You are on page 1of 2

PRIVACYVERKLARING GYMNASTIEKVERENGING O.K.K.

WERKENDAM

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging OKK, gevestigd te Werkendam, ingeschreven in het


handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271500, hierna te noemen ‘OKK’.

Vanzelfsprekend hecht OKK veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van OKK met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan,
delen, beschermen en aanpassen van uw persoonsgegevens (‘Privacybeleid’). Dit Privacybeleid is van toepassing op
alle uitingen van OKK, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van
mobiele apparatuur.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van de website stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren
door OKK van uw persoonsgegevens, zoals beschreven op de website, deze Privacyverklaring, de statuten en het
huishoudelijk reglement van OKK (te vinden op deze website).

Verzameling en gebruik persoonsgegevens


OKK verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf verstrekt aan OKK of een van haar leden, tenzij
anders is aangegeven in deze Privacyverklaring. OKK verzamelt voornamelijk doch niet uitsluitend de volgende
persoonsgegevens:
• naam;
• adres;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• leeftijd/geboortedatum;
• geslacht;
• bankrekeningnummer.

Cookies
Om de website van OKK aan te bieden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met
de pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed functioneren van de website, maar ook cookies
waarvan het effect niet direct zichtbaar is, zoals Google Analytics, zijn belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers
heeft OKK namelijk slechts een beperkt beeld van het gebruik van de website en waar de verbeterkansen liggen.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u het opslaan van cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe
dit werkt, kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van de Consumentenbond.

Binnen de website van OKK worden de volgende cookies gebruikt:


• functionele cookies, deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website;
• analyticscookies: via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld.
Zo ziet OKK bijvoorbeeld hoe bezoekers de website gebruiken en kan zij op basis daarvan de website
verbeteren;
• social plug-in trackingcookies: cookies ten behoeve van social sharing-knoppen (Facebook like,
• tweetbutton, enz.).

Doeleinden gegevensverwerking
OKK verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is in verband met uw lidmaatschap. Uw gegevens worden gebruikt:
• om contact met u op te nemen of te onderhouden;
• voor het leveren van diensten;
• ter identificatie;
• voor het effectueren van een lidmaatschap;
• om de technische infrastructuur te managen;
• voor het verzenden van nieuwsbrieven;
• voor het afhandelen van klachten;
• om de gebruiker te informeren omtrent de dienstverlening van OKK;
• voor het doen van aanbiedingen (van OKK en derden);
• om de dienstverlening van OKK te verbeteren;
• voor het optimaliseren van de website;
• om markt- en gebruikersanalyses uit te voeren;
• ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten;

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden


OKK verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is in verband met uw lidmaatschap.
Indien OKK uw gegevens wenst te verstrekken aan derden terwijl dit niet noodzakelijk is, zal OKK u daarvoor uw
toestemming vragen, tenzij OKK wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens


U hebt het recht OKK te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij OKK op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of
af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden
zal OKK deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van OKK hebben
ontvangen. De consequentie van het recht van verwijdering van uw gegevens is dat u geen lid kan zijn van OKK.

Promotie materiaal
OKK organiseert meerdere malen per jaar ‘speciale’ middagen, onderlinge wedstrijden of een evenement. Tijdens deze
gelegenheden worden er foto’s en/of filmbeelden gemaakt. Deze worden enkel gebruikt voor promotie doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
OKK treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang,
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo worden adequate systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw
gegevens te beschermen.

Het ontvangen van digitale notificaties


OKK kan u digitaal benaderen aangaande uw lidmaatschap.

Links naar andere website


De website kunnen links naar andere website bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website
van OKK Werkendam. Andere website kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. OKK raadt u aan om voor het gebruik
van andere website altijd de betreffende privacystatement van die website te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid


OKK behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de website zal steeds
de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. OKK raadt u dan ook aan de Privacyverklaring
regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal OKK er alles aan doen u per e-mail en via de website te
informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 05 november 2018.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of OKK wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of
verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: C. Verhoeven
E-mail: c.j.-verhoeven@zonnet.nl