You are on page 1of 17

BÍzz Az ÉLETBEN!

A KÖNYVRÕL, MELYET KÉzBEN TARTAsz

Louise élete és munkássága előtti tisztelgés gyanánt


most egy válogatást tartasz a kezedben leginspirálóbb
tanítá-saiból, melyek legnagyszerűbb munkáiból
származnak. Louise több mint harminc könyvet írt,
ezek között voltak önsegítő könyvek, egészségügyi
könyvek, szakácsköny-vek, gyerekkönyvsorozat, sőt,
még egy színezőkönyv is! Társszerzője volt olyan
könyveknek, mint a Kiemelkedő életet teremthetsz,
Cheryl Richardsonnal és Az élet szeret téged, velem
(Robert Holden). Kártyapaklikat és hang-anyagokat is
készített, valamint egy éves You Can Do It!
kalendáriumot is. Reményeim szerint, ha mindennap
olvasol belőle, feltárul előtted Louise munkáinak böl-

12
ElÕszó

csessége, és arra inspirál majd, hogy megkeresd azokat


a könyveket, melyeket még nem olvastál tőle.
A Bízz az életben! 365 bejegyzést tartalmaz, minden
napra egyet, plusz egyet minden szökőévre. Minden be-
jegyzés címe Louise egy megerősítése, melyet gyakorol-
hatsz, és egy inspiráló bekezdés is tartozik hozzá, melyen
meditálhatsz, és amellyel dolgozhatsz a továbbiakban.
Amikor elkezdtem kiválasztani az egyes bejegyzéseket, azt
képzeltem, hogy Louise mellettem ül, úgy, mint amikor
Az élet szeret téged című könyvet írtuk együtt. Az íróaszta-
lom mellé tettem plusz egy széket – a Louise széket. Fejben
minden egyes bejegyzésnél megkérdeztem Louise-t, hogy
elégedett-e a választásommal. Ha IGEN-t kaptam, akkor
bekerült, ha nemet, akkor kivettem.
Louise spirituális pragmatista volt. Nemcsak az el-
mélet érdekelte, hanem arra fókuszált, hogy mi az, ami
működik, mi az, ami segít. Az Éld az életedben a követ-
kezőt írta: „Kedvelem a ’hogyanokat’. A Földön minden
elmélet haszontalan, ha nem tudjuk alkalmazni azokat
a változás érdekében. Mindig is tudálékos, gyakorlatias
ember voltam, aki folyton a megvalósítás határait kutatja.”
Meggyőződtem tehát arról, hogy a Bízz az életben! min-
den egyes bejegyzése spirituális gyakorlatot kínál, amely
megváltoztatja, hogyan tapasztalod meg a napodat.
A Bízz az életben című könyvben egy kiegyensúlyozott
áramlást szeretnék adni egész évre Louise munkásságának
fő témáiból. Nem akartam például egy csokorba gyűjte-
ni februártól szeptemberig az önszeretettel kapcsolatos
bejegyzéseket. Hiszen akkor mi lesz az önszeretettel az év
hátralevő részében? Ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt elérjem,
készítettem egy tízes listát Louise legfontosabb tanításai-

13
BÍzz Az ÉLETBEN!

ból – melyet kis idővel a halála után Louise Facebook-


oldalán rajongóinak millióival osztottam meg különleges
tiszteletadásként.
A tízes listámat Louise Hay tanításaiból nem szántam
véglegesnek, de remélem, hogy értékes segítség lesz, ha
a Bízz az életbennel kezdesz dolgozni.

1. Nézz a tükörbe!
Louise a tükörmunka úttörője volt. A tükörmunka szem-
benézés önmagaddal. A  tükörben mélyen a  szemedbe
nézel, és pozitív üzeneteket ismételgetsz magaddal kap-
csolatban. Ha Louise barátja voltál, nagy valószínűséggel
együtt is végeztetek tükörmunkát. Amikor Az élet szeret
téged című könyvet együtt írtuk, a legtöbb beszélgetésünk
egy plafonig érő tükör előtt zajlott Louise nappalijában.
Louise az életet tükörként látta, ami önmagunkkal
való kapcsolatunkat tükrözi. Ha ítélkezés vagy szégyen
nélkül tudunk a tükörbe nézni, meglátjuk valódi önma-
gunkat, megbocsátunk magunknak, szeretetteljesebbek
leszünk majd másokkal, és hagyjuk, hogy az élet szeressen
minket.
Louise mindenkinek javasolta a tükörmunkát, mint
az önszeretet útjában álló blokkok megszüntetésének
leggyorsabb és leghatékonyabb módját. „Ha az embe-
rek egy problémával érkeznek hozzám – mindegy, miről
van szó: gyengélkedés, pénzhiány, kapcsolati problémák
vagy elfojtott kreativitás –, csak egyetlen dolog van, amin
dolgozni kell, ez pedig az önszeretet”, írja Louise a Love
Yourself, Heal Your Life című kézikönyvében. Minden-
kit arra bátorított, hogy nézzen tükörbe mindennap, és

14
ElÕszó

mondja magának, hogy „Szeretlek, tényleg nagyon sze-


retlek”. Mindig azt mondta, hogy „Ne légy félénk, ezzel
csak másképpen fogalmazod meg azt, hogy Az élet szeret
téged!”

2. Válassz egy szívbõl jövõ gondolatot!


Louise a „megerősítések királynője” volt. A világot egy
tudatállapotnak látta. „Az egyetlen dolog, amivel fog-
lalkoznunk kell, az a gondolat, a gondolatot pedig meg
lehet változtatni – írta az Éld az életed című könyvé-
ben. – Mindegy, mi a probléma, a tapasztalataink csak
belső gondolataink külső megjelenései. Még az önutálat
is csak egy önmagaddal kapcsolatos gondolat.”
És itt jönnek be a képbe a pozitív megerősítések. Bár-
mi, amit mondunk vagy gondolunk, megerősíti az adott
tapasztalatot az életünkben – és egy csomó dolog, amit
általában mondunk és gondolunk, elég negatív. Ha meg-
változtatjuk a gondolatainkat önmagunkról (vagy valaki
másról), megváltoztatjuk a világgal kapcsolatos tapaszta-
latainkat. Ha pozitív, egyes szám első személyű állításo-
kat használunk, megerősítjük és többet teremtünk abból,
amit szeretnénk az életünkben. A gondolkodásunkat és
a beszédünket olyan mintázatokba rendezzük újra, ami-
lyeneket mi választunk.
Louise meggyógyította az életét azáltal, hogy megvál-
toztatta a gondolkodását. Egyszer a következőt mondta
nekem: „Az első megerősítésem az volt, hogy gyönyörű
vagyok, és mindenki szeret engem. Eleinte nem hittem el,
de továbbra is ezt ismételgettem. Három nap után azt
vettem észre, hogy az emberek nagyon kedvesek velem

15
BÍzz Az ÉLETBEN!

a parkban. Mindig ott találtam parkolóhelyet, ahol épp


lennem kellett. A  jelzőlámpák zöldre váltottak, hogy
időben odaérjek. Az első megerősítésem megváltoztatta,
ahogy az életemet tapasztaltam. Ez egy csoda volt.”
Louise mindenkit arra bátorított, hogy vizsgálja meg
a gondolkodásmódját, és válasszon magának gondolato-
kat. „Válassz olyan gondolatokat, amelyek beváltak ne-
ked!” – mondta. Válassz egy szívből jövő gondolatot – egy
szeretetteljes megerősítést – amely egész nap veled lehet.
Ne csak mondd a megerősítést. Énekeld ki hangosan.
Végezd a tükör előtt. Ragaszd ki a hűtődre. Írd a kezed-
re. Éld meg a megerősítésedet, mintha tényleg komolyan
gondolnád.

3. Hallgass a belsõ hangra!


Louise szeretett a „belső hang”-ról beszélni. Ez az ő kedves
elnevezése volt a spirituális útmutatásra. „Hiszem, hogy
elménket elszakíthatatlan szálak fűzik az Egyetlen Ha-
tártalan Elméhez, s ezáltal korlátlan tudás és bölcsesség
áll a rendelkezésünkre. A világosság belső szikrája, Maga-
sabb rendű Énünk vagy belső erőnk köt össze bennünket
e Határtalan Elmével, ezzel az Egyetemes Hatalommal,
amely létrehozott minket.”
Louise megtanult vezetett életet élni. Bízott belső
hangjában. „Mióta a spirituális útra léptem, olyan érzé-
sem van, mintha semmi közöm nem lenne az életemhez.
Az élet átvette az irányítást, és vezet az utamon. Nem
én irányítok, én csak követem az útmutatást” – mondta
Cheryl Richardsonnak Kivételes életet teremthetsz című
könyvükben.

16
ElÕszó

Louise egyik kedvenc spirituális gyakorlata a csend-


ben ülés volt, lehetőség szerint egy tükör előtt, belső hang-
jához kapcsolódva, miközben azt kérdezi, hogy „Mi is az,
amit tudni szeretnék?”

4. Bocsáss meg mindenkinek mindenért!


– Hogyan vált Louise Hay-ből Louise Hay? – kérdez-
tem egyszer egy interjúban.
Louise egyetlen szóval válaszolt:
– Megbocsátás.
„Én sem tartanék itt, ha nem bocsátottam volna meg
azoknak, akik egykor megbántottak. Nem akarom ma-
gamat büntetni azért, amit ők tettek velem annak ide-
jén”, írta Louise Az erő benned van! című könyvében. Úgy
határozta meg a megbocsátást igen egyszerűen, hogy az
a múlt elengedése, az út a szabadság felé és egy szükséges,
„varázslatos hozzávalója” jövőnk ragyogó és új színekkel
való megfestéséhez.
Louise kapott egy példányt A csodák tanításából köz-
vetlenül az első kiadást követően, és különösen inspiráló-
nak tartotta a megbocsátásról szóló tanításokat. „A Cso-
dák Könyve folyton arról beszél, hogy a megbocsátás
csaknem minden gondunkat orvosolja” – írja az Éld az
életedben.

5. Légy hálás a mai napért!


Az élet szeret téged Louise egy történetével kezdem, aki
egy Hálaadási vacsorát költött el a barátaival, hogy meg-
mutassa, hogy a hála nemcsak egy alkalmi rituálé, hanem

17
BÍzz Az ÉLETBEN!

a mindennapi spirituális gyakorlat az ő számára. Minden


napot azzal indított, hogy megköszönte az ágyának a pi-
hentető alvást! Egész nap éber tudattal gyakorolt. Főleg
arra emlékszem, hogy mennyire megköszönte a számí-
tógépének, a kocsijának, a teáskannájának és más élette-
len tárgyaknak, hogy ilyen szépen működnek. „Jobban
élvezem a napomat, ha nem felejtek el hálásnak lenni”
– mondta nekem.
Louise megértette, hogy a hála egy megerősítés. Minél
hálásabb vagy, annál több okot találsz a hálára. Louise
éveken keresztül vezetett hálanaplót. „Esténként, lefek-
vés előtt végiggondolom a napomat, megáldom, és hálás
vagyok minden egyes tapasztalatért. Ezen kívül meg is
bocsátok magamnak, ha azt érzem, hogy hibáztam, vagy
valami olyat mondtam, ami nem megfelelő, vagy olyan
döntést hoztam, ami nem a legjobb volt”, írta a Gratitude:
A Way of Life-ban.

6. Gondoskodj a testedrõl!
Egy este, amikor Louise-hoz készültem látogatóba, egy
e-mailt kaptam tőle: „Hozz magaddal sortot! Jössz ve-
lem Ahlea pilates órájára. Igen. Jössz. Akkor is, ha az
én sortomat veszed fel” – írta. Ahlea Khadro Louise
fizioterapeutája és egészségügyi tanácsadója volt életé-
nek utolsó húsz évében. Táplálkozástudományt tanult
Ahleával, jógázott és pilatesre járt, megtanult csontlevest
készíteni, és organikus zöldségeket és gyümölcsöket ter-
mesztett Ahlea otthonának kis veteményesében. Együtt
dolgoztak Heather Dane Loving Yourself to Great Health
című könyvén.

18
ElÕszó

Louise azt tanította, hogy valódi identitásod nem


a tested, hanem a belső szellemed. Viszont azt is hirdette,
hogy a testtel való törődés az önszeretet egy módja. „Bo-
csáss meg magadnak azért, hogy a múltban nem bántál
jól a testeddel, és kezdj el most szeretettel és tisztelettel
bánni vele” – tanította. Louise egyik kedvenc megerősíté-
se az volt, hogy Szeretettel hallgatom meg testem üzeneteit.
Mindennap fordított egy kis időt arra, hogy csendben
legyen, a testére hangolódjon, és meghallja a belső hangot:
Hogyan szerethetem a testemet ma?

7. Teremtsd meg a jövõdet MOsT!


Louise későn érőnek nevezte magát. Negyvenes évei
végéig csak úgy „bukdácsolt”, ahogy mondani szerette.
Ötvenéves korában adta ki az első könyvét. Hatvanéve-
sen megalapította a Hay House-t és a Hay Foundationt.
Életének második fele tele volt új kezdetekkel. Minden
év elején tudatos elhatározássá tette a spirituális fejlődést,
elkötelezte magát amellett, hogy valami újat tanul, és el-
tervezte, hogy elutazik valahová, ahol még soha nem járt.
Louise üdvözölte előrehaladott korát. Nem arra hasz-
nálta a korát, hogy ne kelljen se tanulnia, se fejlődnie.
„A lehetőségek teljességében élek”, ezt szerette mondani.
Felismerte, hogy minden új évtized magával hozza saját
bölcsességét és ajándékait.
„A jelen pillanatban van az erő” – erősítette meg.
2013-ban nyitóbeszédet mondtam az első IGNITE!
konferencián, mely a  Hay House egy új rendezvénye
volt. Előtte való nap írtam egy e-mailt Louise-nek, hogy
van-e valami üzenete a közönség számára. Megkérdeztem

19
BÍzz Az ÉLETBEN!

Louise-t, van-e olyan üzenete, melyet szeretne megoszta-


ni a hallgatósággal. Azonnal küldött egy szenvedéllyel és
magasröptű tanításokkal teli választ:

„Valahányszor egy új dolgot teszek, lángra gyújtom az életem.


Ismeretlen területre lépni mindig izgalmas.
Tudom, hogy velem csak jó dolgok történhetnek,
ezért kíváncsian várom, az Élet mit tartogat nekem.
Az új kalandok fiatalon tartanak bennünket.
És ha szerető gondolatokat küldünk
a szélrózsa minden irányába,
akkor életünk csordultig telik szeretettel.
A nyolcvanhét az életem új kezdete.”

8. Mondj IGEN-t az életedre!


Louise szeretett magáról igenemberként beszélni, aki egy
igenuniverzumban él. Az Éld az életedben azt írta, hogy
„Nem számít, miben hiszünk, mit gondolunk vagy mit
mondunk, az univerzum mindig igent mond nekünk.
Ha szegénységre gondolunk, az univerzum arra fog igent
mondani. Ha bőségre gondolunk, akkor arra.” Az üzenet
az, hogy óvatosan válaszd meg, mire mondasz igent, mert
be fogod vonzani azt, amit megerősítesz.
„Egész életemben a belső hangomra hallgattam, és
igent mondtam” – mondta nekem Louise, amikor az írói,
szónoki, kiadói, tanítói, művészi és aktivista szerepére
reflektált. Louise számára sok mindent jelentett az, hogy
igent mondott: elfogadni a kihívást, hogy meggyógyítja
az életét; hajlandóságot arra, hogy belenézzen a tükörbe,
és azt mondja, hogy „Szeretlek, tényleg nagyon szeretlek”;

20
ElÕszó

elég bátorságot ahhoz, hogy megírja és kiadja a kis kék


könyvét; beleegyezni abba, hogy lemoderálja a Hayrides-t;
elindítani egy kiadót; és mindenekelőtt bízni Egy Végte-
len Intelligenciában, amely az út minden egyes lépésénél
vezeti majd.

9. Ne felejts el szórakozni!
Louise-nak élete első felében nem jutott túl sok szórako-
zás, de a második felében behozta a lemaradását. Ez pe-
dig nagyban annak köszönhető, hogy gyógyító munkát
végzett belső gyermekén.
Louise a belső gyermek munka nagykövete volt, me-
lyet később belső gyermek játéknak hívott. Azt tanította,
hogy az embernek hajlandónak kell lennie belső gyer-
mekét szeretni, ha érett és bölcs felnőtté szeretne válni.
„Mondj igent belső gyermekednek” – mondaná Louise.
„Figyelj oda rá! Minél jobban szereted és elfogadod belső
gyermeked, annál hamarabb gyógyul majd meg a múltad,
lépsz be a jelenbe, és jössz ki játszani.”
Louise hetvenévesen beiratkozott egy gyerekeknek
meghirdetett művészeti kurzusra. „Nagyon szerettem raj-
zolni és festeni gyerekkoromban, de abbahagytam, ami-
kor a bántalmazás elkezdődött” – emlékszik vissza Louise.
Hetvenöt évesen Louise egy felnőtt művészeti iskolát is
elvégzett. A következő tíz évben számos művésztanárral
dolgozott együtt, beleértve a helyi művészeket is, mint
például Linda Bounds. Louise-nek nyolcvanhét évesen
volt az első nyilvános kiállítása az Art Beaten, a Main
Street Galleryben Vistában, Kalifornia belvárosában.
A kiállítás nagyon népszerű volt. Az eredeti terv szerint

21
BÍzz Az ÉLETBEN!

a kiállítás két hétig tartott volna, de hathetesre hosszabbí-


tották. Képek százait adták el, Louise mindegyiket aláírta,
és minden pénz a Hay Foundationnek ment.

10. Hagyd, hogy az életed szeressen!


Louise utolsó szereplésekor, a The Oprah Winfrey Show-
ban, mikor Oprah megkérdezte Louise-t, hogy milyen
tanácsot adna azoknak, akik úgy gondolják, hogy túl
késő változtatni és fejlődni, Louise határozottan így felelt:
„Gondold át! Csak azért, mert sokáig hittél valamiben,
nem jelenti azt, hogy örökké el kell hinned. Olyan gon-
dolatokat válassz, melyek támogatnak és felemelnek. Vedd
észre, hogy az élet szeret téged. Ha te is szereted az életet,
akkor működteted ezt a csodás körforgást.”
Az Élet szeret téged volt Louise leggyakrabban használt
megerősítése. Ez gondolatainak a központja, mely legjob-
ban kifejezi egész életét és munkásságát. Dedikáláskor
emberek százai álltak sorban, Louise pedig szorgosan írta
alá a könyveket azzal, hogy Az Élet szeret téged. Még az
e-maileket is azzal zárta, hogy Az Élet szeret téged. A te-
lefonhívásokat és a Skype-beszélgetéseket is úgy zárta,
hogy Az Élet szeret téged. Az Élet mindig nagy „É”-vel,
mellyel a minden dolog mögött munkálkodó Egy Végtelen
Intelligenciára utalt.
Az Élet szeret téged több mint megerősítés. Az ősbiza-
lom filozófiájára mutat, amely arra biztat minket, hogy
bízzunk ebben a  nagy „É”-s Életben – amely mindig
a javunkat szolgálja, és minél jobban szeretjük az Életet,
annál jobban szeret minket az Élet. Az első lépés a biza-
lom ösvényén az, hogy hajlandóak vagyunk a szeretetet

22
ElÕszó

beengedni. Ha jobban szeretjük magunkat, egymást is


jobban tudjuk szeretni. Így válunk szeretetteljes jelenlétté
a világban – valaki olyanná, aki teljes szívből erősíti meg,
hogy Szeretem az Életet és az Élet szeret engem!

Robert Holden
Louise Hay Az élet szeret téged című könyvének
társszerzője

23
MÁRcIUs

13.

Könnyedén elengedem
a múltamat, és mindenkinek
megbocsátok
A gyógyulás a múlt elengedése. Mindenki múltja tartal-
maz katasztrófákat és fájdalmat. Csak egy mód van arra,
hogy túléld a múltadat, ez pedig a megbocsátás gyakorla-
ta. Megbocsátás nélkül nem tudsz túllépni a történeteden.
Úgy érzed, hogy be vagy ragadva. Az életed állóvíz, mert
te nem lépsz tovább. A jelen nem ad neked megnyugvást,
mert nem igazán vagy jelen. A jövő ugyanígy néz ki, mert
csak a múltadat látod. A múltnak valójában vége van, de
a tudatodban még sincs vége. Ezért érzel még mindig
fájdalmat.
Amíg meg nem bocsátasz, a jelenedet és a jövődet
a múltadnak adod. A megbocsátás mindenesetre azt ta-
nítja neked, hogy aki valójában vagy, annak nincs köze
ahhoz, ami a múltadban történt. A tapasztalataid nem
azonosak az identitásoddal. Nagy hatással lehetnek rád,
de nem határoznak meg. Amit te tettél valakivel, vagy
amit veled tettek, az nem a történet vége. Ha azt tudod
mondani, hogy „Én nem vagyok a múltam” és „Hajlandó
vagyok megbocsátani a múltamnak”, akkor meg tudod
teremteni az új jövődet. A megbocsátással új fejezet kez-
dődik.
MÁRcIUs

14.

Szeretettel teremtem meg


a saját valóságomat
Az érzelmi problémák a legfájdalmasabbak közé tartoznak.
Alkalmanként érezhetjük magunkat dühösnek, szomorú-
nak, magányosnak, lehet bűntudatunk, szoronghatunk
vagy félhetünk. Ha ezek az érzelmek eluralkodnak és át-
veszik a hatalmat, az életünk egy érzelmi csatatérré válhat.
Fel kell ismernünk, hogy nem számít, mások mit tet-
tek velünk, vagy mit tanítottak nekünk a múltban. Ma új
nap van. Most már miénk a felelősség. Most teremthetjük
meg a jövőt önmagunk számára. Képesek vagyunk erre,
mert bennünk van a Magasabb rendű Erő, amely segít ne-
künk kiszabadulni ezekből a mintázatokból, ha hagyjuk,
hogy ez megtörténjen.

Megerősítések az érzelmi egészségért


Most végtelen szeretetben, fényben és örömben élek.
Az én világomban minden rendben van.
Igényt tartok a saját erőmre, és szeretettel teremtem meg
a saját valóságomat.
Megértési szintem folyamatosan nő.
A pozitív változás folyamatában vagyok.
Szeretem és megerősítem magam.
Bízom az Életben, és biztonságban vagyok.
Elfogadom egyediségemet. Biztonságos befelé fordulnom.
Az élet támogat engem.
JÚNIUs

5.

Megérdemlem és elfogadom
a sikeres karriert most
Ha szereted a munkádat, de úgy érzed, hogy nem fizetnek
meg elég jól, akkor kezdd el megáldani a jelenlegi fizetése-
det szeretettel. Ha kifejezzük a hálánkat azért, amink már
van, az lehetővé teszi a fejlődésünket. Erősítsd meg, hogy
most megnyitod a tudatodat egy hatalmasabb bőség felé,
és ennek a hatalmasabb bőségnek a részét képezi a több
fizetés. Erősítsd meg, hogy megérdemled a fizetésemelést,
nem negatív okok miatt, hanem mert nagyszerű befek-
tetés vagy a céged számára, és a tulajdonosok szeretnék
megosztani a profitjukat veled. Mindig tedd meg a mun-
kádban, ami tőled telik, mert az Univerzum akkor tudni
fogja, hogy készen állsz arra, hogy átemeljen a következő,
jobb helyre, onnan, ahol most vagy.
A tudatod helyezett oda, ahol most vagy. A tudatod
vagy itt hagy, vagy kiemel egy jobb pozícióba. Tőled függ,
mi történik.
JÚNIUs

6.

Szeretettel áldom meg


a bevételemet, és nézem,
ahogy nő
A bevételem tökéletes számomra. Mindennap egy kicsit
jobban szeretem magam, és amint ezt teszem, azt veszem
észre, hogy nyitott vagyok a bevétel új forrásaira is. A bőség
számtalan formában és forráson keresztül érkezik hozzám.
Határtalanul. Néhányan korlátozzák a bevételüket azáltal,
hogy azt mondják, fix bevételből élnek. De ki fixálta le azt
a bevételt? Néhányan azt gondolják, hogy nem érdemelnek
többet annál, mint amit az apjuk keresett, vagy azt, hogy
nem mehetnek a szüleik értékszintje fölé. Nos, szerethetem
a szüleimet, és túlléphetek az ő bevételi szintjükön. Egy Vég-
telen Univerzum van, és innen származik a bevétel, melyet
mindenki megkeres. Mostani bevételem a hitrendszeremet
tükrözi, és azt, hogy mit gondolok arról, mennyit érdemlek
meg. Semmi köze ahhoz, hogy mennyit kapok. Valójában
arról van szó, hogy megengedem magamnak az elfogadást.
Elfogadom a bevétel egészséges áradását.