You are on page 1of 5

Latihan Soalan Struktur Tingkatan 4 (BAB 4)

1. Kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul.

(a) Apakah sebab tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 Markah]
(b) Nyatakan sifat-sifat terpuji yang ada pada Nabi Muhammad SAW?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 Markah]
(c) Bagaimanakah keperibadian Nabi Muhammad SAW dapat mewujudkan keharmonian
dalam sesebuah negara?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 Markah]
(d) Pada pandangan anda, apakah kelebihan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW melalui
kehidupan kecil baginda yang mencabar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[4 Markah]
2. Gambar ini adalah sebahagian daripada masyarakat Arab yang menerima ajaran Islam
selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW

(a) Kenapakah tahun gajah diambil sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 Markah]
(b) Berikan sifat-sifat istimewa dan terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW
berbanding manusia lain pada masa itu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 Markah]
(c) Apakah ciri-ciri kepimpinan dan keperibadian yang wajar dicontohi oleh Nabi
Muhammad SAW dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni? Berikan
penjelasan anda
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 Markah]

(d) Nabi Muhammad SAW melalui kehidupan kecil yang mencabar sejak kecil lagi? Berikan
pendapat anda kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

[4 Markah]
Latihan Soalan Struktur Tingkatan 4 (BAB 5)

1. Piagam Madinah merupakan perlembagaan lengkap yang merangkumi aspek politik,


perundangan, agama, sosial, pertahanan, ekonomi dan kedudukan Yahudi.

(a) Apakah maksud Piagam Madinah?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 Markah]

(b) Nyatakan isi kandungan Perlembagaan Madinah dari aspek sosial?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 Markah]

(c) Apakah kepentingan Piagam Madinah kepada perkembangan umat Islam?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 Markah]

(d) Sebagai warganegara Malaysia, apakah iktibar yang boleh dicontohi daripada sikap
masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan sehingga terbentuknya kerajaan
Islam yang pertama?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 Markah]

 Mengetepikan perbezaan bangsa


 Mengetepikan perbezaan agama
 Mengetepikan kepentingan diri / kaum sendiri
 Sanggup berubah ke arah kebaikan
 Bersedia menerima kebenaran
 Mengamalkan sikap bekerjasama
 Mematuhi undang-undang
 Kebebasan beragama
 Hidup bersaudara