Faktor-Faktor Rasuah Ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya amalan rasuah seperti berikut: 1. 2.

Hilang atau lemah nilai keimanan dalam kehidupan manusia boleh menjadi faktor berlakunya penyelewengan dalam pencarian atau perolehan harta. Tabiat manusia yang amat suka kepada harta benda. Firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Serta kamu pula kasihkan harta secara tamak haloba.” 3.

(Surah al-Fajr: 20)

Tidak bersikap amanah. Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah pun memberikan dasar kriteria pemimpin, ketua, pegawai dan selainnya untuk dilantik. Sebagaimana firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: “Wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah.” (Surah al-Qashash: 26) Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya:

Maksudnya: “Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Seorang mukmin yang kuat (jiwa yang teguh dan bersih dalam perkara-perkara akhirat) lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah….” (Hadis riwayat Muslim) Terabainya amanah iaitu apabila sesuatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, adalah salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya:

Rasuah tergolong dalam perbuatan dosa-dosa besar. 2. (vii) Untuk mencapai cita-cita. Kurang pemahaman atau tidak faham langsung dengan konsep serta ajaran Islam secara betul dan menyeluruh.” Bertanya (al-A‘rabiy): “Bagaimana mengabaikannya wahai Rasulullah?” Baginda bersabda: “Apabila suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. (viii) Belanja hidup yang semakin meningkat. (ii) Tamak. 6. Mendapat kemurkaan. 5. taufiq dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Tidak ada penerapan hukum Allah Subhanahu wa Ta‘ala dalam kehidupan manusia. Pemberi dan penerima rasuah diancam dengan api neraka. 4. (iii) Banyak berhutang. (vi) Faktor sosial yang menganggap rasuah sebagai cara hidup. Ancaman Kepada Pengamal Rasuah Ancaman-ancaman terhadap pengamal rasuah adalah seperti berikut: 1. (v) Kepimpinan dan pentadbiran yang lemah. 5. (iv) Ada keinginan dan ada peluang. Tidak mendapat rahmat. maka tunggulah hari kiamat. 3. 6. . laknat dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Mendapat kutukan dan laknat daripada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.” (Hadis riwayat al-Bukhari) 4. Faktor-faktor yang lain secara ringkas: (i) Lemah pendidikan agama dan etika. Rasuah itu termasuk memakan harta dengan jalan yang salah.Maksudnya: “Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apabila amanah diabaikan maka tunggulah hari kiamat.

antaranya: 1. Memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. jujur. Menerima hukuman. Ini kerana rasuah itu banyak memberi kesan yang buruk. Membentuk peribadi muslim kepada seorang yang mahu mengubah sikap diri sendiri daripada yang jahat kepada yang terpuji. mengkaji hadis-hadis dan kitab-kitab agama. Menyebarkan kefahaman terhadap konsep Islam kepada masyarakat seperti menjelaskan reaksi Islam terhadap perbuatan rasuah dan mengenal pasti perbuatan yang diredhai Allah Subhanahu wa Ta‘ala mahupun yang sebaliknya. Kenaikan kos barang dan perkhidmatan. 5. menghafal dan merenung isi kandungan al-Qur’an. menyuruh kepada melakukan kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Memperbanyakkan dan mengutamakan aktiviti-aktiviti keugamaan. bukan sahaja terhadap individu bahkan juga kepada masyarakat dan negara. Menurunkan mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan. Bahaya Rasuah Dan Kesannya Amalan rasuah merupakan suatu bentuk gejala sosial yang wajib ke atas setiap individu mencegahnya. Kesan-Kesan Rasuah Terhadap Masyarakat: (i) (ii) (iii) (iv) Mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. Doa tidak diterima. Keluarga terabai. dan 2. Membebankan golongan orang susah. seperti membaca. Tumpuan pembangunan yang tidak seimbang. Penyelesaian Penyakit Rasuah Ada beberapa cara atau langkah yang difikirkan boleh mengurangkan masalah rasuah ini daripada berleluasa. Menghancurkan keharmonian hidup berumahtangga. Kesan-Kesan Rasuah Terhadap Individu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2. 4. Menanamkan sikap minat belia-belia untuk mempelajari kitab-kitab agama sebagainya. Mengurangkan pendapatan negara. Antara kesan-kesan buruk rasuah itu adalah seperti berikut: 1. Kesan-Kesan Rasuah Terhadap Negara: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran. 3. kerana dengan adanya iman dan takwa boleh menghalang seseorang itu daripada melakukan maksiat. Membentuk individu beretika mulia dengan menanam sikap amanah. . Menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan. 3.7. Kehilangan pekerjaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala: 6. Pendidikan Islam sejak dari usia kecil agar membentuk peribadi muslim yang beriman dan bertakwa. Kejatuhan moral atau maruah. Menggalakkan jenayah dan melindungi penjenayah.

bahkan mereka yang terlibat dengan amalan rasuah akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. kebanyakannya datang daripada sumber yang haram berbeza dengan jalan yang baik. di Negara Brunei Darussalam peruntukan akta berkenaan disebut sebagai Akta Pencegahan Rasuah Bab (2) Penggal 131. berpuasa. penjagaan kehormatan dan pemberian hak kepada orang yang berhak. seperti sembahyang sunat.” (11) (Surah ar-R‘ad: 11) 7. Islam telah mencapai beberapa matlamat sosial dan ekonomi: 1. 11. Sebagai contoh. 8. Membersihkan jiwa dengan menanamkan kerohanian Islam. Menjalin hubungan antara manusia berdasarkan prinsip keadilan. 9. Menjalankan hukuman ta‘zir bagi memberi pengajaran kepada pelaku rasuah dan juga untuk orang ramai mengambil iktibar dengan hukuman tersebut. Merapatkan diri dengan al-Khaliq menerusi amalan ibadat yang wajib dan sunat.. Islam telah menghapuskan faktor utama yang menyebabkan lebarnya jurang perbezaan ekonomi antara kelompok dan status masyarakat. ia selalunya mendatangkan keuntungan yang sederhana dan logik. Menyediakan peruntukan akta atau undang-undang bagi membentras gejala rasuah daripada berleluasa. 10.Tafsirnya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri . Penutup Rasuah adalah perkara yang amat dilarang oleh syara‘. persaudaraan. membaca al-Qur’an dan berselawat. Kesannya setiap daging yang tumbuh dengan sesuatu yang haram.” (Hadis riwayat Ahmad) Hikmat di sebalik pengharaman Islam terhadap sumber-sumber pencarian yang tidak halal. berzikir. maka nerakalah yang lebih utama bagi orang tersebut.. 2.. Keuntungan yang keterlaluan.. nerakalah lebih utama baginya. sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Maksudnya: “Wahai Ka‘ab bin ‘Ujrah: “Tidak masuk syurga sesiapa yang tumbuh pada dagingnya daripada sesuatu yang haram. Perbuatan rasuah juga termasuk dalam perkara memakan harta orang lain dengan jalan yang salah. Memberi kefahaman yang jelas tentang makna dan tujuan hidup. .

Oleh itu. sekaligus akan membina masyarakat dan negara yang aman lagi makmur. Apabila keimanan ada dalam jiwa setiap orang. kerana haram memakan harta secara salah iaitu bukan berdasarkan pulangan hasil usaha atau tanpa berkongsi dalam keuntungan dan kerugian seperti judi. riba dan sebagainya. amalan rasuah hendaklah dicegah daripada berleluasa. meskipun ia mendatangkan manfaat dari segi ekonomi.3. nescaya segala perkara-perkara mungkar dan maksiat akan terhindar daripada mereka. Mendorong manusia agar bekerja dan berusaha. Cara yang terbaik ialah memberikan pendidikan Islam sejak dari kecil lagi agar keimanan tersemai di dalam jiwa mereka. .