You are on page 1of 3

Prijavni upitnik

Bewerbungsbogen

Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja koja slijede. Upitnik popunite ili rukom (velikim
štampanim slovima) ili elektronski, upisujući tekst u za to predviđena mjesta.
Datum prijave:
Bewerbungsdatum

Osobni podaci o kandidatu


Ime i Prezime:
Vorname und Name
Adresa:
Adresse
Telefon:
Telefon-Nr.
E-mail:
E-Mail
Datum i mjesto rođenja:
Geburtsdatum und -ort:
Bračni status:
Familienstand
Vozačka dozvola:
Führerschein
Fakultet:
Fakultät
Univerzitet:
Universität

Osnovni podaci u vezi sa odabirom i zapošljavanjem

Datum trajanja raspusta na potvrdi je Od do


Die Sommer/Winter-Semesterferien dauern ab bis
Mogu raditi Od do
Ich kann arbeiten ab bis

Potvrđujem da su moje izjave i potvrda o upisu istinite i potpune.


Ich bestätige, dass meine Angaben und Immatrikulationsbescheinigung der Wahrheit entsprechen und
vollständig sind.

Datum i mjesto: Potpis:


Datum und Ort Unterschrift

_______________________ __________________
Poznavanje stranih jezika
Fremdsprachenkenntnisse
Jezik Nivo znanja (zaokružiti)
Njemački (Deutsch) A1 A2 B1 B2 C1 C2
Engleski (Englisch) A1 A2 B1 B2 C1 C2

Opis znanja njemačkog jezika(svojim riječima)

Preporuka

Preostali dani
Student može raditi u SR Njemačkoj u toku jedne godine 90 dana. Godina dana se računa
od dana kada se prvi put počne raditi pa do istog datuma slijedeće godine. Onaj ko nije
nikako do sada radio preostali broj dana je 90.

Preostali broj dana je

Radno iskustvo u Njemačkoj:


Molimo Vas da navedete podatke o svojim posljednjim stalnim, honorarnim, pripravničkim
ili volonterskim poslovima.

Naziv poslodavca Razdoblje rada Opis posla Mjesto


Sljedeće dokumente skenirane pošaljite na: studenti.prijave@gmail.com

1. Immatrikulationsbescheinigung
2. Pasoš (prva strana sa slikom)
3. Ispunjen ovaj obrazac

Dokumente treba poslati u tri PDF dokumenta sa imenima: Imma.pdf, Pasos.pdf i


Obrazac.pdf
Za dostavljanje orginala bit ćete obaviješteni.

Svi nepotpuno popunjeni dokumenti, loše skenirani, nečitko napisani, kao i nevidljivi
pečati neće biti uzeti u dalji odabir.

Saglasan/na sam s time da se ovi podaci,kao i svi podaci koji proisteknu iz selekcijskog
postupka, smiju koristiti u svrhu zapošljavanja u Njemačkoj. Unosom datuma prijave i
potpisom potvrđujem istinitost svih navedenih podataka, saglasnost sa njihovom
provjerom i odgovorno tvrdim da sam student navedenog fakulteta. Za sve netačne
informacije snosim vlastitu pravnu odgovornost.

Datum prijave i mjesto: Potpis:

_____________________ __________________