You are on page 1of 1

FACULTATEA DE ISTORIE ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

SEMESTRUL al II-lea
ORAR MASTER
RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ARHEOLOGIE,
INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII PATRIMONIU ŞI TURISM
ORGANIZAŢII CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ARHIVISTICĂ
ALE PUTERII ÎN EUROPA CULTURAL
INTERNAŢIONALE ANTICĂ

ANUL I ANUL II ANUL I ANUL II ANUL I ANUL II ANUL I ANUL II ANUL I


8-9 RELAŢII INTERNAŢ. ŞI MASS MEDIA ŞI MONUMENTE DE TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN Religie si urbanism in 8-9
GEOPOLITICA ŞI INSTITUŢIILE STRATEGII MATRIMON. (c+s) REL.INTERN.(c+s) ARHITECTURĂ ÎN PATRIMONIU ŞI DREPT DE
9-10 ARHEOLOGIA spatiul 9-10
INTERN.(c+s) Prof.dr.M.Cojocariu Conf.dr.C.Topor EUROPA(c+s) CTITORIE(c+s) PRACTICA DE SPECIALITATE
Conf.dr.D.Lazăr
CONTEMP.(c+s ) circumpontic(c+s)
10-11 Sala H2 sala II.5 Prof.dr.L.Rădvan, Prof.dr.P.Zahariuc Lect.dr. B.Ceobanu 10-11
Sala 317 Prof.dr.A.F.Platon Sala 2.2 Conf.dr.N.Bolohan Lect.dr.I.Moga
Sala H1 + arhive
11-12 ORDINEA MONDIALĂ Sala II.7/Sala I 4 (corp I) Sala 1.2 cabinet, corp I 11-12
DUPĂ 1989(c+s) ITINERARII
12-13 REGIMURILE POLITICE LOCURI DE MEMORIE ÎN ARTA, CIVILIZAŢIA ŞI SPAŢIUL EGEEAN ŞI 12-13
VINERI

VINERI
INSTITUTII URBANE ÎN TOTALITARE(c+s)
Prof.dr.Gh. Iacob MINORITĂŢI ŞI INTERIOARE(c+s)
13-14 EUROPA MEDIEVALĂ(c+s) Sala II.5 EVUL MEDIU ARHEOLOGIA ROMEI BALCANIC ÎN PRE ŞI PALEOGRAFIE PALEOGRAFIE 13-14
Lect.dr.C.Preutu GEOPOLITICĂ ÎN Conf.dr. V.Cotiugă ROMÂNESC(c+s) ANTICE (c+s) PROTOISTORIE(c+s) LATINĂ(opţ) SLAVĂ(opţ)
14-15 Prof.dr. L.Rădvan Sala 317 BALCANI(c+s) Cabinet 14-15
Sala 1.2 ORGANIZAREA PĂCII(c+s) Conf.dr.I.Nistor, Sala II.7 Prof.dr.M.M.Szekely(Gor Prof.dr.L.Bîrliba Conf.dr.N.Bolohan Lect.dr. Prof.dr.
R.Curcă P.Zahariuc
15-16 Conf.dr.D.Lazăr ovei) Sala H1 Sala H3 Sala H2 15-16
Cabinet Sala 2.2
Sala II.5 ARHITECTURĂ CIVILĂ ŞI
16-17 ETNOGRAFIE SISTEME DE SCHIMBURI ÎN PRE 16-17
INSTITUŢII MEDIEVALE SPAŢIU PRIVAT ÎN
ORGANIZAŢII ŞI INSTITUŢII ROMÂNEASCĂ(c+s) ŞI PROTOISTORIE(c+s),
17-18 ROMÂNEŞTI(c+s) EURO-ATLANTICE (c+s) SISTEMUL SECURITĂŢII MOLDOVA(c+s) 17-18
COLECTIVE (c+s)
Lect.dr. G.Iutiş Prof.dr.M.Cojocariu
Conf.dr.N.Bolohan
Prof.dr.P.Zahariuc Conf.dr.I.Nistor Sala H3
18-19
Sala 317 Prof.dr.L.Leuştean Sala 1.2 Sala H2 18-19
Sala 2.2
19-20 Sala II.7 19-20

8-9 8-9
REGIMURILE POLITICE ARHEOLOGIE CONSTITUIREA, PRELUCR. ŞI
ARTA ŞI CIVILIZAŢIA
STRUCTURI ALE PUTERII ÎN
9-10 DEMOCRATICE(c+s) FRANCOFONIA(c+s) ELEMENTE DE DREPT ŞI RENAŞTERII(c+s) EXPERIMENTALĂ(c+s) PĂSTRAREA ARHIVELOR 9-10
EVUL MEDIUL ROMÂNESC ORGANIZAŢII INT.(c+s) Asoc.Mihai MÎRZA Sala 1.2
Conf.dr.O.Buruiană Lect.dr.G.Leanca Conf.dr.L.Pilat Conf.dr.V.Cotiugă
10-11 (c+s) Conf.dr.M. Balan Sala H.1 ECONOMIE, MARKETING ŞI ARTA, CIVILIZAŢIA ŞI 10-11
Sala II.5 Sala H2 Sala H3
11-12 Prof.dr.Şt.S.Gorovei, sala II.7 MANAGEMENT ARHEOLOGIA GRECIEI 11-12
SÂMBĂTĂ

SÂMBĂTĂ
Lect.dr.A.Guriţă TURISTIC(c+s) Dr. ANTICE(c+s)
12-13 Sala 2.2 REL.ŞI INSTIT.CULT. INT.(c+s) Adrian Brunello Prof.dr.O.Bounegru 12-13
PRACTICĂ PRACTICĂ LEGISLAŢIA ŞI MANAG.ARHIVEI
13-14 ABSOLUTISMUL PT.ELAB.DISERTAŢIEI
Conf.dr.O.Buruiană Sala II.7 Sala 317 Cabinet PT.ELAB.DISERTAŢIEI CONTEMP. Asoc.C.Botoşineanu 13-14
MONARHIC(c+s) Lect.dr. Conf.dr.L.Pilat - Cabinet PRACTICĂ Prof.dr.L.Bîrliba - Cabinet Sala II.5
14-15 14-15
G.Leanca, Asist.dr. C.Mihuţ PT.ELAB.DISERTAŢIEI PRACTICĂ INTRODUCERE ÎN
15-16 Sala 2.2 Lect.dr.A.Viţalaru, PT.ELAB.DISERTAŢIEI PAPIROLOGIE(c+s) 15-16
Lect.dr.G.Leanca - Cabinet Corp Prof.dr. P.Zahariuc - Cabinet Prof.dr.O.Bounegru Cab.
16-17 A 16-17

17-18 INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII 17-18


ECONOMICE(c+s)
18-19 18-19
Lect.dr.Elena Cigu
19-20 JOI 16-19 sala C 701 19-20

JOI

Localizarea sălilor de curs şi seminar:II.7, II.5, 2.2 - Corp A, etaj 1; 1.2 – Corp A, parter (lângă Decanat); H1, H2, H3 - Corp H, etaj; sala 317 – cladirea Romtelecom (la Fundatie); Corp I - Centrul de Istorie a Evreilor