You are on page 1of 1

KEJOHANAN SEPAKTAKRAW

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH


DAERAH : PORT DICKSON
TAHUN 2018

PENDAFTARAN REGU

SEKOLAH : SMK PASIR PANJANG REGU : A / B


KATEGORI : BWH 12 / BWH 15 / BWH 18

STATUS NAMA NO. H/P


PENGURUS EN. ANWAR BIN IBRAHIM

JURULATIH EN. ANWAR BIN IBRAHIM

NO. TARIKH
NAMA PENUH PELAJAR NO. KP/S. LAHIR
JERSI LAHIR
1 ABDUL SHAFIZ BIN ABDUL RAZAK 030119-05-0417

10 MUHAMMAD RAHIMIN BIN ROSLI 031221-05-0135

11 MAZLAN WAN CHIK BIN ABDULLAH 040825-10-0505

9 MUHAMMAD HAIKAL BIN MOHD SHARIF 040615-05-0263

Disahkan oleh:
Pengurus : Pengetua / Guru Besar

……………………………………………… ………………………………………………
Nama: Nama :
Tarikh : Tarikh :

 Borang Pendaftaran Regu hendaklah diserahkan semasa hari kejohanan bersama;


- Bwh 12 Thn : Borang R01, R02 dan salinan Sijil Kelahiran yang telah disahkan.
- Bwh 15 & 18 Thn : Borang M01, M02 dan salinan kad Pengenalan yang telah disahkan.