You are on page 1of 4

Archman Linux - sadece arch linux

NO MODULE NAMED ‘GI’


ARCHMAN LINUX DERSLERI

Archman Linux
www.archman.org

Ramazan ALTINTOP
ramazan.altintop@outlook.com
ModuleNotFoundError: No module named 'gi'
Virt-manager üzerinde karşılaşmış olduğumuz bu hatanın çözümünü ele alacağız.

Virt-manager kurulumunu aşağıdaki komut ile kurabilirsiniz.


$ sudo pacman -S virt-manager
Şimdi virt-manager ‘ a tıklayarak programı açmaya çalışıyorum.

Ancak program açılmadı. Herhangi bir hata’da olmuşsa bile çıktısını alamadık.
Bu yüzden bizim bu programın açılmamasına sebep olan hatayı bulmamız gerekir. Hata odaklı
çözüme ulaşalım.
Bunun için uçbirimi açınız.

$ virt-manager komutunu gireceğim ve çıktıya göre hareket edeceğim.


ModuleNotFoundError: No module named ‘gi’ şeklinde bir çıktıyla karşılaştım. 16. satırdaki import gi kodunu
başarıyla kütüphanenin aktarılamadığını anlıyoruz.

Bu sorunun çözümü için aşağıdaki komut ile biraz düzenleme yapalım.


$ sudo vim /usr/share/virt-manager/virt-manager
Şimdi 1. satırda yer alan #!/usr/bin/env python3 ü silip yerine aşağıdaki kodları giriniz.

#!/usr/bin/python

Ardından :wq tuş kombinasyonuyla kaydedip çıkınız.

Şimdi uçbirim üzerinde

$ virt-manager

yazarak programı açabilirsiniz.