You are on page 1of 46

‫ועדת הבחירות המרכזית לכנסת‬

‫חוק חופש המידע‬


‫תאריך‪ :‬א' אדר ב תשע"ט‬ ‫לכבוד‬
‫‪ 08‬מרץ ‪2019‬‬ ‫דר' יוסף צרניק‬
‫סימוכין‪1259119 :‬‬ ‫ת‪.‬ד‪33407 .‬‬
‫תל אביב ‪6133301‬‬
‫(נשלח גם באמצעות הדואר האלקטרוני)‬

‫א‪.‬נ‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬בקשה על פי חוק חופש המידע מס' ‪1/19‬‬


‫סימוכין‪ :‬בקשתך מיום ‪2.1.19‬‬
‫אישור תשלום האגרה מיום ‪3.1.19‬‬
‫הודעתינו בדבר הארכת המועד לטיפול מיום ‪31.1.19‬‬
‫תשובתנו לבקשה מיום ‪28.2.19‬‬

‫ביום ‪ 2.1.19‬התקבלה במשרדנו בקשתך שבסימוכין‪ ,‬שכותרתה "העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום של‬ ‫‪.1‬‬
‫פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום ‪ 01‬לנובמבר‪."2015 ,‬‬
‫ביום ‪ 3.1.19‬הועבר למשרדינו אישור בגין תשלום האגרה‪ ,‬והבקשה הועברה לטיפול‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫ביום ‪ 31.1.19‬הוארך המועד לטיפול בבקשך בהתאם להוראות חוק חופש המידע והודעה על כך הועברה‬ ‫‪.3‬‬
‫לידיעתך‪.‬‬
‫ביום ‪ 28.2.19‬הועברה אלייך תשובתנו לבקשה לפיה‪" :‬בהתאם להוראות חוק חופש המידע‪ ,‬המידע המבוקש‬ ‫‪.4‬‬
‫בבקשתך שמספרה ‪ 1/19‬יועמד לרשותך וישלח אלייך בימים הקרובים"‪.‬‬
‫בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬מצ"ב המידע המבוקש‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אלעד נוה‬

‫הממונה על העמדת מידע לציבור‬

‫עו"ד אורלי עדס‪ ,‬המנהלת הכללית‪ ,‬ועדת הבחירות המרכזית‬ ‫העתקים‪:‬‬


‫עו"ד דין ליבנה‪ ,‬היועץ המשפטי‪ ,‬ועדת הבחירות המרכזית‬

‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 91950‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪91950 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪hofeshmeida@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫ועד ת הבחירות המרכזית לכנסת‬
‫המנהלת הכללית‬
‫פרוטוקולים‪04017115 :‬‬

‫פרוטוקול מס' ‪2‬‬


‫מישיבת נשיאות ועדת הבחירות המרכזית‬
‫שהתקיימה ביום ראשון‪ ,‬י"ט בחשוון התשע"ו (‪ 1‬בנובמבר ‪ )2015‬בשעה ‪12:00‬‬

‫משתתפים‪:‬‬
‫– יושבת ראש הוועדה‬ ‫השופטת אסתר חיות‬
‫– סגן ליושבת ראש מטעם סיעת הרשימה המשותפת‬ ‫חה"כ אוסאמה סעדי‬
‫– סגנית ליושבת ראש מטעם סיעת המחנה הציוני‬ ‫גב' זהבה אילני‬
‫– סגן ליושבת ראש מטעם סיעת יש עתיד‬ ‫מר גיל סגל‬
‫– סגן ליושבת ראש מטעם סיעת הבית היהודי‬ ‫מר אשר מייבסקי‬
‫– סגן ליושבת ראש מטעם סיעת ש"ס‬ ‫מר יהודה אבידן‬
‫– סגן ליושבת ראש מטעם סיעת כולנו‬ ‫מר סהר פינטו‬

‫נכחו‪:‬‬
‫– המנהלת הכללית‬ ‫עו"ד אורלי עדס‬
‫– היועץ המשפטי לוועדה‬ ‫עו"ד דין ליבנה‬
‫– מרכז הוועדה‪ ,‬ממונה הפקת לקחים‪ ,‬פיקוח ובקרה‬ ‫עו"ד אלעד נווה‬
‫– סגן חשבת הוועדה‬ ‫מר רוני כהן‬
‫– חשבת הוועדה‬ ‫גב' יעל אליאב‬
‫– ראש אגף בכיר הממ"ל והיסעים‬ ‫מר יוסי תורן‬
‫– ע‪ .‬יועמ"ש‬ ‫עו"ד תום שניר‬
‫– מנהלת לשכת המנהלת הכללית‬ ‫גב' שרון לוי‬

‫סדר היום‪:‬‬
‫מבוא – טיוטת דוח מבקר המדינה על היבטים מינהליים בהיערכות לבחירות‬
‫לכנסת‪.‬‬
‫‪ )1‬דיון בהצעת התקציב לשנת ‪.2016‬‬
‫‪ )2‬דיווח על פרקים מתוך טיוטת דוח מבקר המדינה‪ ,‬על היבטים מינהליים‬
‫בהיערכות לבחירות לכנסת ה‪.20-‬‬

‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫מבוא ‪ -‬טיוטת דוח מבקר המדינה על היבטים מינהליים בהיערכות לבחירות לכנסת‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫צהריים טובים לכולם‪ .‬בפתח הדברים אני רוצה להודות קודם כל לצוות המקצועי‪ ,‬ליעל‬
‫אליאב‪ ,‬לרוני כהן‪ ,‬על מלאכת המרכבה של הצעת התקציב שאני מבינה שהייתה אינטנסיבית‪,‬‬
‫וכמובן גם ליושבת ראש ועדת המשנה לכספים‪ ,‬זהבה אילני ולחברי ועדת המשנה‪ ,‬שקיימו דיון‬
‫ממצה לפני כשבועיים‪ ,‬ואישרו פה אחד את ההצעה‪ ,‬וכעת הגיעה העת להציג אותה בפני הנשיאות‪.‬‬
‫יש כאן חידוש אחד בהצעה הזאת‪ .‬היא אמנם מיועדת לשנת תקציב אחת‪ ,‬אבל החידוש‬
‫שבה הוא שההיערכות מבחינת ראיית הדברים וההכנה‪ ,‬בנויה לפי היערכות דו שנתית לעומת‬
‫היערכות תלת שנתית שהייתה בעבר‪ .‬זה לקח שהופק בעיקר בעקבות מערכת הבחירות האחרונה‪,‬‬
‫שהייתה מבחינת טווח הזמנים וההפרש בינה לבין מערכת הבחירות שלפניה‪ ,‬קצרה בהרבה‬
‫מהמצופה‪ ,‬נדמה לי שנה ו‪ 8-‬חודשים‪ .‬הלקח שהופק הוא שזה יצר בעיות לוגיסטיות מסוימות‪,‬‬
‫למשל מעטפות שלא היו וכו'‪ ,‬שממש זה הכניס ללחץ את כל המערכת בהיבט הלוגיסטי‪ .‬לכן‪,‬‬
‫בהיבטים האלה‪ ,‬כפי שאחר כך נראה כשנרד לרזולוציות יותר פרטניות‪ ,‬המחשבה היא להיערך‬
‫מראש בהיערכות דו שנתית בדברים האלה‪ .‬אין סיבה לא לעשות את זה ונדמה לי שזה נבון ונכון‪.‬‬
‫חלילה‪ ,‬אם תוקדמנה הבחירות‪ ,‬לא כדאי להכניס את כל המערכת ללחץ מיותר‪ .‬נקווה שזה לא‬
‫יהיה‪ ,‬אבל היערכות צריכה להיות וצריך להיות מוכנים ככל הניתן מראש‪.‬‬
‫אני מבינה שכולכם קיבלתם כבר לפני שבועיים את החומר ואת ההצעה‪ ,‬ובטבלה רואים‬
‫את זה‪ ,‬בהשוואה ל‪ ,2014-‬שזו הייתה שנת ההשוואה‪ ,‬רואים שיש שוני‪ .‬אבל כשנגיע לכל פריט‬
‫ופריט אולי נתעכב על זה בנפרד‪ .‬אני מעירה את זה כהערה כללית‪ ,‬פשוט לתשומת לבכם‪.‬‬
‫הערה נוספת מקדימה שאני רוצה להעיר היא העובדה שהובא לידיעתי על ידי המנכ"לית‪,‬‬
‫שהתקבלה טיוטה ראשונית של דוח מבקר המדינה שאמור להתפרסם בשנה הבאה‪ ,‬שמתייחס‬
‫לבחירות ‪ .2015‬זו טיוטה ראשונית שמועברת לתגובה של אנשי המקצוע בוועדה‪ .‬הטיוטה הזאת‬
‫היא סודית וחסויה וזו אפילו עבירה פלילית אם איזה שהוא פרט ממנה יוצא לפני מה שנקרא‬
‫בחוק 'המועד הקובע'‪ ,‬והוא הנחת הדוח על שולחן הכנסת‪ .‬היות שהטיוטה הזאת‪ ,‬שרובה הגדול‬
‫לא נוגע ישירות להצעת התקציב שאנחנו דנים בה היום‪ ,‬אבל יש שם היבטים מסוימים שאולי‬
‫יכולים להקרין על נושא הצעת התקציב‪ ,‬מה שחשבנו‪ ,‬שבפני המליאה זה יוצר קושי להביא את‬
‫מלוא הטיוטה מחשש שהסודיות תופר וזה יחשוף אנשים לעבירות‪ ,‬אבל בפני הנשיאות‪ ,‬שלמעשה‬
‫מייצגת את רוב אנשי המליאה‪ ,‬חשבנו להביא את הדברים‪ ,‬והועבר אליכם מסמך מפורט בעניין‪,‬‬
‫לקראת הישיבה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫לא קיבלנו את כל הטיוטה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ .‬קיבלתם רק את הפרקים הרלוונטיים לתקציב‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫קיבלתם את הפרקים הרלוונטיים לתקציב‪ ,‬למה שאנחנו דנים היום‪ .‬כמו שראיתם‪ ,‬יש‬
‫שם שלושה נושאים מרכזיים‪ :‬יש את נושא תוספת הבינוי בממ"ל‪ .‬היו איזה שהן הערות על כך‬
‫שלא הונחו נתונים מספיקים בפני הנשיאות ב‪ 2013-‬כשהיא אישרה את הפרויקט‪ .‬הוכנה תגובה‬
‫מפור טת לעניין הזה‪ ,‬שזה נוסח ראשוני שעוד יעבור‪ ,‬אני מניחה‪ ,‬שינויים והתאמות‪ .‬אבל הנושא‬
‫הזה לא נוגע ישירות לתקציב ‪ ,2016‬מפני שכל הכסף שאמור לשרת את התוספת הזאת מגיע‬
‫מעודפים של שנים קודמות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫כולל ‪ ,2015‬שעדיין לא נגמרה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫לכן נושא התוספת דווח בהצעת התקציב שנשלחה למליאה‪ ,‬אבל למעשה זה לא כלול‬
‫בהצעת התקציב ל‪ ,2016-‬לא בא כסף מהתקציב הזה לאותו פרויקט‪ ,‬אז זה לא ממש ישיר‪.‬‬
‫שני דברים שהם אולי נוגעים קצת יותר להצעת התקציב שאתם מתבקשים לאשר‪ :‬אחד‬
‫זה נושא העודפים‪ ,‬הכוונה לעודפים הלא מחוייבים‪ ,‬שיש הערה שמבקר המדינה סבור שזה צריך‬
‫להגיע לאישור שר האוצר על פי חוק יסודות התקציב ולא לפי מה שהוצע‪ ,‬שיושב ראש ועדת‬
‫הבחירות יאשר את העברת העודפים ויודיע לוועדת הכספים‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫ככה היה תמיד‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫זאת ההערה‪ .‬נדמה לי‪ ,‬וזה גם משתקף בנוסח התגובה הראשונית שהוכנה‪ ,‬שהדבר הזה‬
‫נוגע בנושא מאוד מאוד עקרוני והוא עצמאותה של ועדת הבחירות המרכזית ואי תלותה במשרד‬
‫האוצר‪ .‬זו גם רוח התגובה שנוסחה‪ ,‬ואנחנו רוצים לקוות שהתגובה תשכנע כי כבר היו דברים‬
‫מעולם‪ ,‬דברים שנכללו בטיוטות‪ ,‬אחר כך לנוכח תגובות שהועברו הדברים יצאו מן הדוח הסופי‪.‬‬
‫נדמה לי שהסוגיה היא עקרונית‪ ,‬ואפשר רק לקוות שמבקר המדינה יקבל את ההסבר ואולי ישקול‬
‫את ההערה הזאת פעם נוספת‪.‬‬
‫הדבר השלישי‪ ,‬הייתה הערה שבגלל שיש הפרשים בין מה שמתוקצב מראש לבין מה‬
‫שמנוצל בדיעבד‪ ,‬אולי התכנון של התקציב הוא לא מיטבי‪ .‬ההערה הזאת אולי היתה נכונה לשנים‬
‫קודמות‪ ,‬הוא חזר שם בהערה הזאת עד שנת ‪ ,2003‬אבל למעשה אם מסתכלים אפילו על שנת‬
‫הבחירות‪ ,‬על ‪ ,2015‬הניצול היה כ‪.93%-‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫כך גם ב‪ 2014 -‬וגם ב‪.2013-‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫ב‪ 2013-‬לא‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫רואים מגמה של ירידה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אבל צריך לראות מה קרה לפני ואחרי כדי להבין למה ב‪ 2013-‬היינו ב‪ ,83%-‬למה ב‪2012-‬‬
‫היינו ב‪ 90-‬ו‪ -‬ולמה ב‪ 2014-‬היינו ב‪ ,90-‬אני בטוח שיש הסבר לכל דבר‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫נכון מאוד‪ .‬יש פה כמה תשובות‪ .‬התשובה האחת היא שההערה הזאת‪ ,‬עם כל הכבוד‪ ,‬היא‬
‫לא מעודכנת‪ ,‬כי מאז הדברים נלקחו אולי בחשבון והתכנון הוא אולי טוב יותר וזה מתבטא‪ ,‬כפי‬
‫שאמרת‪ ,‬בשנתיים האחרונות שאפשר לבדוק ולראות שהמגמה היא מגמת תיקון ושיפור‪ ,‬ובי"ת‪,‬‬
‫יש את ה‪ 3%-‬של הרזרבה שנכללו בתחשיב שלו‪ ,‬שמראש זה סעיף של עודף‪ .‬זה ‪ 3%‬שכשאתה‬
‫מוריד אותם מהסך הכול של האחוזים אז התמונה נראית עוד פחות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫סהר פינטו‪:‬‬
‫יש גם צד הביצוע‪ ,‬שכנראה גם הביצוע הוא יעיל כזה ומתחשב בכספי הציבור‪ ,‬זה לא‬
‫משרד שאומר‪' ,‬אוקיי‪ ,‬יש לי עודפים אז עכשיו בואו נבזבז"‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה הרבה יותר מזה אפילו‪ .‬אנחנו צריכים לדבר על דינמיקה של ערב בחירות וקבלת‬
‫החלטות אד הוק‪ ,‬איך שמתבצעים הדברים‪ ,‬אם אנחנו מקבלים החלטה בחודשיים האחרונים‬
‫לסגור מקומות ולפתוח מקומות‪ ,‬אלה לא דברים שאורלי או מישהו מאיתנו יכול לחזות אותם או‬
‫לדבר עליהם‪ .‬כשהשופט ג'ובראן מקבל החלטה מסויימת במהלך הבחירות לפרוס מזכירים‬
‫בכמות מאסיבית ואנחנו מגבים וזה על דעת כולם ורצון של כולם‪ ,‬אלה לא דברים שגם אנחנו‬
‫יכולים לצפות ולתקצב אותם מראש‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫כן‪ ,‬בהחלט‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫גם המדיניות הזאת של הוועדה צריכה לבוא לידי ביטוי בתפיסה‪ ,‬בהסתכלות‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫בוועדה יש הרבה אלמנטים של אי ודאות שלא קיימים בהכרח בגופים מבוקרים אחרים‪.‬‬
‫יש הרבה מאוד אלמנטים של אי ודאות‪ ,‬בייחוד בשנה של מערכת בחירות‪ .‬ואני סמוכה ובטוחה‬
‫שהדברים האלה יקבלו ביטוי מנומק והולם בתגובות‪ ,‬ויש לקוות שההסברים יניחו את הדעת‪.‬‬
‫אלה ההערות המקדימות שלי ועכשיו כפי שאמרנו‪ ,‬למעשה הצעת התקציב‪ ,‬הנוסח שלה‬
‫נשלח אליכם עם הסברים כבר מאז שוועדת המשנה אישרה אותה‪ ,‬אז אנחנו ניתן לגב' זהבה אילני‬
‫להציג את ההצעה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני רוצה לפרוטוקול לומר איזה שהיא הערה‪ .‬כבוד השופטת‪ ,‬את נתת כמה מילים לגבי‬
‫הסיפור של דוח המבקר‪ ,‬ומעבר להתייחסות הפרטנית שאנחנו נתייחס בהמשך‪ ,‬אני רוצה להעיר‬
‫לפרוטוקול‪ ,‬שעם כל הכבוד למנכ"לית ועדת הבחירות‪ ,‬הפוקוס שניתן עליה כאילו יש כאן חבורת‬
‫אנשים‪ ,‬סליחה שאני אומר‪ ,‬שאין להם צל של מושג והם חותמת גומי ולשים פוקוס על המנכ"לית‬
‫ועל המנכ"לית וכאילו כל התכנון של התקציב הוא רק חותמת גומי הוא דבר שלא ייעשה‪ .‬אני‬
‫מצהיר לפרוטוקול שאין כאן דבר‪ ,‬כולל הבנייה של הממ"ל‪ ,‬שאנחנו לא אחראים לו‪.‬‬
‫האחריות היא שלנו‪ ,‬וכך אני רואה בכל אופן את האחריות שלי כסגן ואת האחריות שלי‬
‫כחבר ועדה‪ ,‬כשותף כאן אותו דבר‪ .‬כלומר‪ ,‬אין כאן דבר שמישהו יכול לומר שהמנכ"לית בעצם‬
‫היא האחראית ואנחנו לא עשינו שום דבר‪ ,‬או שכאילו מישהו גרר אותנו בגרון‪ ,‬נתן לנו כאן נתונים‬
‫ועבד עלינו‪ .‬זו תחושה שאני לא הצלחתי להבין את ההערות של הביקורת‪ .‬קודם כל בגדול בפוקוס‬
‫שמנסים לעשות כאן‪ ,‬אני קורא לזה בהפרד ומשול אפילו‪ .‬וזה לא‪ .‬אני מרגיש כאן שותף ואחראי‪,‬‬
‫על כל פרט ופרט ועל כל סעיף וסעיף בצורה הכי ברורה שבעולם‪ .‬בתחושה כאן‪ ,‬מי שקורא כאן‪,‬‬
‫וזה הדבר שאני לא הצלחתי להבין אותו‪ ,‬מעבר להערות הפרטניות שאנחנו נדון בהן בהמשך‪.‬‬
‫ההערה היתה ח שובה שיידעו שכשאני יושב פה‪ ,‬זה לא דבר שנתנו לי ואני אמרתי 'אוקיי‪ ,‬אני לא‬
‫אחראי'‪ .‬אנחנו מרגישים אחראים לפרט של הפרט של כל סעיף וסעיף ושל כל החלטה והחלטה‬
‫שקיבלנו‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אני חושבת שאלה דברים חשובים וראויים להערכה רבה‪ ,‬הדברים שאמרת‪ ,‬ויש להם‬
‫משקל מיוחד בתור מי שגם היה בנשיאות‪ ,‬אני חושבת‪ ,‬של ‪.2013‬‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫גברתי‪ ,‬זה לא נכון‪ ,‬הוא כאן מלפני קום המדינה‪.‬‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬


‫אני מדברת על הנשיאות שאישרה את הפרוייקט של תוספת הבנייה שם‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה כל כך כואב‪ ,‬כי אני ליוויתי את זה כל כך‪ ,‬ואם גברתי הייתה יודעת כמה דיונים ירדנו‬
‫וכמה אלטרנטיבות בחנו וכמה מלחמות עברנו בנשיאות עד שהגענו למצב של המקום הזה בשוהם‪,‬‬
‫הם היו צריכים להבין שזה לא רק שהיה דיון כאן‪ ,‬היה דיון אמיתי‪ .‬כמי שמכירים את הממ"ל‬
‫לפרטי פרטים‪ ,‬הבנו היטב על מה מדובר‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫ההערה הייתה על התוספת ועל פרוטוקול הנשיאות מ‪ ,2013-‬שהרושם שהתקבל‪ ,‬אני לא‬
‫הייתי שם‪ ,‬אבל היה איזה רושם שלא הוצגו מספיק נתונים לגבי הצורך בתוספת ובהיקף שלה‬
‫וכו'‪ .‬אני בטוחה שיינתנו כל ההסברים הנדרשים‪ .‬מהזמן הקצר שאני יושבת ראש הוועדה‪ ,‬הרושם‬
‫שלי הוא שבאמת יש פה התייחסות רצינית והנושאים נדונים לעומק‪ ,‬ויש צוות מקצועי שמציג את‬
‫הדברים‪ ,‬ולכן אני סמוכה ובטוחה שאחרי קבלת הסברים‪ ,‬כמו שקרה גם בדוחות קודמים‪ ,‬תנוח‬
‫דעתו של המבקר‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫רק להוסיף משהו לדברי יהודה‪ .‬אני חושב שמה שהוא אמר הוא ודאי נכון‪ ,‬הוא מדוייק‬
‫ואולי היה ראוי שייאמר‪ ,‬אבל יש עוד יותר להדגיש‪ ,‬את העבודה הפרטנית שיורדת לשורשים של‬
‫חברי הנשיאות‪ .‬אני פעם ראשונה חבר נשיאות‪ ,‬אבל אני כבר פעם חמישית או שישית חבר מליאה‪.‬‬
‫אין ספק שהירידה לפרטים של חברי הוועדה במליאה מדרך הטבע‪ ,‬הייתי אומר‪ ,‬היא פחות מאשר‬
‫הנשיאות‪ ,‬אשר יושבת על כל הדברים עם השופט או השופטת ועם המנכ"לית וכדומה‪ .‬ולכן מה‬
‫שאמר יהודה זה מאוד חשוב‪ ,‬כי אי אפשר לעשות פה שיש כתובת אחת וכל היתר הם אנשים‬
‫נגררים‪ .‬דווקא העבודה הפרטנית‪ ,‬אני מתאר לעצמי שכל הדברים האלה ממוסמכים ומסודרים‬
‫ובאים לידי ביטוי בכתובים‪ ,‬ויכול מאוד להיות שטוב יהיה לבחון אפשרות גם להעביר‬
‫פרוטוקולים‪ .‬חברי הנשיאות אולי כן מקבלים באופן שוטף‪ ,‬אבל יכול להיות שדווקא בנושאים‬
‫עקרוניים וחשובים‪ ,‬להעביר את הנאמר גם לחברי המליאה‪ ,‬עד כמה שהדבר ניתן מבחינת העומס‬
‫שיש על ההנהלה של הוועדה וכדומה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הנושאים שאמורים לדון בהם במליאה‪ ,‬מובאים אליה לדיון‪ ,‬לאחר הנשיאות‪ .‬בדיוק כמו‬
‫שהיום‪ ,‬אתם תדונו בהצעת התקציב‪ ,‬והיא תידון שוב מהסעיף הראשון עד האחרון בשעה הקרובה‬
‫וגם במליאה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אוקיי‪ ,‬רשות הדיבור ליושבת ראש ועדת המשנה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫‪ )1‬דיון בהצעת התקציב לשנת ‪2016‬‬

‫זהבה אילני‪:‬‬
‫אני אמשיך את הדברים של יהודה בפרק הבא‪ ,‬אחרי שנסיים את התקציב‪ ,‬כי אני קראתי‬
‫גם כן את המסמך החסוי ואני מקווה שכולנו נשמור עליו עדיין כחסוי ואני אעיר את ההערות שלי‬
‫בדיון בנושא הבא‪ ,‬אני אתייחס עכשיו לתקציב‪.‬‬
‫מעבר למה שכבוד השופטת אמרה לגבי התקציב וציינה את הפער שקיים‪ ,‬הרבה להוסיף‬
‫אין‪ ,‬למעט העובדה שראשית‪ ,‬צריך להגיד תודה רבה לרוני וליעל ולצוות המקצועי שהכין את‬
‫התקציב לפעילות השוטפת‪ ,‬שעומד על ‪ 14.5‬מיליון ‪ ,₪‬מול תקציב ‪ ,2014‬שהיה בסך של ‪ 11‬מיליון‬
‫‪ .₪‬שנת ‪ 2015‬הייתה שנת בחירות והתקציב עמד על למעלה מ‪ 240-‬מיליון‪ ,‬כך שהוא לא בר‬
‫השוואה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬כל השינויים שהוכנסו בתקציב ‪ 2015‬הם באים לידי ביטוי בתקציב הנוכחי‪ ,‬ואני‬
‫אבקש מאורלי שתציג את סעיפי התקציב‪ ,‬כך שנעבור עליהם אחד אחד‪ ,‬כמו שעשינו בישיבת‬
‫ועדת המשנה‪ .‬אני חייבת לציין שבישיבה שעשינו בוועדת המשנה עברנו סעיף סעיף‪ ,‬קיבלנו את כל‬
‫ההסברים‪ ,‬נשאלו שאלות והובהר לנו בדיוק כל סעיף למה מיועד וגם דברים שלא היו נהירים‪ .‬אני‬
‫מבקשת שאורלי תציג את ההצעה המפורטת‪ .‬תודה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫תודה‪ ,‬זהבה‪ .‬ההצעה שמונחת לפניכם מוגשת לפי סעיף ‪ 134‬לחוק הבחירות לכנסת‪,‬‬
‫שקובע שוועדת הכספים של הכנסת תקבע את התקציב של ועדת הבחירות בהתאם להצעת‬
‫הוועדה המרכזית‪ .‬לפי סדרי עבודה פנימיים שלנו ההצעה הזו נדונה בוועדת המשנה לכספים‪,‬‬
‫בנשיאות ומליאה‪ .‬זה סוג של תהליך שאני חושבת שהוא לא קיים בשום מקום אחר‪ ,‬כל כך הרבה‬
‫שלבים לאישור תקציב‪ ,‬כל כך הרבה עיניים ובאמת כל כך מקום לשנות‪ ,‬לתקן ולהבהיר‪.‬‬
‫אני רוצה לחזור בכמה מילים לדברים שהשופטת חיות התייחסה אליהם‪ ,‬לגבי התכנון של‬
‫התקציב והשינוי שערכנו בו‪ .‬בעבר נקודת המוצא שלנו היתה שיש שלוש שנים להיערכות‪ ,‬כאשר‬
‫בשלוש השנים הללו היינו מחלקים את כלל ההוצאות ואת תכנית העבודה היינו פורסים על פני‬
‫שלוש שנים‪ ,‬כדי לא להעמיס תקציבית בשנה אחת‪ .‬ואז למשל‪ ,‬היינו מתקצבים בשנה הראשונה‬
‫רכישת ציוד לקלפיות‪ ,‬שזה סכום ניכר‪ ,‬בשנה השנייה את הנייר‪ ,‬בשנה השלישית את ההדפסות‪,‬‬
‫כשההנחה תמיד הייתה שהשנה הרביעית היא בחירות‪ .‬לאור השינויים התכופים בשלושת‬
‫העשורים האחרונים‪ ,‬לפחות מ‪ '88-‬אני לא זוכרת שהייתה מערכת בחירות בזמן‪ ,‬כשיותר מזה‪,‬‬
‫טווח הזמן מבחירות לבחירות מצטמצם‪ ,‬עד הפעם האחרונה‪ ,‬שהבחירות התקיימו שנה ו‪8-‬‬
‫חודשים לאחר הבחירות שקדמו להן‪ .‬זה היה פרק זמן ממש בלתי סביר שבאמת מצאנו את‬
‫עצמנו‪ ,‬למשל עם הדפסת מעטפות ההצבעה שהיו בתכנית העבודה לשנת ‪ 2015‬בשנה השוטפת‪.‬‬
‫יצא מכרז ללא קשר לבחירות‪ ,‬ואז הוקדמו הבחירות והמעטפות סופקו לממ"ל ממש בדקה ה‪90-‬‬
‫לצורך האריזה של החומר‪.‬‬
‫אנחנו רוצים להימנע מדברים כאלה‪ .‬התפקיד שלנו הוא להיות ערוכים לבחירות בכל עת‬
‫ולא משנה מתי‪ ,‬ולכן גובשה החלטה לפיה נקודת המוצא היא להיערכות בשנתיים‪.‬‬
‫אנחנו כולנו רוצים לקוות שלא יהיו בחירות בחלוף השנתיים האלה‪ ,‬אבל התפקיד שלנו‬
‫הוא לחשוב גם שאולי כן‪ .‬זה בדיוק התפקיד שלנו‪ ,‬ואנחנו חושבים שבאופן הזה נוכל להיות‬
‫ערוכים יותר מהר‪ .‬אגב‪ ,‬התחלנו כבר בשלב א' של ההצטיידות מיתרת תקציב ‪ ,2015‬ואנחנו כמעט‬
‫מסיימים אותו בימים האלה‪ .‬שלב ב' בהצטיידות בא לידי ביטוי בתקציב הנוכחי של שנת ‪.2016‬‬
‫גיל סיגל‪:‬‬
‫כדאי כבר להאיץ‪.‬‬

‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו מאיצים כמה שיותר‪ ,‬ומתוך תקווה שזה יהיה ב‪.2019-‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אנחנו לא מתרגשים מזה‪ ,‬במיוחד לאור הסקרים האחרונים‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אני אודה לכם אם תימנעו מהערות בעלות גוון פוליטי‪ .‬אנחנו מדברים על תקציב‪ ,‬על‬
‫היערכות מקצועית ובואו נשאיר את זה בתחום הזה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה מהותו של התקציב‪ ,‬אם יש לנו בחירות או לא‪ ,‬וכל אחד והשאיפות שלו‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫שכל אחד ישמור את השאיפות שלו לעצמו‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הערה נוספת‪ .‬כפי שאמרה זהבה‪ ,‬אנחנו לא משווים תקציב משנה עוקבת‪ ,‬כיוון שבאמצע‬
‫היתה שנת ‪ ,2015‬שהיתה שנת בחירות‪ .‬ובנוסף‪ ,‬בתקציב הזה בזמנו נעשו שינויים לסיווגים שונים‪.‬‬
‫לשם נוחות ההשוואה‪ ,‬את הסיווגים שנעשו ב‪ 2015-‬אנחנו סיווגנו גם בתקציב ‪ ,2014‬שמונח‬
‫לפניכם‪ ,‬כדי שיהיה ניתן להשוות את המספרים‪ .‬הערות על הסיווגים הללו מופיעות‪ ,‬נדמה לי‪,‬‬
‫בעמוד ‪ 4‬להצעת התקציב‪ .‬היו שלושה סיווגים והם מפורטים בהצעה עצמה‪.‬‬
‫כעת להצעה עצמה‪ .‬מתוך ‪ 11‬מיליון ‪ ₪‬בתקציב ‪ 2014‬ניצלנו ‪ 10,196,066‬שקלים‪,‬‬
‫שמהווים ‪ 93%‬מהתקציב‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה כולל את הרזרבה?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ 320,000 .‬לא ניצלנו כי הם היו רזרבה‪ ,‬זה ‪ 3%‬מהתקציב בנוסף‪ ,‬לא ניצלנו ‪240,000‬‬
‫שקלים שתוקצבו לפרישת עובדים‪ .‬היו צפויים שני עובדים לפרוש‪ ,‬הקדימו את הבחירות‪ ,‬ביקשנו‬
‫מהם לעבור את מערכת הבחירות ואז לפרוש‪ ,‬והם פרשו ב‪ ,2015-‬לכן לא ניצלנו את הסכום הזה‪.‬‬
‫‪ 302,000‬שקלים שתוקצבו בסעיף ‪ 156‬למרכזי הערכה‪ ,‬למקרה והוועדה לגיוס עובדים‬
‫תחליט לבצע מכרזים בתקופות שבין בחירות לבחירות‪ ,‬לא נוצלו‪ .‬הוועדה טרם קיבלה החלטות‪.‬‬
‫אלה ה‪ 7%-‬שלא נוצלו בשנת ‪ .2014‬וכפי שהסברתי‪ ,‬הגידול בתקציב לעומת ‪ 2014‬נובע בעיקר‬
‫משינוי ההיערכות‪.‬‬
‫עכשיו אני מציעה שאני אעבור סעיף סעיף‪ ,‬אני אתן דגשים מיוחדים‪ .‬היה ולא יהיו לכם‬
‫שאלות נעבור לסעיף הבא‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,131‬בדיקת מקומות קלפי מתוקצב ב‪ 750,000-‬שקלים‪ ,‬לא תוקצב ב‪ .2014-‬זה‬
‫פרוייקט חדש שמליאת הוועדה אישרה בתקציב ‪ 2015‬לפרוייקט התאמות קלות במבני ציבור‪,‬‬
‫באמצעות תגבור תקציבי הפיתוח של הרשויות‪ ,‬בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה בינואר‬
‫‪.2015‬‬

‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫בשיתוף עם משרד הפנים?‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ .‬הפרוייקט הוא בשיתוף עם משרד הפנים‪ .‬כל משרד מתקצב מיליון וחצי שקלים‪ ,‬חלק‬
‫תוקצב בשנה שעברה‪ ,‬חלק השנה‪ ,‬והמשמעות שלו היא שאנחנו מנסים בשיתוף פעולה עם‬
‫הרשויות לרתום אותן למאמץ של כולנו להנגיש את המבנים הציבוריים שבהם יש קלפיות‪ .‬הצוות‬
‫שלנו מסייר בקלפיות‪ ,‬מקום שהוא ימצא שנדרשת התאמה קלה כמו תוספת רמפה או מעקה‪,‬‬
‫שזה יענה על הקריטריונים והדרישות לקלפי נגישה‪ ,‬בעלות לפי מחירון שאנחנו גיבשנו עם יועצת‬
‫נגישות‪ ,‬הרשות תתקן את זה‪ ,‬תגיש לנו את החשבון‪ ,‬הצוות שלנו יעשה בקרה‪ ,‬יבדוק שזה נעשה‪,‬‬
‫אנחנו נשלם את זה והשאיפה היא שבאמצעות זה יהיו עוד מאות קלפיות נגישות בבחירות‬
‫הבאות‪ .‬הסעיף הזה כבר מסביר גידול של ‪ 750,000‬שקל לעומת ‪.2014‬‬
‫גיל סיגל‪:‬‬
‫זה יספיק?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה ‪ 3‬מיליון סך הכול‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה חצי‪ ,‬ועוד חצי משרד הפנים נותן‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ ,‬מיליון וחצי כבר תוקצבו בשנה עברה‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫האם זה כולל לא רק הנגשה במובן שיש קלפיות שצריך להנגיש אותן? אנחנו בזמנו העלינו‬
‫עניין של מיקום קלפיות‪ ,‬למשל בכל הנגב‪ ,‬בכל הכפרים הלא מוכרים‪ ,‬זה אפילו הגיע לשולחנו של‬
‫בג"צ‪ ,‬והם אמרו 'אתם תמיד נזכרים בדקה ה‪ 90-‬ואז אי אפשר לעשות כלום'‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה לא קשור לסעיף הזה‪ .‬אם תרצה‪ ,‬את הנושא הזה אפשר להעלות כנושא מיוחד באחת‬
‫מישיבות המליאה‪ ,‬לא בישיבה הנוכחית‪ .‬זה הנגשה‪ .‬התוספת של מקומות קלפי זה ככל‬
‫שהאוכלוסייה גדלה‪ ,‬יש ישובים חדשים וכו'‪ ,‬אז הם נוספים באופן טבעי‪ ,‬ולכן יש גידול ממערכת‬
‫בחירות לשנייה במספר הקלפיות‪ .‬כאן זו הנגשה של מקומות הקלפי‪ ,‬לכן את זה‪ ,‬אם תרצה אנחנו‬
‫ניזום דיון בנפרד‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,137‬ישיבות הוועדה וכנסים מקצועיים‪ .‬במקור‪ ,‬ב‪ ,2014-‬היו פה ‪ 55,000‬שקלים‪,‬‬
‫אבל ב‪ 2015-‬הסעיף הזה בוטל וסווג לסעיף ‪ ,156‬היה בו תקציב לאש"ל לחברי ועדה והוצאות‬
‫לישיבות הוועדה‪ .‬לכן הוא כבר לא קיים‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,138‬תשלום הוצאות ושירותי מנהלה לכנסת‪ .‬במקור ב‪ 2014-‬הוא עמד על סכום‬
‫הרבה יותר גבוה מ‪ 220-‬כי הוא כלל גם את השכר שלי‪ .‬אני הייתי עובדת כנסת וקיבלתי את שכרי‬
‫מהכנסת‪ ,‬והוועדה השיבה לכנסת את העלות‪ .‬בנוסף כולל הסעיף את כל ההוצאות הנלוות לשהות‬
‫שלנו במשכן הכנסת‪ ,‬ארנונה‪ ,‬תחזוקה‪ ,‬ניקיון וכו'‪ .‬בשנת ‪ ,2015‬כבר הפסקתי להיות עובדת כנסת‪,‬‬
‫עברתי להיות עובדת ועדה‪ ,‬ולכן בתקציב ‪ 2015‬כבר נכלל השכר שלי במסגרת סעיף ‪ 152‬של שכר‬
‫עובדי הוועדה‪ .‬על כן‪ ,‬המסמך שלפניכם כולל את סיווג השכר‪ ,‬לשם נוחות ההשוואה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫שימו לב לכוכביות‪ ,‬כי ההסבר הזה של הסיווג הוא בכוכבית‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תקצוב הסעיף ירד ב‪ 10,000-‬שקל‪ ,‬מכיוון שהיינו משלמים לכנסת בעבור אירוח‬
‫אתר האינטרנט שלנו‪ ,‬שהפך להיות כבר עצמאי‪ ,‬אז זה פחות ‪ 10,000‬שקל בתחזוקה של הכנסת‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,140‬הוצאות שמירה וביטחון‪ .‬הוא לא רלוונטי לתקציב שוטף‪ .‬הוא היה בשנת ‪2014‬‬
‫רק כהרשאה להתחייב‪ ,‬כי רצינו שתהיה לנו הרשאה להתחייב כדי לצאת למכרזים‪ ,‬וכך גם לגבי‬
‫סעיף ‪ ,147‬הובלות ‪ -‬רצינו הרשאה להתחייב כדי לנסות לקבל מחירים תחרותיים לפני הבחירות‬
‫ולממש את זה בבחירות‪ ,‬ואכן עשינו את זה וזה צלח‪ .‬אבל הפעם אנחנו לא צריכים את זה‪ ,‬כיוון‬
‫שאנחנו נממש את האופציה של אותם מכרזים‪ .‬בכל מקרה ההוצאות הללו הן מתקציב בחירות‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫לכמה שנים האופציה קיימת?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נדמה לי שלחמש שנים‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫אבל בלי שיודעים מועד‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ ,‬זה הלקח שלמדנו מהעבר‪ ,‬לעשות את המכרזים עם אופציות ואז אנחנו משיגים‬
‫מחירים טובים שהם תקפים לעוד כמה שנים וזה בהחלט חוסך הרבה כסף‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,142‬צרכי משרד‪ ,‬תוקצב ב‪ 2014-‬ב‪ ,20,000 -‬הביצוע בפועל היה ‪ ,24,000‬דרישת‬
‫התקציב עודכנה ל‪ .25,000-‬זה מיועד לרכישת ציוד משרדי שוטף למשרדי הוועדה בכנסת ובממ"ל‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,143‬הדפסות שונות‪ .‬ב‪ 2014-‬לא תוקצב‪ .‬כפי שהסברתי בראשית הדברים‪ ,‬אנחנו‬
‫פורסים את הפרויקטים‪ .‬באותה שנה תוקצב ציוד לקלפיות‪ ,‬לכן לא תוקצב סעיף הדפסות‪ .‬הפעם‪,‬‬
‫להבדיל‪ ,‬כבר אנחנו מצטיידים מיתרת תקציב ‪ 2015‬בציוד לקלפיות‪ ,‬אז חסכנו את זה השנה‪ ,‬לכן‬
‫אנחנו מתקצבים את מעטפות ההצבעה ב‪ ,950,000-‬ולכן זה פלוס ‪ ,950,000‬שיתקזז בהמשך עם‬
‫סעיף מעטפות ההצבעה‪ ,‬כי אנחנו מתכוונים לקראת סוף ‪ 2016‬להדפיס את כל המעטפות‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫שיזכרו כולם את ההסבר הזה‪ ,‬כשפעם הבאה הוא יעלה פתאום ויקפוץ עוד פעם‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בסדר‪ ,‬אז אני אסביר שוב‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אז תמיד צריך לזכור את ההסבר הזה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אל תדאג‪ ,‬כל עוד אני פה אני אזכור‪.‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫רואים את הירידה בציוד לקלפיות‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫לא‪ ,‬אני אומר‪ ,‬בפעם הבאה תהיה פתאום עלייה דרסטית‪ ,‬אז צריכים לזכור את ההסבר‬
‫הזה למה הוא קפץ‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אל דאגה‪ ,‬הכל ייזכר‪ .‬כאן אנחנו מתכוונים להדפיס את כל מעטפות ההצבעה הרגילות‪,‬‬
‫החיצוניות‪ ,‬את כל הסוגים‪ ,‬שלב א' בהדפסת טפסים לקלפיות שלא נושאים נתונים של רשימות‬
‫מועמדים או תאריכים‪ ,‬וחלק מן השלטים‪.‬‬
‫סעיף הובלות‪ ,‬אמרתי‪ ,‬זה היה רק ב‪ 2014-‬כהרשאה להתחייב‪ ,‬אז אין שם סכום‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,149‬ציוד לקלפיות‪ .‬ב‪ 2014-‬הוא תוקצב במיליון שקלים‪ ,‬העלות בפועל הייתה‬
‫‪ ,1,173,000‬דרישת התקציב הפעם היא יותר נמוכה ועומדת על ‪ .325,000‬כפי שאמרתי‪ ,‬אנחנו כבר‬
‫מצטיידים בציוד לקלפיות מיתרת התקציב‪ ,‬אבל ה‪ 325,000 -‬מיועדים לשלב ב' בהצטיידות‪ .‬אנחנו‬
‫נרכוש בזה עטים‪ ,‬טיפקסים‪ ,‬פנסים‪ .‬אנחנו רוצים לרכוש לכל הקלפיות פנסים‪ ,‬כי כיום יש להם‬
‫נרות וגפרורים‪ ,‬וחשבנו שהגיעה העת לשנות את זה לפנסים וסוללות‪ .‬שקיות ביטחון למעטפות‪ ,‬כל‬
‫מיני דברים קטנים שצריך להצטייד והם גוזלים זמן בכל התהליכים‪ .‬אנחנו נעשה את זה בשנת‬
‫‪ .2016‬לעומת ‪ 2014‬הסכום בסעיף זה ירד ב‪.675,000-‬‬
‫סעיף ‪ ,150‬החזקת המרכז המבצעי הלוגיסטי‪ .‬תוקצב ב‪ 2014-‬ב‪ ,1,828,000 -‬בוצע בפועל‬
‫‪ .1,642,000‬דרישת התקציב הנוכחית היא ‪ .1,892,000‬הפער בדרישה הוא ‪ 64,000‬שקלים‪ .‬הסעיף‬
‫הזה מיועד לכל התחזוקה של הממ"ל‪ ,‬החל בארנונה‪ ,‬דמי ניהול של החברה הכלכלית‪ ,‬שכירות‬
‫למינהל הדיור הממשלתי‪ ,‬רכישת ציוד‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬תחזוקה ועוד‪ .‬ב‪ 2014-‬תקצבנו כאן משהו כמו‬
‫‪ 185,000‬שקלים לשדרוג מערכת המצלמות בממ"ל ואז באותה שנה החלטנו לנסות לחסוך‬
‫בעלויות ולבצע רק חלק מהשדרוג ולא מימשנו את כל הסכום‪ ,‬לכן גם הביצוע היה יותר נמוך‪ .‬אבל‬
‫עכשיו נדרש המשך השדרוג בתוספת שדרוג מערכת כיבוי אש‪ ,‬כך שהפעם אנחנו מתקצבים ב‪-‬‬
‫‪ 280,000‬שקל בסעיף הזה‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫זה עדיין לא מתייחס לבינוי שיסתיים רק בשנה אחרי זה?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬זה לא קשור‪ .‬זה למבנה הקיים‪ .‬כי בתקופת בחירות יש שמירה ואבטחה של‬
‫מאבטחים ברמת לוחמים ‪ 24‬שעות‪ ,‬מאחר וזה מתקן אסטרטגי‪ .‬בתקופה השוטפת זו הוצאה‬
‫ניכרת‪ ,‬אז אנחנו מחוברים למוקד ומסתמכים גם על המצלמות והגיעה העת לשדרג אותם‪.‬‬
‫הניסיון לחסוך עזר‪ ,‬ניצלנו את זה לעוד כמה שנים‪ ,‬אבל עכשיו הגיעה העת להמשיך את השדרוג‬
‫הזה‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,151‬דואר‪ ,‬מערכות תקשורת ומשלוחים‪ .‬תוקצב ב‪ ,62,000 - 2014-‬בוצע בפועל‬
‫‪ ,69,000‬הפעם אנחנו מבקשים ‪ .75,000‬הפער נובע מביצוע בפועל‪ .‬זה סעיף שמיועד לחשבונות‬
‫התקשורת של הממ"ל‪ ,‬לטלפונים ניידים לעובדים ולמשלוח דברי דואר‪.‬‬
‫סעיף ‪ , 152‬סעיף גדול‪ ,‬שכר עובדי ועדת הבחירות המרכזית‪ .‬זה הסעיף שמיועד לכל עובדי‬
‫התקן‪ .‬יש שני סוגי עובדים בוועדה‪ ,‬עובדי תקן ועובדים לפי שעות‪ ,‬שזה הסעיף הבא‪ .‬עובדי התקן‪,‬‬
‫יש לנו ‪ 22‬עובדים שעובדים על פני ‪ 15‬תקנים‪ ,‬חלקם עובדים משרה מלאה‪ ,‬חלקם שליש‪ ,‬חצי‪,‬‬
‫רבע‪ ,‬סוגי העסקה שלא קיימים בשום מקום‪ .‬בתקציב הנוכחי אנחנו מבקשים תקן אחד נוסף שלם‬
‫שמיועד לשלושה אנשים‪ ,‬התקן הזה הוא שליש משרה לראש אגף מיקום קלפיות‪ ,‬חצי משרה‬

‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫לראש אגף הדרכה‪ ,‬שניהם ממלאים תפקידים מהותיים ומשמעותיים להיערכות לבחירות‬
‫ומועסקים כבר כמה שנים בשעות‪.‬‬
‫זו השיטה שלנו‪ ,‬כשאנחנו נוכחים שצריך בעל תפקיד מסויים אנחנו קודם מתחילים את‬
‫ההעסקה בשעות‪ ,‬כדי לבחון לאורך זמן את הנחיצות‪ ,‬את הצורך‪ ,‬עד כמה התפקיד דרוש‪ ,‬האם‬
‫הוא באמת נדרש לאורך זמן באופן קבוע‪ .‬רק לאחר מכן‪ ,‬היה והצורך הוא תמידי וחיוני‪ ,‬אנחנו‬
‫בוחנים וממירים את זה לתקן‪ .‬זה מה שעשינו במשרות הללו‪ .‬אין ספק שמערך ההדרכה דורש‬
‫היערכות לאורך כל השנים ואנחנו מרגישים את זה‪ .‬אגב דוח המבקר המליץ בעבר על תקן מלא‬
‫למשרה זו‪ .‬גם מיקום קלפיות‪ ,‬שזה בכלל הפך למשהו מהותי‪ ,‬כולל החלטת הממשלה‪.‬‬
‫זה כולל גם רבע משרה למבקר פנים לפי חוק הביקורת הפנימית‪ ,‬שכפי שנמסר לכם‬
‫במסמך הנפרד שנמסר‪ ,‬גם מבקר המדינה מעיר על כך שאין לנו מבקר פנים‪ .‬אגב‪ ,‬אנחנו הכנסנו‬
‫את זה לתקציב‪ ,‬בלי קשר‪ ,‬עוד טרם ידענו על הטיוטה‪.‬‬
‫הסבר לפערים בסעיף‪ .‬אם תסתכלו בסעיף הזה‪ ,‬יש שני סכומים‪ .‬יש את דרישת התקציב‬
‫ל‪ 5,510,000 ,2016-‬והשורה השנייה היא ‪ .650,000‬הפרדנו את זה לנוחות ההשוואה‪.‬‬
‫ה‪ ,5,510,000-‬משקפים פער של ‪ 1,077,000‬לעומת התקציב של ‪ ,2014‬שהוא ‪,4,433,000‬‬
‫שהוא אגב כולל גם את השכר שלי‪ ,‬כי זה לאחר הסיווג של ‪ .2015‬הפער הזה נובע מכך שהתקציב‬
‫כלל תוספת עלויות קבועות של אחזקת רכב וכוננויות‪ .‬עובדי הוועדה לא קיבלו מרכיבים אלה‪ ,‬אף‬
‫על פי שהם מועסקים לפי תנאים של עובדי כנסת‪ ,‬ונוכחנו שלמעשה קיים פער‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫יש כוננות בשנים שוטפות שהן לא שנות בחירות?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ .‬בשירות המדינה זה קיים‪ ,‬בכל שירות המדינה לפי התקשי"ר‪ ,‬וגם בכנסת‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫לא‪ ,‬כוועדה‪ ,‬איזה סוג של כוננות?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫למשל בממ"ל‪ ,‬יש לנו מערכת מצלמות‪ .‬בכל פעם שיש אזעקה‪ ,‬שני עובדים מהממ"ל מייד‬
‫מתייצבים בממ"ל וזה לא משנה באיזה שעה‪ ,‬זה יכול להיות באמצע הלילה‪ ,‬זה יכול להיות ביום‬
‫שבת‪ ,‬ביום שישי‪ ,‬הם פשוט מתייצבים‪ .‬זה כמובן לפי התפקידים‪ ,‬זה קורה לא מעט‪ ,‬כי כל חתול‬
‫שעובר שם ובמזג אוויר סוער זה מקפיץ כל פעם מחדש‪ .‬לכן אנחנו מנסים לראות גם מה עושים‬
‫עם זה‪.‬‬
‫זהבה אילני ‪:‬‬
‫אמרנו שנראה את הפער ואז נצטרך להסביר למה הפער‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הפער גם נובע מ‪ 109,000-‬שקלים שהם תוספת דרגות ומקדמי שכר‪ .‬עובדים התקדמו‬
‫בדרגות לפי הכללים בשנתיים שחלפו משנת ‪ 2014‬וגם היו מקדמי שכר‪ .‬השכר שלי שנוסף לכאן‪,‬‬
‫זה נותן את הפער של ‪.1,077,000‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫השכר שלך לא מסביר את הפער כי הוא כלול כבר ב‪.2014-‬‬

‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נכון‪ ,‬זה כלול כבר‪ ,‬את צודקת‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫זה כלול כבר ב‪.4,433,000-‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫סליחה‪ ,‬נכון‪ ,‬זה למעשה רק שלושה סכומים‪ ,‬זה העלויות הקבועות של אחזקת רכב‪,‬‬
‫התקנים החדשים והתוספת דרגות ומקדמי שכר‪ ,‬שמסבירים את ה‪ .1,077,000 -‬ובנוסף‪ ,‬יש את ה‪-‬‬
‫‪ 650,000‬שזה המשרות שאושרו בשנת ‪ 2015‬והפכו לחלק מהתקציב‪ .‬ברגע שמאשרים את הסעיף‬
‫הזה אז מאשרים גם תוספת של תקן אחד ותקצוב של ‪ 1.08‬תקן‪ ,‬כי זה מה שיוצא משליש ועוד‬
‫חצי ועוד רבע‪ .‬אבל אנחנו לא מבקשים ‪ 1.08‬תקנים כי האוצר לא יודע לכתוב את זה בספר‬
‫התקציב‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫ה‪ 1.08-‬תקן כלול ב‪? 650,000 -‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬הוא כלול בפער של ה‪.1,077,000 -‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫ה – ‪ 650,000‬זה כבר מאושר?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה של עובדים שכבר אושרו ב‪.2015-‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫איך מתבצע קידום השכר של עובדי הוועדה ?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כמקובל בשירות המדינה‪ ,‬דרגות לפי הכללים של קידום בדרגות‪ ,‬מקדמי שכר לפי האוצר‪,‬‬
‫הסכמים קיבוציים והתאמה לשכר עובדי הכנסת‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫אין הסכם קיבוצי בוועדה?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬אין הסכם קיבוצי מיוחד‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אתם רואים ושומעים את כל מהומת האלוהים שיש כנגדנו‪ ,‬חברי הכנסת‪ ,‬על תוספת‬
‫השכר שאנחנו אמורים לקבל של ‪ ,5%‬שזה ‪ 1,000‬שקל‪ ,‬שצריך לתרום את זה ולא צריך לתרום את‬
‫זה ומקימים ועדה ציבורית‪.‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אני האחרון שאני אחלוק על שכרם של עובדי הוועדה‪ ,‬אבל אני סבור שאם מישהו יבוא‬
‫ויסתכל בגדול שיש תוספת מ‪ 11-‬מיליון ל‪ 14-‬מיליון‪ ,‬וכמובן שהביקורת בדוח מבקר המדינה על‬
‫הוועדה ועל עצמאות הוועדה‪ ,‬כמובן שאני תומך בעצמאות הוועדה‪ .‬כפי שאמרה השופטת‪ ,‬צריך‬
‫לשמור מכל משמר על עצמאות הוועדה‪ ,‬שלא משרד האוצר יתקצב לנו והרזרבות ולא רזרבות‪,‬‬
‫אלא אנחנו מול ועדת הכספים ישירות‪ ,‬אבל פה אני הייתי חושב לכולנו שאנחנו צריכים להיות‬
‫רגישים במספרים האלה‪ ,‬ולהסביר את זה בדברי ההסבר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אבל אני מדגישה שלא היה גידול בשכר עובדי הוועדה‪ ,‬היה רק קידום בדרגות ומקדמי‬
‫שכר‪ .‬לא ניתנת בשנת ‪ 2016‬תוספת כלשהי מיוחדת‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫לא‪ ,‬אז לכן אני אומר‪ ,‬ברגע שאת כותבת שכר מ‪ 4.4-‬מיליון ל‪ 5.5-‬מיליון שזה ‪1,077,000‬‬
‫שזה בערך ‪ 25%‬מהסכום שהיה‪ ,‬אני חושב שצריך להסביר את זה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אני חושבת שזו הערה נכונה‪ ,‬ברגע שיש שקיפות ויש פירוט מלא אז הדברים יותר מובנים‪.‬‬
‫וכפי שאורלי אמרה חלק מזה זה תוספות שאושרו בשנת ‪.2015‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אגב‪ ,‬התוספות בדרגות ומקדמי שכר עומדות סך הכל על ‪ 109,000‬שקל בשנתיים‪ ,‬לא‬
‫בשנה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫יש הבדל בין חבר כנסת נציג ציבור נבחר שבא לשרת לבין עובד שזה השכר שלו‪ ,‬מזה הוא‬
‫מתקיים ומפרנס את המשפחה שלו‪ .‬אז אם יש תוספות של כוננות למשל‪ ,‬או תוספות של רכב‪,‬‬
‫אלה דברים שאושרו‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אושרו ב‪ 2015-‬כבר‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אני רק חושבת שכדי לסבר את האוזן אולי צריך לפרט כל דבר ומה הסכום שלו ואז זה‬
‫יהיה יותר ברור‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אפילו להפריד את זה ואז לא להגיד מ‪ 4.4 -‬מיליון עלינו ישר ל‪ .5.5 -‬כמו שה‪650,000-‬‬
‫מופרדים‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫לא‪ .‬להסביר בדברי ההסבר‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫בביאורים יש התייחסות רק ל‪ 1.08-‬תקנים חדשים‪ .‬אין התייחסות ל‪ 109,000 -‬ואין‬
‫התייחסות ל‪ 483,000 -‬שהסברת לנו‪.‬‬

‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני מסבירה את זה בעל פה‪ .‬בדרך כלל בדברי הסבר להצעת תקציב לא כוללים פירוט של‬
‫כל גידול בשקלים‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫לא צריך את המספר‪ ,‬אבל צריך שיהיה הסבר כללי‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אין בעיה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה לא שקלים‪ ,‬זה מאות אלפי שקלים ובתקופה שיש רגישות אולי כדאי להרחיב את‬
‫הפירוט‪ .‬יש הסבר לכל דבר‪ ,‬זה שקוף לגמרי‪ ,‬זה מפורט‪ ,‬רק כדי שאנשים יבינו‪ .‬אני חושבת שזו‬
‫הערה נכונה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני ארחיב בדברי ההסבר‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫היות שזה גם הסעיף הגדול ביותר‪ ,‬אז שווה להתעכב עליו קצת יותר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בסדר גמור‪.‬‬
‫סעיף ‪ ,154‬שכר עובדים לפי שעות‪ .‬בשנת ‪ 2014‬הוא עמד על ‪ 325,000‬שקלים‪ ,‬הביצוע‬
‫בפועל שלו היה ‪ 336,000‬שקלים‪ ,‬דרישת התקציב ל‪ 2016-‬עומדת על ‪ .460,000‬הפער הוא ‪,135,000‬‬
‫אף על פי שירדו שני עובדים שהועסקו בשעות ועוברים לתקן ואני אסביר את זה‪ .‬הסעיף הזה‬
‫מיועד לתשלום שכר לעובדים לפי שעות‪ ,‬בין אם זה עובדים לפי שעות שמועסקים כל חודש‪ ,‬בין‬
‫אם זה עובדים לפי שעות שנדרשים למשימות מיוחדות מעת לעת‪ ,‬בעקבות למשל פעילות של‬
‫צוותי עבודה‪ ,‬ועדות שאנחנו מקימים‪ ,‬ונדרשת תוספת אנשים שיטפלו בנושאים מסויימים‪ ,‬ולכן‬
‫יש גם בנק שעות בסעיף הזה‪.‬‬
‫הסעיף הזה עבר שינויים לעומת שנת ‪ .2014‬בין היתר הכנסנו עובד של בקרת שכר לפי‬
‫שעות‪ ,‬זה לא היה בעבר‪ .‬יש לנו ממונה משכורות שעושה את החישובים ואת כל התחשיבים של‬
‫שכר העובדים‪ ,‬אין שום חשבות שרק אדם אחד מבצע את השכר בלי עין נוספת ובקרה על זה‪.‬‬
‫הבאנו עובד שעובד לפי שעות מוגבלות בחודש כדי לעשות בקרת שכר‪ .‬מאחר שצוות העובדים גדל‪,‬‬
‫הדרישות המנהליות יותר גדולות‪ ,‬אנחנו צריכים סיוע במשאבי אנוש‪ ,‬לכל עבודת משאבי אנוש‪,‬‬
‫בדיקת דוחות נוכחות‪ ,‬כל ההודעות לעובדים‪ ,‬מילוי חופשות וכו'‪ ,‬יש את התוספת הזו‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2016‬אנחנו צופים תוספת של עובד בשעות למרכב"ה‪ .‬אתם תראו בסעיף אחר‬
‫שאנחנו מצטרפים למודול מלאי ומצאי בממ"ל של מרכב"ה‪ .‬כל מערכת מרכב"ה זו מערכת מאוד‬
‫מאוד מורכבת‪ ,‬מי שמכיר אותה‪ ,‬היא לא פשוטה לגמרי‪ .‬היו לנו חבלי לידה מאוד קשים איתה‬
‫במודול הפיננסי והגענו לבחירות הקודמות די בחוסר אונים‪ .‬אנחנו מביאים עובדים חדשים שאין‬
‫להם מושג מהמערכת הזו‪ ,‬קשה למצוא עובדים משירות המדינה שעובדים עליה ומעוניינים לעבוד‬
‫בוועדה‪ .‬להכניס אותם תוך כדי‪ ,‬את כולם‪ ,‬בלי שאף אחד יודע‪ ,‬בזמן אפס‪ ,‬כשאתה צריך להוציא‬
‫מהרגע להרגע הזמנות ולנהל דברים‪ ,‬זה בלתי אפשרי‪ .‬לכן‪ ,‬במקביל להכנסת המודול הזה אנחנו‬
‫רוצים להכניס עובד שמכיר את מרכב"ה ויעבוד על כל ההזמנות בשוטף‪ .‬כך לפחות כשנגיע‬
‫למערכת בחירות יהיה אדם אחד שיוכל לדעת את העבודה הזו על בוריה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫בנוסף‪ ,‬היה שינוי בתמהיל של השעות והתעריף שלפיו אנחנו מחשבים את הסעיף הזה‪ ,‬כי‬
‫זה תעריף ממוצע‪ .‬יש תוספת שעות לעובדת בממ"ל‪ .‬יש לנו עובדת שהייתה מועסקת נדמה לי‬
‫פעמיים בחודש בהיקף שעות מזערי‪ ,‬בעבודת ניקיון וגם במזכירות לראש הממ"ל ולעובדים‬
‫בממ"ל‪ ,‬וזה בלתי אפשרי‪ .‬מי שמכיר את השטח של הממ"ל‪ ,‬לתחזק אותו‪ ,‬נדמה לי שהיא הייתה‬
‫עובדת ‪ 12‬שעות בחודש‪ .‬זה היה משהו לא סביר‪ .‬בנוסף‪ ,‬פה נכנס גם תקצוב עלויות קבועות של‬
‫רכב שלא היו ב‪ 2014-‬וכל זה הסתכם ב‪ 285,000-‬שקל‪ .‬מנגד ירדו כ‪ 135,000-‬שקלים של ראש אגף‬
‫מיקום קלפיות וראש אגף הדרכה שהועסקו בשעות‪ ,‬וזה נותן את הפער של ‪ 135,000‬תוספת‪.‬‬
‫הסעיף הבא‪ , 156 ,‬הוצאות תפעוליות וארגוניות שונות‪ .‬זה מעין סעיף סל שבו אנחנו‬
‫מכניסים את כל סוגי ההוצאות השונות‪ ,‬שכירת רכבים‪ ,‬פרסום הודעות בעיתונות‪ ,‬גמול לחברי‬
‫ועדה בגין השתתפות בישיבות‪ ,‬מה שהיה בעבר בסעיף ‪ 135‬של הוצאות אש"ל לחברי הוועדה וסווג‬
‫בשנת ‪ 2015‬לסעיף זה‪ ,‬תשלום לחברי ועדות מקצועיות‪ ,‬שירותי רישום פרוטוקולים‪ ,‬ביטוחים‬
‫לעובדים‪ ,‬יועצים מקצועיים ודבר חדש שנוסף‪ ,‬שתיכף אני אסביר‪ ,‬הוועדה לבחינת חוק התעמולה‪.‬‬
‫הסעיף הזה עמד בשנת ‪ 2014‬על ‪ 770,000‬שקל‪ ,‬זה כולל את הסיווג שנעשה של ה‪ 55,000-‬שקל‬
‫מסעיף ‪ ,135‬הביצוע עמד על ‪ ,382,000‬ומייד אני אסביר מדוע‪ ,‬הדרישה התקציבית עומדת על‬
‫‪ 865,000‬שקל‪ ,‬כשהפער הוא תוספת של ‪ 95,000‬שקל‪.‬‬
‫ב‪ 2014-‬לא מומש סך של ‪ 302,000‬שקל מתוך הסעיף הזה שהיה מיועד למרכזי הערכה‪.‬‬
‫תוקצב סכום למקרה והוועדה לגיוס עובדים תחליט על גיוס באמצעות מכרזים בין בחירות‬
‫לבחירות‪ .‬הוועדה לא קיבלה החלטות‪ ,‬ולכן סכום זה לא מומש‪ .‬כמו כן לא מומשו ‪ 74,000‬שקלים‬
‫שיועדו לכנסים מקצועיים שאמורים היו להתקיים‪ ,‬נקבעו כבר מועדים‪ ,‬לנובמבר ודצמבר ‪,2014‬‬
‫אך הם לא התקיימו כיוון שהבחירות הוקדמו‪ .‬אלה הסכומים שלא מומשו‪.‬‬
‫השינויים שנעשו בסעיף לעומת ‪ :2014‬כבר בתקציב של ‪ 2015‬הכנסנו שירותי רואי חשבון‬
‫חיצוני לביקורת על הדוחות הכספיים של הוועדה‪ ,‬וזה תקצוב נוסף בסך של כ‪ 74,000-‬שלא היה‬
‫בשנת ‪.2014‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫איך רואה חשבון נבחר לתפקיד?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫ממאגר רואי חשבון של החשב הכללי‪ .‬בחשב הכללי היה מכרז והוא גיבש מאגר של רואי‬
‫חשבון‪ ,‬ואנחנו פנינו למספר משרדים‪ ,‬קיבלנו הצעות מחיר וקיימנו הליך של בחירה‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫יש לו מגבלת שנים כמו בגופים הציבוריים? חמש‪-‬שש שנים מקסימום?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני לא זוכרת את הפרטים‪ ,‬הכל לפי הכללים של החשב הכללי במכרז שנערך‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אם יש לנו מבקר פנים זה לא מכסה את זה?‬
‫אורלי עדס ‪:‬‬
‫זה ביקורת על הדוחות הכספיים בלבד‪ .‬מבקר פנים יבקר כל נושא שהוא ימצא לנכון‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫דוחות כספיים זה חייב להיות רואה חשבון חיצוני‪ ,‬לפי כללי הדיווח החשבונאי‪.‬‬

‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫סעיף ‪ 156‬כולל גם תוספת בגין גמול השתתפות לחברי הוועדה על השתתפות בישיבה‬
‫בעקבות חקיקת החוק והוצאות בלתי צפויות‪ .‬נוספו פה ‪ 200,000‬שקלים לוועדה שמינו נשיא‬
‫המדינה והשופט ג'ובראן לבחינת חוק התעמולה‪ ,‬ועדה בראשותה של הנשיאה לשעבר דורית‬
‫ביניש‪ .‬הוועדה צריכה תקציב לייעוץ‪ ,‬למחקרים‪ ,‬תקצבנו ‪ 200,000‬שקלים‪ ,‬לא יודעים לומר האם‬
‫זה יספיק‪ ,‬האם זה יהיה בעודף‪ ,‬בחסר‪ .‬הוספנו כאן תקצוב למרכזי הערכה לגיוס עובדים לסגל‬
‫הקבוע‪ ,‬באמצעות מכרזים שאנחנו עושים‪ .‬התקצוב לעניין זה הוא כ‪ 18,000 -‬שקלים‪ .‬סך הכל יש‬
‫בסעיף תוספת של ‪ 397,000‬שקל‪ ,‬מנגד ירדו ‪ 302,000‬של מרכזי ההערכה שאנחנו כבר לא נתקצב‬
‫גם הפעם‪ .‬היה ויתקבלו החלטות ננסה למצוא את התקציב לזה‪ ,‬וזה מסביר את הפער של ‪95,000‬‬
‫שקלים‪ ,‬לעומת ‪.2014‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫נראה לי שמכיוון שבאמת לא היה ניצול אפילו של ‪ 50%‬של ‪ 2014‬והעניין של השכר של‬
‫חברי הוועדה הוא באמת נמוך‪ ,‬סך הכל ‪ 55,000‬שקלים‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫‪ ?55,000‬סך הכל?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬זה מה שהיה ב‪ .2014 -‬הגמול העלה בכ‪.45,000 -‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫קודם היה רק אש"ל ועכשיו יש גמול על ההשתתפות בישיבות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫פר ישיבה‪ .‬שזה ‪ 500‬שקלים לישיבה‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫קצת יותר מזה‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫נראה לי שהסעיף הזה יותר מידי כללי ולא מפורט‪ ,‬והכול 'יכול להיות שנשתמש‪/‬לא‬
‫נשתמש'‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נכון‪ ,‬כי חלק ממנו תלוי בכמה ישיבות יהיו בפועל‪ ,‬כמה כנסים יהיו‪ ,‬כמה יועצים‬
‫חיצוניים נצטרך‪ ,‬זה הרוב בגדר הערכות‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אני אומר‪ ,‬זה כמו הרבה דברים שהם לא צפויים‪ ,‬יכול להיות שנשתמש ב‪ 200,000-‬של‬
‫הוועדה ויכול להיות שלא נשתמש‪ .‬אני אומר שהסכום הזה נראה לי יותר מידי כללי וגבוה ואין בו‬
‫דברים מוגדרים וקונקרטיים‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫יש תחשיב מדוייק פר שקל‪.‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫לא שמעתי‪ ,‬לכן אני אומר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני פירטתי‪ ,‬אני יכולה לומר את הסכומים שנוספו‪ :‬רואה חשבון חיצוני ‪ ,63,720‬שינוי‬
‫בתחשיבי רכב ‪ ,21,284‬גמול השתתפות בישיבות תוספת ‪ ,44,464‬זו התוספת על ה‪,55,000-‬‬
‫הוצאות בלתי צפויות ‪ ,50,000‬ייעוץ ומחקרים לוועדת תעמולה ‪ ,200,000‬מרכזי הערכה לסגל‬
‫הקבוע ‪ ,18,266‬סך הכול זה יוצא ‪ 397,734‬מינוס ‪ 302,734‬מרכזי הערכה‪ ,‬שווה ‪ 95,000‬בדיוק‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אורלי‪ ,‬נדמה לי שהדגש בשאלה היה לא ההשוואה של ה‪ 770,000 -‬מול ה‪ ,865,000 -‬אלא‬
‫מול הביצוע‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הביצוע הנמוך נובע כפי שאמרתי מאי מימושם של ‪ 302,000‬שתוקצבו למרכזי הערכה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫אולי זה לא היה מספיק מובן‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בדפי העבודה‪ ,‬אגב‪ ,‬יש דפי עבודה מפורטים על כל סעיף‪ ,‬שאותם אנחנו גם נותנים‬
‫למבקר המדינה‪ ,‬אלה דפי עבודה פנימיים שלנו ואנחנו נותנים אותם‪ ,‬יש הסברים תמיד מה‬
‫השינויים בסעיף‪ ,‬מה גדל‪ ,‬מה ירד‪ ,‬מה לא בוצע ואת ההסברים למה לא בוצע‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫קח בחשבון שהסכום שחברי הוועדה מקבלים עבור ישיבות כולל גם החזר הוצאות רכב‪,‬‬
‫שאז קיבלנו בנפרד‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אני יכול להעיד שאני כל השנים שהייתי חבר ועדת בחירות אף פעם לא קיבלתי‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כי אתה גר בירושלים‪ .‬מי שגר בירושלים לא מקבל גם נסיעות‪.‬‬
‫עוד הערות לסעיף? או לעבור הלאה?‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫בואו ניקח את ההערה של אוסמאה ואולי טיפ‪-‬טיפה להרחיב על דברי ההסבר‪ ,‬זה רק‬
‫יתרום‪ .‬מול הביצוע בעיקר‪ .‬לא מול התוספות‪ .‬צריכים לזכור שכשאנחנו מתקצבים סעיף אנחנו‬
‫לוקחים בחשבון שכולם יגיעו ולכולם נצטרך לשלם‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫צריך לנטרל השגות‪ ,‬בדיוק‪ .‬צריך להסביר מה לא בוצע מהתקציב ל‪ 2014-‬ולמה לא בוצע‪.‬‬

‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בסדר גמור‪ ,‬סעיף ‪ ,157‬הדרכה‪ ,‬השתלמויות‪ ,‬לימודים ורווחה‪ .‬סעיף שמיועד לפעולות‬
‫הדרכה והשתלמויות לעובדי הוועדה‪ ,‬לרבות השתלמויות וכנסים בחו"ל‪ .‬התקציב עמד ב‪ 2014-‬על‬
‫‪ 110,000‬שקלים‪ ,‬בוצע בפועל ‪ 119,000‬שקל‪ ,‬היה גם גידול במספר העובדים בינתיים‪ ,‬בשנת ‪,2015‬‬
‫לכן הדרישה התקציבית עומדת על ‪ 175,000‬שקל‪ .‬התקצוב הנוסף נובע מתוספת עובדים ומתוספת‬
‫של פעולות הרווחה‪.‬‬
‫פרישת עובדים ופיצויים‪ ,‬סעיף שמשנת ‪ 2011‬אנחנו מתקצבים אותו למקרה של פרישת‬
‫עובדים‪ .‬היה ולא פורש עובד‪ ,‬הסעיף הזה לא מנוצל‪ .‬זה מקובל גם במשרדים אחרים לתקצב את‬
‫הסעיף הזה‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫זה להשלמת ההפרשות שאתם מפרישים באופן שוטף?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה מיועד לפדיון ימי חופשה ופיצויים במידה שמשלימים‪ .‬היו לנו עובדים שלא היו להם‬
‫הפרשות עד שנה מסויימת‪ ,‬אבל משנה מסויימת לכולם יש הפרשות‪ .‬בעבר תקצבנו לפי העובד הכי‬
‫ותיק‪ ,‬הפעם זה לפי ותיק פחות‪ ,‬אז הסכום הוא יותר נמוך‪ ,‬זה ירד ב‪ 60,000-‬שקלים‪.‬‬
‫הוצאות מערכת מרכב"ה‪ .‬המודול הפיננסי מנוהל במערכת מרכב"ה‪ ,‬התחזוקה השנתית‬
‫עומדת על ‪ 72,000‬שקל‪ .‬יש כאן תוספת דרישה תקציבית של ‪ 70,000‬שקלים שמיועדת להתאמה‬
‫והטמעת מודול מלאי ומצאי במרכז הלוגיסטי‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫שזה בטח אנחנו נראה בכל משרדי הממשלה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כמעט כל משרדי הממשלה עובדים היום עם מערכת מרכב"ה‪ .‬אנחנו לא הצטרפנו במקור‬
‫למודול הלוגיסטי כי יש לנו מערכת טובה וידידותית שנקראת מערכת מנהל‪ ,‬אבל זה אחד‬
‫הלקחים מרואה החשבון החיצוני ששכרנו‪ ,‬שאמר שיש קושי עם המערכת שיש לנו כי היא לא‬
‫כוללת סכומים ופרטים נוספים שדרושים לעבודת הביקורת‪ ,‬אם תבקשו רוני יוכל להרחיב על זה‬
‫יותר ‪ .‬אז החלטנו לעשות מעבר גם במודול הלוגיסטי למרכב"ה‪ .‬העלות של זה תהיה חד פעמית‬
‫‪ 70,000‬שקלים ואנחנו מקווים שמרכב"ה יסיימו לנו את זה בשנת ‪ .2016‬בעתיד תידרש עלות‬
‫התחזוקה בלבד‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני מציע‪ ,‬בהמשך להערה של אוסאמה‪ ,‬לציין "הוצאה חד פעמית" בדברי ההסבר‬
‫שאנשים יבינו שיש לנו הוצאה חד פעמית‪ .‬הסעיף הזה קפץ מכל השנים‪ ,‬חד פעמי תוספת לסעיף‬
‫הזה‪ ,‬להתאמה‪ .‬זה הכול עניין של הצגה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בסדר‪ .‬סעיף ‪ ,635‬מחשוב‪ ,‬ב‪ 2014-‬עמד ‪ ,1,600,000‬בוצע ‪ .1,805,639‬שוב‪ ,‬כי הכל בגדר‬
‫הערכות‪ ,‬לפעמים הן בחסר‪ ,‬לפעמים הן בעודף‪ .‬הדרישה התקציבית ל‪ 2016 -‬היא זה ‪.1,869,000‬‬
‫הסעיף הזה מיועד לתחזוקת כלל המערכות הממוחשבות‪ ,‬לשדרוג מערכת דמוקרטיה‪ ,‬רשיונות‬
‫לתוכנות שונות‪ ,‬שדרוג‪ ,‬אחזקה ותפעול אתר האינטרנט ושכר יועץ המחשוב‪.‬‬

‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אורלי‪ ,‬אפשר לתקצב את עופר ב‪ 15-‬עובדים קבועים כל השנה כדי שיהיה משהו יותר‬
‫רציני במחשוב?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אין בעיה‪ ,‬תתקצבו‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫יהודה בטראומה מהתשבץ‪.‬‬

‫יעל אליאב‪:‬‬
‫תעבוד במרכב"ה יום ואחרי זה נדבר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בדיוק‪ ,‬ואז תגיד שתשבץ היא מתנה משמים‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫מי אמר שאנחנו נעבוד לפי זה או זה? אנחנו נחזור לימים עברו‪ ,‬לעבודה ידנית‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא יהיה‪ .‬לא תהיה חזרה לידני‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫לא יהיה מה שהיה בפעם האחרונה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אתם צודקים‪ ,‬אנחנו נעבוד על המערכת ונשתפר‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫צריך לתקצב אותנו על העובדים הנוספים שהבאנו רק כדי לעבוד על המערכת‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני רוצה ‪ 30‬עופר ישי למערכת הבחירות עם אותה רמה ואותה סמכות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו נפיק את הלקחים‪ ,‬אתם צודקים‪ .‬אני מסכימה איתכם‪ .‬צריך מרכז תמיכה רחב‬
‫קבוע של מספר אנשים‪ .‬אתם צודקים‪ ,‬אבל זו לא סוגיה לדיון הנוכחי‪ .‬זה יידון בתקציב של‬
‫הבחירות הבאות כשנרצה להרחיב את מרכז התמיכה בנושא הזה‪ ,‬לעבות את האנשים שייתנו‬
‫תמיכה בתחום הזה וזה יבוא לידי ביטוי בתקציב של הבחירות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫יש היום מישהו במשרד שיושב ומנסה לראות מה עושים כל היום מהבוקר עד הערב? או‬
‫בשעות?‬
‫אורלי עדס ‪:‬‬
‫אני שלחתי מכתב לבאי כח הסיעות וביקשתי לקבל את השמות של כל הנציגים‪ ,‬גם אנשי‬
‫המחשוב‪ ,‬גם הפעילים‪ ,‬כל מי שנגע במערכת תשבץ ונתקל בבעיות‪ ,‬על מנת לקיים כנס להפקת‬
‫לקחים בנושא‪ ,‬תשתפו איתנו פעולה‪ .‬בפעם הקודמת פניתי אליכם‪ ,‬לא שלחתם נציגים‪ .‬המטרה‬
‫של זה היא לקיים כנס גדול עכשיו‪ ,‬לא לפני הבחירות‪ ,‬לשמוע את הבעיות‪ ,‬להפיק את הלקחים‪,‬‬
‫לשתף אתכם בתהליכים‪ .‬אנו חושבים גם על אפשרות‪ ,‬ונראה איך לממש אותה‪ ,‬במהלך העבודה‬
‫והשדרוגים‪ ,‬שניצור קבצים פיקטיביים שנעביר אליכם‪ ,‬אתם תעבדו‪ ,‬נתקצב אתכם בשעות‪ ,‬נשלם‬
‫על זה‪ ,‬כדי לקבל פידבקים על המערכת ועל השדרוגים שהיא עוברת‪ .‬אבל אם שוב לא תשתפו‬
‫פעולה‪ ,‬עוד פעם נגיע למצב הזה‪ .‬אז תשתפו פעולה עכשיו ויהיו תוצאות טובות בעתיד‪ .‬חלק‬
‫מהעניין הוא גם אתם‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫האם יש לך בן אדם במשרה מלאה במחשוב?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני חושב שאנחנו צריכים כאן לקבל החלטה לתקצב מישהו במשרה מלאה‪ ,‬ראש אגף‬
‫מחשוב‪ ,‬שזה ה‪-‬א'‪-‬ב' של ליבת הוועדה כאן‪ .‬לשים מישהו במשרה מלאה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה קשור להפקת לקחים מהמערכת הקודמת‪ .‬אני לא בטוחה שזה קשור ישירות לנושא‬
‫הדיון שלנו‪ .‬השאלה אם יש נתון כזה בהפקת הלקחים‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫באופ ן עקרוני אין ספק שכל הנושא של המחשוב יעבור תהליך מקיף של הפקת לקחים על‬
‫ידי ועדה מיוחדת‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫גברתי‪ ,‬יש דברים שאנחנו לא צריכים לחכות לוועדה‪ .‬ברור לנו שצריך בן אדם במשרה‬
‫מלאה‪ ,‬ראש אגף מחשוב‪ ,‬כאן‪ ,‬שבנוסף‪ ,‬יהיו לו את הכלים של כל מה שאורלי הזכירה עכשיו‪ ,‬שזה‬
‫יהיה בן אדם שזה כל תפקידו כל היום‪ ,‬כל הלילה‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫שגם במהלך השנה אפשר להיות איתו בקשר‪ ,‬כי אנשים במפלגות גם מתחלפים‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אבל מה זה ‪ ?1,869,000‬זה לא כולל איש מחשב?‬

‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה כולל יועץ מחשוב‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה כל מיני שעות מחשוב‪ ,‬זה עופר ישי מבחוץ‪ .‬אני רוצה בן אדם עובד כאן‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לפני שנפתח את הדיון‪ ,‬זו הצעה שאם תרצו נבחן אותה‪ .‬אי אפשר לקבל החלטה כזו על‬
‫רגל אחת‪ ,‬יש לזה עלויות‪ .‬אי אפשר להשחיל את זה עכשיו על רגל אחת‪ ,‬אני מציעה‪ ,‬היה ותרצו‬
‫אנחנו נבחן ונעשה עבודת מטה‪ .‬היה ואנחנו אכן מאשרים את התקציב ולא יהיה תקציב לזה‪ ,‬היה‬
‫ויוחלט עתידית כן להגדיל ותידרש תוספת תקציבית‪ ,‬אנחנו נבוא לוועדת הכספים ונבקש תוספת‬
‫תקציבית לצורך זה‪ .‬אני חושבת שאין לנו מספיק מידע כרגע כדי לקבל את ההחלטה הזו‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫רק הערה אחת‪ .‬הסוגיה זה לא מנהל‪ ,‬הסוגיה היא חודשי פיתוח למערכת הזו‪ .‬היא‬
‫תידרש לעוד הרבה חודשי פיתוח להביא אותה לרמה טובה ולהערכתי זה לא מתוקצב פה‪ .‬זו‬
‫ההערה היחידה‪ ,‬זה יכול להגיע לעוד סכום ממש לא מבוטל‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אני רק רוצה לשאול אם בסעיף שמדבר על שכר לפי שעות יש לך איזה מרחב תמרון‬
‫להוסיף שעות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫יש קצת מרחב תמרון‪ ,‬כן‪ ,‬קטן‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫אז יכול להיות שגם בעניין הזה צריך ללכת בתהליך מדורג‪ ,‬כפי שהלכתם עם עובדים‬
‫שסיימו עכשיו בקבלת תקן‪ ,‬שהתחלתם איתם לפי שעות‪ .‬יכול להיות שבשלב ראשון בתוך המרווח‬
‫הזה של שכר לפי שעות אפשר לכלול תוספת לאגף המחשוב‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫יש כרגע ראש אגף למחשוב שעובד בחלקיות משרה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫לא‪ ,‬מה שמציע אבידן‪ ,‬שהוא צריך עובד לידו בעניין הזה‪ .‬יכול להיות שאי אפשר לקפוץ‬
‫ישר לעובד בתקן‪ ,‬אבל אולי אפשר‪ ,‬אם יש בתוך שכר לפי שעות מרווח‪ ,‬להכניס שם מישהו בשלב‬
‫ראשון לפי שעות‪ ,‬לראות‪ ,‬ואחר כך הוא יתפתח לעובד בתקן‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫אני חושב שהפער התקציבי יבוא לידי ביטוי מול חברת מלם שמפתחת את המערכת כדי‬
‫להביא אותה לרמה נאותה‪ .‬שם יהיה הפער הגדול ביותר‪ .‬זה לא שעות ניהול‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫גיל‪ ,‬אנחנו חוטאים קצת למטרה‪ .‬האמת‪ ,‬אתה צודק‪ ,‬וגם אני חושב לעומק על מה‬
‫שהשופטת אומרת‪ ,‬יש צדק בדברים של אורלי‪ ,‬כי השילוב של הפיתוח של המערכת חייב להיות‬
‫עם קבלת החלטת שלנו איך אנחנו משאירים את המצב של הענקת תעודות משקיף‪ ,‬סגן‪ ,‬חבר‪,‬‬
‫יו"ר‪ ,‬האם אנחנו משאירים את זה בצורה שאנחנו צריכים דיווח על היושב ראש חמישה ימים‬
‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫לפני‪ ,‬או לא‪ .‬זה מורכב‪ ,‬כי אם למשל סמכות תעודת היו"ר תהיה באותה סמכות כמו החבר וכמו‬
‫הסגן‪ ,‬זה משליך מאוד מאוד על כל הבלגן של המערכת‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אז מצד שני זה משליך על כל ההיערכות שלנו בכל הארץ ליום הבחירות‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫את צודקת‪ .‬אל תיכנסי ללחץ עכשיו‪ ,‬נדבר על זה בהמשך‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬אני לא נכנסת ללחץ‪ ,‬אני עדיין אעמוד על דעתי שאנחנו לא נתמוך בהצעה לשינוי‬
‫החוק בהיבט הזה‪ ,‬כי אחרת זה יכול ליצור אנדרלמוסיה מוחלטת ביום הבחירות‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫בלי להיכנס לדיון‪ ,‬ההערה היא שהסעיף התקציבי הזה יגדל משמעותי‪ ,‬להערכתי‪,‬‬
‫מהיכרותי עם המערכת‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו נמצא את התקצוב לזה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני רוצה להציע הצעה‪ .‬אני רוצה שתהיה כוכבית מונחת בפני חברי ועדת הכספים כשזה‬
‫יבוא לכנסת‪ .‬הסעיף הזה‪ ,‬תבוא בקשה לאור דרישות לקחים‪ ,‬לא יודע‪ ,‬איזה שהיא הערה שלאחר‬
‫שנבוא לא יגיד ו 'אה‪ ,‬לא צפיתם את זה? למה לא תכננתם?' מבקר המדינה יבוא 'מה‪ ,‬לא חשבתם?‬
‫לא ידעתם?' אנחנו יודעים הכול‪ ,‬אנחנו שומעים‪ ,‬אנחנו רוצים את ההערה הזו שתהיה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לפיתוח מערכת תשבץ ותוספות נוספות‪.‬‬
‫יהודה איבדן‪:‬‬
‫כוכבית‪ ,‬לא משנה‪ .‬הכול תלוי לפי ההמלצות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הסעיף הבא‪ ,‬רזרבה‪ ,‬זה לפי הנחיות אגף התקציבים ‪ ,3%‬אף פעם אנחנו לא משתמשים‬
‫בסכום הזה‪ .‬סך הכול ההצעה לשנת ‪ 14.5 2016‬מיליון‪.‬‬
‫לפני שניגש לאישור‪ ,‬השאלה אם אתם רוצים לעבור קודם על הדיווח במסמך שנשלח‬
‫אליכם על שלושת ההערות של המבקר בטיוטת הדו"ח?‬
‫ביום חמישי נשלח אליכם מסמך מפורט ומקיף על שלוש ההערות שנוגעות בדרך זו או‬
‫אחרת לתקציב הוועדה‪ ,‬כולל ההערה על הבקשה להסמכה להעברת עודפים‪ ,‬שכלולה גם בתקציב‬
‫‪ ,2016‬וסברנו שנכון יהיה להציג אותן בפניכם‪ .‬עכשיו תחליטו‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫אני חושבת שקודם נאשר את זה‪ .‬בואו נאשר קודם את התקציב ונעבור לנושא הבא‪.‬‬

‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני לא מציע לאשר קודם את התקציב‪ .‬אני אומר לכם למה‪ ,‬כי יש כאן הערות של‬
‫המבקר שנוגעות גם לתקציב ולבנייה‪ .‬אני מציע שנדון עכשיו‪ ,‬אחרי ששמענו את זה‪ ,‬בואו נדון‬
‫במבקר‪ ,‬נשמע ואם אנחנו נרצה להחליט לשנות‪ ,‬אז בעצם קיבלנו את עמדת המבקר‪ ,‬אם נחליט‬
‫לא לשנות אז אנחנו נשארים איתנים בדעתנו‪ .‬ומאשרים את הצעת התקציב בדיוק כפי שאושרה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫לא‪ ,‬הסיבה שזה הובא בפני הנשיאות זה בדיוק לצורך התייחסות‪ ,‬ככל שזה נוגע במידה‬
‫כזו או אחרת להצעה הקונקרטית לשנת ‪.2016‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫בסדר‪ ,‬אבל אולי כדאי שלפני זה שדין ירחיב לפני שנכנסים פה לדיון‪ ,‬את ההיבט המשפטי‬
‫ואת הסודיות המתחייבת לרבות הסנקציה הפלילית של מי שלא יקפיד על סודיות מלאה של כל‬
‫האינפורמציה והדברים שמופיעים באותה טיוטה שהועברה אליכם‪ .‬דין‪ ,‬למען הסדר הטוב‪,‬‬
‫תרחיב בנושא הסודיות‪.‬‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫ברשו תך‪ ,‬אני רוצה עוד להבין משהו לגבי הסיכום של התקציב‪ ,‬משהו טכני‪ .‬בשנים שבהן‬
‫הוועדה עושה שימוש בכספים שנשארו משנים קודמות‪ ,‬קרי כספים שלא התחייבו עליהם כמובן‬
‫מראש‪ ,‬איך זה בא לידי ביטוי בהצעת התקציב‪ ,‬בביצוע שלו? האם יש כאן סעיפים? הרי פה הם‬
‫לא מופיעים‪ ,‬המקור הכספי אושר כבר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הסכום העודף שנותר הפעם זה הפער בין הביצוע בפועל לבין התקציב המקורי‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫כן‪ ,‬אבל כשהכספים האלה ינוצלו על פי הצרכים שאושרו או לצרכים חדשים שתאשר‬
‫השופטת‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫מה שחשוב‪ ,‬לצורך תקציב ‪ 2016‬בהקשר הזה זו ההערה שמופיעה אחרי הטבלה‪ ,‬אחת‬
‫ההערות שמופיעות שאומרת לפי מה שהיה בתקציב הקודם‪ ,‬לפני הערת המבקר‪ ,‬שבאישור יושב‬
‫ראש ועדת הבחירות בהודעה לוועדת הכספים‪ ,‬יוכל יושב ראש ועדת הבחירות‪ ,‬במקרה הזה‬
‫יושבת ראש ועדת הבחירות‪ ,‬לאשר שימוש בעודפים מתקציב ‪ 2015‬לשנת ‪ 2016‬וזה ייחשב כחלק‬
‫מהתקציב הזה‪ .‬זאת אומרת שאם יהיו עודפים מסויימים ב‪ 2015-‬אפשר יהיה לעשות בהם שימוש‬
‫כחלק בלתי נפרד מתקציב ‪ .2016‬זאת אומרת זה סוג של תוספת אפשרית להצעת התקציב הזאת‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫ואת הכספים האלה שהם למעשה נשארו לא מנוצלים הוועדה לא תצטרך לקבל אישור‬
‫של ועדת הכספים של הכנסת?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬היא רק תודיע לה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫וזה יופיע בביצוע?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו נוסיף את זה‪ ,‬נכון‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫זה מה שאני שואל‪ ,‬כי לא ראיתי בשנים קודמות הערות מהסוג הזה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נכון‪ ,‬כי פעם ראשונה זה היה ב‪ ,2015-‬ועדיין לא עשינו שימוש בהסמכה זו‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫זאת אומרת שאם ב‪ 2016-‬יהיה ניצול כספים שנשארו מ‪ ,2015-‬זה יופיע בביצוע של‬
‫‪?2015‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נכון‪ .‬אגב‪ ,‬זה רלוונטי לדוגמה לסוגיה שעלתה על מערכת תשב"ץ‪ ,‬שלמשל לא תוקצבה‬
‫בשנה הבאה‪ .‬בשנה הבאה‪ ,‬היה ונחליט לפתח משמעותית בסכום ניכר ואין לנו תקציב לזה‪ ,‬אז‬
‫האפשרות הזו של העברת עודפים בסמכות השופטת תאפשר לה לקבל החלטה על בסיס כמובן‬
‫מידע שיוצג בפניה האם נכון להעביר עודף תקציבי משנת ‪ 2015‬ל‪ 2016-‬לטובת הפרוייקט הזה‪.‬‬
‫דוגמה נוספת ‪ -‬תקצבנו ב‪ 2015-‬פרוייקט של שדרוג מדפסות הברקוד בקלפיות המיוחדות‪ .‬בחנו‬
‫את זה בתקופת הבחירות‪ ,‬קיבלנו הצעות‪ .‬אני סברתי שההצעות לא מספיק טובות ושאנחנו אולי‬
‫יכולים להשיג גם מחירים יותר טובים ואולי יש שדרוג טוב יותר‪ .‬בלחץ הזמן של הבחירות בלתי‬
‫אפשרי היה להמשיך לבחון את זה‪ ,‬ולכן לא ביצענו את הפרוייקט‪ .‬הפרוייקט אושר‪ ,‬לא מימשנו‬
‫את הסכום‪ ,‬אנחנו לא יכולים לשריין אותו כעודף תקציבי כי עוד לא יצאנו לפעולה כלשהי‪ ,‬למכרז‬
‫כלשהו‪ ,‬שעל בסיסו אפשר להתחייב ואז למעשה הכסף הזה הולך לאיבוד‪ .‬אני ממנה צוות שיבחן‬
‫את הנושא הזה ויביא הצעות‪ ,‬הוא לא יספיק לסיים את העבודה שלו לפני סוף ‪ .2015‬המשמעות‬
‫תהיה‪ ,‬כשהצוות הזה יקבל החלטות‪ ,‬אין לנו תקציב לזה‪ .‬היה וחושבים שזה פרויקט משמעותי‪,‬‬
‫חשוב להיערכות לבחירות ואין לו תקציב‪ ,‬אפשר יהיה לאשר את זה בהעברת עודפים‪ .‬אלה‬
‫דוגמאות למה גם בין היתר צריך‪ ,‬מעבר לעניין העקרוני של עצמאות הוועדה‪ ,‬את ההסמכה‬
‫להעברת עודפים‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫הניסוח של ההערה שיושב ראש הוועדה‪ ,‬בהודעה לוועדת הכספים יכול לאשר העברה של‬
‫עודפים לא מחוייבים לשנת התקציב הבאה‪ ,‬זה לקוח מנין?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הנוסח הועתק מילה במילה מההרשאה של מבקר המדינה‪ ,‬מהתקציב של משרד מבקר‬
‫המדינה‪ .‬לקחנו את זה והעתקנו בדיוק את הנוסח‪ ,‬רק ששם כתוב 'רשאי מבקר המדינה' ואצלנו‬
‫כתוב 'יושב ראש'‪ .‬הנוסח הוא 'נותר סכום עודף בתקציב הוועדה לשנת הכספים ‪ ,'2015‬העתקנו‬
‫את זה מהתקציב הקודם שלהם אז רק השנים היו שונות‪' ,‬רשאי יושב ראש הוועדה בהודעה‬
‫לוועדת הכספים של הכנסת להתיר את השימוש באותו סכום בשנת ‪ 2016‬לתכנית שבה נכלל‪ ,‬או‬
‫לתכנית אחרת שבאותו תקציב‪ .‬הותר שימוש בסכום עודף כאמור‪ ,‬אשר‪ ,‬יתווסף לסכום התקציב‬
‫של שנת הכספים ‪ 2016‬בהתאמה כאילו היה חלק ממנו'‪ .‬זה נוסח שהועתק מהתקציב הקודם של‬

‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫המבקר‪ ,‬כאשר‪ ,‬דרך אגב‪ ,‬בשנת ‪ ,2015‬כשקיבלנו את ההרשאה הם קיבלו את ההרשאה הזו חמש‬
‫דקות לפנינו‪ .‬באותו דיון‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫היה תקדים לדבר הזה?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫ב‪.2015-‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫היה אותו סעיף ולקחתם עודפים לא מחויבים מ‪ 2014-‬והעברתם ל‪?2015-‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫עוד לא עשינו בזה שימוש‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אבל ועדת הכספים אישרה את הסעיף כלשונו?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫זה שמאשרים לא אומר שבהכרח ייעשה בו שימוש‪ .‬כפי שנאמר‪ ,‬סמכות לחוד ושיקול‬
‫דעת לחוד‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אז פעם ראשונה זה נעשה לצורך תקציב ‪?2015‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫אבל ועדת הכספים אישרה את זה?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫והכספים האלה שלא מנוצלים עדיין ואושר שימוש בהם נמצאים בחשבון מסויים של‬
‫הוועדה? חשבון סגור?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו החזרנו חלק מהעודפים כבר לאוצר‪.‬‬

‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫זה ראיתי‪ .‬פעמיים‪ ,‬פעם החזרתם וגם הפעם אתם אמורים להחזיר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו מתכוונים להחזיר שלב ב'‪ ,‬אנחנו עכשיו יושבים על שלב ב'‪ .‬ואני רוצה להדגיש‪,‬‬
‫העובדה שאנחנו מבקשים את ההרשאה הזו לא מחייבת שנשתמש בה‪ ,‬זה פשוט אופציה שתאפשר‬
‫לנו להיות ערוכים יותר טוב למקרה ו‪ ....‬אנחנו מנסים לצפות כל פרוייקט אפשרי‪ ,‬כל דבר אפשרי‪,‬‬
‫אבל גם אנחנו לפעמים תוך כדי עבודה על נושא כזה או אחר‪ ,‬כשאנחנו מקימים צוותי עבודה‪,‬‬
‫פתאום נוצר עוד צורך שלא חשבנו עליו שהתפתח ואז אי אפשר להתקדם הלאה כי אין תקציב‪.‬‬
‫המשמעות של אי אפשר להתקדם הלאה היא שיכול להיות שבחלק מהמקרים אי אפשר להביא‬
‫את השדרוג של אותו תהליך לבחירות הבאות‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש מסגרת תקציבית מוגבלת שאנחנו‬
‫צריכים להתכנס אליה ונאלצים לפעמים שלא לתקצב פרוייקטים כאלה ואחרים‪ .‬זה יאפשר לנו‬
‫במקרים שבאמת אנחנו חושבים שנכון לעשות את זה‪ ,‬לעשות את התהליכים האלה עד הסוף‬
‫ולבוא משופרים יותר לבחירות‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫הניסוח 'נותר סכום עודף'‪ ,‬זה יוצא שזה כאילו כל הסכום‪ .‬באותו סכום‪ ,‬כולו או חלקו‪,‬‬
‫זה צריך להיות‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫אני אציין שהנוסח לקוח מחוק יסודות התקציב‪ ,‬כמו ההרשאה שיש לשר האוצר‪ .‬סעיף‬
‫זהה יש בתקציב מבקר המדינה‪ ,‬אשר גם הוא לא מוחרג מהחוק‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה אותו נוסח‪ .‬לכן לא מצאנו לנכון לשנות את הנוסח‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זאת אומרת מבקר המדינה העיר הערה שמבקשת להכפיף את ועדת הבחירות המרכזית‬
‫לחוק יסודות התקציב ולאישור שר האוצר‪ ,‬במקום שמבקר המדינה בעצמו לא כפוף?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כאשר גם לו יש תקציב עצמאי כמו שלנו‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫הנוסח שאישרה ועדת הכספים היה בהתאמה למה שניתן גם למבקר המדינה‪ ,‬שניתק‬
‫אותו משר האוצר‪ ,‬והוא חושב שזה לא צריך להיות דומה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫הוא רוצה להישאר ייחודי ואנחנו טוענים לאורך כל הדרך‪ ,‬וככה פעלנו מאז ומתמיד‪,‬‬
‫שהמעמד של ועדת הבחירות‪ ,‬ודווקא הפוליטיקאים כולם כאן עמדו על זה ביתר שאת‪ ,‬כי ברצוננו‬
‫יכולנו להעביר כל נושא וכל דבר שאנחנו רוצים‪ ,‬ודווקא אנחנו חשבנו שהניתוק והלחץ‬
‫מהפוליטיקה ומכל מיני בקשות בוועדת הכספים‪ ,‬כמה שפחות תלות בבניין ובכנסת זה דבר שהוא‬
‫א'‪-‬ב' של הוועדה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫ובשר האוצר‪ .‬כי פה זה תלות בשר האוצר להעברת העודפים‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫זה גם היה בדיון בוועדת הכספים של הכנסת כשדנו גם בתקציב מבקר המדינה וגם‬
‫בתקציב של הוועדה‪ .‬כלומר‪ ,‬הייתה הסכמה על שניהם בו זמנית‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫זו לא סמכות של הוועדה לאשר את ההעברות האלה‪ ,‬זו סמכות של יושב ראש הוועדה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אבל גברתי ביקשה מדין לומר לנו כמה מילים כדי שנוכל לדבר ביתר חופשיות‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫כן‪ ,‬בהחלט‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫רק רגע‪ ,‬אני רוצה בכל אופן להבין‪ .‬אותם סכומים שעדיין לא מיועדים לפעילות מסויימת‬
‫ונשארו בעודפים משנים קודמות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא שנים קודמות‪ ,‬שנה קודמת‪.‬‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫זה גם לא נכון שלא לפעילות מסויימת‪ ,‬כפי שאורלי הסבירה‪ ,‬יכולה להיות תכנית שלא‬
‫הגיעה לשלב של התחייבות כספית‪.‬‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫לא‪ ,‬מה שיש התחייבות אני לא מדבר‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫או פרויקט שבכלל לא צפינו‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה יכול להיות בשלב של תכנון מתקדם בלי התחייבות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫ויכול להיות פרוייקט שבכלל לא צפינו‪ ,‬ובעוד מספר חודשים פתאום ניחשף למשהו‬
‫מדהים שיכול לייעל את הבחירות בתחום מסוים ונגיד 'בואו נעשה את זה' ולא יהיה לנו תקציב‪.‬‬

‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫הכספים האלה‪ ,‬כפי שהגברת המכובדת הסבירה‪ ,‬נמצאים בחשבון סגור?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫באגף התקציבים‪ .‬אין לנו חשבון‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫הכסף לא אצלכם?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה באגף התקציבים‪ .‬לוועדה אין חשבון בנק שבו היא מנהלת את התקציב שלה‪ .‬הוא‬
‫מנוהל באמצעות מערכת מרכב"ה‪.‬‬
‫גם בהקשר של העודפים‪ ,‬המשמעות היא שהכספים האלה אושרו ב‪ ,2015-‬התקציב הזה‪,‬‬
‫הוא כבר כתוב בספר תקציב המדינה‪ ,‬הם אושרו ולא השתמשנו בהם‪ .‬למיטב ידיעתנו אגף‬
‫התקציבים מעדיף במישור המעשי‪ ,‬שנעשה שימוש בתקציב שכבר אושר‪ ,‬מאשר שהתקציב‬
‫שאנחנו נניח עכשיו יהיה גבוה יותר כיוון שהכספים הללו כבר אושרו‪ ,‬רק לא מומשו‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫הבנתי‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫עצמאות הוועדה זה הדבר המשמעותי ביותר‪ .‬אנחנו לא רוצים שכל העודף פה יגיע בסוף‬
‫השנה ויעבור לתקציב הביטחון והגדלת תקציב הביטחון ויגידו 'אוקיי‪ ,‬לוועדת הבחירות נותרו‬
‫עודפים גדולים‪ .‬זה המחסום‪ ,‬אני לא רוצה להגיד האחרון‪ ,‬אבל זה מחסום מאוד מאוד סמלי‬
‫לעניין של עצמאות הוועדה‪ .‬ברגע שזה ייכנס לפול של כל משרדי הממשלה וכל העודפים שם‬
‫וכחלק מהתהליך הזה‪ ,‬שאנחנו מכירים אותו‪ ,‬באותו רגע הוועדה תהפוך לעוד אחד ממשרדי‬
‫הממשלה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נכון‪ ,‬לכן זו סוגיה עקרונית מאוד‪.‬‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫בדיוק בזה פתחתי‪ .‬אמרתי שזה דבר שמקרין על נושא מאוד עקרוני שהוא העצמאות ואי‬
‫התלות של ועדת הבחירות המרכזית‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫דין‪ ,‬בבקשה‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫בהתאם לחוק מבקר המדינה הנוהל קובע שמבקר המדינה‪ ,‬כשהוא מבקר גוף‪ ,‬הוא‬
‫מעביר טיוטה לעיון הגוף המבוקר‪ .‬הגוף המבוקר יכול להעיר את הערותיו במסגרת זמנים‬
‫שנקבעת לפי חוק‪ .‬יכולים להיות כמה גלגולים של טיוטות‪ ,‬ובסופו של דבר מפורסם הדוח באופן‬
‫רשמי‪ .‬מכיוון שהדוח הוא לא סופי ומדובר בטיוטת בדוח ביקורת שכשהוא לא סופי‪ ,‬יש בו‬
‫ממצאים ראשוניים בלבד‪ ,‬חוק מבקר המדינה קובע סוג של "אמברגו"‪ .‬הוא אומר שמי שמפרסם‬
‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫ממצאים של דוח מבקר המדינה לפני שהוא הונח על שולחן הכנסת או ללא רשותו של מבקר‬
‫המדינה‪ ,‬דינו מאסר שנה או קנס לא מבוטל‪ .‬התכלית של זה היא שלא יפורסמו דברים שהם לא‬
‫סופיים‪ ,‬שיכול להיות שיש בהם משום פגיעה בפרטיות או שהם לא נכונים או שהמבקר בכלל לא‬
‫יכלול אותם בדוח הסופי‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫ושייפתחו לדיון חיצוני‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה כמו סוביודיצה וכל הדברים האלה שאסור לפרסם‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫לא‪ ,‬זה סעיף סודיות אחר‪ .‬זה לא איסור על השפעה של בית משפט‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה שונה מאוד‪ .‬על כל פנים זה חל על כל מי שיושב פה בחדר וקיבל את הטיוטה ככל‬
‫שהיא נוגעת לנושא שאנחנו דנים בו‪ ,‬כי זה הפתרון שאורלי מצאה בין חובת הסודיות מצד אחד‬
‫לבין הצורך להביא בפני הנשיאות דברים שנוגעים לנושא שאנחנו דנים בו‪ ,‬ואני חושבת שהוא‬
‫פתרון נכון‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫הפרשנות שלנו היא שאתם נוגעים בדבר‪ ,‬ולכן אפשר לדון בנושאים הספציפיים האלה‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬כל חברי המליאה‪ ,‬בגלל שאין לזה גבול כבר‪ ,‬לא ניתן להגיד שהם נוגעים בדבר‬
‫לעניין זה‪ .‬כולכם יודעים גם שלמשל בוועדות של הכנסת אף פעם לא דנים בטיוטות של דוח‪ ,‬אלא‬
‫רק בדוח סופי‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כעת ניתן לעבור לדיווח ?‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫כן‪ ,‬בהחלט‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הנושא של מינוי מבקר פנים‪ .‬ההערה בתמצית היא ש"על מנכ"לית הוועדה לפעול למינוי‬
‫מבקר פנימי בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית ולקבוע את היקף משרתו בהתאם‬
‫למשימותיו"‪ .‬היה ותאשרו את הצעת התקציב כפי שהוצעה‪ ,‬מאושר בתוכה גם התקן להיקף רבע‬
‫משרה למבקר פנים‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫למה המנכ"לית? למי מבקר הפנים יהיה כפוף?‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫הוא כפוף ליושבת ראש הוועדה‪ ,‬כמו בגופים הציבוריים‪.‬‬

‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫סהר פינטו‪:‬‬
‫לא נכון‪ .‬בחוק הביקורת הפנימית יש לך שלל אפשרויות‪ ,‬ובגוף ציבורי אחר הוא בכלל‬
‫כפוף ליושב ראש הדירקטוריון‪.‬‬
‫אשר מייבסקי‪:‬‬
‫ליושב ראש הדירקטוריון‪ .‬זה מה שאני אמרתי‪ ,‬ליושבת ראש הוועדה‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫אני ראיתי את זה‪ ,‬וזה צרם לי‪ ,‬כי זו הערה שאנחנו מקבלים אותה‪ ,‬ושעוד לפני‬
‫שהתקבלה טיוטת הדוח הזה הלכנו עליה‪ ,‬דווקא היא ממחישה הכי הרבה את מה שלי מאוד‬
‫צורם‪ ,‬את העניין הזה שהם פונים למנכ"לית הוועדה‪ ,‬שזו משימה של מנכ"לית הוועדה למנות‪.‬‬
‫יכול להיות שכן ויכול להיות שלא‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה במקרה או שלא במקרה בכל שלושת הנושאים הללו‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫זה משהו שהנשיאות צריכה לקבל החלטה‪ .‬אני חושב‪ .‬תגיד לנו‪ ,‬דין‪ ,‬מה עמדתך‪ .‬אני‬
‫קורא את חוק הביקורת הפנימית‪ ,‬הרי צריך להיות ממונה על מבקר הפנים‪ ,‬אני לא יודע בגוף‬
‫שלנו מי אותו ממונה על מבקר הפנים‪ .‬אנחנו לא משרד ממשלתי רגיל‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫ההערה לא צריכה להיות מופנית לאף עובד פרטיקולרי‪ ,‬אלא לוועדה כגוף מוסדי‪ .‬כפי‬
‫שלא מעירים למנכ"ל משרד ממשלתי אלא למשרד כגוף או לממשלה‪ ,‬כך לא צריך להעיר‬
‫למנכ"לית הוועדה אלא לוועדת הבחירות המרכזית כגוף‪.‬‬

‫סהר פינטו‪:‬‬
‫נתת את המענה‪ .‬לכן זו הערה שאנחנו מקבלים אותה‪ ,‬ההתייחסות האישית פה היא לא‬
‫במקום‪ ,‬בלשון המעטה‪.‬‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫זה הפתיח שאני אמרתי‪ ,‬גברתי‪ ,‬בהתחלה‪ .‬התחושה היא‪ ,‬לראות את ההערות האלה של‬
‫הביקורת‪ ,‬וחבל לי שאני לא מצליח לראות את כל הדוח עצמו‪ ,‬כי אני זוכר את זה מפעם שעברה‪,‬‬
‫אבל ההערה הזאת ממחישה תחושה לא טובה‪.‬‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫אני לא יודעת‪ ,‬זו תהיה החלטה אם להעביר לכם את כל הדוח אולי להתייחסות פרטנית‪.‬‬
‫הפרקטיקה‪ ,‬ממה שהבנתי‪ ,‬ואני חדשה בוועדה הזאת‪ ,‬היא שקודם כל לגבי מה שרלוונטי להיום‪,‬‬
‫מה שהובא מתוך הדוח‪ ,‬היום זה לא דיון על הטיוטה הזאת‪ ,‬היום זה דיון על הצעת תקציב ל‪-‬‬
‫‪ , 2016‬לכן מה שהוצא לצורך הישיבה של היום זה הערות שבמידה כזו או אחרת‪ ,‬יותר או פחות‪,‬‬
‫נוגעות באיזה שהוא אופן להצעת התקציב הזאת‪ .‬לכן על זה אנחנו דנים היום‪ .‬אם יוחלט בהמשך‬
‫שנשיאות הוועדה היא הנוגעת בדבר לגבי כלל ההערות שבאותה טיוטה של מבקר המדינה‪,‬‬
‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫תחליטו שאתם זכאים לראות את מלוא הדוח ואתם רוצים להתייחס לכל נושא ונושא שם‪ ,‬אז‬
‫יהיה דיון בשאלה הזאת ותתקבלנה החלטות‪ .‬אבל נדמה לי שכרגע זה לא הנושא שעומד על הפרק‬
‫כי אתה מתפרץ לדלת פתוחה‪ .‬בנושאים שהם רלוונטיים לדיון שלכבודו התכנסנו היום‪ ,‬כל מה‬
‫שיש בדוח בפניכם‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אז אני אומר‪ ,‬קודם כל הערה ראשונה‪ ,‬אני חושב שזה לא תפקיד של המנכ"לית לפעול‪.‬‬
‫מונח בפנינו הדבר הזה‪ ,‬יש באופן עקרוני בקשה לתקן שאנחנו רואים בזה כדבר חיובי‪ .‬איך ומי‬
‫יפעל למינוי מבקר וכל זה‪ ,‬הוועדה תסמיך‪ ,‬אם היא תחליט להסמיך את המנכ"לית‪ ,‬אבל זו לא‬
‫הערה שצריכה להיות מופנית כלפי המנכ"לית לפעול ולהפיל עליה איזה שהוא ‪- - -‬‬
‫אוסאמה סעדי ‪:‬‬
‫אז אולי אפשר להשיב לכבוד המבקר שקודם כל‪ ,‬ראשית דבר‪ ,‬שאנחנו מבקשים לשנות‬
‫את הטרמינולוגיה ולהפנות את ההערות לוועדה כגוף‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫תראה‪ ,‬אני מבין את הרגישות של המבקר‪ .‬אני אהיה קצת בוטה ‪- - -‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫כן‪ ,‬ברור לי מה שאתה רוצה להגיד‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫גברתי‪ ,‬כיוון שאת חדשה אז אני יכול לדבר‪ .‬אני רוצה לראות את המבקר שיהיה לו קצת‬
‫אומץ לנסות לתקוף את השופט ג'ובראן או את השופט לפניו‪ ,‬רובינשטיין‪ ,‬על הליכים‪ .‬הרי ברור‬
‫כאן שמי שמכיר את השופט ג'ובראן ורובינשטיין בנושא התקציב‪ ,‬בנושא התקנים‪ ,‬הם היו‬
‫מעורבים לפני ולפנים‪ .‬כל הנושא של התקציב‪ ,‬ליושב ראש יש סמכות והוא מדבר ומתעסק עם זה‬
‫בצורה מאוד רצינית‪ ,‬לבוא ולהטיל ככה‪' ,‬המנכ"לית לא פעלה'‪' ,‬היא לא ידעה לבנות תקציב נכון'‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫בסעיף הראשון שאתה מדבר עליו‪ ,‬הנושא של מבקר הפנים‪ ,‬מי שהעלה את זה הוא דווקא‬
‫השופט רובינשטיין‪ ,‬אם אתה זוכר‪ .‬אני לא בטוחה ולא יודעת אם אתה זוכר‪ ,‬אבל מה שהיה זה‬
‫שכשהמבקר נתן טיוטה אז היו הערות נפרדות של יושב הראש ואני לא בטוחה שזה מצב בריא‪.‬‬
‫הנושא של מבקר הפנים‪ ,‬לא העלה אותו מבקר המדינה‪ ,‬העלה אותו דווקא יושב ראש הוועדה‬
‫כהערה מצדו שאימץ אותה מבקר המדינה‪ .‬השאלה היא באמת איך מתנהלים לגבי העניין הזה‪.‬‬
‫יושב ראש הוועדה‪ ,‬כמי שהוא בראש הוועדה‪ ,‬יש לו תפקיד לנהל את הישיבות וכו'‪ ,‬אבל יש צוות‬
‫מקצועי שמרכז את העבודה המקצועית המעשית‪ .‬הטיוטה‪ ,‬אני קיבלתי אותה‪ ,‬עוד לא קראתי‬
‫אותה לפרטיה‪ ,‬קיבלתי אותה רק היום בבוקר‪ ,‬אבל את מה שאתם קיבלתם ביום חמישי‪ ,‬הדיווח‬
‫שהכינה אורלי‪ ,‬גם אני קיבלתי ביום חמישי‪ ,‬והתייחסתי לצורך הישיבה הזאת‪ .‬הדברים שאני‬
‫אומרת הם און רקורד‪ ,‬אני חושבת שהבעתי עמדה ואני חשבתי שצריך להתייחס לדברים האלה‬
‫ושאתם צריכים להיות מודעים‪ ,‬שההחלטה צריכה להיות מושכלת‪ ,‬כשמאשרים הצעה כשיש‬
‫הערות כאלה ואחרות‪ ,‬אבל אם אנחנו מאמינים בתגובה הזאת‪ ,‬ובתמצית גם אני‪ ,‬הזכרתי את‬
‫התגובות בפתח הדברים וגם אורלי תפרט עכשיו יותר‪ ,‬אם האופן שמגיבים על הדבר הזה מקובל‬
‫עליכם אז אנחנו צריכים ללכת בדרכנו ולקוות שההסברים האלה גם יתקבלו על ידי מבקר‬
‫המדינה‪.‬‬
‫העובדה היא שבעבר‪ ,‬ונדמה לי שזה היה הרצון‪ ,‬כך הבנתי‪ ,‬לשמר‪ ,‬שמי שמעביר את‬
‫התגובות אל מבקר המדינה זה המנכ"לית במכתב לוואי לתגובות‪ ,‬ומי שמגבש את התגובות זה כל‬
‫אחד בערוגה שלו‪ .‬זאת אומרת אם יש הערות‪ ,‬למשל‪ ,‬על צוות הפקת לקחים או על כל פריט שלא‬
‫יהיה בעבודת העובדים הקבועים של הוועדה ולא חברי הוועדה‪ ,‬אז מי שמגבש את התגובות זה‬
‫אותו נוגע בדבר לעניין המסוים‪ ,‬ומי שמרכז את זה ומעביר למבקר המדינה זאת המנכ"לית‪ .‬אם‬
‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫רוצים שיושב ראש הוועדה ינהל את כל המערך הזה של התגובות וייקח על זה אחריות‬
‫מיניסטריאלית‪ ,‬מה שנקרא‪ ,‬זה סיפור אחר לגמרי‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אני מסתפק בזה שגברתי יושבת הראש שומעת את הדברים‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה גלוי וידוע‪ .‬למי הוא פונה‪ ,‬לדעתי זה פרט שולי‪ .‬לאורלי יש כתפיים רחבות‪ ,‬יש לה‬
‫תשובות לכל דבר‪ ,‬אני לא חושבת שהיא נבהלת‪ ,‬ונדמה לי שמעבר להערה שלקחת כחבר נשיאות‬
‫וראית את עצמך כאחראי‪ ,‬ההמשך‪ ,‬אני לא יודעת‪ .‬זאת אומרת אם רוצים לשנות את כל‬
‫המתכונת מהיסוד‪ ,‬שהיא מתכונת שעובדת ככה שנים ורוצים יהיו תגובות אולי נפרדות ולא‬
‫אחידות‪ ,‬כמו שקרה באחת הפעמים‪ ,‬נדמה לי שזו לא מתכונת רצויה‪ .‬אבל אם תחליטו שזה מה‬
‫שאתם רוצים‪ ,‬זו גם אפשרות‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אני מסכים למה שגברתי אומרת‪ ,‬רק אני חושב שהנוסח‪ ,‬ואני מבין שהטרוניה שלנו היא‬
‫כלפי המינוח "מנכ"לית הוועדה"‪ .‬הגוף המבוקר הוא לא מנכ"לית הוועדה אלא הוועדה עצמה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה נכון‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫ולכן אני אומר שאנחנו צריכים לפנות לכבוד המבקר ולהגיד לו‪' ,‬אנחנו הגוף המבוקר'‪,‬‬
‫זה ועדת הבחירות‪ ,‬זה לא היושב ראש ולא המנכ"לית‪ .‬זה נכון שהוועדה כאורגן מתכתבת‬
‫באמצעות המנכ"ל‪ ,‬אבל המנכ"ל הוא לא הגוף המבוקר‪ .‬לכן אני חושב שאנחנו צריכים לפנות‬
‫קודם כל ולבקש לשנות את הטרמינולוגיה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫היטיב להסביר זאת חה"כ סעדי‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫זה כמו שבדוח מבקר המדינה לממשלה לא כתוב 'מעיר למנכ"ל משרד המשפטים'‪ ,‬כתוב‬
‫'מעיר למשרד המשפטים'‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אבל זה די ברור שהגוף המבוקר הוא הוועדה‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫אני חושב שבתחילת מכתב התשובה שלנו צריך להעיר לכבוד המבקר על הטרמינולוגיה‪.‬‬
‫וגם בדוח עצמו‪ ,‬שלא עוד פעם יחזור‪ ,‬כי אני ראיתי מביקורות שהיו כנגד המפלגה שלנו שאתה‬
‫לפעמים כותב דברים ואחרי זה עוד פעם בדוח הסופי‪ .‬לכן צריך פה להדגיש את העניין הזה‪,‬‬
‫שהטרמינולוגיה היא מאוד חשובה ולא לפנות למנכ"לית‪ ,‬אלא לוועדת הבחירות‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫קודם כל הצעתך היא טובה‪ ,‬אבל זה לא רק עניין של מינוח כזה או אחר‪ ,‬זה עניין‬
‫משמעותי‪ .‬אני מתעסק בדוחות ביקורת המדינה‪ ,‬אני מכיר הרבה דוחות שיוצאים לגופים‬
‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫ציבוריים ולחברות ממשלתיות‪ ,‬כשמתייחסים למנכ"ל מתייחסים למנכ"ל‪ ,‬כי המנכ"ל לא עשה כך‬
‫וכך או עשה כך וכך שהוא לא כדין‪ .‬אגב‪ ,‬תשובות נפרדות‪ ,‬אני באופן אישי טיפלתי במצב שבו‬
‫חברה ממשלתית הגישה תגובה והמנכ"ל הגיש תגובה‪ ,‬כי התייחסו למנכ"ל באופן אישי‪ ,‬זו לא‬
‫הסיטואציה‪ ,‬אין פה האשמה אישית כלפי אורלי‪ ,‬ולכן ההתייחסות היא לוועדה וההתייחסות‬
‫צריכה להיות לוועדה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫כן‪ ,‬אבל אז זו שאלה מי עונה בשם הוועדה‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫המנכ"לית‪ ,‬המנכ"לית כמי שמייצגת את הוועדה‪.‬‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫זה מה שקרה‪ ,‬שהמנכ"לית פורמלית ענתה ולכן התייחסו אליה‪ .‬זו ועדה שהיא בכל זאת‬
‫קצת שונה מגופים מבוקרים אחרים‪ ,‬וזה בהמשך למה שאוסאמה אמר‪ ,‬שבראשה עומד שופט של‬
‫בית המשפט העליון‪ .‬שופט בית המשפט העליון איננו גוף מבוקר‪ ,‬זה כובע אחר‪ .‬יש פה איזה סוג‬
‫של יצור קצת יוצא דופן ונדיר‪ ,‬ומכאן נוצרת אולי אי הבהירות לגבי הפנייה האישית אל‬
‫המנכ"לית‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫יש ישות שנקראת ועדת הבחירות המרכזית שהיא גוף מבוקר והיא הכתובת‪ .‬אליה‪ ,‬ורק‬
‫אליה צריך לפנות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני רוצה ברשותכם להוסיף‪ .‬אני פה לא מעט שנים ועברתי כאן לא מעט דוחות‪ .‬אני כן‬
‫אגיד שגם אותי זה הפתיע‪ ,‬זו פעם ראשונה מאז ומתמיד שיש הערה שכתובה ישירות למנכ"לית‬
‫או לבעל תפקיד מסויים‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫לא אמרת לי את זה‪ ,‬אני חשבתי שכך תמיד נהגו מאז ומתמיד‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫מאז ומתמיד כתבו 'יוער לוועדה' או 'יוער למטה המנהלי'‪ ,‬כך גם לאורך כל הדוח‬
‫הקודם‪ ,‬כך גם לאורך כל הדוח הנוכחי‪ ,‬למעט שלושה או ארבעה פרקים מאוד מסויימים‪ .‬אני‬
‫מוכרחה להודות שגם לי זה מאוד מאוד הפריע‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫טוב‪ ,‬זו סיבה מספיק טובה להעיר הערה על זה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני בשיקולים המקצועיים שלי לא חוזרת בי‪ ,‬בכל הנושאים האלה‪ ,‬כל נושא שהועלה‬
‫לדיון‪ ,‬כן‪ ,‬אני הצגתי אותו‪ ,‬כן אני הבאתי אותו‪ ,‬הבאתי אותו אחרי בחינה‪ ,‬הבאתי אותו אחרי‬
‫הפעלת כל השיקולים המקצועיים‪ ,‬אחרי כל ההתדיינויות הפנימיות הנדרשות ואני עומדת‬
‫מאחורי כל שיקול מקצועי בעניין‪.‬‬

‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫מה עומד מאחורי הביטוי מטה מנהלי? זה העובדים הקבועים?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ ,‬שזה גם איזה שהיא הבחנה לא ברורה שאין לה מקום‪ ,‬בעיניי יש להתייחס אל הוועדה‬
‫כגוף‪ ,‬כגוף אחד ולא ליצור אבחנה בין המטה המינהלי לוועדה כגוף‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫זה כולל את הנשיאות?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לא‪ ,‬מטה מנהלי זה הדרג המקצועי‪.‬‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫אז אולי אפשר להציע להם שכל ההערות יופנו אל הוועדה‪ ,‬הוועדה כגוף‪ ,‬ואלא אם כן יש‬
‫הערה שהיא מכוונת אישית‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫יש לי הצעה‪ .‬במכתב התשובה‪ ,‬אני חושב שכדאי‪ ,‬לאור הדברים ששמענו עכשיו‪ ,‬וגם‬
‫מאורלי‪ ,‬לבקש להיפגש עם הנציגים של המבקר‪ ,‬אחרי שנשלח להם את המכתב‪ ,‬וגם להדגיש את‬
‫העניינים האלה‪ .‬זה מאוד חשוב‪ ,‬לא רק במכתבים‪ .‬ברגע שכותבים אפשר ללכת לנציג ולהגיד לו‬
‫ולהסביר לו‪ .‬זה מאוד עוזר‪ ,‬מניסיון‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫הם לא מכירים את מבנה הסמכות והאחריות של הוועדה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זו הנחה שקשה לי להניח אותה‪ .‬מי שמבקר‪ ,‬חזקה עליו שהוא קודם כל מכיר את המבנה‬
‫ורק אחר כך הוא מבקר‪.‬‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫להערכתי‪ ,‬מהניסיון של הביקורות‪ ,‬גם על הבחירות שעברו‪ ,‬הם לא באמת כל כך מבינים‬
‫את הדברים‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫אני קראתי את הדוח‪ ,‬ולדעתי לא בטוח שהם מבינים מה המשמעות של הנשיאות‪ ,‬של‬
‫המליאה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אין שום בעיה‪ .‬אם אתם חושבים שזה יכול להועיל‪ ,‬נעשה את זה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו מאוד משתדלים כל הזמן להבהיר להם את המוסדות ומה התפקידים‪ .‬אנחנו גם‬
‫נכתוב את זה בתגובה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫נדמה לי שיש הסכמה שתהיה הערה בתגובות שההתייחסות צריכה להיות לוועדה כגוף‬
‫מוסדי‪ ,‬ולא מופנה כהערות כלפי המנכ"לית‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בסדר גמור‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫עוד דבר‪ ,‬תזכירי לי שבפגישה שאקיים‪ ,‬אולי אפילו עם מבקר המדינה בעצמו‪ ,‬אדבר איתו‬
‫על הנושא הזה לפני שהוא מוציא את הדוח‪ .‬אולי אפילו אם תהיה טיוטה שנייה בעקבות התגובה‬
‫הראשונה שלנו‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אולי לחכות לטיוטה השנייה ולראות מה הוא יתקן‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה מה שאני אומרת‪ ,‬אם הוא לא יתקן את זה בטיוטה השנייה‪ ,‬אז אפגש עם המבקר‬
‫בעניין זה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בסדר גמור‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫עכשיו אנחנו רגועים‪ .‬היתה לי ביקורת על החברה הכלכלית שבה אני מנכ"ל‪ ,‬באשדוד‪,‬‬
‫דוח של לפני חמש שנים‪ ,‬לא בתקופתי ולא כלום‪ ,‬ומדגישים בפתיח 'יש לציין שזה לא בתקופתו'‪,‬‬
‫אבל לא עזר לאף אחד‪ .‬עיתונאים שרוצים לתקוף והופכים את זה להתקפה אישית נגד מנכ"ל‬
‫נכשל‪ ,‬ותסביר להם את זה עשר פעמים וזה לא יעזור‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫רבותיי‪ ,‬אנחנו קצת באיחור בלוח הזמנים‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בואו נתקדם‪ ,‬כי זה חשוב לישיבה‪ .‬ההערה הבאה היא בנושא התקציב והכספים‪ ,‬והיא‬
‫מתחלקת לשניים‪ :‬אחת על התכנון הלא מיטבי לכאורה‪ ,‬של התקציב בגלל העודפים שנוצרו‪,‬‬
‫והדבר השני זה על הסמכת השופטת להעברת עודפים‪ .‬לעניין העודפים‪ ,‬יש לכם במסמך שקיבלתם‬
‫מראש את העמדה המפורטת הראשונית שלנו‪ ,‬זה כמובן רק ראשוני‪ .‬קודם כל מציגים בדוח‬
‫נתונים החל משנת ‪ ,2003‬מאז חלו תמורות בכל התקציבים‪ ,‬הוכחנו מגמת צמצום‪ .‬מה עוד שקרוב‬
‫לוודאי שהיו הסברים לכל שנה ושנה‪ .‬עובדתית התקציב של ‪ ,2015‬אף על פי שהיה גידול בקלפיות‬
‫שמשליך על כל סעיפי התקציב‪ ,‬הוא היה נמוך נומינלית ב‪ 2%-‬מתקציב ‪ ,2013‬ולעומת הביצוע‬
‫בפועל‪ ,‬היתה ירידה מ‪ 36%-‬ל‪ .22%-‬הביצועים התקציביים‪ ,‬כפי שאתם רואים גם ב‪ 2014-‬הביצוע‬
‫היה גבוה ועמד על ‪ 93%‬מהתקציב שאושר‪.‬‬
‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬


‫משם הוא לקח את זה‪ ,‬זה מטריד‪ ,‬אבל זה היסטורי‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫ב‪ ,2003-‬אבל זו היסטוריה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה לא מעודכן‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אני מניחה שהיו הסברים גם לחוסר הביצוע באותן השנים‪ .‬אבל מפאת קוצר הזמן אני‬
‫אפילו לא מתכוונת לנבור בזה‪ ,‬זה נראה לי חסר טעם ללכת ולהוציא נתונים היסטוריים‪ .‬לכל דבר‬
‫יש הסבר‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫אבל אני חושב שכן צריך בתגובה להוסיף פה‪ ,‬מעבר להסבר העקרוני‪ ,‬אל"ף‪ ,‬לתת‬
‫דוגמאות על התהליך שנעשה‪ .‬אני יכול להעיד על השנים ‪ 2009‬עד ‪ 2013‬על איזה תהליך עשינו‪,‬‬
‫כמה שעות ישבנו‪ ,‬כמה טיוטות‪ ,‬כמה פעמים הלכנו וחזרנו והשופטים שליוו את זה וההתייחסות‬
‫של כולם בישיבת הנשיאות‪ .‬אפשר להוציא את זה‪ .‬לי מאוד חורה‪ ,‬פעם אחת זה ברמת התכנון‬
‫ופעם שנייה ברמת הביצוע‪ .‬מה שריחף תמיד מעל גם התכנון וגם הביצוע היה לנהוג בזהירות‬
‫הראויה בכספי ציבור‪ .‬דווקא מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו‪ ,‬דווקא מתוך המקום שאנחנו‬
‫רוצים שלא יהיה אפילו למראית עין‪ ,‬אז באה הוועדה‪ ,‬לא נוהגת כמו איזה משרד ממשלתי כזה או‬
‫אחר שאומר 'יש לי כסף אז עכשיו נשרוף אותו' וגם על זהירות השימוש בכספי ציבור‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫וגם חוטפים ביקורת‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫אני חושב שבתגובה‪ ,‬מעבר לעניין שמוסבר פה ברמה העקרונית‪ ,‬צריך להראות גם ברמה‬
‫המעשית‪ .‬אל"ף‪ ,‬את רמת התכנון‪ ,‬לקחת דוגמה של אחת השנים ולהראות כמה ישיבות‪ ,‬כמה‬
‫שעות‪ ,‬כמה הושקע‪ ,‬זה הובא לנשיאות‪ ,‬כמה זמן ישבנו בנשיאות על זה‪ ,‬כמה זמן הצגנו את זה‬
‫אחר כך לוועדה‪ .‬להוציא ממש את הפרוטוקולים כי נעשו פה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים‬
‫על התקציבים האלה ובטח במקומות שהיו שינויים‪ .‬להראות שברמת הביצוע‪ ,‬במקומות שהיו‬
‫יעילות וחיסכון‪ ,‬אותם ‪ 300,000‬שקל שתוקצבו למקרה ויהיה צורך בהם‪ ,‬אם אכן הוועדה הייתה‬
‫ממליצה על מכרזים‪ ,‬אבל הוועדה לא המליצה על מכרזים‪ ,‬אז זו נקודה שאתה לא יכול לזקוף‬
‫אותה לרעת התכנון‪ .‬מה‪ ,‬מה רצו? שפשוט ניקח את הכסף ונבזבז אותו?‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫לא‪ ,‬גם אם השימוש נכון‪ ,‬אז זה בא לרעתך כאילו‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אני רוצה להעיר פה הערה‪ ,‬במקרו‪ ,‬לא במיקרו‪ .‬אני חושבת שלא צריכים להיות‬
‫אפולוגטיים‪ .‬ראשית‪ ,‬אם מסתכלים על נתוני ‪ ,2003‬בעצם עד ‪ 2013‬זה מטריד‪ ,‬יש פער שהוא‬
‫בהחלט ראוי להערה מפני שהייתה שנה שאפילו היה ‪ 40%‬פער בין הצעת התקציב לבין מה שבוצע‬
‫בפועל‪ ,‬אז זה בהחלט דבר שהיה צריך להילקח בחשבון‪ .‬הנקודה שבעיניי צריך להדגיש אותה היא‬
‫שההערות נשמעו והלקחים הופנמו וזה מתבטא בביצוע של היום‪.‬‬

‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אבל זה כאילו הערות‪ ,‬בגללם הופנמו‪ ,‬בגללם הושמעו‪ ,‬בגללם תוקן‪ .‬זה לא נכון‪ .‬זה‬
‫תהליך של הפקת לקחים שנעשה כאן‪ ,‬כמו בכל יתר התחומים‪.‬‬
‫(מדברים ביחד)‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫אני אומרת את זה ‪- - -‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אבל ההערות שלהם הן הערות לא במקומן‪ .‬אם הם היו רואים את ההיסטוריה של‬
‫הוועדה הם היו רואים מה היה בעבר ומה יש היום‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫הדבר הזה הוא עניין של מבחן התוצאה בסוף‪ .‬הם יכולים להגיד לך‪ ,‬מה‪ ,‬הכל היה בכזו‬
‫אי ודאות‪ ,‬ש‪ 40%-‬לא צפו? הרי זה לא‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫בחלק ניכר מסעיפי התקציב אכן יש מרכיב גדול של חוסר וודאות‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אז בואו תגידו את זה‪ ,‬אבל יגידו 'אז הייתם צריכים לעשות את הישיבות האלה קודם'‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫שאני אגיד לך‪ ,‬אני אגיד לך בסעיף המחשוב מה עבר כאן? בעבר הרחוק דנו במחשוב‬
‫הבחירות‪ .‬ובעמדה פוליטית הוחלט שאנחנו מפילים את נושא המחשוב של הבחירות‪ ,‬כי חשבנו‬
‫כמפלגה שאנח נו לא רוצים את זה והפלנו‪ .‬אז היתה היערכות מבחינת תקציב וזה תוקצב‪ ,‬כי כך‬
‫היה צריך להיות‪ ,‬ואנחנו עם קואליציה הפלנו את זה‪ .‬גם זה יכול לקרות‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫הדוגמה הכי טובה זה חברי ועדות קלפי‪ .‬אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה‪ ,‬וחייבים‬
‫לצאת מנקודת הנחה כזו‪ ,‬ש‪ 100%-‬יגיעו ויאיישו את הקלפיות ביום הבחירות‪ .‬אז זה מתוקצב ב‪-‬‬
‫‪ 55‬מיליון שקל‪ ,‬לפי חישוב מדוייק של ‪ 3‬חברים בקלפי‪ ,‬כפול מספר הקלפיות‪ .‬בפועל‪ ,‬ואתם נציגי‬
‫המפלגות ואתם יודעים שהיו שנים שהיו ‪ 50%‬איוש‪ .70% ,40% ,‬רק בשתי מערכות הבחירות‬
‫האחרונות‪ ,‬בעקבות מערכת תשבץ‪ ,‬עלינו ללמעלה מ‪ .90%-‬אז אי אפשר לתקצב פחות‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה עונה על שנת בחירות‪ ,‬זה לא עונה על שנה שוטפת‪ .‬אבל אני מציעה שנתקדם‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לסוגיית ההסמכה להעברת העודפים‪ .‬הסוגיה היותר עקרונית להיום היא ההערה‬
‫ש" מעירים למנכ"לית ועדת הבחירות כי על פניו המנגנון שנקבע בחוק יסודות התקציב אינו‬
‫מאפשר העברת עודפים בדרך זו"‪ ,‬הדרך שבה הוספנו את ההערה‪' ,‬על כן להבא על מנכ"לית‬
‫הוועדה לפעול בהתאם למנגנון שנקבע בחוק יסודות התקציב'‪ .‬היום כשאתם תאשרו את הצעת‬
‫התקציב אתם צריכים להחליט אם אתם כוללים את הבקשה להסמכת יושבת‪-‬ראש הוועדה‬

‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫להעברת עודפים או לא כוללים‪ .‬זו ההחלטה‪ .‬ברגע שאתם כוללים‪ ,‬אתם מקבלים החלטה שזה‬
‫מוגש והמנגנון הזה הוא המנגנון הנכון‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫בואו נשמע את דין‪ ,‬היועץ המשפטי‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫הפרשנות המשפטית שלי היא שזה אפשרי‪ .‬גם זו הייתה הפרשנות המשפטית בפעם‬
‫הקודמת‪ .‬גם הייעוץ המשפטי בוועדת הכספים‪ ,‬בדיון‪ ,‬לא התנגד לזה‪ .‬אני לא רואה שום הבדל‬
‫משפטי בין תקציב משרד מבקר המדינה לתקציב של ועדת הבחירות‪ ,‬כי סעיף ההסמכה הוא אותו‬
‫סעיף‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫העיקרון הוא אותו עיקרון‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫זה מה שרציתי לשאול‪ ,‬המבקר מעביר משנה לשנה‪ ,‬לא? אז למה אנחנו לא?‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫כן‪ ,‬אבל גם המנגנון התקציבי‪ ,‬בניגוד לתקציב הכנסת‪ ,‬שחוק יסודות התקציב קובע לו‬
‫מסלול לחלוטין נפרד לאישור‪ ,‬הוא לא נדון בוועדת הכספים של הכנסת‪ ,‬ולכן הוא מוחרג מהסעיף‬
‫של העברת עודפים‪ ,‬כפי שמזכיר המבקר‪ .‬התקציב שלנו הוא בצורה אחרת לגמרי‪ .‬תקציב ועדת‬
‫הבחירות המרכזית מאושר על ידי ועדת הבחירות ואז הוא מאושר על ידי ועדת הכספים של‬
‫הכנסת‪ .‬אוצר המדינה צריך להעביר לנו את התקציב באיזה דרך שהוא ימצא לנכון‪ .‬אם הוא‬
‫חושב שהוא רוצה להעביר את זה בצורה אחת הוא יעביר את זה בצורה אחת‪ ,‬אם הוא חושב‬
‫שהוא יכול להעביר את זה בצורה אחרת הוא יעביר את זה בצורה אחרת‪ .‬זה לא רלוונטי לעודפים‪.‬‬
‫ה תקציב שלנו‪ ,‬אם ועדת הכספים מאשרת לנו להעביר עודפים בשנה ראשונה והשופטת מחליטה‬
‫להעביר את העודפים‪ ,‬אוצר המדינה ימצא איך להעביר את העודפים האלה‪ ,‬בדרך שהוא צריך לפי‬
‫חוק יסודות התקציב‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫במשרד המבקר מי מאשר את זה?‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫המבקר בעצמו‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫המבקר‪ .‬ומודיעים לוועדת הכספים‪.‬‬
‫(מדברים ביחד)‪.‬‬
‫סהר פינטו‪:‬‬
‫ובוועדה שלנו זה יושב ראש ועדת הבחירות‪ ,‬שופט בית המשפט העליון מאשר את העברת‬
‫העודפים‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫שהוא ממונה על הוצאת הכספים מתקציב הוועדה‪ .‬למעשה‪ ,‬שר האוצר שלנו‪.‬‬
‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס ‪:‬‬


