1

1

(a) (b)

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Huraikan bagaimana penerimaan tenaga suria yang berbeza memberi kesan kepada :i. Kejadian empat musim di kawasan sederhana dunia

[3]

[8] [4] [10]

ii. Kejadian siang dan malam (c) Jelaskan peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap.

1

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Skema Pemarkahan (1) (2) Tenaga ialah keupayaan/ untuk menghasilkan sebarang aktiviti atau kerja.

[3]

[3m]

(b)

Huraikan bagaimana penerimaan tenaga suria yang berbeza memberi kesan kepada :iii. Kejadian empat musim di kawasan sederhana dunia iv. Kejadian siang dan malam Skema Pemarkahan [8] [4]

(b)i

Kejadian empat musim. Pada 21 hb Mac (Ekuinoks Musim bunga) penerimaan pancaran matahari adalah tegak di atas garisan Khatulistiwa. Semua kawasan di dunia menerima bahangan matahari yang seimbang. Ini menyebabkan berlakunya musim bunga di HU dan musim luruh di HS. Pada 23 hb Sept (Ekuinoks Musim Luruh) penerimaan pancaran matahari adalah tegak di atas garisan Khatulistiwa. Semua kawasan di dunia menerima bahangan matahari yang seimbang. Ini menyebabkan berlakunya musim luruh di HU dan musim bunga di HS. Pada 21 hb Jun ( Soltis Musim Panas ).penerimaan pancaran matahari adalah tegak di atas garisan Sartan. Ini menyebabkan HU lebih banyak menerima tenaga suria. Ini menyebabkan berlakunya musim panas di HU

2

dan musim dingin di HS. Pada 22 hb Dis (Soltis Musim Dingin )penerimaan pancaran matahari adalah tegak di atas garisan Jadi. . Ini menyebabkan HU lebih sedikit menerima tenaga suria berbanding HS .Ini menyebabkan berlakunya musim dingin di HU dan musim panas di HS.

Catatan: Rajah tanpa huraian = 0 markah (b)(i i) Kejadian siang dan malam

4 isi x 2m =

[8m]

Putaran bumi menyebabkan sebahagian daripada permukaan bumi menghadap matahari dan menerima pancaran tenaga matahari dan sebahagian lagi akan terlindung. Ini berlaku dalam tempoh 24 jam. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami siang . Bahagian yang lindung matahari akan membelakangi matahari dan mengalami malam

[4m]

(c)

Jelaskan peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia di Kawasan tropika lembap

[10]

Skema Pemarkahan C1- Aktiviti pertanian Dijalankan sepanjang tahun, kepelbagaian jenis tanaman , sumber air yang mencukupi melalui proses kitaran hidrologi. C2- Aktiviti pembalakan Dijalankan sepanjang tahun, tenaga matahari menggalakkan pertumbuhan hutan malar hijau/ kayu keras . Contoh cengal, meranti C3 - Penternakan Dijalankan sepanjang tahun. tenaga matahari menggalakkan pertumbuhan rumput sebagai sumber makanan dan proses kitaran hidrologi untuk sumber air. C4 -Pelancongan/ rekreasi Dijalankan sepanjang tahun, menggalakkan pembentukan bentuk muka bumi menarik seperti kawasan karst, pertumbuhan hutan malar hijau,penerimaan matahari untuk aktiviti di pinggir pantai .

3

C5- Perikanan Dijalankan sepanjang tahun .tenaga matahari mencukupi menggalakkan pertumbuhan plankton untuk pembiakan ikan, C6 -Perindustrian Kegunaan untuk proses pengeringan seperti hasil laut, batik dan sebagainya. Pemarkahan : Mana-mana 5 isi X 2m = 10m

4

2

(a) (b) (c)

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga endogenik ? Jelaskan pengaruh tenaga endogenik terhadap kejadian gempa bumi. Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia.

[5 ] [8 ] [12]

(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga endogenik? Skema Pemarkahan (1) Tenaga endogenik merujuk kepada tenaga yang dalam bentuk arus perolakan (2) (3) berpunca daripada dalaman bumi dan bergerak ke permukaan bumi lalu (4) (5) menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi di lapisan bawah atau atas kerak bumi

(5m)

(b)

Jelaskan pengaruh tenaga endogenik terhadap kejadian gempa bumi. Skema Pemarkahan

(8m)

b1

Di lapisan astenosfera yang terletak di atas mantel bumi, wujud pergerakan arus perolakan. Arus perolakan tersebut sentiasa tertolak ke permukaan bumi. Arus perolakan ini mempunyai daya yang kuat untuk mengerakkan platplat ( kerak bumi ) yang terapung di atas lautan magma. Plat-plat bergerak dalam tiga cara iaitu pertembungan, pemisahan ( pencapahan ) dan perselisihan plat. Gerakan secara kuat dan tiba-tiba hasil daripada pergerakan dan penyesuaian tersebut pada kerak bumi akan menghasilkan gempa bumi Gerakan secara kuat dan tiba-tiba hasil daripada pergerakan dan Penyesuaian tersebut pada kerak bumi akan menghasilkan gempa bumi Mana- mana 4 proses x 2 markah = 8 markah

b2 b3

b4

b5

b6

5

( c)

Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti (12) manusia. Skema Pemarkahan

Kesan kepada alam sekitar fizikal cf1 Kejadian tsunami Gegaran akibat gempa bumi di dasar laut berupaya untuk mewujudkan pergerakan ombak selaju 800 km/sejam. Pergerakan ombak akan menjadi semakin tinggi apabila memasuki kawasan pantai yang cetek. Akibat pergeselan akan mengurangkan pergerakan ombak. Tolakan ombak secara berterusan di bahagian belakang akan meninggikan ombak-ombak yang berada di hadapan.Kenaikan ketinggian ombak secara tiba-tiba akan menyebabkan air laut berhampiran pinggir pantai akan mengundur ke laut untuk tempoh beberapa minit sebelum ianya melanda semula pantai dalam bentuk ombak pembinasa. cf2 Pergerakan jisim Gempa bumi telah menghasilkan gegaran yang kuat terhadap kerak bumi. Gegaran tersebut boleh menyebabkan ketidakstabilan tanah di kawasan cerun dan seterusnya menyebabkan berlakunya gerakan jisim seperti tanah runtuh. cf3 Kenaikan dan kejatuhan aras laut Gempa bumi boleh menyebabkan berlakunya gelinciran pada kerak bumi. Sekiranya gempa bumi tersebut menyebabkan berlakunya pengangkatan daratan, maka aras laut akan jatuh. Tetapi sebaliknya gempa bumi tersebut menyebabkan kejatuhan daratan maka aras laut akan meningkat. cf4 Memusnahkan hutan pinggir pantai Tsunami yang terhasil akibat gempa bumi di dasar laut akan masuk ke dalam hutan- hutan pinggir pantai. Kesannya hutan-hutan pinggir pantai akan dicemari dengan air masin. Keadaan ini boleh menyebabkan kemusnahan hutan tersebut.

6

Kesan kepada aktiviti manusia cm1 Kesan kepada sistem pengangkutan Kemusnahan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang – pengangkutan tergendala. cm2 Kesan kepada aktiviti ekonomi Tanah runtuh akibat gempa bumi boleh menyebabkan kegiatan pertanian di cerun musnah, memusnahkan kawasan premis perniagaan penenggelaman kawasan pinggir pantai memusnahkan pertanian pinggir laut. cm3 Kesan kepada bekalan air dan elektrik Bekalan air dan elektrik terputus, aktiviti ekonomi manusia terganggu cm4 Kesan kepada petempatan penduduk Kemusnahan kediaman penduduk akibat tanah runtuh dan goncangan yang kuat, gangguan terhadap aktiviti harian.

maksimum 3 kesan fizikal dan 3 kesan kepada aktiviti manusia dan sebaliknnya x 2 markah

=12m

7

3

(a)

( i ) Nyatakan bagaimana beban sungai diangkut.

(5)

(ii) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pengangkutan beban (8) sungai. ( iii)Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai (12) terhadap aktiviti manusia. (i) Nyatakan bagaimana beban sungai diangkut. Skema Pemarkahan ai1 - Cara apungan ai2 - Cara ampaian ai3 - Cara golekan ai4 - Cara loncatan/lompatan ai5 - Cara larutan a6- Cara seretan Mana-mana 5 cara X 1 markah = 5 markah (ii) Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pengangkutan beban (10m) sungai. Skema Pemarkahan Tenaga- Tenaga berkait rapat dengan halaju dan isipadu air sungai dan kecerunan dasar sungai. Semasa isipadu air sungai tinggi ( semasa banjir ) halaju aliran air sungai turut tinggi. Halaju aliran air sungai yang tinggi berupaya untuk mengangkut bahan dengan lebih banyak dan cepat. Cerun - Pada peringkat hulu ,cerun dasar sungai sangat curam dan menghasil aliran air yang deras. Pada peringkat ini , diangkut secara maksimum. Pada peringkat tengah, cerun sungai agak landai, menyebabkan halaju aliran air berkurangan. Proses pengangkutan bahan agak kurang berkesan di mana sungai mulai memendapkan sebahagian daripada bahan yang diangkutnya. Pada peringkat hilir, cerun sungai sangat landai, proses pengangkutan minimum dan sungai mulai memendapkan bahan yang diangkutnya. Kekasaran alur- Kekasaran merujuk kepada licin atau kasar ( berlekuklekuk ) sesuatu dasar alur sungai. Sekiranya dasar alur sungai licin, bahanbahan diangkut dengan lebih cepat dan banyak terutama mengangkut cara (5)

aii1

aii2

aii3

8

golekan dan seretan. Alur dasar sungai yang berlekuk akan menyebabkan bahan yang diangkut akan tersekat dan seterusnya menyebabkan pengangkutan bahan menjadi perlahan aii4 Halangan- Halangan merujuk kepada halangan semula jadi ataupun buatan manusia yang terdapat di sepanjang sungai. Halangan berupaya untuk memerangkap bahan yang diangkut oleh aliran sungai. Sekiranya sepanjang sungai tersebut tidak terdapat halangan bahan akan diangkut dengan lebih mudah dan cepat. Tetapi sekiranya terdapat halangan di sepanjang aliran tersebut bahan-bahan yang dibawa akan tersangkut lalu termendap. Bentuk alur- Sekiranya alur sungai yang lurus,aliran air sungai menjadi deras dan menggalakkan pengangkutan bahan berlaku secara maksimum. Manakala alur sungai yang berliku menyebabkan aliran air sungai terganggu dan halaju pergerakan air menjadi perlahan. Kesannya bahanbahan yang dibawa akan dimendapkan. Saiz bahan- Bahan yang bersaiz besar seperti batu tongkol diangkut secara perlahan melalui cara golekan atau seretan di dasar sungai. Bahanbahan yang bersaiz kecil dan ringan seperti kelodak, lempung, habuk dan debu akan diangkut secara apungan atau ampaian. Jenis bahan- Bahan yang mempunyai daya apungan yang tinggi seperti sampah sarap, sisa pertanian akan diangkut oleh aliran air sungai dengan cara apungan di permukaan air. Bahan yang berat seperti batu tongkol akan diangkut secara seretan atau golekan di dasar sungai. Bentuk bahan- Bahan yang berbentuk bulat atau hampir bulat akan diangkut di bahagian dasar sungai dengan cara golekan atau seretan. Bahan yang berbentuk bersegi-segi seperti serpihan batuan akan diangkut secara lompat / terloncat-loncat di dasar sungai. Mana-mana 5 faktor fizikal x 2 markah = 10 markah

aii5

aii6

aii7

aii8

(ii)

Jelaskan kepentingan bentuk bumi pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia. Skema Pemarkahan aiii1 - dataran banjir - pertanian aiii2 - dataran banjir – perhubungan

(10)

9

aiii3 - dataran banjir – akuakultur aiii4 - delta – pertanian aiii5 - delta – petempatan aiii6 - delta – perhubungan aiii7 - delta - perindustrian aiii8 - tasik ladam – perikanan aiii9 - tasik ladam – rekreasi/ pelancongan aiii10 - tasik ladam – akuakultur aiii11 - tetambak – perhubungan aiii12 - tetambak – petempatan aiii13 - pulau – rekreasi aiii14 - pulau – petempatan aiii15 - beting pasir – perlombongan pasir aiii16 - beting pasir -rekreasi Mana –mana 5 kepentingan X 2m = 10 markah Maksimun 2 kepentingan bagi setiap satu bentuk muka bumi.

10

.

(b)(i) Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut ? ii) Huraikan bukti berlakunya perubahan aras laut .

[5 ] [10] [10]

iii) Jelaskan kesan perubahan aras laut ke atas alam sekitar fizikal.

Skema Jawapan (b)(i) Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut ? Skema Pemarkahan (1) (2) [5m] [5m ]

Perubahan aras laut merujuk kepada kejatuhan atau kenaikan aras laut yang (3) ( 4) (5)

diukur secara perbandingan dengan daratan sama ada dalam skala kecil (tempatan) atau skala besar (dunia).

(ii)

Huraikan bukti berlakunya perubahan aras laut .

[10m]

Skema Pemarkahan BX B1 Menyatakan kenaikan dan kejatuhan aras laut

Hutan-hutan pinggir pantai yang tenggelam. Apabila kawasan pinggir pantai tenggelam, muara-muara sungai yang luas akan menghasilkan kawasan payalapisan gambut seperti tunggul-tunggul kayu di antara takat air pasang dengan takat air surut.(Kenaikan) Perubahan garis pantai dan jenis pantai- menghasilkan pinggir pantai yang tenggelam seperti pantai fiord , pantai ria dan pantai dalmatia.(Kenaikan) Pembentukan pantai timbul- kejatuhan aras laut akan membentuk pantai timbul, tanah tinggi timbul dan tanah pamah timbul.(Penurunan) Pembentukan dataran-dataran pinggir pantai. – penurunan aras laut menyebabkan kawasan tanah pamah berada pada kedudukan yang lebih rendah akan timbul di kawasan pinggir pantai.(Penurunan) Pembentukan teres, likuan dan pelbagai pola saliran – proses rejuvenasi sungai menunjukkan berlakunya kejatuhan aras laut. Hakisan sungai berlaku di kawasan

B2

B3

B4

B5

11

berhampiran pantai untuk mendapatkan satu keseimbangan baru.(Penurunan) B6 Bukti fosil dan kerangan – penurunan aras laut dapat dibuktikan melalui penemuan fosil hidupan laut dan kerangan di kawasan dataran berhampiran pantai.(Penurunan)

Pemarkahan : mana-mana 4 isi X 2m + BX(2m) = 10 markah

(iii)

Jelaskan kesan perubahan aras laut ke atas alam sekitar fizikal

[10m]

Skema Pemarkahan C1 Peningkatan hakisan ke atas kawasan pinggir pantai – peningkatan aras laut menyebabkan kekuatan ombak bertambah. Banjir laut – peningkatan aras laut menyebabkan berlakunya banjir laut di kawasan yang rendah. Kawasan benua/daratan semakin berkurangan- pengangkatan aras laut menyebabkan sebahagian besar kawasan daratan rendah berhampiran pinggir pantai akan tenggelam. Kemusnahan ekosistem hutan- penenggelaman kawasan hutan pinggir pantai menyebabkan kepupusan ekosistem hutan. Kemusnahan karang – peningkatan aras laut telah memusnahkan karang di lautkawasan pembiakan ikan turut musnah. Penurunan aras laut menyebabkan kawasan daratan semakin bertambah. Penurunan aras laut menyebabkan berlakunya kepupusan hutan bakau - ekosistem pinggir laut musnah.

C2

C3

C4

C5

C6 C7

Pemarkahan : Mana-mana 5 isi X 2m = 10 markah

12

4

(a) (b) (c)

Takrifkan konsep perubahan iklim. Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. Huraikan kesan perubahan iklim kepada alam sekitar fizikal.

(5) (10) (10)

Skema jawapan (a) Takrifkan konsep perubahan iklim. Skema Pemarkahan (1) (2) Perubahan iklim merujuk kepada peningkatan atau penurunan (3) unsur-unsur cuaca dan iklim (suhu,hujan,bahang matahari dan angin) di (4) (5) permukaan bumi disebabkan faktor fizikal dan aktiviti manusia. [5m]

(b)

Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. Skema Pemarkahan

[10m]

bi b2

Kekurangan tumbuhan / hutan – pertambahan gas-gas karbon dioksida. Peningkatan gas-gas rumah hijau – menghalang pengeluaran sinaran / bahang bumi ke angkasa. Peningkatan gas-gas CFC – berlaku penipisan lapizan ozon / pertambahan bahang matahari dan sinaran ultra ungu ke bumi. Pertambahan bilangan penduduk dunia-pembebasan haba metabolisme. Perbandaran-pertambahan bilangan bangunan pencakar langitmenghalang pergerakan mendatar angin. Pembakaran-kebakaran hutan. Letusan gunung berapi. Pertanian-penggunaan bahan kimia organik-seperti semburan racun. Pembakaran terbuka

b3

b4 b5 b6 b7 b8 b9

mana-mana 5 isi X 2m = 1

13

(c)

Huraikan kesan peningkatan suhu dunia kepada alam sekitar fizikal. Skema Pemarkahan

[10m]

c1

Pencairan ais dan glasier-peningkatan aras laut,pengurangan kawasan daratan dan menambahkan luas kawasan lautan. Kenaikan aras laut-menghasilkan ombak besar,meningkatkan kadar hakisan memperluaskan zon hakisan pinggir laut. Peningkatan suhu dunia-mengurangkan kawasan daratan,kawasan lautan bertambah luas,perluasan kawasan gurun yang sedia ada. Kemusnahan ekosistem-menjejaskan ekosistem daratan dan akuatik. Habitat daratan musnah kerana penenggelaman akibat kenaikan aras laut. Ekosistem akuatik musnah kerana penambahan kedalaman air laut mengurangkan penerimaan bahang matahari. Peningkatan sejatan-kemarau. Peningkatan pencemaran udara akibat kemarau yang panjang. Peningkatan kadar luluhawa fizikal. Peningkatan kejadian ribut-apabila suhu tinggi menghasilkan sel tekanan rendah.

c2

c3

c4

c5 c6 c7 c8

Mana-mana 5 isi X 2m = 10m

14

Jadual 1: Kekerapan dan kelajuan angin di Stesen Meteorologi M Kelajuan km/jam % kekerapan tiupan angin Selatan Barat Daya Barat 0–5 5 8 4 5 – 10 8 6 4 10 – 15 3 4 2 Angin tenang 6%

5.

a)

Berdasarkan Jadual 1, lukis rajah yang menunjukkan arah, halaju dan kekerapan angin di Stesen Cerap Cuaca M. Gunakan skala yang sesuai. [10] Jelaskan proses pembentukan siklon tropika. [5]

b) c)

Terangkan kesan-kesan siklon tropika terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. [10] Skema Pemarkahan 5. a) a1 a2 a3 a4 a5 tajuk Petunjuk dilukis Skala betul Plot angin tenang betul Plot kelajuan ( 2 m x 1 arah ) :1 m :1 m :1 m :1 m :6 m 10 markah

15

Tajuk: Kekerapan kelajuan angin di Stesen Cerap Cuaca M

barat

6%

tajuk Petunjuk dilukis Skala betul Plot angin tenang betul Plot kelajuan ( 2 m x 1 arah )

:1 m :1 m :1 m :1 m :6 m 10 M

Barat daya

selatan Penunjuk
10-15 km/j 5-10 km/j 0-5 km/j Angin tenang

SKALA: Skala angin tenang : 1 cm = 2% Skala kelajuan: 1cm=2%

16

b)

Jelaskan proses pembentukan siklon tropika Skema Pemarkahan b1 b2 b3 b4 Pemanasan laut berlaku di garis lintang 8 - 35º U/ S/ sub-tropika [1m]

Mula di lautan ( lautan Pasifik ) – suhu laut meningkat mendadak akibat haba matahari – wujud sel TUR yang melampau [2m] Angin dari Sel TUT di sekitar menyerbu masuk ke zon TUR tersebut [2m] Angin berpusar dan bergerak disekelilingi sel TUR dan mengangkat wap air kelapisan atmosfera yang lebih tinggi. [2m] Maksima markah = 5m Skema Pemarkahan

c)

Terangkan kesan-kesan siklon tropika terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. c) Cf1 Cf2 Cf3 Cf4 Cf5 Cf6 Cm7 Cm8 Cm9 Kemusnahan flora – pokok tumbang / tercabut Ombak kuat / tinggi / besar akibat kelajuan angin – tenaga ombak bertambah – banjir laut/hakisan Persekitaran kotor – sebaran sampah dan sisa runtuhan bangunan Perubahan pandang darat – kerosakan alam sekitar fizikal akibat pusaran angin Pencemaran air – banjir mencemarkan air Pencemaran udara – habuk, debu dan sampah berterbangan Kehilangan nyawa – kematian akibat ditimpa runtuhan bangunan / pokok Trauma – ketakutan / kebimbangan taufan berulang / kehilangan saudara Kerosakan harta benda – rumah runtuh / kenderaan rosak / ditenggelami air

Cm10 Kegiatan ekonomi terjejas – perniagaan tak dapat dijalankan / pertanian musnah /pembinaan terhenti/perikanan/perlombongan –minyak terjejas/ pelancongan Cm11 Perhubungan terjejas – pengangkutan udara terjejas ; jalan raya/k.api terputus oleh banjir kilat / pokok tumbang ; Cm12 Sistem telekomunikasi terganggu – menara pemancar tumbang ; tiang talian

17

telefon tumbang/ talian putus ditimpa pokok Cm13 Sebaran wabak penyakit bawaan air – taun, cirit-birit(diarea)

Pemarkahan : Mana-mana 2 isi kesan fizikal + 3 kesan manusia atau sebaliknya (2m X 5 isi = 10m)

18

6

a) b)(i) (ii)

Nyatakan fasa air. Lukis dan labelkan proses dalam kitaran hidrologi. Berdasarkan rajah dalam (b)(i) , huraikan tiga proses yang terdapat dalam kitaran hidrologi. Huraikan bagaimana kitaran hidrologi boleh diganggu oleh aktiviti manusia?

[3] [5]

[9]

c)

[8]

Skema Pemarkahan 6 (a) Nyatakan fasa air - air dalam bentuk cecair - air dalam bentuk gas / wap - air dalam bentuk pepejal Catatan: Sekiranya diberi dalam bentuk gambarajah boleh diterima. (b)(i) Lukis dan labelkan proses dalam kitaran hidrologi. Catatan: Sekurang-kurangnya 5 proses. Rujuk rajah contoh. [ 5m ] [ 3 m]

(ii)

Berdasarkan rajah dalam b(i), huraikan tiga proses yang terdapat dalam kitaran hidrologi. [9m]

Skema Pemarkahan Bii1 Sejatan Proses pertukaran cecair menjadi wap air daripada badan-badan air ( sungai, kolam, tasik, laut) , sangat berkesan ketika pancaran matahari yang terik. Proses pertukaran wap air menjadi bintik-bintik air yang terkandung dalam awan apabila mencapai takat tepu.

