You are on page 1of 4

KERTAS KERJA BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM 2018

SMK SRI MATANG, PADAWAN


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2018
KERTAS KERJA BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM
1. 0 PENDAHULUAN
Program ini adalah satu program yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam .
Ia merupakan satu program tahunan Panitia Pendidikan Islam. Program ini
bertujuan untuk menarik minat pelajar SMK Sri Matang terhadap mata pelajaran
Pendidikan Islam. Program-program yang telah dirancang mampu memberi
perangsang kepada pelajar supaya mahir dalam kemahiran menjawab soalan
pendidikan Islam.

2.0 MATLAMAT
2.1 Menarik minat para pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan islam dan
melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi.
2.2 Mengisi waktu lapang dengan aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah.
2.3 Untuk meningkatkan pencapaian akademik dan seterusnya mencapai target
Yang telah ditetapkan.
2.4 Untuk melahirkan pelajar yang kompeten dalam bidang pendidikan Islam
teknologi, inovatif dan kreatif selaras dengan hasrat PIPP, teras kedua iaitu
melahirkan modal insan yang berdaya saing tinggi.

3.0 OBJEKTIF PROGRAM


3.1 Untuk meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan
Islam.
3.2 Meningkatkan motivasi pelajar supaya minat terhadap mata pelajaran
Pendidikan Islam.
3.3 Untuk melahirkan para pelajar yang kreatif dan inovatif.
3.4 Untuk meningkatkan pencapaian akademik bagi mata pelajaran Pendidikan
Islam dan seterusnya mencapai target yang telah ditetapkan.

4.0 KUMPULAN SASARAN


Kumpulan sasaran bagi program ini adalah semua pelajar Islam tingkatan 5.

5.0 TARIKH PELAKSANAAN

Tarikh : 09 OGOS 2018


Hari : Khamis
Masa : 8.30-12.30 tengah hari
Tempat : DEWAN SMK SRI MATANG
6.0 JADUAL PELAKSANAAN
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM ( Rujuk Lampiran )

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM ( Rujuk Lampiran)

13. Penutup

Secara keseluruhannya, diharapkan program ini dapat dilaksanakan dengan


jayanya serta mendapat kerjasama padu dari semua guru dan mencapai objektif
yang telah ditetapkan untuk kecemerlangan murid.

Disediakan Oleh ,

__________________________

( PN. THAIBAH BINTI BEDRIN)

Guru Pendidikan Islam


SMK SRI MATANG

Disemak oleh,

__________________________

( PN. HISZA BT SULAIMAN )

Ketua Panitia Pendidikan Islam


SMK SRI MATANG

Disahkan Oleh,

____________________

(TUAN HAJI MASELI BIN HAJI IDI)


Pengetua,
SMK SRI MATANG
JADUAL PERLAKSANAAN

Langkah Proses Kerja T/Jawab Tempoh/ Bil. hari Catatan Status

Tindakan
kontingensi
Pengetua
Sekiranya
Mesyuarat Jawatankuasa Panitia GPK
1. Pengetua tiada
Islam Guru m/Pelajaran 1 kali
PK akan
Islam
mempengerusikan
mesyuarat.

Pengetua
Taklimat kepada semua murid Sekiranya
GPK
dan guru-guru tentang 1 kali Pengetua tiada
2. Guru m/Pelajaran
perlaksanaan program ini. PK akan memberi
Islam
taklimat

Bengkel Teknik menjawab


Menyenaraikan bahan yang
3. Panitia Islam soalan Pendidikan Islam
diperlukan penceramah.
SPM

Pelaksanaan program

1. Murid-murid diterangkan
tentang cara menjawab soalan
mengikut tajuk.
2. Murid diajar tentang kata
kunci soalan.
3. Penceramah memberikan
beberapa soalan berbentuk soalan
struktur untuk menguji
kemahiran murid. Pengetua
4. Murid memberikan maksud GPK Dalam P&P Guru bertindak
4.
setiap soalan,kesimpulan dan Guru m/Pelajaran sebagai fasilitator
sebagainya yang berkaitan Islam
dengan bantuan guru.
5. Murid diberi latihan / soalan
mirip peperiksaan sebenar dan
dibenarkan berbincang di dalam
kumpulan. Kumpulan yang
dapat menjawab dengan baik
akan diberi ganjaran.
6. Murid diuji dengan soalan
bahagian B
ANGGARAN PERBELANJAAN

Makanan Pelajar
Bayaran Penceramah
Bahan Cetakan

Jumlah Besar : RM 800.00

12. ANGGARAN KOS

Bil. Perkara Perincian Jumlah Sumber


1. Air minuman dan RM 3.20 X 125 RM 400.00 BTTP
makanan pelajar orang
2. Bayaran Penceramah RM 250.00 X RM 250.00 BTTP
Motivasi Seorang
3. Bahan cetakan RM1.20 X 125 RM 150.00 BTTP

JUMLAH BESAR RM800