You are on page 1of 1

Příloha č.

3
zápisu z mimořádného shromáždění členů Unijazzu dne 2. 3. 2019 v Praze

Organigram Unijazzu

CENTRÁLA: Dana Makovská Čestmír Huňát


zaměstnanci UJS statutární zástupce čestný předseda
v pracovním předseda výboru
poměru

výbor Unijazzu revizní komise


TÝM UNI
šéfredaktor:
Ondřej Bezr TÝM KAŠTAN
produkce, PR: Jan Lamser program:
Veronika Fischerová Jana Černá
předseda RK Antonín Kocábek
FB: Anna Mašátová Hlédiková
komunikace produkce:
garant UNI
Jaromír Linhart
provoz:
TÝM ALTERNATIVA hledáme
Dagmar Šwarzová Ludmila Knappová PR:
hl. prod. program:
místopředseda, garant Kaštanu Anna Kotvalová
Roman Skála
právník
Petr Vrba
produkce: Wanda
Kaprálová
PR: Jana Michalcová Milan Jakeš Adéla Vojáčková TÝM BSOKOVICE
garant Alternativy garant Boskovic hl. produkce:
Igor Láník. Jana
Černá Hlédiková,
Monika Šikulová
Igor Láník Jaromír Hanzlík program:
TÝM ČÍTÁRNA předseda pobočného Antonín Kocábek
Produkce: hledáme spolku PR:
program, PR: Anna Mašátová
Barbora Pencová
Provoz baru: Jana
Petr Vrabec Niedermayerová
garant Čítárny

Petr Knapp
donátor