Rancangan Pengajaran Harian - Kemahiran Hidup Tahun 5 Pintar

Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Bidang Unit Topik Hasil pembelajaran

18 Oktober 2010 08.30-9.15 pagi 5 Pintar 6 Orang Reka Bentuk dan Teknologi 1.6 Jahitan a. Aras 1: Mengenal pasti mata jahitan asas iaitu jahitan jelujur dan kia. Membaiki pakaian

-

Objektif

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Mengenalpasti alatan digunakan. Menjahit jahitan jelujur dan kia.

-

Aktiviti P & P

1. Murid berbincang dengan guru tentang jenis peralatan dan bahan jahitan yang biasa digunakan berpandukan bahan dan al at jahitan yang disediakan oleh guru. 2. Murid diterangkan oleh guru mengenai kegunaan alatan jahitan. 3. Murid diterangkan oleh guru tentang mata jahitan asas serta kegunaannya.

Strategi Pengajaran Jenis Pembelajaran Kemahiran Generik

Perbincangan dan Pemerhatian oleh para pelajar dan guru. Pembelajaran berpusatkan kepada pelajar dan guru. Berfikir dan pemudahcaraan, Kemahiran menjana idea, Kemahiran komunikasi

Bahan Sumber P&P

y y y

Alatan dan bahan jahitan yang sebenar Sampel sebenar mata jahitan asas Buku Teks Kemahiran Hidup Tahun 5 (Dewan Bahasa dan Pustaka)

Pengetahuan Sedia ada Nilai-nilai murni

1. Murid mempunyai pengetahuan asas berkenanaan jahitan. 2. Murid mengenal beberapa alatan dan bahan jahitan. Berdikari, rajin, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik , menghormati.

2. verbal linguistic Catatan KBKK ± kemahiran berfikir Menghormati Langkah 1 + 10 minit Demonstrasi jahitan 1. Guru menayangkan video untuk murid. Guru membuat demontrasi jahitan jelujur dan kia kepada murid-murid mengikut fasa. Intrapersonal. berdikari Bekerjasama Bahan jahitan Kemahiran berfikir Visual ruang . 2. Kertas. 3. Guru membuat penerangan lanjut. pensil Kemahiran berfikir Rajin. Murid melihat dan bersoal jawab. Guru menyuruh murid mengeluarkan sehelai kertas. 2. Murid diminta untuk melakar/ melukis cara jahitan/gambar jahitan jelujur dan kia berdasarkan contoh. Langkah 2 + 10 minit Mari melakar 1. Bertanyakan soalan berdasarkan video.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Langkah/masa Set induksi + 5 minit Isi pelajaran Menonton video Aktiviti p&p 1. Mengaitkan dengan topik utama. 3. Video Visual ruang. Muzik. interpersonal.

.............................. 2........................................... dan menjahit jelujur dan kia menhikut apa yang telah dilakarkan.................................... Murid menunjukkan hasil kerja masingmasing....................................................................... Kemahiran berkomunikasi Alas dulang Hasil kerja Refleksi : .. Langkah 3 + 10 minit Jom cuba! 1....................... Guru membimbing dan membetulkan kesalahan. .......................................... Kemahiran berfikir Bahan-bahan jahitan Penutup + 5 minit Penilaian /Rumusan 1.......... ............................. Guru menyediakan bahan-bahan untuk menjahit........... .... Murid memilih bahan....... ..3................. ...................... 2........ 3... ... Guru menunjukkan contoh jahitan hiasan: alas dulang.......... Guru membuat rumusan mengenai jahitan yang digunakan untuk membaiki baju/pakaian.............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful