You are on page 1of 1

Příloha č.

4
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

KOMPETENCE CENTRÁLY UNIJAZZU

Předseda/kyně
 podepisuje veškeré smlouvy a spolu s dalšími pracovníky zajišťuje
o účetnictví jednotlivých aktivit a celého spolku
o grantová řízení od podání žádostí po vyúčtování ve spolupráci s jednotlivými týmy
o práci s členskou základnou – v současnosti je poměrně omezená, výbor se shodl, že dalším
krokem bude větší aktivita v tomto směru
o nově: monitorování jednotlivých aktivit prostřednictvím garantů

Další práce, které v tuto chvíli zcela nebo částečně zajišťuje centrála a měly by přejít na jednotlivé
aktivity:
– korektury měsíčního programu Kaštanu: přesun na PR Kaštanu
– hlášení OSA a SFK: přesun na tým Kaštanu
– hlášení OSA Boskovice, Alternativa: přesun na jednotlivé týmy
– korektury a náhledy UNI: zatím zůstává
– různé smlouvy (nejen účinkující): přesun přípravy na jednotlivé týmy
o konzultace a kontrola nových smluv Dagmar Šwarzová
o kontrola a podpis statutární zástupce

1/1