THE ETHICAL DIMENSION OF BUSINESS

(Dimensiunea etică în afaceri)

The moral responsibility that companies should have in relation to people, communities and other organizations which are involved with or only affected by their decision is increasingly the object of debate by business scholars, as well as by business people. Such debates insistently bring to the public’s attention the investment that companies should make as an answer to raising social and environment requirements. Consequently the public put pressure on companies to behave ethically and to adopt social responsibility standards. Business ethics does not mean only the respect of the law. Actually it is not imposed as such by any law. It means to observe in day-byday decision making as well as in formulating the long and medium term strategies a set of ethical norms, simply because it is more profitable under current market constraints. Business ethics requires a set of instruments useful in making strategic choices and in managing conflicts between various stakeholders: employers vs. employees; shareholders vs. managers; company vs. local community, and so on. But business ethics should not focus on conflict prevention and resolution, it should better focus on harmonizing at a high satisfaction level the interests of various stakeholders, from business partners to consumers and the society in general. Nowadays the influence of private companies on the society is very high. Immoral behavior, which, unfortunately, is frequent among companies, may bring immense prejudice to individuals, communities and environment. Thus, in economy, ethics should play an important role in promoting progress and welfare. The raise of interest about ethics in business is also determined by the following factors: G different group militantism and stakeholders (the most important being the salarieds, customers and local communities) direct or indirect affected by the activity of commercial enterprise; G activism of shareholders, who, by practicing “responsible investment” favor companies

Astăzi, se vorbeşte tot mai mult, în literatura economică de specialitate, dar şi în mediile de afaceri, despre responsabilitatea morală pe care trebuie să şi-o asume companiile faţă de organizaţiile, comunităţile sau grupurile implicate sau numai afectate de deciziile lor. De asemenea, se insistă tot mai mult asupra investiţiilor sociale pe care trebuie să le facă firmele, ca răspuns la cerinţele materiale sau de mediu tot mai mari ale comunităţilor din care fac parte şi în care îşi desfăşoară activitatea. Ca urmare, cerinţele crescânde ale publicului generează o implicare crescândă a eticii în afaceri. Etica în afaceri nu se reduce numai la a respecta legea, nefiind o opţiune determinată strict de lege. Ea înseamnă a introduce în deciziile de zi cu zi, dar şi în strategiile de management pe termen mediu şi lung şi a altor norme, deocamdată opţionale, decât cele impuse de lege. Aceasta pentru că pur şi simplu este mai profitabil un comportament moral al firmei. Etica în afaceri presupune un set de instrumente de decizie utile în stabilirea strategiei companiei, în rezolvarea conflictelor dintre grupurile ce interacţionează într-o afacere: angajaţi şi angajatori, manageri şi acţionari, companie şi comunitate locală etc. Cu alte cuvinte, ea presupune buna gestionare, mult umanizată, a raporturilor cu ceilalţi. Mai mult decât a rezolva sau preîntâmpina nişte conflicte, etica în afaceri presupune găsirea unui echilibru între interesele acţionarilor şi interesele grupurilor afectate sau implicate, de la parteneri până la consumatori şi societate în ansamblu. Etica în domeniul economic, este cu atât mai importantă cu cât puterea şi influenţa firmelor private asupra societăţii este tot mai mare, iar politicile imorale, frecvent întâlnite în mediu de afaceri, pot provoca imense prejudicii indivizilor, comunităţilor şi mediului. Creşterea interesului pentru etica în afaceri mai este determinată şi de alţi factori precum: G militantismul diferitelor grupuri şi categorii de stakeholders (cele mai importante fiind salariaţii, consumatorii şi comunităţile locale), afectate direct sau indirect de activitatea firmelor comerciale; G activismul şi implicarea grupurilor din ce în ce mai numeroase de shareholders (acţionarii

Nr. 23 G Februarie 2008

7

spirit of justice. deoarece: G persistă o doză de neîncredere în forţa de convingere a argumentelor etice în afaceri.that comply with ethical standards against companies suspected of non-ethical behavior. curaj. iar pe întreprinzători că trebuie să înţeleagă importanţa codurilor etice. de teamă să nu fie împovăraţi de obligaţii şi responsabilităţi imposibil de satisfăcut. pe de o parte. dr. resurse umane şi de timp.D Editor in chief Redactor-şef. that help at renouncing to a series of former questionable practices. O firmă poate avea campanii de imagine. firmelor comerciale) care. steeling. poate avea produse de calitate. înşelătoria. generosity. and altruism. sinceritate. cannot be “bought” by short term actions as occasional charities or image campaigns are: it is based on consequential respect of ethical principles in running the business. promovează „investiţiile etice”. fără reputaţie. deosebit de profitabile şi compatibile cu anumite standarde etice. Nonetheless. especially on short run. G se sfiesc să recunoască deschis dimensiunea etică a deciziilor şi strategiilor manageriale. Buna reputaţie. însă toate aceste lucruri la un loc. the main asset on which companies build their long run success. violence and any inequality. Dinu Vasile 8 Amfiteatru Economic . Afacerile presupun un comportament care exclude minciuna. cu influenţă pozitivă asupra problemelor de natură etică în afaceri. univ. refuzând să investească în acţiunile acestora. because: G they doubt that the ethical message is powerful enough to influence the market. Prof. Moreover. care asigură reuşita în afaceri pe termen lung. şi că respectarea acestora determină crearea de relaţii economice pe termen lung. G changes in corporate strategies and structures due to the adoption of such systems like total quality management. and the fact that complying with them is the only way to build the credibility of the company and long term partnerships. care conduc la abandonarea multor practici tradiţionale de conducere a proceselor economice. sunt investiţii pe termen scurt. precum managementul calităţii totale. oportunităţi. all this has the meaning of a supplementary cost that could diminish the profitability. courage. nu poate fi cumpărată. Mai trebuie spus şi faptul că etica în afaceri nu este un lux ci ea reprezintă si un cost deoarece presupune a abate nişte resurse de la traseul impus de calculul strict al eficienţei economice. Good reputation. depends on the ability to use opportunities and takes time. iar pe de altă parte. demonstrând în schimb onestitate. Modern business is not compatible with lying. ea este un efect direct al eticii în afaceri. expertiză. adherence to business ethics standards requires money and human resources. violenţa şi orice inegalitate. many entrepreneurs hesitate in putting ethical codes into practice. Finally. G they fear that adherence to ethical codes will impose them duties and responsibilities impossible to be satisfied. on contrary. Professor Vasile DINU. numeroşi întreprinzători fiind. rezervaţi faţă de relevanţa ei practică. precum şi investiţii şi dezvoltare. economic life will teach entrepreneurs and firm managers the importance of ethical codes. requiring. compulsion. sancţionează companiile al căror comportament în afaceri ridică semne de întrebare. G cred că le lipseşte libertatea de a face şi altceva decât le dictează piaţa. Desigur. mărinimie. altruism etc. spirit de dreptate. asigurând totodată şi creşterea credibilităţii companiilor lor. Etica în afaceri costă: bani. adherence to such moral values as honesty. sincerity. mai mult sau mai puţin. G modificările suferite de strategiile şi structurile corporaţiilor. Ph. poate face acte de caritate. sunt şi motive de scepticism faţă de etica în afaceri. Viaţa economică va învăţa companiile că au nevoie de etică în afaceri. G they believe they will lose their freedom. coerciţia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful