INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM,
JOHOR BAHRU

KERTAS KERJA
(KURSUS:GERKO)
PESTA PERTANDINGAN BOLA BALING
PADA
2-3OKTOBER 2010
ANJURAN
GERKO BOLA BALING
2PISMP AMBILAN JANUARI 2010

DENGAN KERJASAMA
JABATAN KO-KURIKULUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JOHOR BAHRU


1.0 PENDAHULUAN

Bola Baling merupakan salah satu jenis sukan yang berpotensi untuk
dibangunkan sebagai sukan teras negara. Namun, agak ketandusan bakat
muda bagi sukan ini.Menyedari hakikat ini, Ìnstitut Pendidikan Guru Malaysia
KampusTemenggong Ìbrahim telah mengambil inisiatif untuk mencungkil
bakat-bakat muda dengan menganjurkan Pesta Pertandingan Bola Baling.Ìni
adalah kesinambungan daripada Matlamat Pendidikan Negara iaitu
melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warga negara
Malaysia yang baik dan berguna.Dengan perkataan lain, Pesta Pertandingan
Bola Baling ini dapat memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan seimbang.

2.0 RASIONAL
Penganjuran pertandingan ini diadakan untuk menyediakan guru pelatih
supaya mendapat pengalaman dan ilmu pengetahuan terutamanya dalam
permainan bola baling. Melalui penganjuran ini, para guru pelatih dapat
memperkayakan diri dengan perkongsian ilmu dan kemahiran dalam
meningkatkan sahsiah dan etika perguruan. Justeru, penganjuran ini adalah
bertujuan untuk menjadikan guru pelatih lebih bersedia untuk menghadapi
pelbagai cabaran-cabaran baru pada masa akan datang.

3.0 MATLAMAT
Memenuhi kehendak sukatan kursus Gerko dalam usaha melahirkan bakal
guru yang berilmu dan berkemahiran tinggi dalam pengurusan pertandingan
di sekolah supaya lebih yakin dan efisien..0 OBJEKTIF
$elepasmengikutipenganjuranpertandinganini, bakal guru pelatihakandapat :

4.1 Mengeratkanhubungansilaturahimantarawarga ÌPG KTÌ.
4.2 Menyediakan guru pelatihdenganpengetahuan,kemahiran,
pengurusandanpengelolaansesuatukejohanan.
4.3 Mempertingkatkanintegrasidalamkalangan guru pelatih.
4.4 Memperluaspeluangpenglibatanpelajardalamaktiviti
perancangandanpengurusankokurikulum
4.5Membinaminda yang cergasdancerdas.

5.0 TARIKH DAN MASA
5.1 Tarikh : 2-3 Oktober 2010
5.2 Masa : 7.00 a.m ÷ 5.00 p.m

7.0 TEMPAT
Padang bola baling ÌPG KTÌ

8.0 SASARAN/PENYERTAAN
Terbuka kepadasemuawargaperempuanÌPG KTÌ, 20pasukan
yangpertama
.0 ANGGARAN BELANJAWAN
.1 $umberKewangan
biI Sumber Harga seunit Harga keseIuruhan
1 Yuran ahli
kumpulan
RM5.00
seorang
47orang X RM 5.00 = RM 235.00
2 Yuran pendaftaran
pasukan
RM25.00
$atu pasukan
20 pasukan XRM25.00 = RM 500.00
$umber kewangan keseluruhan RM 735.00


.2 Perbelanjaan
biI perkara biIangan Harga
seunit
Harga
keseIuruhan
Catatan
1. Makanan dan
minuman ( 2 hari )
47 orang RM 3.00

RM 141.00 Mohon
daripada
pihak institut
2. Hamper
- johan
- naib johan
- tempat ke-3

1
1
1

RM100.00
RM 75.00
RM 50.00


RM225.00
Mohon
daripada
pihak stor
3. Air mineral ( 2 hari ) 10 kotak - - Mohon
daripada
pihak stor
4. Alat tulis
- Kertas putih A4
- cellophone tape
- pen
- whiteboard marker
- kad manila
- plastik beg hitam

1 bungkus
3 gelung
20 batang
6 batang
20 keping
4
- -

Mohon
daripada
pihak stor
5. Cenderamata
- Cawan ÌPG KTÌ

5
- - Mohon
daripada
pihak stor

UlasanPegawaiKewangan
..................................
..................................
..................................

Tandatangan,


(Cop PegawaiKewangan)
PuanNorhayatiBinti Ìbrahim

10.0 STRUKTUR ORGANISASI

JAWATANKUASA INDUK

Penaung I
Tuan Haji Mohd $aid Bin Hasran
(Pengarah ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim)

Penaung II
Tuan Haji Abu Bakar
(TimbalanPengarahPengurusandanPentadbiran,
ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim)

Pengerusi
Tuan Haji $asman Bin Yasir
(TimbalanPengarahPengurusanAkedemik ,
ÌPG kampusTemenggong Ìbrahim)

NaibPengerusi
Encik$anif Bin $apaat
(Ketua Unit Kokurikulum,
ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim)

Setiausaha
EncikZainalMohdAmin
(PensyarahPenasihatGerko Bola Baling,
ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim)

Bendahari
PuanNorhayatiBintiÌbrahim
(PengawaiEksekutifKanan,ÌPG Kampus Temenggong Ìbrahim)
JAWATANKUASA PENGURUSAN

Pengerusi
ee Mun How

NaibPengerusi I
MuttakinAkmal Bin Maaroff

Naibpengerusi II
Kueh$iuya

Setiausaha
NadhirahAmaninaBinti Abdul Karim
eiw ee Peen

Bendahari
Chin $wee Yean
NurErahazleen$haficcaBintiRusli

AJK TeknikaI
au Chia Wei

JK PeraIatan
$oo Chi Yang (K)
Boon Huey Chien
ChiarPhei Jing
Ting Ying Fen
TienHui Fang
Kueh$iuya
MohdAmirulHasif Bin Yusuf
Muhammad Firdaus Bin Fadzil
Muhammad Razali Bin Daud
JK Makanan / Minuman
PhangZhuangMian (K)
Chen Ai Yian
FatiniyanaBintiHamzah
NoorfadillahAkmaBintiDesa
im Chia Yien


JK Program
Chieng Ai ing (K)
Choi Pick Cheng
$itiAsmiraBintiJusoh
Norliyanabinti$ahdan
Vicky Chia


JK CenderahatidanSijiI
Grace Hew i $ing (K)
au Poh Ding
$u Hui Huang


JK KeseIamatandanKebajikan
Tiang i Teen (K)
Chin $wee Yean
NurulHafizahBintiKhmis
Nur$uhailahBinti$hahril


JK Perasmian
ee Wee Pei(K)
ohFengChing
NurshahiraHazlinaBinti Abdul Halim
NurAmalinaAlinaBintiYusof

AJK Dokumentasi
NurJannahBintiMohdAli(K)
Ham $iew Mei


AJK PengadiI
Muhammad Faizal Bin Che Mat(K)
AmirahHusnaBintiMohamadHabib
Nor FazniraBintiRamli
MunirahBinti Musa
MohamadYusrizal Bin Abdullah
am $iewKam
Natalie ing $hing Ying
Tan Yok Fang
$im im
11.0 SISTEM PERTANDINGAN DAN JADUAL
11.1 $istemPertandingan

Haripertama (2 Oktober 2010)
$istemiga$eparuh
KumpuIan A
A1 A2 A3 A4 A5 Mata Kedudukan
A1
A2
A3
A4
A5

KumpuIan B
B1 B2 B3 B4 B5 Mata Kedudukan
B1
B2
B3
B4
B5

KumpuIan C
C1 C2 C3 C4 C5 Mata Kedudukan
C1
C2
C3
C4
C5

KumpuIan D
D1 D2 D3 D4 D5 Mata Kedudukan
D1
D2
D3
D4
D5
i. Pertandinganterdiridaripada 20pasukan.
ii. 20 pasukan dibahagikan kepada 4 kumpulan ÷ setiap
kumpulan terdiri daripada 5 pasukan.
iii. $etiap kumpulan mengandungi 10 perlawanan.
iv. Masa bagi setiap perlawanan adalah 10minit tanpa rehat bagi
setiap separuh masa. Masa pertukaran adalah 10 minit
sebelum perlawanan seterusnya dijalankan.
v. Pemberian mata adalah seperti berikut :
Menang :3 mata
KaIah : 0 mata
Seri : 1 mata
vi. Johan dan naib johan setiap kumpulan akan masuk
kepusingan kalah mati.

Harikedua (3 Oktober 2010)
$istemKalahMati

i. 4 Pasukan Johan dalam Kumpulan akan membuat undian
untuk ditempatkan di kedudukan 1,3,5 dan
7.Pertandinganinidijalankansecarasistemkalahmati.

ii. 2 Pasukan Naib Johan dalam Kumpulan akan membuat
undian untuk ditempatkan di tempat 2 atau 4, jika Pasukan
Johan kumpulannya telah membuat undian dan berada di
tempat 5 atau 7. Manakala 2 Pasukan Naib Johan yang lain
akan mengundi untuk ditempatkan di tempat 6 atau 8.
[ Pasukan Naib Johan setiap kumpulan perlu ditempatkan di
kumpulan lain dari Pasukan Johan kumpulannya ].

iii. Pasukan-pasukan yang menang dalam Pusingan $uku Akhir
akan mara ke pusingan $eparuh Akhir untuk menentukan
Kedudukan Johan, Naib Johan, Ke-3 dan Ke-4.

iv. Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh
akhir akan bertanding dalam Perlawanan Akhir bagi
menentukan Johan dan Naib Johan, sementara pasukan-
pasukan yang kalah akan bermain untuk tempat Ke-3 dan
Ke-4.

v. $etiap perlawanan akan berjalan selama 20 minit setiap
separuh masa dan rehat selama 5minit.

vi. $ekiranya mata perlawanan adalah seri, maka masa
tambahan akan diberikan iaitu selama 10 minit.

vii. Jika keputusan masih seri, makasistembalingan 7 meter
mengikut peraturan ÌHF akan diadakan.


11.2 JadualMasa
Haripertama(2 Oktober 2010)
7.00 am Pendaftaranpasukan

7.30 am MajlisPerasmian
(Encik$anif Bin $apaat)
8.00 am Pertandingan

12.00 pm Rehat / Makantengahhari

1.00 pm Pertandingan

5.30pm Pengumumankeputusan


Harikedua(3 Oktober 2010)
7.00 am Pendaftaranpasukan

7.30 am Pertandingan

1.00 am Rehat / Makantengahhari

3.00 pm Pertandingan

4.00 pm Penyampaianhadiah

Majlispenutupan
(Encik$anif Bin $apaat)


12.0 PERALATAN
Bil Peralatan Jumlah
1 Bib 4
2 Bola 6
3 Payungbesar 4
4 Bangkupanjang 4
5 Meja 6
6 Kerusi 10
7 Petikecemasan 1
8 $core board 2
Jam randik 6
10 Wisel 6
11 PA system 1
12 Papanputih 1
13 Kadkuning 2
14 Kadmerah 2
15 haler 1


13.0 PENUTUP
Adalah diharapkan penganjuran ini akan dapat dijalankan dengan lancar dan
mencapai matlamatnya. Kerjasama dan sokongan dalam bentuk idea, dan
sumbagannya amatlah dihargai.Terima Kasih.

Disediakanoleh,

...............
(MATHANAPRÌYA NAÌDU A/P MANOGHARAN)
$etiausaha,
Gerko Bola Baling 2PÌ$MP

Disemakoleh,


..............
( EN.ZAÌNA BÌN MOHD AMÌN )
PensyarahPenasihat,
ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim,
Johor Bahru, Johor


Diluluskan oleh :............ ..............
(ENCÌK $ANÌF BÌN $APAAT) (HJ MOHD $AÌD BÌN HA$RAN)
KetuaJabatanGerko, Pengarah,
ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim, ÌPG KampusTemenggong Ìbrahim,
Johor Bahru, Johor. Johor Bahru, Johor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful