOG _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(opisati znanje jezika svojim riječima)

MOGU RADITI OD ____ . ____ . _________ DO ____ . ____ . _________

PREPORUKA ________________________________________________

Datum Potpis

____________________ ________________________