You are on page 1of 1

column

BEELD GIJS KAST


TEKST PETER JOOSTEN

TRAINEE BIJ UWV 2


Elk jaar neemt UWV een aantal trainees
aan. Dit jaar zijn daar vijftien mensen bij
die de asielstatus hebben.

Gechipt
door je baas?
‘Komt goed…
is mijn
favoriete
onder hun huid. Als fanatiek biohacker
draag ik zelf ook een microchip tussen mijn
publiceer – op veel morele bewaren. Ik
denk dat ‘de mensheid’ tegenwoordig beter
Nederlandse
duim en wijsvinger. Hij is niet groter dan
een rijstkorrel en doet dienst als digitale
nadenkt over de wenselijkheid van een
techniek. Dat het kán, is geen reden meer zin’
informatiedrager. Eerst stond mijn visite-
kaartje erop, nu een deel van mijn digitale
om het ook te dóen. Daarnaast wonen wij in
een land met strenge privacywetgeving.
HALA ALKHERRAIT (30)
kwam in 2013 vanuit Syrië naar
DNA-code. Gewoon omdat het kan. Ik zou Een bedrijf dat zijn medewerkers stappen-
’m ook kunnen gebruiken om mijn voor- tellers cadeau deed en dit in een dashboard Nederland. Ze is statushouder voor
deurslot te openen, of mijn auto te starten. wilde monitoren, werd meteen teruggeflo- onbepaalde tijd en is trainee bij
Maar daar heb ik speciale sloten voor nodig, ten door de AVG-waakhond.
UWV in Eindhoven.
en aangezien mijn vriendin geen chip heeft, Toch is het prijzenswaardig dat politici dit
vind ik dat behoorlijk onhandig. onderwerp nu al op de agenda zetten. ‘Soms komen alle goede dingen samen. Toen ik
De ophef ontstond omdat een Britse vak- Meestal loopt de politiek met dit soort din- hoorde dat ik bij UWV een traineeship mocht
bond zich openlijk afvroeg of deze ‘trend’ in gen achter de feiten aan; denk aan de volgen, was net mijn derde kind geboren. Twee
de toekomst niet misbruikt kan worden recente ophef over de genetische modifica- fantastische gebeurtenissen, maar wel twee die
door werkgevers om hun werknemers te tie van embryo’s in China. Laten we vooral
niet gemakkelijk te combineren zijn. Toch heb ik
controleren. In ons land stelde SP-kamerlid nu al nadenken over de effecten van tech-
deze kans met beide handen aangegrepen. Het
Alkaya Kamervragen over dit onderwerp. nologie in het lichaam. Ik vermoed dat nie-
is een mooie manier om nog beter Nederlands te
Terecht? Eerst even de voordelen: zo’n mand een big-brother-is-watching-you-
microchip-implantaat zou een uitkomst zijn samenleving wil, maar dat we over tien jaar leren, werkervaring op te doen en mijn kansen
voor medewerkers die met zeer geheime allemaal een chip onder onze huid dragen, op een goede baan te vergroten. In Syrië stu-
informatie werken, zoals bankmedewer- acht ik waarschijnlijk. Wie het leuk vindt, deerde ik landbouwwetenschappen, mijn hart

TEKST MARLIES RUIJTER | FOTOGRAFIE MARTIN DIJKSTRA


kers, militairen of de geheime dienst. Het start zijn auto ermee, maar de meesten van ligt nog steeds bij de agricultuur, maar het is
klinkt als een James Bond-film: alleen zo’n ons zullen het gebruiken als medisch hulp- moeilijk om daar in Nederland werk in te vinden.
chip geeft je toegang tot bepaalde informa- middel. Nu al worden microchip-implanta- Die droom moet ik laten gaan, maar mijn trai-
tie. Maar je hoeft geen visionair te zijn om ten gebruikt om het gehoor te verbeteren, neeship bij UWV zorgt ervoor dat ik werk kan
hier de glijdende schaal te zien. Kort door als pacemaker en om de effecten van par- doen dat aansluit bij mijn niveau. Ik heb twee
de bocht: het begint als veiligheidstool voor kinson tegen te gaan. Niemand zal daar dagen in de week taalles, twee dagen in de
BEWERKING TEKST MARLIES RUIJTER
een aantal mensen, maar voor je het weet tegen zijn.
week loop ik mee met collega’s die gespeciali-
heeft iedereen een chip om überhaupt een Interessanter zijn de vragen als we het gaan
seerd zijn in ICT en financiën. Hoe meer ik erover
EN BERICHT in The kantoor binnen te komen. Met diezelfde gebruiken voor andere zaken, zoals toe-
leer, hoe interessanter ik het vind. De combinatie
Guardian: ‘Het human chip ben je voor je baas overal traceer- en gang tot je kantoor. Wanneer mogen we dit
re-engineering bedrijf Bio- controleerbaar. wel toepassen, en wanneer niet? En wie werk en gezin is druk, maar ik geniet van iedere
Teq heeft 150 Britten van Maar we moeten ook realistisch blijven. bepaalt dat? Hoe staat u daarin? Bereid u dag. Collega’s vragen zich soms af hoe ik het
een microchip-implantaat Een trend zou ik dit nog niet willen noe- voor op een interessante discussie. ! volhoud. Ik zeg gewoon altijd tegen mezelf:
voorzien.’ Het veroorzaakte enige commo- men. Toen ik vijf jaar geleden voor het eerst ‘Komt goed’. Ik houd van die Nederlandse zin! Er
tie. Niet om het feit op zich: het gaat hier om hoorde over deze techniek, had ik ver- Peter Joosten is DIY-futurist, spreekt vertrouwen uit, maar ook ambitie. Het
mensen die vrijwillig een microchip heb- wacht dat dit sneller zou gaan. In Nederland biohacker, menselijk proefkonijn en sleept me door moeilijke situaties heen. Ook tij-
ben laten implanteren. Dat is nauwelijks dragen er slechts een paar honderd enthou- veelgevraagd spreker over de impact dens de eerste jaren in Nederland, toen het –
nog nieuws te noemen. In Zweden reizen al siastelingen zo’n microchip. Bovendien stuit van technologie op mens en ondanks alle lieve mensen die ik ontmoette –
duizend mensen met een ov-chipkaart ik – als ik over dit onderwerp spreek of maatschappij. www.peterjoosten.net best moeilijk was.’

20 | FEBRUARI | 2019 UWV.NL/UWVMAGAZINE || FEBRUARI


UWV.NL/UWVMAGAZINE FEBRUARI | 2019 21