You are on page 1of 1

Indstilling

Følgende fordringshavere indstilles til at blive replanlagt

De afsluttende testforløb mm ift.


2018 2019
Kobras tilslutning til PSRM er Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
langt. Det er mellem SKTST og jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
UFST besluttet, at go live ikke
bliver i december 2018. Endelig Teknisk onboarding / go live
go live forventes i Q1 2019. Den
præcise dato afventer. Kobra go live

DMO go live

Forsyningsselskaber (system) go live

Det har længe været


Fordringshaverprojektets Tidligere onboardingplan
vurdering ud fra tilgængelig
viden, at DMO’s tilslutning ville Forslag til ny plan
være forsinket til slutningen af
Der har været dialog med de tre
Q2 2019. Denne beslutning er
største leverandører til
nu truffet af styregruppen for
forsyningssektoren, som har meddelt,
DMO, således at der nu stiles
at de tidligst kan tilsluttes til den nye
efter go live ultimo juni 2019.
inddrivelsesløsning Q3 2019.
Eftersom forsinkelsen har
været forventet, ændres der i
praksis ikke på planerne.

Indsæt præsentationens titel via Sidefod Side 0