You are on page 1of 1

Western Mindanao State University

Diplahan External Studies Unit


Diplahan Zamboanga Sibugay

PROYEKTO
SA
CC14 FILIPINO 103.2
(Anyo Ng Kontemporaryong Panitikang
Pilipino)
Pagsasaling – Wika

Ipinasa ni:
Anisah Sanday, BEED III-A

Ipinasa Kay:
Gng. Araceli Sabacajan