Faktor-Faktor Rasuah Ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya amalan rasuah seperti berikut: 1. 2.

Hilang atau lemah nilai keimanan dalam kehidupan manusia boleh menjadi faktor berlakunya penyelewengan dalam pencarian atau perolehan harta. Tabiat manusia yang amat suka kepada harta benda. Firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Serta kamu pula kasihkan harta secara tamak haloba.” 3.

(Surah al-Fajr: 20)

Tidak bersikap amanah. Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah pun memberikan dasar kriteria pemimpin, ketua, pegawai dan selainnya untuk dilantik. Sebagaimana firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: “Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: “Wahai ayahku, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah.” (Surah al-Qashash: 26) Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya:

Maksudnya: “Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Seorang mukmin yang kuat (jiwa yang teguh dan bersih dalam perkara-perkara akhirat) lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah….” (Hadis riwayat Muslim) Terabainya amanah iaitu apabila sesuatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, adalah salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu katanya:

(ii) Tamak. Mendapat kemurkaan. . 2. (iv) Ada keinginan dan ada peluang.Maksudnya: “Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apabila amanah diabaikan maka tunggulah hari kiamat. taufiq dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta‘ala. (vi) Faktor sosial yang menganggap rasuah sebagai cara hidup. 5. Kurang pemahaman atau tidak faham langsung dengan konsep serta ajaran Islam secara betul dan menyeluruh. 4. Faktor-faktor yang lain secara ringkas: (i) Lemah pendidikan agama dan etika. 3. Rasuah itu termasuk memakan harta dengan jalan yang salah. (iii) Banyak berhutang.” Bertanya (al-A‘rabiy): “Bagaimana mengabaikannya wahai Rasulullah?” Baginda bersabda: “Apabila suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. Tidak mendapat rahmat. maka tunggulah hari kiamat. 5.” (Hadis riwayat al-Bukhari) 4. (v) Kepimpinan dan pentadbiran yang lemah. (vii) Untuk mencapai cita-cita. 6. laknat dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Rasuah tergolong dalam perbuatan dosa-dosa besar. Mendapat kutukan dan laknat daripada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. 6. Tidak ada penerapan hukum Allah Subhanahu wa Ta‘ala dalam kehidupan manusia. (viii) Belanja hidup yang semakin meningkat. Ancaman Kepada Pengamal Rasuah Ancaman-ancaman terhadap pengamal rasuah adalah seperti berikut: 1. Pemberi dan penerima rasuah diancam dengan api neraka.

Antara kesan-kesan buruk rasuah itu adalah seperti berikut: 1. Menurunkan mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan. Memperbanyakkan dan mengutamakan aktiviti-aktiviti keugamaan. Kesan-Kesan Rasuah Terhadap Masyarakat: (i) (ii) (iii) (iv) Mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu. 4. seperti membaca. 5. Menerima hukuman. menyuruh kepada melakukan kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. antaranya: 1. Menggalakkan jenayah dan melindungi penjenayah. Kejatuhan moral atau maruah. kerana dengan adanya iman dan takwa boleh menghalang seseorang itu daripada melakukan maksiat. Menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan. Keluarga terabai. Menyebarkan kefahaman terhadap konsep Islam kepada masyarakat seperti menjelaskan reaksi Islam terhadap perbuatan rasuah dan mengenal pasti perbuatan yang diredhai Allah Subhanahu wa Ta‘ala mahupun yang sebaliknya. Doa tidak diterima. Membentuk peribadi muslim kepada seorang yang mahu mengubah sikap diri sendiri daripada yang jahat kepada yang terpuji. Menghancurkan keharmonian hidup berumahtangga. Kehilangan pekerjaan. Kesan-Kesan Rasuah Terhadap Negara: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran. Mengurangkan pendapatan negara. Bahaya Rasuah Dan Kesannya Amalan rasuah merupakan suatu bentuk gejala sosial yang wajib ke atas setiap individu mencegahnya. Membentuk individu beretika mulia dengan menanam sikap amanah. bukan sahaja terhadap individu bahkan juga kepada masyarakat dan negara. 3. Membebankan golongan orang susah. Tumpuan pembangunan yang tidak seimbang. 3. Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala: 6. Kenaikan kos barang dan perkhidmatan. mengkaji hadis-hadis dan kitab-kitab agama. Pendidikan Islam sejak dari usia kecil agar membentuk peribadi muslim yang beriman dan bertakwa. menghafal dan merenung isi kandungan al-Qur’an. . Memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. dan 2. jujur. Penyelesaian Penyakit Rasuah Ada beberapa cara atau langkah yang difikirkan boleh mengurangkan masalah rasuah ini daripada berleluasa. Ini kerana rasuah itu banyak memberi kesan yang buruk. Kesan-Kesan Rasuah Terhadap Individu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2. Menanamkan sikap minat belia-belia untuk mempelajari kitab-kitab agama sebagainya.7.

