You are on page 1of 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

UJIAN PROGRESIF 1 2019 TINGKATAN 4


SMK SRI MATANG

Konstruk
Agihan Jumlah

KBAT
No Soalan Tajuk HURAIAN Tahun/Tingkatan Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Mencipta
Markah Markah
R S T R S T R S T R S T R S T R S T
BAHAGIAN A (JAWAB SEMUA SOALAN)
1 Akidah Sihir 4 1 1 1
2 Akidah Kufur 4 1 1 1
3 Akidah Sihir 4 1 1 1
4 Akidah Kufur 4 1 1 1
5 Akidah Syirik 4 1 1 1
6 Akidah Syirik 4 1 1 1
7 Akidah lambaian kaabah 4 1 1 1
8 Ibadah lambaian kaabah 4 1 1 1
9 Ibadah Lambaian kaabah 4 1 1 1
10 Ibadah lambaian kaabah 4 1 1 1
11 Ibadah akal cahaya kehidupan 4 1 1 1
12 Ibadah Kerajaan Khulafak al Rasyidin 4 1 1 1
13 Akidah Kerajaan Khulafak al Rasyidin 4 1 1 1
14 Ibadah Sihir 4 1 1 1
15 Akidah Sihir 4 1 1 1
16 Sirah Khulafa' ar-Rasyidin 4 1 1 1
17 Sirah lambaian kaabah 4 1 1 1
18 Sirah Kerajaan Khulafak al Rasyidin 4 1 1 1
19 Adab Kerajaan Khulafak al Rasyidin 4 1 1 1
20 Adab akal cahaya kehidupan 4 1 1 1
21 Akidah Sihir 4 1 1 1
22 Akidah Khurafat 4 1 1 1
23 Akidah lambaian kaabah 4 1 1 1
24 Aqidah Khulafa' ar-Rasyidin 4 1 1 1
25 Aqidah Riddah 4 1 1 1
26 Akidah Khurafat 4 1 1 1
27 Ibadah Sihir 4 1 1 1
28 Sirah lambaian kaabah 4 1 1 1
29 Ibadah lambaian kaabah 4 1 1 1
30 Ibadah Khulafa' ar-Rasyidin 4 1 1 1
31 Sirah akal cahaya kehidupan 4 1 1 1
32 Sirah akal cahaya kehidupan 4 1 1 1
33 Sirah Sihir 4 1 1 1
34 Sirah Khurafat 4 1 1 1
35 Sirah Kerajaan Khulafak al Rasyidin 4 1 1 1
36 Adab akal cahaya kehidupan 4 1 1 1
37 Ibadah lambaian kaabah 4 1 1 1
38 Adab lambaian kaabah 4 1 1 1
39 Ibadah Sihir 4 1 1 1
40 Adab akal cahaya kehidupan 4 1 1 1
JUMLAH 40 40
BAHAGIAN B ( SOALAN 1 DAN 2 WAJIB JAWAB, 3 DAN 4 PILIHAN)

1 (a) i manusia perlu bersyukur 4 2 2


(a) ii manusia perlu bersyukur 4 4 4
(a) iii manusia perlu bersyukur 4 4 4

1 (b) i makanan yang baik 4 1 1 20


(b) ii makanan yang baik 4 4 4

1 (c) i makanan yang baik 4 1 1


(c) ii makanan yang baik 4 4 4

2 (a) i tajwid 4 2 2
(a) ii tajwid 4 2 2
(a) iii tajwid 4 2 2
(a) v tajwid 4 2 2
20
2 (b) i tajwid 4 2 2 2
(b) ii tajwid 4 2 4 4

2 (c) i jawi 4 2 2 2
(c) ii jawi 4 2 4 4 4
JUMLAH 40
JUMLAH KESELURUHAN 22 10 2 17 14 6 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 80 4

ANALISIS
Konstruk Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Mencipta Jumlah
Bilangan 34 37 17 0 0 0 88

Aras Kesukaran RENDAH SEDERHANA TINGGI JUMLAH


Markah 40 28 20 88
Nisbah 5 3 2 10