You are on page 1of 1

FACULTATEA DE ISTORIE ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

SEMESTRUL al II-lea
ORAR (studii de licenţă)
FACULTATEA DE ISTORIE 2018/2019 ANUL I SEM.II 2018/2019 ANUL II SEM.II 2018/2019 ANUL III SEM.II
H111 H112 H113 H114 H211 H212 H213 H214 H311 H312 H313 H314
8-9 Didactica istoriei(s) LIMBA latină(c+s) (opţ.lb.) CURS ŞI SEMINAR SPECIAL DE ISTORIE CURS ŞI SEMINAR SPECIAL DE ISTORIE 8-9
9-10 Lect.dr.G.Iutiş Sala 1.2 Lect.dr. R.Curcă, cabinet corp H CONTEMP. A ROMÂNILOR (c+s) MODERNĂ UNIVERSALĂ (c+s) 9-10
Conf. dr. O. Buruiană Sala II.5 Conf. dr. C. Topor Sala H.2
10-11 Didactica istoriei(s) 10-11
INTRODUCERE ÎN ISTORIOGRAFIE (c) Lect. Dr. G. Leanca sala II.7 Lect.dr.G.Iutiş Sala 1.2
11-12 11-12

LUNI
Introd. in istoriografie(s) ISTORIA INTEGRĂRII EUROPENE (c),
12-13 Asist.dr. C.Mihuţ, METODOLOGIA CERCETĂRII ISTORICE(c+s) Conf.dr. O. Buruiană sala II.5 12-13
13-14 Sala H2 Prof.univ.dr. L. Leuştean, sala II.7 13-14
Introd. in istoriografie(s)
14-15 Asist.dr. C.Mihuţ, Stat,societate şi mentalităţi(s)
Europa Medievală(s)
România în sec.XX(s) 14-15
Prof.dr.L.Rădvan /
15-16 Sala H2 Sala 2.2 Lect.dr.I.Guriţă,
Prof.dr.A.F.Platon
Lect.dr.C.Preutu 15-16
Lect.dr.Gh.Iutiş Sala 1.2
16-17 Sala II.5 / Sala I4(Corp I) 16-17
17-18 Europa Medievală(s) 17-18
Stat,societate şi mentalităţi(s) România în sec.XX(s)
Prof.dr.L.Rădvan / CULTURI ISTORICE SI UZAJE SOCIALE ALE TRECUTULUI (c+s) Lect.dr.G.Leanca Sala II.7
18-19 Sala 2.2
Prof.dr.A.F.Platon
Lect.dr.C.Preutu 18-19
Lect.dr.I.Guriţă Sala 1.2
19-20 Sala II.5 / Sala I4(Corp I) 19-20
8-9 ISTORIA INTEGR. EUROPENE (s)
Drd.A.Săvoaia,
8-9
9-10 Sala 1.2 9-10
DIDACTICA ISTORIEI(c) Lect. dr. Gh. Iutiş. Sala II.5
10-11 CURS ŞI SEM. SPECIAL DE ISTORIE CURS ŞI SEM. SP. DE ISTORIE 10-11
Stat, societate şi mentalităţi în spaţiul românesc (sec.XIV-XVIII) (c)
MARŢI
MEDIEVALĂ UNIVERSALĂ(C+S)
11-12 CONTEMP. UNIVERSALĂ (c+s) 11-12
Prof. dr. P. Zahariuc, Prof. dr. M.M. Szekely(Gorovei) sala II.7 ROMÂNIA ÎN SEC. XX. Politică şi societate.(c) Conf. dr. I. Nistor Sala 1.2
Prof.dr. P.Zahariuc, Lect.dr.I.A.Guriţă
12-13 Sala 2.2 12-13
Conf.dr. O.Buruiană/Conf.dr. D. Lazăr. Sala II.5
13-14 13-14
ISTORIA INTEGR. EUROPENE (s)
14-15 Europa Medievală(s)
Stat,societate şi mentalităţi(s) România în sec.XX(s) Europa în sec.XX(s) Drd.A.Săvoaia,
14-15
Sala 2.2
15-16 Prof.dr.L.Rădvan (săpt.1-7)
Lect.dr.I.Guriţă,
Lect.dr.C.Preutu Lect.dr.A.Viţalaru Sala 1.2 15-16
Sala II.5 Sala II.7 Sala H2
16-17 Lect.dr.Gh.Iutiş CURS ŞI SEMINAR SPECIAL DE ISTORIE MEDIEVAL Ă CURS ŞI SEM. SPECIAL DE ISTORIE ANTICĂ A 16-17
17-18 Europa Medievală(s) A ROMÂNILOR (c+s) ROMÂNILOR (c+s), Conf.dr. V. Cotiugă 17-18
Stat,societate şi mentalităţi(s) Europa în sec.XX(s) România în sec.XX(s)
Prof.dr.L.Rădvan / Sala H3
18-19 Prof.dr.A.F.Platon
Sala 2.2 Lect. dr. A. Viţalaru Lect. dr.C.Preutu Prof. dr. M.M. Szekely(Gorovei) Sala 1.2 18-19
Lect.dr.I.Guriţă Sala H2 Sala II.7
19-20 Sala II.5 / Sala I4(Corp I) 19-20

O 8-9 Didactica istoriei(s) Sala I.2 Manag.clasei (S) 8-9


Europa Medievală(s)
MIERCURI

Manag.clasei (s) Dr.A.Grigore


9-10 Prof.dr.A.F.Platon(săpt.8-14) Lect.dr.G.Iutiş Sala 2.2 Dr.A.Grigore sala I.2 9-10
Sala I4 (Corp I) Sala 1.2 Manag.clasei (S) Dr.A.Grigore
10-11 FORMAREA NAŢIUNILOR(c+s) INTRODUCERE ÎN EPIGRAFIA GRECO- 10-11
Manag.clasei (s) sala 1.2

R
11-12 (opţ.1) LATINA (opţ.1) (c+s) Lect.dr. R. Curcă Dr.A.Grigore
CURS ŞI SEMINAR SPECIAL DE ISTORIE 11-12
EUROPA MEDIEVALĂ (sec.V-XVI). Societate,instituţii, mentalităţi colective(c) Conf.dr. C. Ploscaru Sala II.7 ANTICĂ UNIVERSALĂ
12-13 Sala 2.2 12-13
Prof.dr. L.Rădvan, Prof.dr. A.-F. Platon Sala II.5 Prof.dr. L.Bîrliba (c+s)
13-14 Sala H2 13-14
14-15 Didactica istoriei(s) 14-15

A
PEDAGOGIE 1 (c) Lect.dr. A.Labăr Sala II.7
15-16 Lect.dr.G.Iutiş Sala 2.2 15-16
Introd. in arheologie (s) Limba slavă veche(c+s)
16-17 EUROPA DE SUD-EST ÎN 16-17
Dr.Fl.Măţău Pedagogie1 (s) Prof.as.M.Drobotă Sala 1.2 (opţ.lb.) Prof.dr. P.Zahariuc, Sala DEMOGRAFIE ISTORICĂ(c+s) (opt.2)
17-18 PER.CONTEMP.(c+s)(opt.2) 17-18
Sala H.2 Prof.dr. L. Bîrliba Sala II.7
2.2

R
Conf.dr. D. Lazăr Sala II.5
18-19 18-19
19-20 19-20
8-9 Introd. in arheologie (s) 8-9
Dr.Fl.Măţău
9-10 Sala II.7
ISTORIA BISERICII ÎN ŢĂRILE ROMÂNE (c+s) 9-10
GEOGRAFIE ISTORICĂ(c+s) (opt.1) (opt.1)
10-11 Prof.dr. M. Cojocariu Sala 1.2
10-11
INTRODUCERE ÎN ARHEOLOGIE(c) Conf.dr. N. Bolohan Sala II.7 EUROPA ŞI LUMEA ÎN SEC.XX. Democraţie şi totalitarism (c) Conf. dr. L. Pilat Sala 2.2
11-12 11-12
Introd. in arheologie (s) Introd. in istoriografie(s) Prof.dr. L.Leuştean / Conf.dr. I.Nistor sala II.5
12-13 12-13
JOI

Dr.Fl.Măţău Asist.dr. C.Mihuţ,


13-14 Sala II.7 Sala H2 LIMBA greacă(c+s) (opţ.lb.) 13-14
Introd. in istoriografie(s) Introd. in arheologie (s) Lect.dr. R.Curcă cabinet ISTORIA INTEGR. EUROPENE (s)
14-15 Asist.dr.C.Mihuţ, Dr.Fl.Măţău
Europa în sec.XX(s) Drd.A.Săvoaia,
14-15
corp H
15-16 Sala H2 Sala II.7 Lect.dr.A.Viţalaru Sala 2.2 15-16
LIMBA ENGLEZĂ(c+s)(opţ.lb.) Sala II.5 ISTORIA INTEGR. EUROPENE (s)
16-17 CURS ŞI SEM. SPECIAL DE ISTORIE MODERNA A Drd.A.Săvoaia,
16-17
17-18 Conf. dr. I. Moga, Sala II.7 ROMÂNILOR (c+s) 17-18
Europa în sec.XX(s) Sala 2.2

18-19 Lect.dr.A.Viţalaru Lect.dr. B. Ceobanu Sala H2 Dr.Grigore Ana Nicoleta, MANAGEMENTUL CLASEI (c) 18-19
Pedagogie1 (s) Prof.as.M.Drobotă Sala 1.2 Sala II.7
19-20 Sala II.5 19-20
8-9 8-9
9-10 PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - Coordonator Lect. dr. Gh. Iutiş 9-10
10-11 10-11
VINERI

11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
15-16 15-16
16-17 16-17
17-18 17-18
18-19 18-19
19-20 19-20
Localizarea sălilor de curs şi seminar:II.7, II.5, 2.2 - Corp A, etaj 1; 1.2 – Corp A, parter (lângă Decanat);H1, H2, H3 - Corp H, etaj.