You are on page 1of 17

Poboljšajte svoj snimak

na svakom nivou

Philips ClearVue 550 ultrazvuk specifikacije sistema

PHILIPS
opažanje i jednostavnost
Sadržaj: 2
6. Mjerenje i analiza 12
1. Uvod 3 6.1. Mjerni alati 12
1.1. Primjene 3 6.2. Visoke Q automatske Doppler analize
Ključne prednosti 3 12
6.3. Paketi kliničkih analiza opcija
2. Pregled sistema 4 13
2.1. Arhitektura sistema 4 Opšta analiza snimka 13
2.2. Režimi snimanja 4 Analiza Op/Gin i plodnosti 13
2D režim 4 Srčana analiza 13
M-režim 5 Vaskularna analiza 13
Anatomski M-režim 5
Doppler 5 7. Fizičke specifikacije 14
Doppler impulsni talas (PW) 5 Fizičke dimenzije 14
Doppler kontinuirani talas (CW) 5 Kolica za izvrsnu mobilnost 14
Kolor Doppler 5 Kontrolna ploča 14
Harmonično snimanje tkiva(THI) 6 Displej 14
Color Power Angio snimanje(CPA) 6 Nožni prekidač 14
3D sivo snimanje 6 EKG i fiziološki 14
Prošireno vidno polje 6 Opcije lokalizacije 14
Zahtjevi za napajanje 14
3. Kontrole sistema 7 Napojni kablovi 14
3.1. Kontrole optimizacije 7 Standardi električne sigurnosti 14
3.2. Kontrolna tabla i korisnički interfejs Okoliš 14
7 Temperatura 14

4. Radni tok 8 8. Philips usluge 15


4.1. Prikaz displeja 8 Održavanje 15
4.2. Prezentacija snimka 8 Servis 15
4.3. Prikaz (snimaka korištenjem)
„Cineloop-a“ 8
4.4. Pregledna dokumentacija 8
4.5. Povezivanje 9

5. Sonde 10
5.1. Izbor sonde 10
Sektorsko polje 10
S4-1 širokopojasno sektorsko
polje 10
Zakrivljeno polje 10
C5-2 širokopojasno zakrivljeno
polje 10
C9-4v širokopojasno zakrivljeno
polje 10
Linearna polje 10
L12-4 širokopojasna linearna
polje 10
5.2. Uputstvo za primjenu sonde 11
1. Uvod
Ključne prednosti
Sofisticirani ClearVue 550 nudi napredak u • Patentirana Philips tehnologija
snimanju, ergonomiji i radu koji pružaju izvrsnu aktivnog polja za vrhunske
vrijednost u ultrazvučnom snimanju. snimke radi poboljšanja
Sadržavajući Philips tehnologiju aktivnog polja, dijagnostičke pouzdanosti
ClearVue 550 integriše ključne tehnologije • Lagan, energetski efikasan sistem
snimanja pomoću sonde kako bi se omogućile sa intuitivnim korisničkim
izuzetne performanse snimanja na laganoj, interfejsom za poboljšanu laku
pristupačnoj platformi. upotrebu
17-inčni sklopivi • Elegantan, modularan dizajn za
LCD monitor koji se poboljšanu pouzdanost i
nalazi na zglobnom servisiranje
nosaču
u potpunosti
pokretnom po
nagibu i okretanju
Jednostavan interfejs
posredstvom pozadinske
rasvjete u kontekstu

USB flush port

Kuke za upravljanje Kružna ručka


kablovima
1.1. Primjena
CD/DVD • Abdominalna
Prostor za odlaganje • Mali i površinski dijelovi
Četiri priključka za • Pedijatrija
EKG priključak
sonde
- Glava
- Kukovi
Integrisani naslon
• Muskuloskeletna
za noge
• Urologija i prostata
• Opstetricijska
• Ginekološka i za plodnost
• Vaskularna
- Cerebrovaskularna
- Periferno vaskularna
• Transkranijalni Doppler
Četvorosmjerni okretni
• Srčani
točkići - Odrasli
- Pedijatrija

3
Tehnologija aktivnog polja integriše ključne tehnologije
snimanja pomoću sonde za vrhunske performanse
2. Pregled sistema

2.1. Arhitektura sistema


• Sveobuhvatni digitalni širokopojasni snop
• Mikro fino 2D fokusiranje sa dinamičkim fokusnim
podešavanjem
• Dinamički opseg od 170 dB puno radno vrijeme
• 32.768 digitalno obrađenih kanala
• Kontinuirano varijabilno upravljanje u 2D, u boji i
Doppler režimu
• Sive nijanse: 256 (8 bita) u 2D, M-modu i Doppler
spektralnim analizama
• Stopa kadra za snimanje: veća od 1128 kadrova u
sekundi u režimu visoke brzine kadra (zavisno od
sonde, vidnog polja, dubine, i ugla)

2.2. Režimi snimanja


• Philips mikro fino 2D fokusiranje
• Philips Color Angio (CPA)
• Usmjeren Color Power Angio
• M-režim
• Anatomski M-režim
• Kolor M-režim
• Doppler impulsni talas
• Visoki PRF Doppler impulsni talas
• Dopunski kontinuirani talas
• 3D sa slobodnim rukama (Freehand)
• Režim upoređivanja boja
• Dvostruki režim
• Dupleks za simultane 2D i Doppler
• Režim tripleksa za simultane 2D, Doppler i kolor
ili CPA
• Obrada 2D optimizacije signala
• Harmonično snimanje tkiva (THI)
• Inteligentni Doppler snimanja na lakim prenosnim kolicima
• Rekonstruisani zum sa tablom (čitanje zuma)
• Philips zumiranje visoke definicije (ispis zuma) 2D režim
• Panoramski • SonoCT snimanje u stvarnom vremenu
• Trapezoidni • XRES prilagodljiva obrada snimke
• Adaptivni Doppler • Mikro fino 2D fokusiranje
• Adaptivni kolor Doppler • Odabir brzine snimanja (broj kadrova)
• 16-stepeni digitalni rekonstruisani zum sa tablom
• Promjenljivo zumiranje visoke definicije
• Marker orijentacije snimke
• Pregled snimaka korištenjem Cineloop (do 1.200
C/B snimaka)
• Postojanost, podesiva u realnom vremenu i
Cineloop pregled (listanja filmskih sekvenci)
• Mogućnost odabira krivulje kompresije
• Veličina sektora i kontrola upravljanja
• Odabir gustine linije
• Do osam fokusnih zona prenosa plus kontrola
razdvajanja
• Dvojno snimanje (jedan i dva ispisa)
4 • Philips snimanje intenzivnim bojama sa mapama
u više boja
M-režim • Doppler pregled za retrospektivnu analizu podataka
• Dostupan je kod svih sondi za snimanje. Doppler podataka.
• Odabir brzine pomjeranja.
• Markeri vremena: 0,1 i 0,2 sekunde.
Doppler impulsni talas (PW)
• Snimanje intenzivnim bojama sa mapama u više boja.
• Dostupan je kod svih sondi za snimanje.
• Izborni format prikaza (mali preko velikog, veliki preko
• Podesiva veličina volumena uzorka: 0,8 - 28,3mm.
malog, jedan pored drugog).
• Prikazuje kretanje tkiva i protok krvi u 2D i PW Doppler
• M-režim pregleda za retrospektivnu analizu podataka u
istovremeno.
M-režimu.
• Tripleks režim - prikazuje kretanje tkiva i protok krvi u
• Displej M-režima na cijelom ekranu olakšava dijagnoze
2D, u boji ili CPA, i PW Doppler istovremeno.
omogućavajući lakše i preciznije postavljanje mjernog
• Visoka PRF sposobnost u svim režimima uključujući
instrumenta.
Dupleks i Tripleks.
• Kolor M-režim sa sondama S4-1, C5-2 i C9-4v.

Doppler kontinuirani talas (CW)


Anatomski M-režim
• Dostupan je kod svih sondi za snimanje. Dostupan samo
• Koristi 2D sliku kao osnovu za analizu u M-režimu na
na kardiološkim sondama.
definisanoj liniji, nezavisno od orijentacije sonde.
• Upravljiv kroz 80°.
• Omogućava lakše održavanje linije u M-režimu
• Maksimalni opseg brzine: 46,9 m/sec.
vertikalno u odnosu na anatomiju, čak i u nenormalno
oblikovanom ili pozicioniranom položaju srca.
• Pruža podatke o pravcu, položaju i vremenu bilo kojeg Kolor Doppler
pojedinačnog eha koji je primljen sa bilo koje tačke tkiva • Dostupan je kod svih sondi za snimanje.
za analize u M-režimu u bilo kom smjeru, za pregledivanje • Adaptivna boja automatski optimizira boju ili Color
presjeka srčane Power Angio frekvencije, osiguravajući odličnu osjetljivost
komore, LV regionalnih pokreta zida i lokacija i prodor boje.
pomoćnih puteva. • Upoređivanje boja - istovremeno prikazuje u realnom
• Anatomski trag u M-režimu može biti generisan ili vremenu Color Power Angio, Doppler u boji i sive snimke
modifikovan naknadnim zamrzavanjem jedan pored drugog.
• Anatomski M-režim na svim sektorskim sondama • Automatski invert boje - automatski obrađuje boje mapa
za održavanje izabranog kodiranja boja kada linearni ugao
Doppler upravljanja prolazi kroz vertikalu.
• Anotacija ekrana uključujući Doppler režim, skala • Cineloop pregled
(cm/sec ili kHz), frekvencija ponavljanja pulsiranja, • 2D bojenje intenzivnim bojama sa mapama u više boja
podešavanje fiksnog zida, pojačanje , status zvučnog • 256 boja
izlaza, veličina volumena uzorka, normalno ili obrnuto, • Kontinuirano varijabilno upravljanje bojama
korekciju ugla, siva skala krive. • Kugla za praćenje - kontroliše boje područja od interesa:
• Adaptivni Doppler - podiže slabe signale radi veličina i pozicija.
poboljšanja vidljivosti spektra i pojačava pulsni talas • Mape, filteri, osjetljivost na boje, gustina linija, fino
zvučnog signale za preciznu procjenu. podešavanje, prioritet eho ispisa, postojanost boja,
• Inteligentno Doppler snimanje - automatski održava pojačanje i osnovna vrijednost se optimizuju automatski
optimalni ugao-za-protok za pomoć u pružanju precizne i pomoću memorije ili po izboru korisnika
konzistentne brzine Doppler mjerenja (dostupna sa • Prikazi brzine i disperzije
vaskularnim i opštim primjenama za primjenu samo na • Kontrola boje i 2D gustine linija
linearnim sondama). • Odabir jedinica za prikaz boja
• Automatski spektralni invertor.
• Podesivi raspon frekvencije i brzine prikaza.
• Mogućnost pomjeranja osnovne linije na osam pozicija.
• Normalni i invertni prikaz oko horizontalne nulte linije.

Harmonično snimanje tkiva (THI)


• Dostupno je kod sondi S4-1, C5-2 i L12-4.
• Sistemska obrada drugih harmonijskih frekvencija
• Odabir brzina pomjeranja (nelinearna energija) u tkivu.
• Odabir krivine sivih tonova za optimalan prikaz • Proširuje visoke performanse mogućnosti za snimanje
• Izborni format prikaza (mali preko velikog, veliki preko za sve tipovi tijela pacijenata.
malog, jedan pored drugog). • Prikaz snimka praktično bez artefakata.
• Pokazivanje Doppler-a na cijelom ekranu olakšava
dijagnoze omogućavajući lakše i preciznije postavljanje Color Power Angio snimanje (CPA)
mjernoga instrumenta.
• Dostupno je kod svih sondi za snimanje. 6
• Režim visoke osetljivosti za vizuelizaciju malih sudova.
• Potpuno korisnički-konfigurabilan. Prošireno vidno polje
• Cineloop pregled. • Panoramska snimka - sposobnost izvođenja mjerenja
• Predefinisane postavke korisnika. udaljenosti od tačke do tačke, produženi izgled kompozita
• Višestruke mape. snimke i puni zum, tabela, cineloop pregled i mogućnosti
• Direktni CPA. rotacije
• Pojedinačne kontrole za pojačanje , filtere, osjetljivost, snimke.
prioritet eho ispisa, i invertovanje boje. • Trapezoidna snimka - proširuje vidno polje na polju
• Podesiva CPA regija od interesa: veličina i pozicija. linearne sonde do 21° na svaku stranu u vaskularnim i
• Postojanost koju korisnik može odabrati. opštim primjenama za snimanje.
• Nivoi otvora dijafragme koje korisnik može odabrati.
• TGC kontrola. ClearVue 550 podržava širok spektar primjene,
• Prioritet ispisa. uključujući abdominalnu, Op/Gin, vaskularnu, srčanu,
malih dijelova, mišićno-skeletni, urološku, pedijatrijsku i
TCD.
3D sivo snimanje
• Dostupno je kod svih sondi za snimanje.
• Dostupno sa svim primjenama.
• Obezbjeđuje kvalitetan prikaz i višestruke prikaze 3D
skupa podataka.
• Pojedinačne kontrole za manipulaciju 3D ekranom opcija
obnavljanja i prikaza.

3.
Kontrole
sistema

3.1. Kontrole
optimizacije

2D optička
obrada
signala sa 2X
više-linijskih
paralelnih
obrada i
sastavljanja
frekvencija
• Poboljšava rezoluciju kontrasta tkiva i percepciju
tekstura
• Izoštrava bočni profil snopa za finije dimenzije tačke
• Redukuje artefakte mrlja za povećanu jasnoću snimke
• Opcijski 2D taster sa do tri postavke za optimizaciju
specifičnu za pacijenta u 2D i kolor Doppleru.

SonoCT snimanje u stvarnom vremenu


• Visoka preciznost sastavljanja snimka. usmjerenim
snopom za sticanje više informacija o snimci tkiva i
smanjenje artefakata proizvedenih u uglovima.
• Višestruke snopom-usmjerene linije vida.
• Dostupno na C5-2, C9-4v, L12-4
• Radi u kombinaciji sa Harmonijskim snimanjem tkiva i
dupleks Dopplerom.
• Radi u kombinaciji sa XRES snimanjem.

XRES adaptivna procesorska snimka


• Poboljšava snimke bez promjene rezolucije snimke.
• Poboljšava rezoluciju kontrasta, smanjuje artefakte,
poboljšava se vidljivost obrazaca teksture tkiva i
poboljšava definiciju granice i kontinuitet. odgovor na klinička pitanja i tehničke probleme.
• Dostupan u 2D, Color Power Angio, M-režimu, • Opcioni proaktivni monitoring* pomaže u sprječavanju
dvostrukom snimanju, CW Doppler, zumiranju, post- neplaniranog zastoja.
zamrzavanju, i kada se snimaju petlje. • Lateral gain compensation (LGC) meki ključevi
• Primjenjuju se sivim podacima 2D snimka. (Kompenzaciju bočnog pojačanja).
• Time gain compensation (TGC) klizne kontrole
iSCAN inteligentna optimizacija (Pojačanje odjeka po TGC).
• U 2D režimu, automatsko podešavanje TGC i pojačanje • Ključevi pregleda i izvještaja. 7
prijemnika za postizanje optimalne uniformnosti i
osvjetljenja tkiva.
• U PW Doppler režimu, optimizacija praćenja spektra
4. Radni tok
pomoću jednog dugmeta za poboljšanje produktivnosti.
• U kolor režimu, automatsko podešavanje pojačanja
prijemnika za poboljšanu ispunu boje.
4.1. Prikaz na ekranu
• Prikaz na ekranu svih relevantnih parametara snimke za
3.2. Kontrolna tabla i korisnički interfejs
kompletnu dokumentaciju, uključujući: tip sonde i
• Grafički korisnički interfejs jednostavan za učenje.
frekventni opseg, aktivne kliničke opcije i optimizovane
• Primarne kontrole lako dostupne i logično grupisane.
postavke, dubina prikaza, TGC krivulja, LGC krivulja, sive
• Najčešće korišćene sekundarne kontrole se nalaze na
boje,
mekim tasterima za brz pristup; funkcije mekih tastera se
mapa boja, brzinu snimanja, dinamički opseg, poboljšanje
dinamički mijenjaju
kompresije i kontrasta, pojačanje boje, režim kolor
na osnovu trenutno aktivnog režima, prethodnog
snimka, i bolnički i pacijentski demografski podaci.
podešavanja ili funkcije sistema.
• Prikazani podaci se mogu isključiti za generisanje
• Druge sekundarne kontrole su dostupne preko menija
snimaka koji se koriste u publikaciji i prezentaciji.
na ekranu.
• Širina sektora i oznake upravljanja.
• ikone 2D opcije podešavanja i iSCAN.
• Prikaz u realnom vremenu Mehaničkog indeksa (MI).
• Prikaz u realnom vremenu Termalnog indeksa (TIb, TIc,
TIs).
• Brzi tekst - omogućava lako komentiranje u bilo kom
Elegantna i intuitivna kontrolna tabla ClearVue 550 stavlja trenutku u toku pregleda.
karakteristike i funkcije koje najčešće koristite na dohvat • Tekst - stavljanje, pomijeranje, brisanje, modifikovanje ili
ruke. dodavanje predefinisanih tekstualnih etiketa, ukucani
tekst i strjelice.
• Markeri tijela - prikazuje ikone dijelova tijela koji
• Alfanumerička QWERTY tastatura sa globalizacijskim odgovaraju prema aktivnim postavkama i prikazuje
ključem za konverziju na lokalne jezike (engleski, relativni položaj sonde.
francuski, njemački, - Lokacija i tip markera tijela mogu biti sačuvani prema
italijanski i španski). korisniku za kojeg su unaprijed date postavke.
• Korisnički tastatura sa mogućnošću izbora jezika - Ikone se mogu odabrati pomoću pomjeranja Kugla za
(rimski, japanski, pojednostavljen kineski, ruski i praćenje i mekih tastera.
portugalski). • Marker sa dve orijentacije za označavanje aktivnog
• Kugla za praćenje sa tipkama Select i Enter za bafera za dvostruki ekran duplog bafera.
jednostavnu navigaciju u sistemu.
• Integrisani stereo zvučnici.
4.2. Prezentacija snimke
• Tipke režima snimanja: 2D, Color Power Angio, M-režim,
• Gore ili dole.
Kolor Doppler, Doppler kontinuirani talas (CW), Doppler
• Lijevo ili desno.
impulsni talas (PW).
• Višestruki formati dupleks snimka (mali preko velikih,
• 2D kontrole snimke: dubina, dvojno, zamrzavanje, zum i
velikih preko malih, jedna pored druge).
fokus.
• dubina do 30 cm (pregled i određena sonda).
• Kontrole za poboljšanje snimke: THI, dinamički opseg,
pojačanje, postojanost, mapa nakon obrade i dotjerivanje.
• Ključevi za posebnu optimizaciju pacijenta: 2D Opt,
sonda (odabir sonde), THI i iSCAN.
• Kvantitativne kontrole: klizač, kalkulacija, brisanje,
kugla za praćenje.
• Doppler ili kolor kontrole: ugao i usmjeravanje,
spektralne, skala, osnovna linija, pojačanje, napajanje,
volumen, dupleks i tripleks.
• Ključevi za snimanje snimka: sticanje i štampanje,
podrška eksterno štampanje.
• Kontrole za komentare: tekst, brisanje, strjelica i marker
tijela.
• Funkcijski tasteri: pacijent, unaprijed podešeno,
podešavanje, završetak pregleda, fizičko, sakrij ID i
protokol.
• Taster za Online pomoć.
• Opcijska funkcija zahtjeva za Online podršku* pruža brži
Napredna automatizacija sistema olakšava radni tok i
poboljšava konzistentnost pregleda, tako da možete više
da se fokusirate na svoje pacijente.

8
4.3. Cineloop pregled
• Prikupljanje, skladištenje u memoriji i prikazivanje u
realnom vremenu i dupleks režimi do 1200 okvira 2D i
kolor snimci za retrospektivni pregled i odabir snimke.
• Pojedinačni kadrovi Dopplerovih podataka i M-režima
mogu biti arhivirani za štampanje ili elektronske medije.
• Podržava dvosmjerni- dvostruki režim snimanja do 600
okvira po baferu.
• Kugla za praćenje kontrole odabira kadar-po-kadar.
• Promjenljiva brzina reprodukcije
• Mogućnost podešavanja
• Funkcije u 2D i Harmonično snimanje tkiva, M-režim, PW
Doppler, CW Doppler, Doppler u boji i Color Power Angio
režimi za snimanje.

4.4. Pregledna dokumentacija


• Periferije.
- Digitalni B/W termalni štampač (USB ulaz).
- Podrška niza vrsta papira za obični štampača.
• Ulazni i izlazni portovi.
- Tri USB porta. Upotreba opcijski uključuje povezivanje
nožnog prekidača, podržavanje prenosa podataka i
podrška kvalifikovanih štampači sa običnim papirima.
- Crno bijeli kompozitni video izlaz. 4.5. Povezivanje
- S-video izlaz. • Tri USB porta
- VGA izlaz. • 320 GB prostora na čvrstom disku
- LAN konektor - koristi se sa DICOM umrežavanjem i • Mogućnost pisanja i čitanja DVD/CD-a
Philips Remote Services* (Philips usluge na daljinu). • Povezivanje sa Philips Remote Services* (Bos. Philips
• Opcijski izvještaji o korišćenju* pružaju podatke za usluge na daljinu) omogućava virtuelne
pomoć u upravljanju aktivacijom ultrazvučnih sredstava, direktne posjete za kliničku i tehničku podršku
praćenje upotrebe, sumiranje podataka o tipovima u cilju bržeg rješavanja problema i pitanja.
pregleda, trajanju i referencama. • Direktno digitalno skladištenje sigurnosne konfiguracije
sistema, uključujući pretpostavke sa definisane postavke
za korisnika i podatke o OB tendencijama, na USB ili
DVD/CD.
• Direktno digitalno skladištenje boje pojedinačnih
kadrova u boji i C/B snimke na interni hard disk, USB flash
i CD/DVD.
• Direktno digitalno skladištenje C/B i petlji u boji na
unutrašnji hard disk, USB flash i CD/DVD.
• Integrisani multi - sesijski CD/DVD omogućava
skladištenje više individualnih studija na jedan disk u
različito vrijeme, a ne zahtijevaju skladištenje samo
jednog paketa.
• Podržava 4.7 GB DVD.
• Mogućnost slanja AVI snimaka i BMP snimka na USB
flush za pregled na računaru.
• Potpuno integrisani interfejs.
• Obimna mogućnost upravljanja u toku snimanja,
uključujući pregled prikaza snimka u slikama, cineloop
editovanje i izvještaj o pacijentu koji korisnik može
podesiti.

• Studijski menadžer omogućava korisniku da digitalno


stiče, pregleda i uredi kompletne studije pacijenata.
• Pregledni direktorijum.
• Mogućnost brisanja i zamjene opozvanih snimaka.
• Formati višestrukih studijskih arhiva (kolor palete, RGB,
YBR).
• DICOM 3.0 kategorija usluga štampanja i čuvanja
korisnika.
• Višestruki DICOM serveri.
• Višestruke DICOM memorije.
• DICOM strukturno izvještavanje o vaskularnim, srčanim i
Op/Gin.
• Konfigurabilan ispis.
• Korisnik može izabrati snimke za štampanje od svih
stečenih snimka.
• 10BaseT ili 100BaseT Ethernet izlaz.
• Konfigurabilna IP adresa radnog mjesta, port i AE
naslov.
• Proceduralni stepen izvršenja modaliteta (Mpps).
• Radna lista modaliteta.
- Radi u kombinaciji sa informacionim sistemima
radiologije i kardiologije.
- Automatski unos demografije pacijenta.
• Studijski izvještaji dostupni kao DICOM snimke.
• Sistem može koristiti JPG format snimke sa mogućnosti
da korisnik konfiguriše odnos kompresije.

* Potreban je servisni ugovor za pristup Philips Remote Services


(Bos. Philips uslugama na daljinu). Potreban je pristup internetu.
Nisu sve funkcije usluga na daljinu dostupne u svim zemljama;
obratite se lokalnom predstavniku kompanije Philips za detalje.

9
5. Sonde

ClearVue 550 uvodi Active Array tehnologiju (Bos. tehnologiju aktivnog polja) sa novim
tipom sonde koja integrira tehniku komunikacije snimka iz sistema sonde sa odličnim
performansama koja je mali, lagani proizvod. Sistem podržava čitav niz sondi za različite
primjene kao što su abdominalna, Op/Gin, vaskularna i srčana.

Podešene sonde pomažu uticaju jačine sonde,


a četiri konektora za sonde omogućavaju
korisnicima da brzo promjene sonde kada je
to potrebno.

5.2. Uputstvo za primjenu sonde


5.1. Izbor sonde
Zakrivljena polja
• Elektronsko
C5-2 prebacivanje
širokopojasno do četiripolje
zakrivljeno sonde za snimanje.
• Sistem podržava
Prošireni do četiri
opseg radne sonde kako
frekvencije od 5bidose2 zadovoljio
MHz širok niz Sonda
kliničkih
• Snimanjepotreba.
visoke rezolucije za abdominalnu i Op/Gin
• Korisnik može izabrati višestruke fokusne zone za prenos; do
primjenu.
osam fokalnih
• Podržava 2D,zona na izabranim
M-režim, kolor, PWsondama.
Doppler, Harmonično snimanje
• Kontinuirani
tkiva dinamički
i Color Power Angioprijem fokusirajući se na sve sonde
snimanje.
• Dostupan komplet za biopsiju sa više uglova.
Sektor polja
C9-4v širokopojasno zakrivljeno polje
S4-1 širokopojasno sektorsko polje
• Prošireni opseg radne frekvencije od 9 do 4 MHz
• Prošireni opseg radne frekvencije od 4 do 1 MHz
• „End-fire“ sektor, radijus krivine 11 mm,
• Snimanje visoke rezolucije za abdominalnu, srčanu i
150° ugao vidnog polja
Op/Gin primjenu.
• Podržava 2D, M-režim, kolor, PW Doppler, i Color Power Angio
• Podržava 2D, M-režim, kolor, PW i CW Doppler,
snimanje.
Harmonično snimanje tkiva i Color Power Angio snimanje.
• Endovaginalne primjene.
• Dostupan biopsijski komplet.
• Dostupan biopsijski komplet.
Sonda S4-1 C5-2 C9-4v L12-4
Vrsta polja Sektorsko Zakrivljeno Zakrivljeno Linearno
Linearno polje
Primjena o o o
L12-4 širokopojasno linearno polje
Abdominalna
• Prošireni opseg 0-4 cm
radne frekvencije od 12 do 4 MHz o o o
Abdominalna
• 21° trapezoidne snimke5-10 cm o o
• Snimanje Abdominalna > 11
visoke rezolucije zacmpovršinske primjene o o
uključujući vaskularnu,
Gin vaginalna male dijelove
8-10 i mišićno-skeletnu.
cm (maksimalna dubina) o
• Podržava Gin
2D, transabdominal
kolor, Harmonično snimanje
<10 cm tkiva, PW Doppler, i o o
Color PowerGinAngio snimanje.
transabdominalna > 11 cm o o
• DostupanOP komplet za biopsiju
vaginalna 6-8 cmsa više uglova.dubina)
(maksimalna o o o
OP 1-vo tromjesečje 10-12 cm (maks.) o o
OP 2-go tromjesečje 12-18 cm (maks.) o o
OP 3-će tromjesečje 15-20 cm (maks.) o o
OP nuhalna translucencija o
10 Pedijatrija/neonatalna abdominalna mala o o
Pedijatrija abdominalna velika o o
Pedijatrijski kukovi o
Pediatriski cephalicus o
Vaskularni 0-3 cm o
Vaskularni 3-8 cm o o
Srce < 50 lb/22,7 kg o
Srce> 50 lb/22,7 kg o
Dojke o
Transkranijalni Doppler o
Mali dijelovi <3 cm o
Mali dijelovi> 3 cm o
Muskuloskeletni o

Prostata o o
Vodiči za biopsiju Za višekratnu Za Za Za
i jednokratnu višekratnu i višekratnu i višekratnu
upotrebu jednokratnu jednokratnu upotrebu
upotrebu upotrebu

11
6. Mjerenje i analize

6.1. Mjerni alati • Integrisani izvještaj o pregledu pacijenta.


• 2D rastojanje. • Pokretni okvir sa rezultatima može biti pomjeren u bilo
• Obim 2D ili područje elipse, kontinuirani trag, trag po koji ugao ekrana.
tačkama. • Mjerenja koja su izabrana od strane korisnika.
• 2D zakrivljena-linearna rastojanja. • Kalkulacije koje su izabrane od strane korisnika.
• M-režim rada (dubina, vrijeme, nagib). • Tabele rasta fetusa izabrane od strane korisnika.
• Ručno Doppler rastojanje.
• Ručno Doppler trag.
• Automatski Doppler trag - tragovi zamrznut spektralni 6.2. QLAB analiza
displej za izračunavanje i prikazivanje mjerenja većinom • Izborni izvanmrežni softver koji olakšava naprednu
ranije izabranih od strane korisnika. kvantifikaciju za ultrazvuk.
• Mjerenja vremena i nagiba u Doppler i M-režimu • Područje interesa (ROI) kvantifikacija
- Ao dec vrijeme. - Analiza sadržaja slikovnih podataka
- MV dec vrijeme. - Analiza oštrine kontrasta
- PA dec vrijeme. - Izračunavanje srednje vrijednosti, i standardne devijacije
- PA acc vrijeme. intenziteta po jednom kadru.
• Doppler vrijednosti koje sadrže PI, RI, S/D oznake. - Grafički prikaz vremena vs. podaci intenziteta.
• 2D volumen. - Grafički podaci krivulje.
• Srčana frekvencija. - Upoređivanje slika i ROI-a.
• Elektronski mjerni instrumenti kontrolisani pomoću • Automatsko mjerenje debljine intime (IMT).
Kugle za praćenje: osam setova. - Automatska procjena IMT-a ili kadrovi odabrani od strane
• Protokoli, mjerenja i jednačine izabrane od strane korisnika.
korisnika. - Namjenjena za karotide i druge superficijalne arterije.
• Oznake mjerenja koje je u toku.
• Listu podataka o rezultatima koja je u potpunosti
izmjenljiva.
6.3. Paketi analiza kliničkih opcija
• Sveobuhvatna mjerenja, kalkulacije i
izveštaji o specifičnim primjenama sa ugrađenim
snimkama, uključujući prošireni srčani, vaskularni, Op/Gin
i opšte mogućnosti snimanja za detaljnu dokumentaciju
pregleda.
Srčana analiza
Analiza opšte snimke • Obim po metodi površine ili dužine
• Opšta abdomena • Analize M-režima
• Mali dijelovi • Maksimalni i srednji gradijent
• Pedijatrijski opšti • Poluvrijeme pritiska
• Muskuloskeletni • Jednačina kontinuiteta
• Dijastolička funkcija
• Izlaz srca
Op/Gin i analiza plodnosti
• Qp:Qs odnos
• Biometrija fetusa
• Analiza plućnih vena
• Biofizički profil
• Analiza zalistaka
• Amniotski indeks fluida
- Površine izovelociteta bliže sredini
• Rana gestacija
(PISA)
• Fetalne dugačke kosti
- E/A omjer
• Fetalne lobanje
• Analiza komore
• Debljina nukleusa
- Frakcija izbacivanja (Teichholz ili kubed
• Ostale OP mjerenja:
metod)
- 2D eho
- Jedna i dvije ravni Simpsona
- fetalni srčani M-režim
- LV masa
- Fetalni Doppler
- IVRT
- Eho Doppler
- Tabele rasta fetusa izabrane od strane korisnika.
• OP kalkulacije i tabele koje su izabrane od strane Vaskularna analiza
korisnika. • Abdominalno vaskularna
• OP trend podaci za do deset studija po pacijentu. • Cerebrovaskularna
• Ginekologija i plodnost • Transkranijalni vaskularni protokoli
- Uterus • Desne i lijevi, donji i gornji protokoli ekstremiteta.
- desni i levi jajnik • Opcionalni alati: procenat smanjenja površine prečnika.
- desni i levi folikuli - Automatsko kodiranje i korisnički komentari.
7. Fizičke specifikacije
Fizičke dimenzije
EKG i fizio
Dubina 73 cm
• Jedan tro-vodni EKG ulaz.
Visina 136 cm
• Jedan vanjski EKG ulaz.
Visina kontrolnog panela 80 cm
• Dva fizio ulazna kanala (1V,p-p).
(nije podesiva)
• Izborni EKG pokreće preskakanje između 1 i 20
Širina 55 cm
otkucaja.
Težina 47 kg