ia selalunya mendatangkan keuntungan yang sederhana dan logik. kebanyakannya datang daripada sumber yang haram berbeza dengan jalan yang baik. seperti sembahyang sunat. 11. Menjalankan hukuman ta‘zir bagi memberi pengajaran kepada pelaku rasuah dan juga untuk orang ramai mengambil iktibar dengan hukuman tersebut. Penutup Rasuah adalah perkara yang amat dilarang oleh syara‘. . 8. bahkan mereka yang terlibat dengan amalan rasuah akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.. Islam telah mencapai beberapa matlamat sosial dan ekonomi: 1. berzikir. 9. Membersihkan jiwa dengan menanamkan kerohanian Islam. 10. penjagaan kehormatan dan pemberian hak kepada orang yang berhak.” (11) (Surah ar-R‘ad: 11) 7. persaudaraan.” (Hadis riwayat Ahmad) Hikmat di sebalik pengharaman Islam terhadap sumber-sumber pencarian yang tidak halal. Kesannya setiap daging yang tumbuh dengan sesuatu yang haram. Menjalin hubungan antara manusia berdasarkan prinsip keadilan. nerakalah lebih utama baginya.. Merapatkan diri dengan al-Khaliq menerusi amalan ibadat yang wajib dan sunat.Tafsirnya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri . Sebagai contoh. sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Maksudnya: “Wahai Ka‘ab bin ‘Ujrah: “Tidak masuk syurga sesiapa yang tumbuh pada dagingnya daripada sesuatu yang haram. Perbuatan rasuah juga termasuk dalam perkara memakan harta orang lain dengan jalan yang salah. Keuntungan yang keterlaluan. Menyediakan peruntukan akta atau undang-undang bagi membentras gejala rasuah daripada berleluasa.. Islam telah menghapuskan faktor utama yang menyebabkan lebarnya jurang perbezaan ekonomi antara kelompok dan status masyarakat. maka nerakalah yang lebih utama bagi orang tersebut. Memberi kefahaman yang jelas tentang makna dan tujuan hidup. membaca al-Qur’an dan berselawat. 2.. di Negara Brunei Darussalam peruntukan akta berkenaan disebut sebagai Akta Pencegahan Rasuah Bab (2) Penggal 131. berpuasa.

3. Apabila keimanan ada dalam jiwa setiap orang. Cara yang terbaik ialah memberikan pendidikan Islam sejak dari kecil lagi agar keimanan tersemai di dalam jiwa mereka. Mendorong manusia agar bekerja dan berusaha. sekaligus akan membina masyarakat dan negara yang aman lagi makmur. amalan rasuah hendaklah dicegah daripada berleluasa. kerana haram memakan harta secara salah iaitu bukan berdasarkan pulangan hasil usaha atau tanpa berkongsi dalam keuntungan dan kerugian seperti judi. . nescaya segala perkara-perkara mungkar dan maksiat akan terhindar daripada mereka. Oleh itu. riba dan sebagainya. meskipun ia mendatangkan manfaat dari segi ekonomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful