You are on page 1of 23

ETHNUS CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

# 797, 10th Main Road,, Jayanagar 4th Block, Bangalore - 560 011. India.
Tel: +91 80 4121 3780 | reachus@ethnus.com | www.ethnus.com

To,
The Placement Officer,
Mepco Schlenk Engineering College,
Sivakasi,

Dear Sir/Madam

Subject: Result analysis report of the Test conducted for the Engineering students on 25-01-
2017.

Test Topics

 Quantitative Ability
 Reasoning Ability
 Verbal Ability
Students Appeared for the Test

Total number of students - 790


Overall Test Performance
Total
No. of Students
Score (40)
< 20% 6

21 – 30% 14

31 – 40% 128

41 – 50% 278

51 – 60% 217

61 – 70% 93

71 – 80% 47

81 – 90% 7

90 – 100% --
**Note: Please refer Appendix 1 for detailed data

 364 students have scored more than 50%


 6 students are in below 20% category.

Topic wise – Performance (Quantitative Ability)

Number of
Total Students
Score (15) Quantitative
Ability
< 20% 41

21 – 30% 119

31 – 40% 110

41 – 50% 220

51 – 60% 74

61 – 70% 110

71 – 80% 28

81 – 90% 64

91 – 100% 24
 300 students have scored more than 50% of the total score i.e. 25 in Quantitative Section.
 41 students are in below 20% category.

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


Topic wise – Performance (Reasoning Ability)

Number of
Total Students
Score (10) Reasoning
Section
< 20% 6
21 – 30% 5
31 – 40% 5
41 – 50% 34
51 – 60% 119
61 – 70% 215
71 – 80% 225
81 – 90% 135
91 – 100% 46

 740 students have scored more than 50% of the total score i.e. 12 in Verbal Section.
 6 students are in below 20% category.

Topic wise – Performance (Verbal Ability)

Number of
Total Students
Score (15) Verbal
Section
< 20% 28
21 – 30% 156
31 – 40% 150
41 – 50% 281
51 – 60% 81
61 – 70% 72
71 – 80% 14
81 – 90% 8
91 – 100% --

 175 students have scored more than 50% of the total score i.e. 12 in Verbal Section.
 28 students are in below 20% category.

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


Branch wise Performance – Quantitative Section

Number of Students
Total
Score (15) BT CIV CSE ECE INST EEE ISE/IT MCA MECH

< 20% 2 2 4 8 -- 7 2 -- 16

21 – 30% 2 9 22 31 -- 11 10 13 21

31 – 40% 12 4 18 29 -- 12 9 13 13

41 – 50% 18 19 25 58 1 36 19 13 31

51 – 60% 4 3 12 20 -- 5 9 4 17

61 – 70% 5 7 15 34 -- 14 11 7 17

71 – 80% 3 2 3 3 -- 10 1 2 4

81 – 90% 1 17 4 5 -- 25 1 1 10

91 – 100% -- 3 1 2 -- 13 -- -- 5

Branch wise Performance – Reasoning Section

Number of Students
Total
Score (10) BT CIV CSE ECE EEE INST ISE/IT MCA MECH

< 20% -- 1 -- 1 1 -- -- -- 3

21 – 30% -- 2 -- 1 -- 1 -- -- 1

31 – 40% -- 1 1 -- 1 -- 1 1 --

41 – 50% 2 3 5 8 4 -- 3 1 8

51 – 60% 6 10 14 29 19 -- 9 10 22

61 – 70% 17 10 38 45 38 -- 16 11 40

71 – 80% 12 17 25 66 34 -- 23 18 30

81 – 90% 9 13 16 30 31 -- 8 7 21

91 – 100% 1 9 5 10 5 -- 2 5 9

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


Branch wise Performance – Verbal Section

Number of Students
Total
Score (15) INST
BT CIV CSE ECE EEE ISE/IT MCA MECH
--
< 20% 1 6 4 4 -- 2 1 10
--
21 – 30% 9 9 21 45 17 16 21 18
--
31 – 40% 8 4 28 43 24 17 8 18
1
41 – 50% 20 25 38 68 48 19 15 47
--
51 – 60% 6 9 7 20 16 5 6 12
--
61 – 70% 2 9 5 9 24 2 2 19
--
71 – 80% 1 4 1 1 3 -- -- 4
--
81 – 90% -- -- -- -- 1 1 -- 6
--
91 – 100% -- -- -- -- -- -- -- --

Branch wise Performance – Total Score

Number of Students
Total
Score (40) BT CIV CSE ECE EEE ISE/IT MCA MECH

< 20% -- -- -- 1 -- -- -- 5

21 – 30% 1 1 1 3 -- 1 -- 6

31 – 40% 4 15 20 28 1 9 17 19

41 – 50% 22 14 45 78 -- 32 17 32

51 – 60% 17 10 27 62 -- 14 15 44

61 – 70% 3 13 10 13 -- 6 4 19

71 – 80% -- 12 1 5 -- -- -- 8

81 – 90% -- 1 -- -- -- -- -- 1

91 – 100% -- -- -- -- -- -- -- --

 Many students have scored less than 50% of the total score.
 Students’ performance in verbal and Quantitative ability are Dissatisfactory.

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


Branch wise Performance – Quantitative Ability

Branch wise Performance – Reasoning Ability

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


Branch wise Performance – Verbal Ability

Branch wise Performance – Total Score

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


Appendix - 1
Test Result

Quantitative Reasoning Verbal


SI.No Name Branch Total(40)
Ability(15) Ability(10) Ability(15)
1 AKSHAYAA S BT 6 6 7 19
2 ASIMA SHABANA S BT 6 6 6 18
3 ASMITA.K BT 8 6 4 18
4 B.GAYATHRI BT 9 6 5 20
5 DEEPIKA K BT 8 7 4 19
6 GOPIKA SHRI J BT 2 6 3 11
7 GOWSALYA S BT 5 7 7 19
8 HARINI D BT 5 6 6 17
9 ILAMATHY P BT 10 7 7 24
10 J.AKASH MICHAEL BT 7 7 2 16
11 JENIS ARUNA S BT 6 6 7 19
12 JOSE BENNY BT 6 6 11 23
13 KARTHIKA T BT 5 6 6 17
14 KARTIKEYAN.M.K.R. BT 5 7 8 20
15 KEERTHANA K BT 5 7 7 19
16 KEERTHANA R BT 7 8 8 23
17 LAVANYA.M BT 9 6 8 23
18 LOGESH KUMAR G BT 4 7 6 17
19 MADHUMATHI DEVI B BT 9 5 4 18
20 MADHUMITHA R BT 11 8 3 22
21 MANOJ KUMAR S BT 7 6 5 18
22 MAREESWARAN P BT 6 7 3 16
23 MARI SELVAM.S BT 7 5 6 18
24 MOHAMED MADHAR FAZIL BT 10 8 5 23
25 POOJA BARATH BT 7 7 9 23
26 RAJESHKUMAR.M BT 6 5 8 19
27 RAMGOPAL.N BT 5 4 6 15
28 RAMYA K C BT 8 6 6 20
29 RIJI KAPPOOR N BT 7 8 9 24
30 SANDILYA G BT 11 8 3 22
31 SARASWATHIYA VARDHINI V BT 4 4 7 15
32 SATHESHKUMAR.P BT 5 6 3 14
33 SEETHALAKSHMI.L BT 5 6 5 16
34 SHANTHA MANI.S BT 5 6 6 17
35 SIVA AKSHAYA B BT 2 5 5 12
36 SIVA NANDHINI.A BT 7 7 7 21
37 SOWNDHARYA C K BT 5 8 8 21
38 SRINIDHI T BT 8 7 6 21
39 SUDHISHNA J BT 7 6 5 18
40 ULAGA NAYAKI BT 11 5 5 21
41 V.GOWRI BT 13 8 5 26
42 VARSHA JOSEPHINE V BT 5 9 7 21
43 VIJAYALAKSHMI M BT 7 8 7 22
44 VINITH KUMAR K T BT 5 8 6 19
45 VINOTH T S BT 7 6 8 21
46 VINUSHA KKD BT 7 7 4 18
47 YOGESAN M BT 6 5 7 18

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


48 A.PARTHA SARATHY CIVIL 7 4 4 15
49 AMRETHA.A CIVIL 6 5 2 13
50 ANAND CIVIL 12 9 6 27
51 ARUNPRASANTH.M CIVIL 5 7 9 21
52 B.DHANYA LAKSHMI CIVIL 6 6 8 20
53 BALACHANDAR.G CIVIL 5 7 11 23
54 BALAKUMAR A CIVIL 6 7 11 24
55 BHARATHI SUNDAR CIVIL 12 9 8 29
56 BRISCILLA NESA MARIYAH .R CIVIL 7 7 6 20
57 D,YOSHUA RATHNA MANI PANDIAN CIVIL 3 10 6 19
58 DHAARINI.S CIVIL 11 7 6 24
59 DINESH S CIVIL 6 2 6 14
60 G.SHANGAMITHIRAI CIVIL 4 8 4 16
61 HARI PRASANTH.N CIVIL 13 9 10 32
62 HARIHARASUDHAN.S CIVIL 11 8 8 27
63 HARIKRISHNAN S CIVIL 10 7 7 24
64 HARISH RENGAN.B CIVIL 9 9 7 25
65 HARITHRA.K CIVIL 7 6 6 19
66 J.ANTO THERES DIVYA CIVIL 4 6 6 16
67 J.V.GOMATHI DEVI CIVIL 6 7 6 19
68 K.R.KEERTHANA CIVIL 7 6 6 19
69 K.ROHINI CIVIL 7 4 2 13
70 K.SIVARAMAN CIVIL 13 9 7 29
71 K.VIJAYA LAKSHMI CIVIL 6 5 2 13
72 K.VIVEK CIVIL 12 5 8 25
73 KARPAGAVELAN. K CIVIL 3 5 1 9
74 KAUSHAL LAKHOTIA S CIVIL 5 8 6 19
75 KOHILA.S CIVIL 6 6 4 16
76 M.MARIMUTHU CIVIL 13 6 10 29
77 M.NANCY SHALOM CIVIL 8 6 5 19
78 M.NIZAM MOHIDEEN CIVIL 13 9 8 30
79 M.SURYAKUMAR CIVIL 6 2 7 15
80 MANOJKUMAR.N CIVIL 13 9 9 31
81 MOHAMED AHRSATH O U CIVIL 3 5 4 12
82 MOHAMED ASHIK SHAIT.A CIVIL 14 6 8 28
83 MURALIKRISHNAN.M CIVIL 12 8 8 28
84 NANDHINI S CIVIL 8 7 3 18
85 P.PRADEEPA CIVIL 9 5 8 22
86 R.ALAGUMAREESWARAN CIVIL 4 7 7 18
87 R.SHARMILA CIVIL 6 8 6 20
88 RAGAVENDRA.S CIVIL 13 7 6 26
89 RAJA SURIYAN G CIVIL 14 6 6 26
90 RAM KUMAR M CIVIL 9 8 8 25
91 RAMESH.M CIVIL 13 7 10 30
92 RISHI PRAKASH S CIVIL 13 8 3 24
93 S BALA SHANMUGA SUNDARAM CIVIL 1 9 5 15
94 S PREETHI CIVIL 9 8 4 21
95 S.ARUNPRASATH CIVIL 3 7 9 19
96 S.DINESH(35) CIVIL 10 7 7 24
97 S.MUTHUPETCHI CIVIL 6 5 4 15
98 SELVARAJAN J CIVIL 12 8 11 31
99 SHALINI.T CIVIL 8 4 6 18

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


100 SHANMUGA SUNDARAM S CIVIL 6 7 2 15
101 SHANMUGARAJ N CIVIL 12 5 6 23
102 SHARRU SHIVANI S R CIVIL 6 8 6 20
103 STEFAN J CIVIL 3 7 5 15
104 SUDHARSAN.M CIVIL 13 8 9 30
105 SURYA C CIVIL 4 7 10 21
106 THINESHKUMAR CIVIL 13 7 11 31
107 V.KARUNYA KARTHIKA CIVIL 7 5 2 14
108 V.RAVINDHRANATHAN CIVIL 5 0 7 12
109 VAIRAMUTHU.S CIVIL 14 6 7 27
110 VASUNARAYANAN CIVIL 0 8 7 15
111 VIMAL RAJ A CIVIL 9 5 5 19
112 VISHNUKUMAR.S CIVIL 13 8 10 31
113 YUGASRI V CIVIL 6 3 4 13
114 A.ARUNADEVI CSE 2 5 8 15
115 A.PADMA CSE 7 7 4 18
116 A.SUDHAMATHI CSE 5 6 5 16
117 ABINAYA.K CSE 7 5 8 20
118 ABINAYA.L CSE 8 8 6 22
119 AISHWARYA CSE 11 8 7 26
120 AJITH KUMAR K CSE 6 8 5 19
121 ALAGAMMAI P CSE 5 8 4 17
122 ALNISHA P CSE 7 5 5 17
123 AMUTHA CSE 7 8 4 19
124 ANNIE RASHMITHA A CSE 12 7 8 27
125 ANUSHADHARINI.C CSE 6 5 5 16
126 BALA SHANMUGAM M CSE 4 6 5 15
127 BALARAMAN B CSE 10 4 5 19
128 C DEEPIKA CSE 8 6 5 19
129 DEEPA NANDHINI CSE 8 6 6 20
130 DIVYA SHRI K.R CSE 10 7 7 24
131 G.ABARNA DEVI CSE 4 6 4 14
132 G.R.NARMADA CSE 4 6 5 15
133 G.VIJAYALAKSHMI CSE 8 6 5 19
134 GAJA PRIYA CSE 8 6 6 20
135 GANESH BABU CSE 4 6 7 17
136 GAYATHIRI M CSE 10 6 4 20
137 GUNALINI@MUTHUPETCHI.V CSE 8 6 2 16
138 I PACKIYA BRINDHA CSE 4 6 5 15
139 JERIN FATHI NISHA.I CSE 3 6 6 15
140 JEYA NANTHINI.R CSE 5 8 7 20
141 K K A DHIVYADHARSHINI CSE 5 5 5 15
142 K.M.SUBANGAN RAO CSE 7 6 8 21
143 K.MAITHRAYE CSE 0 7 3 10
144 K.NAAGESWAREN CSE 6 4 8 18
145 K.SUBHASREE CSE 9 7 4 20
146 KAVYA K CSE 4 7 4 15
147 KAVYA K K CSE 10 7 7 24
148 KEERTHANA J CSE 8 6 6 20
149 KRISHNA KUMAR J CSE 4 5 6 15
150 KRISHNAKANTH ARAVIND .K.A CSE 8 6 6 20
151 KUZHALVAIMOZHI.B CSE 5 7 4 16

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


152 L.SHARINE INFANTARO SHALINI CSE 7 7 5 19
153 LAVANYA.V CSE 7 7 5 19
154 M HARIHARAN CSE 4 8 6 18
155 M. GOBINATH CSE 9 9 7 25
156 M.ARUNA CSE 5 6 5 16
157 M.KASI VISWANATHAN CSE 12 6 5 23
158 M.S.KIRUPAA THANANI CSE 6 5 3 14
159 M.TIMPLERAJ CSE 7 9 7 23
160 MADHUMITHA CSE 5 6 5 16
161 MAHALAKSHMI.P.P CSE 4 7 7 18
162 MAHESWARI.C CSE 5 5 3 13
163 MAHIBALA.J CSE 6 6 3 15
164 MANISH KUMAR CSE 8 8 7 23
165 MEENAKSHI B CSE 4 5 8 17
166 MPRASANTH CSE 10 8 5 23
167 MUTHU SINDHU A.S. CSE 4 4 9 17
168 N GURU MANIKANDAN CSE 9 6 5 20
169 N PRADEEP KUMAR CSE 6 6 5 17
170 N.BENAZIR PARVIN CSE 7 8 4 19
171 NAANCY SHEBA.J CSE 7 6 5 18
172 NAGA JOTHI P CSE 10 7 3 20
173 NIVETHA.M CSE 3 6 5 14
174 P.MUTHUMARI CSE 3 4 5 12
175 P.PADMA SHRI CSE 3 6 7 16
176 PAVITHRA CSE 9 5 5 19
177 PRABHU G CSE 4 6 6 16
178 PRASHA MEENA CSE 8 6 4 18
179 PRASHANTH. R CSE 13 6 10 29
180 PREETHI R.F CSE 4 8 10 22
181 R.AMUTHA PRIYA CSE 6 9 6 21
182 R.ANGELA ESTHER CSE 9 7 7 23
183 R.B.SHUBHA SHREE CSE 7 7 6 20
184 R.MUTHU ARUNACHALAM CSE 12 7 7 26
185 R.PRIYADHARSHINI CSE 5 7 2 14
186 R.R.KAUSIHA CSE 1 6 7 14
187 R.SIVARANJANI CSE 5 7 6 18
188 R.VINITHA CSE 5 6 5 16
189 RAMKUMAR S CSE 4 9 6 19
190 ROJA.E CSE 7 6 4 17
191 S GOPALAKRISHNAN CSE 6 7 6 19
192 S.ABIRAMI CSE 11 9 5 25
193 S.ABIRAMI SRI CSE 5 6 5 16
194 S.ANISHA CSE 9 8 4 21
195 S.HEMAVARSHINI CSE 5 8 6 19
196 S.ISHWARYA CSE 4 7 10 21
197 S.KALANJIAH MANCHU CSE 5 5 11 21
198 S.P.ABISHA STEPHEN CSE 5 8 7 20
199 S.PRADEEPA CSE 8 4 6 18
200 SANKARAPERUMAL CSE 9 7 4 20
201 SARANYA R CSE 9 6 4 19
202 SIVAPRAKASH.B CSE 4 7 6 17
203 SONA.T CSE 7 6 5 18

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


204 SP.ADAIKKAMMAI CSE 8 7 7 22
205 SUMASHREE CSE 3 3 6 12
206 SUREKA CSE 9 5 10 24
207 SWASTHIKA DEVI M CSE 2 6 4 12
208 T.S.DHANYA CSE 6 6 7 19
209 V.ALAGAPPAN CSE 6 7 5 18
210 V.DURGA DEVI CSE 5 5 7 17
211 V.G.SARANYAVAISHALINI CSE 5 6 2 13
212 VAISHALI T CSE 11 6 8 25
213 VANITHA CSE 3 8 2 13
214 VEERAKUMAR V CSE 5 5 6 16
215 VINODHINI.J CSE 6 7 3 16
216 VISWANATH P N CSE 6 8 7 21
217 YUVASANKARI CSE 14 7 6 27
218 A.JANA SHREE ECE 4 6 7 17
219 A.M.SARMILARAJYASREE ECE 6 7 7 20
220 AARTHI.R ECE 5 7 6 18
221 ABINAYA R ECE 5 6 4 15
222 ABINAYA.B ECE 8 5 2 15
223 ABIRAMI.K ECE 5 6 6 17
224 ABISHA ECE 8 7 6 21
225 AJAY SARATH R ECE 15 6 9 30
226 AJOY.G ECE 9 8 5 22
227 AKILA.P ECE 6 8 4 18
228 AKSHAYA.A ECE 8 8 4 20
229 ALPHIA J ECE 9 8 3 20
230 ANANTHI.J ECE 7 7 7 21
231 ANNIE SAHANA S ECE 4 9 5 18
232 ARAVINDH ECE 3 9 5 17
233 ASHIVITHA N ECE 5 8 5 18
234 ASWATHY.R.N ECE 6 8 4 18
235 B.MAHALAKSHMI ECE 7 5 8 20
236 B.RAJASHREE ECE 9 6 5 20
237 BHARANI KUMAR R S ECE 4 8 8 20
238 BINDHUSRI ECE 5 5 9 19
239 C.PRABHABATHI DEVI ECE 10 6 4 20
240 D.MANJULA ECE 7 7 7 21
241 DEVASENA.V ECE 3 8 2 13
242 DINESH.G ECE 2 6 3 11
243 DINESHKUMAR A ECE 9 7 9 25
244 DURGA LAKSHMI P ECE 4 7 6 17
245 E.R.VIGNESH BABU ECE 10 7 6 23
246 E.SURUTHY ECE 8 7 5 20
247 EUREKHA M ECE 7 7 3 17
248 F.JEEVANANTH ECE 3 6 6 15
249 FX.JOSHUA PAUL EBENEZER ECE 5 7 4 16
250 G.ANITHA ECE 6 5 4 15
251 G.PLACEIUS NISHIGA ECE 8 5 6 19
252 G.SARAVANARAJ ECE 4 7 5 16
253 GOPI SHYAM.K ECE 10 7 5 22
254 H.BASHEER AHAMED BATCHA ECE 6 5 5 16
255 H.S.RAJESWARI ECE 2 7 6 15

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


256 HARI PRASATH S ECE 6 6 4 16
257 HARINI J ECE 3 7 7 17
258 HARIS RAJ N ECE 3 4 6 13
259 HARISHRAAJAA ECE 6 7 5 18
260 HEERA.R ECE 10 5 7 22
261 I.YASCICA ECE 7 5 5 17
262 INDUJA K ECE 6 5 4 15
263 ISWARYALAKSHMI P R K ECE 6 6 7 19
264 IVANSAM I ECE 15 7 8 30
265 J SHINY VICTORY ECE 10 7 5 22
266 J.ANGELANUPRINCY ECE 6 7 5 18
267 J.ASWINI ECE 12 7 5 24
268 J.DIVYA ECE 7 6 5 18
269 J.GOPINATH ECE 7 7 6 20
270 J.MEENA ECE 10 5 5 20
271 J.SHERYL ECE 8 9 7 24
272 JERISH JOSEPH.S ECE 8 5 3 16
273 JOSSIE PUSHPA.A ECE 7 9 5 21
274 JOTHISREE.R.K ECE 10 7 5 22
275 K.GEETHAREBI ECE 1 7 6 14
276 K.PAVITHRA ECE 7 6 5 18
277 K.S.NAGATHARSHINI ECE 7 5 5 17
278 K.VIKNESHWARAN ECE 5 5 11 21
279 KAJALAKSHMI C ECE 6 7 3 16
280 KANMANI.R ECE 5 4 5 14
281 KANNAN.G ECE 8 8 6 22
282 KANNAN.S ECE 5 7 8 20
283 KARTHIK R ECE 8 8 6 22
284 KARTHIKA DEVI ECE 3 8 5 16
285 KAVINRAJ.M ECE 10 7 7 24
286 KAVIRAJ.E ECE 9 2 6 17
287 KEERTHANA N ECE 10 7 5 22
288 KEERTHANA.D ECE 3 5 5 13
289 KIRTHIKA.M ECE 10 7 4 21
290 KOKILA A ECE 6 7 4 17
291 LAKSHMI PRABHA M M ECE 8 8 7 23
292 LOGESWARI. ECE 4 6 8 18
293 M.BARKKAVI ECE 9 7 7 23
294 M.GANGADURAI ECE 4 5 3 12
295 M.KALAIARASI ECE 7 4 3 14
296 M.KEERTHANA ECE 5 6 4 15
297 M.LAVANYA SHARMILA ECE 8 9 5 22
298 M.MANIVIGNESH ECE 13 7 8 28
299 M.MARIAPPAN ECE 5 5 6 16
300 M.PAVITHRA ECE 10 7 8 25
301 M.R.SIVESH ECE 1 6 10 17
302 M.SOWMIYA ECE 7 8 9 24
303 M.VIJAY WILFRED ECE 4 7 6 17
304 MADHUMITHA S C ECE 7 5 4 16
305 MALATHY ECE 4 6 3 13
306 MANIKANDAN S ECE 5 8 7 20
307 MANIMOZHI.S ECE 4 7 6 17

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


308 MARIAMMAL.N ECE 5 8 6 19
309 MICHEAL M ECE 5 6 4 15
310 MIRNALINI A ECE 10 6 6 22
311 MUTHUGEETHA K ECE 6 7 4 17
312 MUTHULAKSHMI.S.K ECE 5 6 4 15
313 N.POORVJA ECE 8 6 5 19
314 NIVESH PADMAKUMAR S ECE 8 7 4 19
315 NIVETHA VIJAYAN ECE 7 7 8 22
316 P.DIVYA BHARATHI ECE 9 7 5 21
317 P.HEMA PREEHI ECE 3 6 6 15
318 P.KARTHIKEYAN ECE 9 7 5 21
319 P.NAMASIVAYAM ECE 7 8 8 23
320 P.PARTHA SARATHY ECE 5 7 4 16
321 P.PRASHALEE ECE 5 6 5 16
322 P.RUBIKA ECE 13 7 3 23
323 P.SURIYA VARSHINI ECE 7 4 7 18
324 P.VIDHYA ECE 6 7 6 19
325 PADHMASHREE.V ECE 8 8 7 23
326 PARVATHI.M ECE 6 7 8 21
327 PAVI NIMRASHA ECE 10 7 4 21
328 PG DHARSHANAA ECE 7 6 4 17
329 PRIYADARSHINI A ECE 7 6 6 19
330 R SIVARANJANI ECE 5 7 0 12
331 R.ARUL ASHWINI ECE 6 7 10 23
332 R.HARINI ECE 6 7 7 20
333 R.KARUNYA VASISTHA ECE 9 6 7 22
334 R.NANDHINI ECE 2 5 3 10
335 R.PALANICHAMY ECE 7 7 6 20
336 R.V.PREETHI ECE 9 8 6 23
337 R.VINOTHINI ECE 11 8 5 24
338 R.YOGESH ECE 4 6 6 16
339 RAJBABU ECE 0 0 0 0
340 RATHINAVELA.V ECE 5 6 5 16
341 ROSELINE HEPZIBHA V ECE 7 7 6 20
342 S. SABANA JASMIN ECE 8 6 3 17
343 S.ABARNA ECE 7 6 5 18
344 S.DHARANI ECE 8 8 7 23
345 S.DHIVYA ECE 5 6 5 16
346 S.JAI KARTHIHA ECE 4 4 4 12
347 S.KARPAGAPRIYA ECE 6 6 6 18
348 S.KARUPPASAMY VIGNESH ECE 3 5 4 12
349 S.MANUSHRI ECE 5 7 6 18
350 S.MARAGATHAM ECE 7 8 4 19
351 S.MATHIVANI ECE 11 6 6 23
352 S.N.RASEENA NELOFUR ECE 6 5 7 18
353 S.P.SANKARA NARAYANAN ECE 4 8 8 20
354 S.PUSHPALAKSHMI ECE 6 6 5 17
355 S.SIVA GAYATHRI ECE 7 7 4 18
356 S.SUBRAMANIAN ECE 5 6 6 17
357 S.SURYA ECE 9 6 4 19
358 SAM MELVIN S ECE 6 8 6 20
359 SANTHOSHI.B.R ECE 6 7 5 18