Kolica visoke pokretljivosti Opcije lokalizacije


• Lako manevrisanje. Softver
- Prednje ručke za pokretnost Engleski, kineski, francuski, njemački, španski, porugalski
- Sposobnost okretanja na četiri točka. i italijanski.
- Kočnica blokade na dva točka.
- Lagani okvir za kolica. Obuka i korisnička dokumentacija
• Oslonac za dlan Engleski, kineski, francuski, njemački, španski, poljski,
• Stražnja paluba obezbjeđuje lakši pristup uređajima za portugalski, indonezijski, bugarski, rumunski, šeđki, grčki,
tiskanje i dokumente. litvanski, mađarski, estonski, makedonski, slovački,
• Ugrađeni A/C linijski uređaj omogućava izolaciju od srpski, latvijski i italijanski.
fluktuacije napona i električnih smetnji.
• Interni ventilator sa automatskim podešavanjem brzine Online pomoć
za efikasnije hlađenje sa minimalnom bukom. Engleski, francuski, njemački, pojednostavljeni kineski i
portugalski.
Kontrolna tabla
Zahtjevi za napajanje
• Omogućava komforan rad stojećoj i sjedećoj poziciji
Snaga 1150VA
• Lagan pristup upravljačkim tipkama
Potrošnja struje 600VA
Frekvencija od 50 do 60 Hz
Ekran
Napon od 100 do 240 VAC
• 15-inčni (327 x 254 mm)
• Nagib (-60°/+90°)
• Okretanje (+/-90°) Kablovi za napajanje
• Kontrola osvjetljenosti, automatska stabilnost • Dostupan za električne standarde širom sveta
pozadinskog osvjetljenja (BLS) kontrola (BLS obezbjeđuje
brzo zagrijavanje i konzistentan izlaz svjetla tokom
Električni sigurnosni standardi
radnog vijeka)
• CSA C22.2 br. 601.1
• Ravan panel prekidača (IPS) za ugao gledanja i
• IEC 60601-1
reprodukciju sivih tonova.
• UL 60601-1
• EN 60601-1
Nožni prekidač
• Tri pedale
Životna sredina
• Omogućava dvije funkcije snimanja ranije odabrana od
Temperatura
strane korisnika.
Sistem 0-40°C pri relativnoj vlažnosti od 20-
80%
VCR i štampači 10-40 ° C pri relativnoj vlažnosti od
80% (bez kondenzacije)
Rasipanje toplote <2500 BTU / sat (u punoj
upotrebi)
8. Održavanje i servis

Servis
• Dostupna podrška kliničkih aplikacija
• Philips Remote Services* (Bos. Philips usluge na daljinu)
omogućava mnoge napredne funkcije usluge, uključujući:
- Virtuelne posjete na terenu za kliničku i tehničku
podršku kako bi brže riješili probleme
i pitanja
- Daljinsko kliničko obrazovanje
- Daljinski dnevnik prenosa minimizira vrijeme zastoja
dozvoljavanjem brže dijagnoze problema od strane
osoblja cetra za pozivanje
• Zahtjev za on-line podršku
- Pojednostavljuje angažovanje podrške
- Pruža brži odgovor na klinička pitanja i
tehničke probleme
- Korisnik može unijeti zahtjev direktno na ultrazvučni
sistem
• Proaktivno nadgledanje
- Pomaže u sprječavanju neplaniranog vremena zastoja
- Prati parametre ključnih sistema
Održavanje
- Slanje upozorenja na centar za pozivanje kompanije
• Dokazana pouzdana platforma
Philips tako da se može preduzeti akcija prije nego što je
• Lako dostupan pristup Kugli za praćenje i zračnom
rad sistema zahvaćen
filteru radi čišćenja
• Opcioni izveštaji o korišćenju pružaju podatke za pomoć
• Opcijski sporazum o održavanju za:
u upravljanju sajta ultrazvučne imovine
- Sadržani rizik
- Informacije o korišćenju sistema i sondi
- Povećano vrijeme rada
- Podaci o broju i vrstama studija, kao i o trajanju studije
- Pristupni Philips najbolji-u-klasi servis
- Obezbjeđuje podatke o akreditaciji osoblja i akreditaciji
- Pomaže identifikovati mogućnosti za informisanje i
upućivanje komunikacije
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Molim vas posjetite www.philips.com/HD5
Sva prava su rezervisana.

Philips Healthcare zadržava pravo da izvrši


izmjene u specifikacijama i / ili da prekine
bilo koji proizvod u bilo koje vrijeme bez
prethodne najave ili obaveze i neće biti Štampano u Holandiji.
odgovorni za bilo kakve posledice koje 4522 991 10481 * MAY 2015
proizilaze iz upotrebe ove publikacije.

_____________________________________________________________________
Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara kopiji originala izvornika koji je sastavljen na engleskom jeziku.
Dnevnik br.: 133/18 mr.sci. Mensur Delija
Sarajevo, 12.11.2018.godine Stalni sudski tumač za engleski jezik