You are on page 1of 1

RELACIÓ DELS TREBALLADORS DEL CEIP MESTRE GUILLEMET

PERSONAL DOCENT

EQUIP DIRECTIU
Xisca Gamundí (secretària)
Miquel Vicens ( cap d’estudis)
Antoni Picó (director)

CICLE MESTRES

CICLE INFANTIL Coordinadora: Bel Martínez


- Joana Benestar (3 anys)
- Francisca Martorell (4 anys)
- Maria Francisca Fuster (5 anys)
- Bel Martínez (coordinació suport, mestra
suport i +1 a infantil)
-Jaume García (E.F.)
1r CICLE Coordinadora: Mª Antònia Noguera
- Mª Antònia Noguera (1r)
- Xisca Gamundí (2n)
- Dolça Feliu (3r)
- Xisca Jaquotot (Anglès)
- Carol Ferrer (Religió) (dimarts i dijous)
- Carme Caldentey (Suport dilluns, dimarts i
dijous)
2n CICLE Coordinador: Tomàs Siquier:
- Maria Antònia Trobat (4t.) (dilluns, dimarts i
dijous)
- Guillem Alemany (4t)
- Tomàs Siquier (5è)
- Tomeu Parets (6è)
- Joana Llabrés (Coordinació PIP i suport)

PERSONAL DE SUPORT

EOEP - Malena Isern (dilluns i divendres)


PTSC - Cristina Ferragut (periodicitat mensual)

PERSONAL NO DOCENT

ATE - Mª Lluïsa Garcia


FISIOTERAPEUTA - Júlia Llabrés
MONITORES ESCOLA MATINERA - Malen Cañellas i Sandra Capellà
MONITORES MENJADOR - Malen Cañellas i Vannessa Moral
AUXILIAR DE CONVERSA Georgieva Viktoriya Krasimirova