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


360 SARADHA.V ECE 7 5 4 16
361 SARAVANAN K.V ECE 7 6 8 21
362 SARAVANAN V ECE 8 7 8 23
363 SARUMATHI.S ECE 1 6 5 12
364 SELVAKUMAR.M ECE 12 9 7 28
365 SHAMEENA SHERIN ECE 6 6 6 18
366 SHAMILEE ECE 7 7 5 19
367 SHANMUGA PRIYA J ECE 6 6 8 20
368 SHEHANAZ.S ECE 5 5 6 16
369 SIMON.P ECE 8 5 5 18
370 SINDHUDHARANI D ECE 4 7 6 17
371 SN.RAMAYEE ECE 11 8 7 26
372 SOORIYA.S ECE 7 6 3 16
373 SORNALAKSHMI AR ECE 12 8 7 27
374 SOUNDARYA.S ECE 2 7 5 14
375 SRI YAMUNA DEVI G ECE 7 7 8 22
376 SRIDHAR ECE 4 6 7 17
377 SRIRAM SANKAR S T ECE 5 7 5 17
378 SUGANTHI RS ECE 10 9 8 27
379 SUGANTHI V ECE 10 8 8 26
380 SULTAN ABDUL KADER S ECE 10 9 10 29
381 SUMANBALAJEE ECE 6 4 6 16
382 SURYAKUMAR M ECE 4 7 6 17
383 SUSHALU RATHNA S ECE 9 6 7 22
384 SWETHA.S ECE 7 7 5 19
385 T K AASHIKA ECE 5 8 3 16
386 T.AJISHLIN JUDITH ECE 7 9 10 26
387 T.NANDHINI ECE 5 5 4 14
388 T.P.DEEPIKAJEE ECE 3 6 5 14
389 THAMIZHARASAN.E ECE 8 8 7 23
390 THIVYAMANIKALA.K ECE 6 5 8 19
391 U.SWATHY ECE 8 5 10 23
392 V JANANI ECE 10 8 4 22
393 V.AISHWARIYA RAMASUBBU ECE 9 5 4 18
394 V.BABY ECE 3 6 4 13
395 V.KANTHIMATHY ECE 9 5 7 21
396 V.NAGAMMAI ECE 4 7 6 17
397 V.NAGARAJ ECE 7 8 7 22
398 V.PRIYADHARSHINI ECE 3 4 4 11
399 V.VALLIMAYIL ECE 5 7 8 20
400 V.VISHALI ECE 5 7 6 18
401 VENGATESH G ECE 3 4 5 12
402 VENI.M ECE 10 9 8 27
403 VENISUBHA.M ECE 9 5 6 20
404 VIJAYAKUMAR ECE 6 7 6 19
405 VINAYAK S ECE 3 7 7 17
406 VISHALINI.R ECE 5 7 3 15
407 VISHNU ALAGU SUBRAMANIAM M ECE 10 6 7 23
408 ACHUDAN T.S. EEE 6 6 10 22
409 AHIMSHA A EEE 11 7 6 24
410 AISHWARYA B EEE 11 5 6 22
411 AJAYKUMAR M EEE 5 8 5 18

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


412 ALAGU SIVAKAMI SUNDARIS EEE 7 3 5 15
413 ANGURAJA R EEE 6 7 6 19
414 ANITHA.A EEE 14 8 6 28
415 ANITHAR EEE 2 7 6 15
416 ANNAMALAI S EEE 15 8 10 33
417 ANUCIYA.B EEE 7 6 4 17
418 ANUSHA N EEE 7 7 7 21
419 ARADHNA T EEE 6 6 5 17
420 ARIF DHANVEER A EEE 15 6 10 31
421 ARJUN S EEE 8 6 3 17
422 ARUL SELVAN C S EEE 13 8 9 30
423 ARUN KUMAR.V EEE 13 8 9 30
424 ARUNPRASATH N. EEE 13 5 8 26
425 ASHIFAJASMINE.A EEE 3 6 5 14
426 ASHWANTH DURAI.S EEE 14 5 10 29
427 ATCHAYA G EEE 12 7 6 25
428 AVINESH.A.S EEE 9 6 7 22
429 AYYAPPA SHANJITH M EEE 12 6 10 28
430 BASKAR S EEE 15 8 9 32
431 BRINDHA V EEE 5 9 7 21
432 CHINNAVEL L EEE 10 6 8 24
433 CHITRAKANI C EEE 5 5 3 13
434 DINESHKUMAR.P EEE 7 4 7 18
435 EDITH JENILA R EEE 11 7 5 23
436 ESWARA GOMATHI S EEE 9 7 4 20
437 FRANCIS.M EEE 15 9 8 32
438 GANAPATHY RAMANATHAN V EEE 13 6 10 29
439 GOBINATH N EEE 12 8 6 26
440 GOVINDAKUMAR.R EEE 11 6 7 24
441 GOWTHAM BALU S EEE 11 7 9 27
442 HARISH J EEE 10 6 7 23
443 HINDUJAS EEE 3 7 5 15
444 HINTHUJA S EEE 9 5 4 18
445 JANAPRIYA P S EEE 7 5 5 17
446 JEMIMA BENSHIA.J EEE 2 5 5 12
447 JENNIFERM EEE 4 6 4 14
448 JEYAARPANAR EEE 6 7 5 18
449 JEYANDRA PRABU S EEE 12 4 9 25
450 JOTHIRAM NISWANDH N EEE 5 7 6 18
451 KALAI SELVI C EEE 9 7 8 24
452 KANCHANA J EEE 3 6 5 14
453 KANDHASUBBU M EEE 5 7 6 18
454 KARTHIK SELVAM M EEE 5 8 5 18
455 KARTHIKA INDHUJA K EEE 6 8 6 20
456 KARTHIKEYAN V EEE 3 7 6 16
457 KATHIRAVAN P EEE 11 7 7 25
458 KAVIN KUMAR K N EEE 6 6 7 19
459 KAVISRIJ EEE 7 8 9 24
460 KAVITHA V EEE 9 8 11 28
461 KESAVAN.S EEE 2 6 7 15
462 KIRUBAKARAN K. EEE 12 6 6 24
463 LAKSHMANAN.N EEE 13 6 9 28

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


464 LOKESH BABU T.M. EEE 6 8 6 20
465 MADHAN RAJ T EEE 6 5 6 17
466 MADHU BALA S EEE 12 8 6 26
467 MAHESWARI.M EEE 5 5 6 16
468 MANOJ EEE 1 8 6 15
469 MARI KANNAN EEE 8 6 8 22
470 MUHAAJIREEN A EEE 13 8 6 27
471 MUTHUMANIKANDAN S EEE 13 6 11 30
472 NAMBI SELVI N EEE 4 8 8 20
473 NANDHA SREENIVAS A EEE 14 7 11 32
474 NANDHINI DEVI S EEE 6 6 6 18
475 NARMATHAN EEE 5 8 7 20
476 NATCHAMMAI.M EEE 5 6 6 17
477 PANDISUNDAR.R EEE 13 9 9 31
478 PARTHA SARATHY S EEE 5 7 7 19
479 PARVATHA SANKAR PA EEE 2 5 8 15
480 PAVITHRA A EEE 9 7 10 26
481 PON SUGANYA S EEE 6 8 5 19
482 PRABHA N EEE 7 5 4 16
483 PRASANTH R EEE 13 8 10 31
484 PRAVEENKUMAR S EEE 9 7 8 24
485 RAGASWETHA K EEE 4 7 9 20
486 RAGHUL NM EEE 7 5 5 17
487 RAGHUL S EEE 7 6 8 21
488 RAHUMAN A EEE 13 7 4 24
489 RAJA PAVITHRAT EEE 6 4 4 14
490 RAJALAKSHMI R EEE 13 8 7 28
491 RAJALAKSHMIS EEE 10 8 5 23
492 RAJASELVAN J EEE 12 6 8 26
493 RAJATHILAGAM R EEE 7 5 7 19
494 RAJKAMAL.M.S. EEE 6 7 5 18
495 RAMASUBRAMANIAN S EEE 11 9 7 27
496 RANGESH.M EEE 13 8 7 28
497 RATHNA CHARUMATHI.G EEE 6 6 6 18
498 RAVEENAM EEE 9 9 3 21
499 RENUGADEVI V EEE 1 6 5 12
500 RESHMI.R EEE 14 7 7 28
501 RIYAZ MOHAMED M M EEE 12 8 6 26
502 ROBINSON EEE 6 5 7 18
503 SAMPATHKUMAR.P EEE 11 6 9 26
504 SATHEES KUMAR G EEE 13 6 10 29
505 SATHISH RAJA C EEE 8 4 4 16
506 SHALINIJ EEE 4 6 3 13
507 SHANKAR.K.G EEE 5 6 8 19
508 SHIJIN BV EEE 12 7 8 27
509 SHRIRAM C EEE 15 8 12 35
510 SIMILAN T.A.A EEE 14 8 5 27
511 SIVAGANGADHARAN.S EEE 6 7 4 17
512 SIVARANJANI S EEE 3 8 4 15
513 SIVASANKARI T EEE 8 6 10 24
514 SOWMIYA V EEE 6 6 5 17
515 SOWMYA G EEE 11 5 6 22

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


516 SRI VISWA S EEE 14 8 8 30
517 SRIKRISHNA B EEE 12 6 9 27
518 SRIMATHI.K EEE 4 8 6 18
519 SRIMATHY R EEE 9 8 5 22
520 SUJANI J EEE 7 6 5 18
521 SUNDARA RAJA PANDIAN.V EEE 7 6 5 18
522 SUPPU NAYAGAM S EEE 14 8 8 30
523 SWATHI C EEE 6 6 10 22
524 SWATHIS EEE 6 5 5 16
525 SWETHA.T EEE 8 7 7 22
526 TAMILSELVAN C EEE 13 7 8 28
527 THANGA GANESH.G EEE 7 5 8 20
528 THANGA PRABU S EEE 7 5 5 17
529 UMA NACHIAR.L EEE 7 7 7 21
530 VALLARASAN.T EEE 11 7 4 22
531 VELPANDIAN P EEE 4 5 7 16
532 VENKADAGIRI.G EEE 7 8 5 20
533 VENKATRAMANAN.S.C EEE 14 7 7 28
534 VENTHANRAJ S EEE 10 7 6 23
535 VIGNESH R EEE 1 0 10 11
536 VIGNESHWAR P EEE 10 6 4 20
537 VIJAYASAGAR.B EEE 12 6 10 28
538 VIMALADHITHAN.R EEE 7 7 4 18
539 VISHNU BRINDHA.V EEE 5 7 6 18
540 YESHWANTHI.S EEE 7 7 6 20
541 EIFUYGOIES INST 6 2 6 14
542 AARTHI.K ISE / IT 4 7 5 16
543 AISHWARYA K ISE / IT 8 8 6 22
544 AKSHAYA V ISE / IT 4 6 9 19
545 ANUPRIYA.M ISE / IT 8 7 6 21
546 ARAVINDRAJA K ISE / IT 9 7 5 21
547 ARCHANA.G ISE / IT 10 7 3 20
548 ARCHANA.S ISE / IT 7 7 5 19
549 ARUNVELT ISE / IT 1 5 6 12
550 ASWINI S ISE / IT 8 6 4 18
551 BALAN D ISE / IT 7 8 5 20
552 BHARATH KUMAR R ISE / IT 12 6 7 25
553 BHARATHI S ISE / IT 5 8 3 16
554 CHRISTINA KIRUBAI SW ISE / IT 7 5 5 17
555 DEEKSHA.U ISE / IT 6 3 8 17
556 DEEPIKA.K ISE / IT 5 7 2 14
557 DHANASEELAN P ISE / IT 5 5 8 18
558 DHEEBA S ISE / IT 9 7 4 20
559 DHIVYABARATHI.K ISE / IT 6 6 7 19
560 DINESH K ISE / IT 8 6 5 19
561 ESAKKI RAJA A ISE / IT 9 5 4 18
562 GANDHI RAJAN M ISE / IT 9 8 8 25
563 GAYATHRI.K ISE / IT 5 5 3 13
564 GOMATHI S ISE / IT 6 5 5 16
565 GOMATHY PAPPA . P ISE / IT 7 6 6 19
566 GOVINTHARAJ V ISE / IT 9 7 9 25
567 HARINI N S ISE / IT 8 7 7 22

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


568 HEMALATHA.P ISE / IT 5 5 4 14
569 ISHWARIYA S ISE / IT 3 6 4 13
570 JAYA SHANKARI M ISE / IT 6 7 4 17
571 JOTHISHA P D ISE / IT 7 5 6 18
572 KALYANA SUNDAR G ISE / IT 6 7 5 18
573 KANNAMMAL.R ISE / IT 9 8 5 22
574 KARTHIK KANNAN N ISE / IT 11 8 6 25
575 KARTHIKA.S ISE / IT 7 7 4 18
576 KIRAN RAJ V ISE / IT 4 6 3 13
577 LAKSHMI ISWARYA.M ISE / IT 6 7 5 18
578 LALITHA DEVI T ISE / IT 5 6 5 16
579 LEKHAA.R ISE / IT 5 6 5 16
580 MAHESWARI.J ISE / IT 6 4 7 17
581 MALINI S.L ISE / IT 6 7 4 17
582 MALLIKA@PANDEESWARI. ISE / IT 6 7 7 20
583 MANORUTHRA S ISE / IT 4 7 5 16
584 PADMAPRIYA.I ISE / IT 8 4 7 19
585 PAVITHRAN S ISE / IT 3 9 5 17
586 POOJA P ISE / IT 6 7 8 21
587 POOMARI.M ISE / IT 5 7 5 17
588 PRATHIBA K ISE / IT 4 7 6 17
589 PRIYADHARSHINI M ISE / IT 7 8 8 23
590 RAHUL RAJAN D ISE / IT 10 9 7 26
591 RAKHAV KRISHNA G ISE / IT 8 6 12 26
592 RAM CHARAN R ISE / IT 10 4 2 16
593 RAMANATHAN.M ISE / IT 9 7 7 23
594 RAMYA.N ISE / IT 1 6 4 11
595 RENGA PRAKASH.R ISE / IT 9 6 6 21
596 REVATHY.A ISE / IT 3 5 4 12
597 ROY JASPER C S ISE / IT 5 7 6 18
598 S.THENAMMAI ISE / IT 6 7 5 18
599 SEYEDALI FATHIMA.J ISE / IT 4 6 7 17
600 SIVAKUMARAN S ISE / IT 8 7 4 19
601 SIVASANKARI K ISE / IT 6 6 3 15
602 SUNDHAR C ISE / IT 3 6 5 14
603 VIGNESH M ISE / IT 8 8 6 22
604 A.INDUJA MCA 10 8 8 26
605 A.MANONMANI MCA 3 7 6 16
606 A.SELVAGANESH MCA 4 3 6 13
607 ANITHA MARIAPPAN MCA 6 7 3 16
608 ARUN J MCA 6 7 4 17
609 B.RAJALAKSHMI MCA 6 9 8 23
610 BALAJI MCA 5 7 8 20
611 BHUVANESWARI G MCA 5 6 4 15
612 C.RAGHAVI MCA 5 9 8 22
613 C.THAMARAISELVAM MCA 3 7 3 13
614 DHANALAKSHMI.K MCA 4 5 6 15
615 DHIVYA BHARATHI.M MCA 5 7 5 17
616 GANGOTHRI J MCA 5 7 3 15
617 GOMATHI M MCA 8 9 6 23
618 GOMATHY MCA 4 5 4 13
619 GURUMANICKALAKSHMI.R MCA 8 7 4 19

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


620 I.REVATHY MCA 3 5 4 12
621 IRFANA FATHIMA.M MCA 6 6 4 16
622 J.SILVIYA MCA 11 8 5 24
623 JEGA PRIYA M MCA 5 5 3 13
624 JEYASRI R MCA 4 8 5 17
625 KAVITHA P MCA 3 6 4 13
626 KAVITHA.J MCA 5 5 4 14
627 LOGESH K.S MCA 6 6 9 21
628 M GAYATHRI MCA 5 7 3 15
629 M.ANANTHA SELVI MCA 3 6 5 14
630 M.HARIHARAGANESASUBRAMANIAN MCA 4 7 6 17
631 M.STEPHENRAJ MCA 5 8 7 20
632 NAGAJOTHI.N MCA 7 9 6 22
633 P.AJAY MCA 8 7 4 19
634 P.ARUMUGA PANDI MCA 7 7 7 21
635 P.SURYANARAYANAN MCA 5 5 3 13
636 PANDI SELVI.P MCA 6 5 2 13
637 PANDISELVI V MCA 9 8 6 23
638 PRIYANKA R MCA 9 9 5 23
639 R.MADHUBALA MCA 12 6 5 23
640 RAJAKUMAR MCA 7 5 3 15
641 RAJANANDHINI J A MCA 7 4 5 16
642 RAJESWARI R MCA 4 6 6 16
643 ROSHININ MCA 10 7 5 22
644 S.BHARATHI MCA 4 5 6 15
645 S.HEMALATHA MCA 6 6 6 18
646 S.RUBA VAHINI MCA 6 7 3 16
647 S.SARANYA MCA 5 6 6 17
648 S.SRISONY MCA 7 7 3 17
649 SATHEESH KUMAR P MCA 5 7 7 19
650 SHUNMUGAPRIYA S MCA 10 6 6 22
651 SOORYAKALA MCA 5 5 8 18
652 SRI KARTHIGA DEVI MCA 11 7 4 22
653 THANGANILA MCA 4 8 3 15
654 VAHEESAN MCA 10 6 8 24
655 VENKATRAMAN MCA 8 7 10 25
656 VISHNU PRIYADHARSHINI K MCA 10 8 3 21
657 A.ARJUNAN MECH 8 7 6 21
658 A.ARUNKUMAR MECH 6 6 7 19
659 A.JEFFEY MARKUS SOLOMON MECH 7 8 5 20
660 ABBISAKE .A.V MECH 3 7 7 17
661 ABINESH A MECH 5 5 7 17
662 AGNI RAJA MECH 13 6 8 27
663 ANANDH M MECH 2 7 6 15
664 ANANDHA KUMAR.S MECH 0 0 0 0
665 ANUP KUMAR MECH 12 7 3 22
666 ARAVINDA KANNAN .K MECH 10 7 4 21
667 ARAVINDHAN R MECH 0 8 2 10
668 ARUNACHALAM R MECH 9 8 5 22
669 ARUNKUMAR .M MECH 7 7 4 18
670 ASHIK JONATHAN E MECH 9 6 10 25
671 B.GANESH GOWTHAM MECH 6 6 10 22

