You are on page 1of 5
PANDUAN MENJAWAB BAHAGIAN C_(KARANGAN ) 4. Bacadan fahamkan kehendak soalan 2. Membaca dan mencatat idea — idea penting 3. Cariisi—isipenting yang tepat dan sesuei dengan kehendak soalan 4, Rangka karangan perlu mempunyal pendahuluan , si dan penutup Pendahulian = ~~ 1-perenggan Isi 4 perenggan Penutup 1 perenggan 8. Pendahuluan karangan mesti berkaitan dengan tajuk 6 __Setiap perenggan mesti mempunyai isi dan huraian yang lengkap serta contoh yang secual 7. Penutup~ memovat kesimpulan ataupun rumusan tentang tajuk dan menjelaskan pendirian anda berkaitan tajuk karangan 8 Murid_perlu menulis dalam ayat yang gramatis, ©. Menyemek karangan terutamanya aspex latabahasa ieitu struktur ayat , ejaan , tanda baca , imbunan dan perbendaharaan kata 10. Panjang karangan antara 80-120 patah perkataan dan markah yang iperuntukkan ialah 25 markah 11. Setiap isi karangan mest’ mempunyai kesinambungan isi dan murid boleh menggunakan penanda wacena seperti selain itu . oleh ity ‘ramun begitu , oleh hal yang domikian dan sebagainya .. 42, Pastikan tulisan kermas dan mudah dibaca . 2 SOALAN2- — KARANGAN FAKTA. Cara Cara Menghormat Ibu Bapa (Lik Lagu "Keluarga Bahagia") Pendahuluan Ibu bapa insan yang begitu hampir dengan kita - bapa mencari rezeki ~ banyak cara menghormat ibu bape si 1 Membantu ibu bapa - mengemas rumeh . menyapusampah. menyiram pokok - dapat meringan beban ibubapa si 2 Belajar dengan gigih - peroleh keputusan cemertang dalam elajaran - ibu bapa bangga dan gembira i 3 Sentasamendenger nasihat ibu bapa - akur kepada nasihat ddan kala - keta ibu bapa - beroakap dengan sopan si 4 Menjaga ibu bapa jika mereka audah tua - membeti viang belanja - membawa ibu bapa melancong ke destinasi yang menarik Penutup Kesimpulan - kita mest menghormeti bu bapa - banyak cara yang terbak untuk menghormati ibu bapa ~ kenangan yang ‘idak dapat diupaken 56 PRAKTIS 3 SOALAN1 - KARANGAN CERITA Kamw teleh meryertailawatan_belajar yang dianjurkan o'eh sekolah kamu Ceritakan pengelaman yang kamu peroleh sepanjang lawatan tersebut Pendahuluan Persatuan Bulan Sabit Merah - lawatan belajarke Kuala Lumpur - 40 orang murid dan empat orang guru pengiring - tyjuan menambankan Imu dan pengalaman, tsi 1 Semua poserta berkumpuld kantin - Guru Besar mambari ‘aklimat - diminta menjaga disiplin - bastiba ~ murid bertur dengan tertb, \si 2 Pukul 10.00 pagi tibs di destinasi - melawat Muzium Negara - dapat metihat pelbagal barangan|ama - senjata , pakaian , duit syling dan lanain. si 3 Terus ke Zoo Negara - membelitiket - dapat malihat pelbaga’ ‘spesies haiwan - berpeluang memberl makanan kepada haiwan - berasa seronok si 4 Pukul 3.00 patang melawat KLCC ~ pergi ke Petrosains - kagum methat peralstan sains yang canggih - sempat membeli - belah Penutup Pukul 6.00 petang bertolak pulang - bersyukur lawaten berjalan fancar. s4