‫הם מודיעים לוועדת הכספים‪ .‬זה לא שר האוצר שמבצע את ההעברה‪.‬‬
‫דין ליבנה‪:‬‬
‫ככל שוועדת הכספים‪ ,‬כשיודיעו לה‪ ,‬תחשוב שזה לא מתאים‪ ,‬היא תכנס דיון ותבטל את‬
‫זה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אין לי תפקיד לתת פה ייעוץ משפטי‪ ,‬אבל כפי שאמרתי‪ ,‬הסוגיה הזאת בעיניי יורדת‬
‫לשורש ה‪ DNA-‬של הוועדה הזאת שהיא צריכה להישאר עצמאית ובלתי תלויה‪ ,‬ולכן‪ ,‬כפי שאמר‬
‫דין‪ ,‬חוק יסודות התק ציב לא חל‪ ,‬התקציב של הוועדה הזאת לא מאושר בתוך תקציב המדינה‬
‫ובתוך תהליך כפי שמאושר תקציב המדינה‪ ,‬הוא מאושר בצורה נפרדת וזאת מהסיבה הזאת‪ .‬כדי‬
‫לשמור על אותו עיקרון ועל אותו רעיון‪ ,‬נדמה לי שזה הולך באותו קו‪.‬‬
‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫גם ראיתי שהיו מקרים שהחזרנו כסף לאגף התקציבים‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אנחנו לא משתמשים במה שאנחנו לא צריכים‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫בוודאי‪ ,‬זה מה שאורלי אמרה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫ועל זה היא ננזפת‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫קודם כל יש שיקול דעת לא להביא בפני יושב ראש ועדת הבחירות את כל הסכום העודף‪,‬‬
‫אלא רק את חלקו וחלק להחזיר‪ ,‬וכך נעשה גם בפועל‪ ,‬לפי מה שאני מבינה‪ ,‬וגם ליושב ראש ועדת‬
‫הבחירות יש סמכות לאשר או לא לאשר‪ .‬או לאשר חלק‪ ,‬או להחליט שזה לא נכון‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫מאוד יכול להיות שאנחנו נבוא עם בקשה לשופטת לביצוע פרוייקט מסויים מהעברת‬
‫עודפים והיא תמצא לנכון שזה לא נכון או ראוי והיא לא תאשר‪ .‬זו בהחלט אפשרות‪.‬‬
‫אם כך אני מבינה שההחלטה בעצם היא שכן כוללים את הבקשה להסמכת השופטת להעברת‬
‫עודפים בתוך מסגרת תקציבית?‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫כן‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫אני רק רוצה להעלות הרהור אחד מבחינת התגובה למבקר המדינה‪ ,‬האם נכון להביא את‬
‫הדברים על משרד המבקר והתנהלותו התקציבית כדוגמה?‬

‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זו הטיוטה הראשונית ואנחנו כמובן עוד נשקול אם להשאיר את זה‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫אני לא בטוח שזה נכון‪ .‬כשקראתי את זה‪ ,‬זה נראה קצת כמו התרסה מול מבקר‬
‫המדינה‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫לא‪ ,‬אבל אם אתה עומד בקנה אחד ליד משרדים אחרים‪ ,‬אתה לא יכול להתעלם מזה‪,‬‬
‫גיל‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫יש מכנה משותף אחד שמצדיק את ההשוואה ברמה העניינית והוא אי התלות‬
‫והעצמאות‪ ,‬שהיא גם ביסוד המוסד של מבקר המדינה ושל הוועדה הזו‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫כן‪ ,‬אבל כשאני קורא את זה אני אומר שאפשר טיפה לעדן את זה‪.‬‬
‫(מדברים ביחד)‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫הנוסח של ההסמכה לקוח מהתקציב של מבקר המדינה ‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫כן‪ ,‬אבל כשקראתי את זה‪ ,‬הנימה היא טיפה מתריסה‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כשזה נכתב‪ ,‬נקודת המוצא היתה האם כאשר המבקר קורא את נתוני המשרד שלו‪,‬‬
‫לפיהם הועברו בשנה מסויימת עודפים של ‪ 175‬מיליון שקל‪ ,‬כ‪ 60% -‬מהתקציב שלו‪ ,‬לשנה הבאה‪,‬‬
‫האם הוא אומר את אותו דבר? האם יש בכך כדי להעיד על תכנון לקוי של משרד מבקר המדינה?‬
‫‪ 175‬מיליון עודפים? לא‪ ,‬כי גם לו כנראה היו שיקולים כאלה ואחרים ולכן הוא העביר את זה‪ .‬אבל‬
‫אני מסכימה‪ ,‬אנחנו נעדן את זה‪ ,‬נזכיר את זה ברמת העקרון הזהה של העצמאות‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫כשראיתי את זה היום בישיבה מקדימה עם אורלי הייתה לי הערה דומה‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫לפרוטוקול אני רוצה להוסיף שאני בטוחה שיש גופים מבוקרים רבים‪ ,‬אין לי ספק‪ ,‬אני‬
‫בטוחה שאף אחד מהגופים המבוקרים לא מגיב בכזאת רצינות ובכזאת בדיקה‪ ,‬כפי שנעשה כאן‬
‫בוועדה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אוסאמה סעדי‪:‬‬
‫לא‪ ,‬זהבה‪ ,‬גם אנחנו המפלגות גופים מבוקרים ואנחנו מתייחסים בשיא הרצינות לדוחות‬
‫המבקר‪.‬‬

‫זהבה אילני‪:‬‬
‫אני בוועדה הזאת מספיק שנים ובשנים האחרונות אני מוצאת את עצמי יותר ויותר‬
‫שאנחנו עוסקים בדוחות המבקר וכל הזמן מקימים ועדות לבדוק‪ .‬כל הזמן הוועדה עסוקה בזה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫ודרך אגב‪ ,‬אין תקדים לזה‪ ,‬שנה אחרי שנה ביקורת‪ ,‬שמונה חודשים לא עברו מאז שהוגש‬
‫דוח המבקר ועוד שהוקדמו הבחירות וכבר כותבים דוח חדש‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫תראו‪ ,‬מי שרוצה לעסוק בכספי ציבור צריך לקבל על עצמו גם את הביקורת‪ ,‬אין מה‬
‫לעשות‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫אנחנו מקבלים אותה‪ ,‬אבל לא ייתכן שהטיפול בדוח המבקר יהפוך לעיסוק המרכזי של‬
‫הוועדה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫רבותיי‪ ,‬אני מציעה שנתקדם‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫החלום שלי כשמוניתי למנכ"לית היה לקבל דוח ביקורת חלק ונקי לוועדה‪ ,‬אבל הבנתי‬
‫במהלך השנים שזה סוג של חלום שלא יתגשם‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫בגלל זה הוא מפנה את זה אלייך באופן אישי‪ ,‬הוא פשוט מגשים לך את החלום‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ .‬אז אני הגעתי למסקנה שבין החלומות הבודדים שאני לא אגשים זה יהיה זה‪ ,‬ותמיד‬
‫תהיה ביקורת‪ ,‬וזה בסדר גמור מבחינתי‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫בשורה תחתונה‪ ,‬רציתי לציין את העבודה שלך מול המבקר בצורה רצינית ושזה מובא‬
‫לידיעתנו ורציתי לשבח‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫אבל הייתה הערה של גיל‪ ,‬היא הערה נכונה‪ .‬כשגוף מבוקר משווה את עצמו למבקר‪ ,‬יש‬
‫בזה מידה של התרסה‪ ,‬ולכן צריך לעשות את זה בצורה אלגנטית‪ ,‬באנדרסטייטמנט‪ .‬וההשוואות‬
‫עם הסכומים‪ ,‬אני גם אמרתי לך שזה נראה לי קצת עבר את הגבול‪.‬‬

‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כן‪ ,‬בהחלט‪ ,‬וזה יעבור שינוי‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫זה קצת עזר לנו להבין שאנחנו דומים לו‪ .‬אם אנשים פה לא ידעו‪ ,‬אז זה היה חשוב‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אפשר להעביר את אותן הרעיון בצורה יותר מעודנת‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫זה בהחלט יתוקן‪ .‬נעבור לנושא האחרון – פרוייקט הבינוי בממ"ל‪ .‬הדגש הוא שלנושא‬
‫הזה אין השלכות תקציביות על התקציב שאתם מאשרים היום ל‪ .2016-‬מפורט לכם כאן במסמך‬
‫כל האופן שבו ימומן הפרויקט‪ .‬ההערה הייתה ש"על מנכ"לית הוועדה לקיים בחינה מדוקדקת של‬
‫הצורך בתוספת הבינוי ושל הכדאיות הכלכלית בכך‪ .‬יש משנה חשיבות לבחינה זו נוכח העובדה‬
‫שוועדת הבחירות היא גוף עצמאי ומאחר שהצורך בקיום כנסים רבי משתתפים‪ ,‬הדרכות‬
‫למנהלים או לצוותים עולה בעיקר בתקופת בחירות‪ ,‬את תוצאות הבחינה ראוי להציג בפני‬
‫נשיאות הוועדה וועדת הכספים שלה כדי שזו תוכל להחליט בעניין על סמך מידע מלא"‪.‬‬
‫יש לכם כאן במסמך שקיבלתם מראש את מלוא המידע האפשרי על הדברים שנבחנו טרם‬
‫העלאת הנושא לאישור הנשיאות‪ ,‬לרבות הערות על מה שהתווסף בהמשך‪ :‬החל בשטח הבינוי‪,‬‬
‫חלוקת השטחים‪ ,‬פירוט בעלי התפקידים שצפויים לאייש את החדרים‪ ,‬סקירת החלופות‬
‫האפשרויות והערכת עלויות‪ ,‬לרבות ההוצאות המקסימליות הצפויות לאחזקת השטח הנוסף‪,‬‬
‫בהתאם לחישוב שערך סגן חשבת הוועדה‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫קראנו ואנחנו מאשרים את מה שכבר אושר‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫לי הייתה הערה בעניין הזה‪ ,‬לחדד בתגובה‪ ,‬יש התייחסות ספציפית לישיבת נשיאות‬
‫משנת ‪ ,2013‬שחלקכם כנראה לא היו שם‪ ,‬אבל אולי חלק כן‪ ,‬שלא הוצגו מספיק נתונים והתקבלו‬
‫החלטות בלי מצע נתונים מספק‪ ,‬למשל אלטרנטיבה של שכירות במקום הקמת אולם כנסים‪.‬‬
‫אני חשבתי שבתגובה צריך לחדד את הדאטה שהייתה בפני הנשיאות שאישרה את התוספת‪.‬‬
‫למשל מצורף כאן מסמך שהוא מסמך של תפנית‪ ,‬שנושא את תאריך ינואר ‪ ,2014‬שהוא אחרי‬
‫הישיבה של האישור‪ .‬לכן חשבתי שאם מצרפים חומרים‪ ,‬צריך לצרף את חומרי הגלם שאולי‬
‫התכנסו אחר כך לאותו דוח שהוצא בסמוך‪ ,‬אבל צריך בהחלט‪ ,‬אם רוצים לשכנע שהיו נתונים‬
‫לקראת האישור ושהנשיאות קיבלה החלטה מושכלת ועל בסיס נתונים רחב‪ ,‬אז צריך להציג את‬
‫חומרי הגלם שהיו בפני הנשיאות‪ .‬כי בטיוטת דוח המבקר‪ ,‬נאמר‪" :‬קראתי את פרוטוקול ישיבת‬
‫הנשיאות מ‪ 2013-‬והתרשמתי שאין מספיק נתונים שהוצגו בפני הנשיאות"‪ .‬לדעתי‪ ,‬על זה צריך‬
‫לשים את הדגש כשעונים על הדבר הזה‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫נערכה בחינה מקיפה‪ ,‬אבל לא היו מסמכים להצגה בנשיאות‪ ,‬מעבר למה שהוצג להם‬
‫בעל‪-‬פה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫כי זה בעצם דבר שאושר‪ .‬הוא מבקש לפתוח את זה מחדש‪ ,‬אז צריך להסביר על איזה‬
‫בסיס אושר‪ ,‬להצדיק את האישור‪ .‬אם אי אפשר להצדיק את זה‪ ,‬אז צריך לעשות שיקול מחדש‪,‬‬

‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫להביא את זה אולי להצבעה מחודשת של נשיאות‪ ,‬אינני יודעת‪ ,‬אבל כמו שאורלי אמרה‪ ,‬זה לא‬
‫קשור ישירות להצעת התקציב של ‪.2016‬‬
‫אנחנו‪ ,‬רבותיי‪ ,‬כבר באיחור של חצי שעה בישיבת המליאה‪ ,‬אז אני מציעה שנתכנס‬
‫לאישור על מה שלכבודו התכנסנו‪ ,‬אלא אם כן יש עוד הערה חשובה אחרת‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫הבעיה היא שמסתכלים על ישיבה אחת ספציפית אבל שוכחים דבר אחד‪ ,‬שחברי‬
‫הנשיאות כאן‪ ,‬חלקם הגדול חיים את הוועדה הזו שנים‪ ,‬וכאשר הנושא הוצג ידענו בדיוק על מה‬
‫מדובר‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫על מה אתה מדבר עכשיו? על פרוייקט הבינוי?‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫כן‪ ,‬אבל צריכים לזכור שגם כשאנחנו נמצאים כאן אנחנו מדברים כאן עם אנשים שחיים‬
‫את הוועדה‪ ,‬מכירים אותה יום יום‪ ,‬אין ספור ישיבות שאנחנו נמצאים כל שנה‪ ,‬אני יודע בכל חדר‬
‫בממ"ל להצביע מי נמצא שם‪ ,‬אנחנו גם מכירים מה זה‪ ,‬לבוא בשנת בחירות ולשכור מקומות‬
‫כשכולם תופסים אותנו בגרון בשנת בחירות‪ .‬לכן יש דברים שהם בלתי סבירים ושהיו ברורים לנו‬
‫מאוד בעת קבלת ההחלטה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אתה היחיד שהיית בנשיאות הזו?‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫לא‪ ,‬גם אני‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫וגם גיל סגל‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אז אולי מי שהיה אז יכול לעזור בניסוח התגובה בעניין הזה‪.‬‬
‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫יש דברים שאנחנו כל כך חיים אותם‪ ,‬אנחנו מכירים אותם ולכן יש דברים שאנחנו לא‬
‫מעלים אותם‪ ,‬כי אנחנו מכירים אותם על בוריים זה כמו שאלות קיטבג‪.‬‬

‫זהבה אילני‪:‬‬
‫יהודה‪ ,‬לפרוטוקול‪ ,‬הכנסת בנתה והרחיבה את אגף הוועדות והאולמות שלהם גם‬
‫כשהיא יודעת שיש תקופות של פגרה ארוכה שלא משתמשים בהם‪.‬‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אבל הנקו דה היא אחרת‪ ,‬את כל הצרכים של הוועדה אנחנו מכירים‪ ,‬אנחנו חלק‬
‫מהצרכים הללו‪ ,‬ולכן הדברים היו לנו מאוד ברורים‪.‬‬

‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫(מדברים ביחד)‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫על אחת כמה וכמה‪ ,‬אני רוצה לחדד‪ ,‬הוועדה צריכה את זה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫זה מה שאני אומרת‪ ,‬שאולי חברי הנשיאות יעזרו בניסוח התגובה‪.‬‬

‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לכן לא נשאלו השאלות כי הדברים היו ברורים‪.‬‬
‫(מדברים ביחד)‪.‬‬

‫יהודה אבידן‪:‬‬
‫אנחנו חיים כאן את המקום הזה‪ ,‬אנחנו חיים כל פרט‪ ,‬אנחנו חיים כל חדר‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫אתם יודעים מה זה לקחת אולם לכל כנס ומפגש בשנת בחירות?‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫בואו נצביע‪ ,‬כי זה לא הדיון‪ ,‬אבל אני אגיד לכם משהו אחד‪ .‬יהיה קשה מאוד שמבקר‬
‫המדינה ייסוג מההערה הזו‪ ,‬מאחר שהאנדר‪-‬אסטימייט הוא של ‪ .100%‬קשה מאוד להסביר את‬
‫זה‪ .‬אני אומר לכם את זה‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫אבל זה כספים שכבר הוקצו‪.‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫כבר יצאו התחייבויות על סמך האישור שהתקבל ונעשתה עבודה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫אורלי העירה שאולי יהיו תביעות משפטיות‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫זה לא משהו של הוועדה‪ ,‬זה הדיור הממשלתי קובע מחירים‪.‬‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫מההערה של המבקר לגבי הערכת חסר ‪- - -‬‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫לכן גם נמסר לכם עכשיו הדיווח המלא‪ ,‬כולל העלויות המדוייקות נכון לעכשיו‪ ,‬לרבות‬
‫עלויות האחזקה הצפויות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪45‬‬


‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬
‫פרוטוקול נשיאות‬ ‫ועדת הבחירו ת המרכזית לכנסת‬

‫זהבה אילני‪:‬‬
‫לא‪ ,‬גם מי מתעסק בזה? הדיור הממשלתי‪ ,‬הוא קובע את העלויות‪ .‬אנחנו מתעסקים‬
‫בעלויות?‬
‫גיל סגל‪:‬‬
‫בואו נצביע‪.‬‬
‫זהבה אילני‪:‬‬
‫בואו נצביע על התקציב‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות‪:‬‬
‫הצעת התקציב לשנת ‪ .2016‬יש מישהו שמתנגד?‬
‫אורלי עדס‪:‬‬
‫אם כך‪ ,‬הוחלט לאשר את ההצעה פה אחד‪ ,‬לרבות ההסמכה להעברת עודפים‪.‬‬
‫נשיאות הוועדה החליטה‪ ,‬פה אחד ‪-‬‬ ‫הוחלט‪:‬‬
‫‪ )1‬לאשר את הצעת התקציב לשנת ‪ ,2016‬כמוצע ולהמליץ למליאת‬
‫הוועדה לאשרה בתוקף סמכותה לפי סעיף ‪ 134‬לחוק הבחירות‪.‬‬
‫‪ )2‬להמליץ למליאת הוועדה לבקש מוועדת הכספים של הכנסת לקבוע‬
‫כי‪:‬‬
‫יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן –‬ ‫‪)1‬‬
‫יושבת ראש הוועדה) רשאית להעביר כל סכום של‬
‫הוצאה מתכנית אחת לתכנית אחרת בתקציב ועדת‬
‫הבחירות המרכזית (להלן – הוועדה)‪ ,‬או לתכנית‬
‫חדשה שתיווסף לתקציב הוועדה‪ ,‬ובלבד שהיא לא‬
‫תשנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על הסכום שנקבע‬
‫מפעם לפעם לעניין סעיף ‪(11‬א) לחוק יסודות התקציב‪,‬‬
‫התשמ"ה‪ ,1985-‬ועל ‪ 15%‬מהתכנית המקורית‪ ,‬אלא‬
‫באישורה המוקדם של ועדת הכספים של הכנסת‪.‬‬
‫נותר סכום עודף בתקציב הוועדה לשנת הכספים ‪2015‬‬ ‫‪)2‬‬
‫רשאית יושבת ראש הוועדה‪ ,‬בהודעה לוועדת הכספים‬
‫של הכנסת‪ ,‬להתיר את השימוש באותו סכום בשנת‬
‫‪ 2016‬לתכנית שבה נכלל או לתכנית אחרת שבאותו‬
‫תקציב‪ .‬הותר שימוש בסכום עודף כאמור‪ ,‬יתווסף‬
‫הסכום לתקציב של שנת הכספים ‪ 2016‬בהתאמה‪,‬‬
‫כאילו היה חלק ממנו‪.‬‬
‫‪ )3‬בהתייחס לטיוטת דוח מבקר המדינה ‪-‬‬
‫א) להנחות את המנהלת הכללית של הוועדה לכתוב בתגובת הוועדה‬
‫לטיוטת דוח לטיוטת דוח המבקר כי עמדת הנשיאות היא‬
‫שהגוף המבוקר הוא ועדת הבחירות המרכזית‪ ,‬כגוף מוסדי‪.‬‬
‫לפיכך יש להפנות את ההערות לגוף המוסדי ולא לעובד פלוני‪,‬‬
‫בכיר ככל שיהיה‪.‬‬
‫ב) לבקש מוועדת הכספים של הכנסת לאשר ליושב ראש הוועדה‬
‫סמכות להעביר עודפי תקציב משנה לשנה‪.‬‬
‫ג) לאשר את הבקשה לכלול תקצוב למבקר פנים ברבע משרה‪.‬‬
‫היו"ר השופטת אסתר חיות ‪:‬‬
‫תודה רבה‪.‬‬
‫הישיבה ננעלה‬
‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪45‬‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קריית דוד בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים ‪ 9195015‬العنوان‪ :‬مجمع بن غوريون‪ ,‬أورشليم القدس‪9195015 ,‬‬
‫טלפון هاتف‪ ,02-6753407:‬פקס فاكس‪ 02-5669855 :‬דוא"ל البريد اإللكتروني‪VadatB@knesset.gov.il :‬‬
‫אתר האינטרנט الموقع ‪www.bechirot.gov.il‬‬