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


672 BALAGANESH K MECH 8 4 7 19
673 BALAJI M.B MECH 8 5 8 21
674 BALAJI S MECH 12 9 4 25
675 BERIN ANIESH N B MECH 10 7 10 27
676 BRIGHTON MECH 10 6 12 28
677 C MAHESH MECH 6 6 6 18
678 CHIDAMBARAM MECH 7 6 5 18
679 DAVID CHELLAPPA MECH 6 5 8 19
680 DEEPAK P A MECH 7 8 6 21
681 DEEPAN RAJ R MECH 6 5 9 20
682 E.KATHIRESH MECH 5 6 6 17
683 F.ASHWIN KOLANDAISAMY MECH 9 5 10 24
684 FAZIL MECH 5 6 11 22
685 G.ARUNKUMAR MECH 13 7 5 25
686 G.THANGARAJ MECH 8 6 6 20
687 GAUTHAM V MECH 3 5 3 11
688 GOWMAREESWARAN MECH 10 7 7 24
689 GOWTHAM N MECH 8 6 6 20
690 GOWTHAM.S MECH 2 8 7 17
691 GOWTHAMAN.R MECH 9 8 9 26
692 GUNASEKAR B MECH 5 7 5 17
693 HARI HARAN T MECH 4 6 7 17
694 HARIHARAN MECH 2 10 6 18
695 HARRIS.T MECH 6 5 4 15
696 J.KEVIN JOHN MECH 11 8 5 24
697 JERRY DEVIN. J MECH 10 6 6 22
698 JOSE JACKSON J MECH 9 5 10 24
699 K MANOJ KUMAR MECH 8 6 8 22
700 K.ASHWIIN MECH 5 7 6 18
701 K.MADHAVAN MECH 0 0 0 0
702 K.MUKILAN MECH 3 6 6 15
703 K.O.C.GOKULNATH MECH 7 7 6 20
704 K.SARAN MECH 6 8 6 20
705 K.VISHNUSAKTHI MECH 11 7 12 30
706 KALAIKKOVAN.E MECH 3 6 6 15
707 KANNAN MECH 3 5 6 14
708 KARKUVEL RM MECH 10 5 4 19
709 KARTHICKRAJ MECH 8 6 7 21
710 KENNETH GODWIN MECH 0 4 0 4
711 L.SUBASH MECH 8 4 3 15
712 LKRAJAKUMARAN MECH 11 4 8 23
713 M.ARAVINDKUMAR MECH 5 8 6 19
714 M.ARAVINTHAN MECH 6 7 6 19
715 M.BALASUBRAMANIAN MECH 15 7 8 30
716 M.KALAIVANNAN MECH 3 6 5 14
717 M.P.JEFRIN MOSES MECH 11 10 10 31
718 M.PONIRULAPPAN MECH 8 7 5 20
719 M.RISHI BALAN MECH 15 6 11 32
720 M.SKYLAN MECH 3 8 9 20
721 M.THANGAPANDIYAN MECH 3 4 4 11
722 MADHAN MECH 4 6 3 13
723 MANIKANDAN A MECH 8 7 7 22

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


724 MANIKANDAN B MECH 5 8 7 20
725 MANOJ KUMAR.P MECH 9 6 5 20
726 MEENAKSHI SUNDARAM M MECH 0 9 0 9
727 MOHAMMED NASRUDEEN MECH 0 8 0 8
728 MOHAMMED SHARUKH MECH 5 7 12 24
729 MOHAMMED TARIQ.S MECH 4 6 10 20
730 MUGESH.M MECH 7 4 7 18
731 MURUGESH MECH 4 5 12 21
732 MUTHU MANIKANDAN P MECH 8 6 11 25
733 MUTHUKUMAR S MECH 13 5 5 23
734 N.GANESH MECH 7 5 7 19
735 N.SHUNMUGA PRIYAN MECH 13 6 4 23
736 OHM PRAKASHKUMAR S MECH 6 5 9 20
737 P SIVANATH HASHWANTH MECH 5 8 8 21
738 P VASANTHAKUMAR MECH 6 7 8 21
739 P.ESAKKI MECH 6 7 7 20
740 P.GANAPATHY MECH 7 10 12 29
741 P.VIGNESH MECH 5 7 8 20
742 PAZHANIVEL M MECH 6 7 9 22
743 PL.ARUNACHALAM MECH 6 6 6 18
744 POTHIRAJ S MECH 12 7 5 24
745 PRAVEEN KUMAR R MECH 5 6 7 18
746 PREMKUMAR.G MECH 3 6 6 15
747 R SATHYA VASAGAN MECH 14 6 11 31
748 R.ARAVINDH MECH 8 5 5 18
749 R.C.EMMANUEL SANTHOSH MECH 3 5 6 14
750 R.GANESH MECH 5 5 7 17
751 R.NIRUPAN MECH 14 7 4 25
752 R.P.ROOPAN KUMAR MECH 13 7 8 28
753 R.RAJAMUNI MECH 4 6 7 17
754 R.VIJAYABALAN MECH 2 6 6 14
755 RAAJKUMAR S MECH 0 0 2 2
756 RAHUL NATARAJAN MECH 3 5 5 13
757 RAJ KUMAR P MECH 3 6 5 14
758 RAKESH MECH 8 9 10 27
759 RAVI PRAKASH S MECH 7 6 12 25
760 S.ANIRUTHAN MECH 0 8 0 8
761 S.ARUNKUMAR MECH 8 7 5 20
762 S.BALACHANDRA VINAYAGAM MECH 0 8 7 15
763 S.JENKINS GODFREY MECH 9 5 5 19
764 S.NARESHBHIMCHAND MECH 1 9 7 17
765 S.NAVINKUMAR MECH 8 8 7 23
766 S.SUNDAR. MECH 3 6 4 13
767 SACHIN V MECH 10 6 3 19
768 SAKTHI ARAVINDH M MECH 6 7 9 22
769 SANJESH.K MECH 14 8 4 26
770 SANTHOSH KUMAR.S MECH 3 6 9 18
771 SATHEESH KUMAR M MECH 6 7 8 21
772 SEENIVASAKUMAR MECH 10 6 4 20
773 SEETHAPATHY M MECH 6 9 4 19
774 SHANMUKHA T MECH 10 5 10 25
775 SIVA PRAKASH P A MECH 8 6 8 22

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.


776 SIVA.P MECH 6 4 7 17
777 SREEDHARAN.S MECH 6 5 6 17
778 T VIGNESH MECH 7 6 2 15
779 T.SURYABALASINGAM MECH 8 7 6 21
780 THANGABALAJI MECH 12 6 7 25
781 THILAK VAIDYAH K MECH 5 5 5 15
782 THIRUPPATHI MUTHURAMALINGAM MECH 6 4 5 15
783 U.VINOTH KUMAR MECH 0 8 4 12
784 V.PAVITHRAN MECH 3 9 6 18
785 VAIRA MUTHU RAJA M MECH 0 2 1 3
786 VASANTH GODWIN MECH 6 7 10 23
787 VIGNESH B MECH 7 8 7 22
788 VIGNESH KUMAR.S MECH 3 8 10 21
789 VIGNESWARAN V MECH 9 8 6 23
790 VINAY RAM.N MECH 13 6 10 29

-- End of Report --

© 2017 ETHNUS ETHNUS Consultancy Services Pvt. Ltd.