You are on page 1of 1

JADUAL SLT

INTERAKSI BUKAN BERSEMUKA


(KULIAH)
1. Kod dan BCNB3013
Nama Kursus Guru Bahasa Cina Dan Pembelajaran
Bahasa Cina 语文教师与语文教学
2. Kredit 3K
3. Minggu 2
4. Tarikh 25.06.2016 (Sabtu)
5. Masa 2p.m. – 3.30p.m.
6. Tempat Bilik asrama
7. Interaksi Bukan Kuliah: 1.5 Jam
Bersemuka
8. Tajuk dan 语文学习理论
Kandungan  语文行为心理
 语文认知心理
 语文人本心理
 语文建构心理
 语文多元智能
9. Aktiviti- -上网搜寻并收集有关资料
Aktiviti -到图书馆阅读并收集资料
-整理并打印资料

10. Refleksi/ -
Catatan