Bii2

Pemeluwapan

Bii3

Alir lintang

Pergerakan wap air secara mendatar di atmosfera yang dibantu oleh pergerakan angin. Bungkusan awan yang tepu/ berat/ dan tidak mampu ditampung oleh awan tersebut menyebabkan bintik-bintik air jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, salji dan embun

Bii4

Kerpasan

19

Bii5

Resapan/peny usupan Air larian permukaan Aliran batang Pepeluhan

Proses penyerapan air hujan secara menegak ke dalam tanah.

Bii6

Air hujan yang mengalir di permukaan bumi apabila permukaan bumi tepu dengan air/ kadar ketelapan air rendah. Cegatan silara , aliran ranting, dahan, batang Pepeluhan oleh tumbuhan- melibatkan pembebasan wap air ke atmosfera melalui liang stoma. Pergerakan air dalam tanah ke badan-badan air utama.

Bii7 Bii8

Bii9

Aliran air bawah tanah

Mana-mana 3 isi x 3 markah = 9 markah c) Huraikan bagaimana kitaran hidrologi boleh diganggu oleh aktiviti manusia? Skema Pemarkahan Proses Sejatan meningkat Aktiviti manusia Aktiviti penyahhutanan menyebabkan tanah terdedah secara langsung Penyahhutanan / pembalakan Aktiviti manusia yang mencemarkan udara Menyumbangkan peningkatan nukleus higroskopik di udara. Penyahhutanan/pembalakan Penyahhutanan/pembandaran ( penurapan permukaan tanah) Penyahhutanan/penurapan permukaan tanah untuk membina jalan raya, tempat letak kereta, kaki lima bangunan. Pembandaran / Penurapan permukaan tanah untuk membina jalan raya, tempat letak kereta dan kaki lima bangunan. Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 markah [ 10 ]

C1

C2 C3

Pepeluhan berkurangan Kerpasan meningkat

C4 C5

Aliran batang kurang Air larian permukaan meningkat Resapan air kurang

C6

C7

Aliran bawah tanah kurang

20

7

(a) (b) (c)

Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air? Huraikan kesan kurangan air kepada alam sekitar fizikal. Terangkan langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan sumber air di Malaysia.

[5] [10]

[10]

7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air? Skema Pemarkahan Imbangan air merupakan keseimbangan antara jumlah air yang diterima dari atmosfera bersamaan dengan jumlah air yang keluar ke atmosfera (R=ET) Catatan : ( jawapan dalam formula juga diterima)

[ 5m ]

(b) Huraikan kesan kurangan air kepada alam sekitar fizikal. B1 Air tanih berkurangan

[10m]

B2 B3 B4 B5 B6 B7

Sejatan meningkat Air permukaan berkurangan Pencemaran udara / jerebu Kerpasan berkurangan Fauna kekurangan air dalam badan / mati Flora kekeringan/ mati Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 m

21

(c) Terangkan langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan sumber air di Malaysia. [10] Skema Pemarkahan Langkah Perundangan C1 Menguatkuasa Akta Parit dan Saliran, denda, kompaun, sita peralatan, tarik balik lesen Langkah Bukan Perundangan Mengekalkan kawasan tadahan/ hutan Merawat semula air – menggunakan teknologi reverse osmosis (RO) Menggunakan sumber air bawah tanah. Langkah pendidikan- formal dan tidak formal Kempen – Cintai Sungai Kita , jimatkan penggunaan air. Penyahgaraman/ penyulingan air laut Kitar semula air Pembenihan awan

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 markah

22

8. Berdasarkan satu kajian luar yang telah anda jalankan di ekosistem tasik, (a) i) Nyatakan komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem tersebut ii) Berikan maksud rantaian makanan. (b) Dengan bantuan rajah yang sesuai,huraikan bagaimana aliran tenaga berlaku di dalam ekosistem tersebut. (c) i) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh mengganggu ekosistem tasik? ii) Huraikan langkah pemeliharaan ekosistem tasik. [ 2m ] [ 3m ]

[10m ] [ 6 m] [ 4m

8(a)i) Komponen biotik yang terdapat di dalam ekosistem tasik. Skema Pemarkahan Biotik-lumut,alga,teratai,kiambang,zooplankton,berudu,labah-labah air, ikan besar,ikan kecil,bakteria,protozoa.

[2m]

Pilih mana-mana 2 komponen. 8(a)ii) Maksud rantai makanan Proses pemindahan tenaga dan sebatian kimia dari satu hidupan kepada yang lain dalam bentuk sehala. [3m]

(b)

Dengan bantuan rajah yang sesuai,huraikan bagaimana aliran tenaga berlaku di dalam ekosistem tersebut. Skema Pemarkahan

[10]

bx b1

Rajah Pengeluar Tumbuhan akuatik(tasik) mendapat tenaga dari matahari untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.

2m 2m

23

b2

Pengguna primer Tenaga kimia dari pengeluar berpindah ke pengguna primer seperti zooplakton,berudu dan labah-labah air apabila memakan pengeluar dan disimpan di dalam tisu badannya.Tenaga kimia yang dipindahkan digunakan untuk membesar,bergerak dan membiak. Pengguna sekunder Tenaga kimia dari pengguna primer akan berpindah ke pengguna sekunder seperti ikan kecil(seluang,sepat dan puyu) apabila pengguna sekunder memakan pengguna primer.Tenaga kimia tersebut akan disimpan di dalam tisu badan pengguna sekunder.Tenaga tersebut digunakan untuk membesar,bergerak dan membiak.

2m

b3

2m

b4

Pengurai Akhirnya semua tenaga kimia akan kembali ke tanah dalam bentuk nutrien dalam tasik tersebut apbila setiap peringkat pengguna dan pengeluar mati dan reput. Pengeluar dan pelbagai pengguna ini akan diuraikan oleh bakteria,protozoa. Nutrien dalam tasik tersebut akan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau untuk membesar.

2m

(c)i)

Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh mengganggu ekosistem tasik? Skema Pemarkahan

[6m]

ci1 ci2

Aktiviti penebus gunaan tasik / penambakan tasik / aktiviti pembinaan - Untuk dijadikan tapak bina kawasan perumahan,industri dan sebagainya Aktiviti perindustrian. - Penyaluran dan pembuangan sisa kimia ke dalam tasik daripada kilang memperoses getah,kelapa sawit dan sebagainya. - Kualiti air merosot,peningkatan BOD,perubahan warna dan bau,nilai pHmeningkat.Menyebabkan hidupan ekosistem tasik mati.

ci3

Aktiviti pertanian. -Penggunaan racun serangga dan baja kimia seperti sebatian sulphur,fosfat dan racun DDT boleh larut resap atau dialirkan ke dalam tasik.

ci4

Penternakan -Penyaliran najis ternakkan seperti najis khinzir dari ladang berdekatan akan mencemarkan air tasik dan memusnahkan hidupan serta menjejaskan rantain

24

makanan dalam tasik. ci5 Ci6 Pelancongan-pembuangan sisa domestik Tumpahan minyak Mana-mana 3 isi ( 3 x 2m = 6m)

C(ii) Langkah pemeliharaan ekosistem tasik Skema Pemarkahan Langkah perundangan Penguatkuasaan undang-undang,pemantauan dan pelaksanaan hukuman seperti denda/kompaun,membatalkan lesen/permit operasi. Langkah bukan perundangan. -Pengurusan sisa buangan secara sistematik. -Kempen. -Pendidikan alam sekitar.

[4]

Mana-mana 2 isi x 2 m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful