You are on page 1of 1

CONSELL ESCOLAR CEIP MESTRE GUILLEMET (curs 2018/19)

Director:
Antoni Picó
Cap d'estudis:
Miquel Vicens
Secretària:
Francisca Gamundí
Mestres:
Joana Benestar
Jaume Garcia
M Francisca Fuster
Joana Llabrés
Francesca Jaquotot
Mares i pares:
Eli Cabrer
Ramon Boqué
Antoni Cañellas
Francisca Gamón
Felip Riera
AMIPA:
Eli Cabrer
Ajuntament:
Deborah Thompson

• COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR:


- Integrants: Director, Toni Picó; cap d'estudis, Miquel Vicens; secretaria,
Francisca Gamundi; mestra, Joana Llabres; pares, Ramon Boqué

• COMISSIÓ DE MENJADOR:
- Integrants: Director, Toni Picó; mestre, Jaume M Garcia; pares, Francisca
Gamón

• COMISSIÓ PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I


MATERIAL DIDÀCTIC:
Integrants: Mare Elisa Cabrer (APIMA) i Deborah Thomsom (Ajuntament)

• COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA:
-Integrants: Director, Antoni Picó; cap d'estudis, Miquel Vicens: pare, Felip
Riera; mestra, Joana Benestar