You are on page 1of 4

MODUL HALUS PENDIDIKAN ISLAM SPM 2016

SOALAN BAHAGIAN ADAB TINGKATAN 4 DAN 5


BIL ISTILAH KATA KUNCI HUKUM PENGERTIAN CONTOH SOALAN
1 1.Hukum Musafir Menunaikan haji dan ……….. Bermusafir ke Makkah untuk menunaikan haji 1.Allah memberi rukhsah kepada orang yang
umrah wajib bermusafir untuk mengerjakan solat
dan umrah yang ………. secara_____________
2.Sebelum bermusafir sunat dilakukan ________
Menziarahi 3 buah
masjid utama
………… Bermusafir untuk menziarahi ……………..,
………………. dan Masjidil Aqsa.
Mengunjungi pusat- ………….. Bermusafir ketempat-tempat yang haram
pusat maksiat
dikunjungi seperti …………..
Tanpa tujuan dan
matlamat
………….. Bermusafir tanpa ……… dan matlamat

2.Adab-Adab -Berdoa kepada Allah Sebelum memulakan perjalanan kita .Adab Musafir
Musafir -Menyediakan bekalan
-Melantik ketua hendaklah……………. Petunjuk daripada
-Solat sunat musafir Allah Berdoa kepada
-Mengucap selamat
Allah
tinggal

2 1.Negara Kawasan yang didiami


oleh masyarakat tertentu
Negara adalah …………. yang didiami
oleh………….. tertentu dan diperintah oleh
sebuah kerajaan
2.Adab Bernegara -Menjaga nama baik Menjaga nama baik Negara boleh dilakukan
Negara
-Cinta kepada Negara dengan ……………… nama Negara
-Memelihara keamanan diperingkat antarabangsa.
-Berbakti kepada negara
3 1.Pemimpin Memimpin sekumpulan Pemimpin ialah orang yang
manusia atau sebuah
organisasi dipertanggungjawabkan memimpin
……………… sekumpulan manusia.
2.Adab dengan -Mentaati pemimpin
-Memberi sokongan
Rakyat ………….. mentaati pemimpin selagi
pemimpin
yang padu tiadak disuruh melakukan perkara ……………
-Menasihati pemimpin
dengan cara yang baik
4 1.Jihad Usaha untuk Jihad merupakan usaha yang dilakukan oleh
menegakkan agama
Islam seseorang muslim dengan menggunakan
seluruh kemampuan untuk …………… Islam
dan mendapat keredhaan Allah.

2.Jihad -Mempelajari Islam


Memperbaiki diri -Mengamalkan ajaran
Islam
-Menyebarkan ilmu
-Sabar dan ikhlas dalam
menyebarkan Islam
3.Adab Berjihad -Ikhlas -Orang yang berjihad dijalan Allah mesti
-Sentiasa istiqamah
dalam perjuangan ……………….. berkoban apa sahaja demi
-Mematuhi arahan dan
mempunyai semangat
mencapai…………… perjuangan
berpasukan.
-Sanggup berkorban apa
sahaja
5 1.Pencemaran Pencemaran udara bermaksud gas,cecair atau
Udara Gas,cecair atau zarah
yang terkandung dalam zarah yang terkandung dalam …………..
udara sehingga berlaku perubahan dan menjejaskan
kehidupan
2.Pencemaran Air Perubahan pada Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku
kandungan dan warna
air pada kandungan dan ………….. air sehingga
tidak sesuai digunakan.
3.Pencemaran Berlaku pertukaran Pencemaran tanah ialah perbuatan yang
Tanah warna,kesuburan dan
hakisan tanah. berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga
terjadi pertukaran warna ,………… dan
hakisan.
4.Pencemaran Bunyi bising yang Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang
Bunyi keterlaluan
keterlaluan sehingga menyakitkan
……………….
6 1.Sedekah Pemberian untuk
mendekatkan diri
Sedekah ialah ……………. yang dilakukan
kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah
2.Hadiah Pemberian sebagai satu Hadiah ialah pemberian sebagai satu
penghargaan
………….tanda kasih dan pujian.
-Senyuman
-Amar makruf nahi
munkar
-Wang atau harta
-Membuang perkara
yang menghalang
dijalan
4. Adab -Ikhlas
Memberi dan -Memberi barang yang
Menerima Hadiah disayangi
-Tidak mengungkit
Serta Sedekah
barang yang telah diberi
7 1.Berniaga Pertukaran harta dengan
harta
Berniaga ialah ………….. harta dengan harta
berdasarkan syarat-syarat tertentu.

2.Adab-Adab -Amanah
-Ihsan
1…………….ialah penjual dan pembeli
berniaga
-Kerjasama bersikap jujur dan tidak menipu dalam
-Tekun perniagaan.
-Menjauhi perkara yang
haram 2………………….. ialah penjual tidak sekadar
mementingkan keuntungan semata-mata.
8 Sumber Berfikir -Wahyu Sumber Berfikir
-Akal
-Bukti-bukti kajian
saintifik

Cara Berfikir -Tahu tujuan berfikir


-Tahu perkara yang
difikirkan
-Tahu cara mencapai
matlamat
9 Adab Berhias Diri - Mandi 1.Pembedahan plastik untuk mengembalikan fungsi
- bersugi anggota badan atau memulihkan ___________
- memakai bau-bauan adalah dibenarkan oleh syarak.
- menyikat rambut
- memotong kuku/
10 Rekreasi Kegiatan yang boleh Kegiatan menyeronokkan yang boleh 1._______________ ialah kegiatan menyeronokkan
menyihatkan badan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan.
……………………….. kembali anggota badan 2.
Jenis Rekreasi

11 Adab Dengan - Berselawat 1.Cara mengasihi Rasulullah melalui lisan ialah


Rasulullah - Menziarahi maqam dengan ____________
- Mengasihi para 2.Nyatakan dua perbuatan yang dianggap tidak
sahabat beradab dengan Rasulullah
-Mengamalkan sunnah
12 Amar Makruf Menyuruh Amar makruf ialah …………………………… 1.Dalam melaksanakan Amar Makruf dan Nahi
Munkar seseorang hendaklah
Nahi Munkar Mencegah …………. ………………………………………………… menyampaikan dengan _____________
Nahi mungkar ialah …………………………..
…………………………………………………
Adab amar makruf Berhikmah
nahi mungkar -Nasihat yang baik
-Berbincang dengan
cara baik
13 Menjaga Kemudahan untuk
kegunaan ramai.
Kemudahan yang disediakan ……………… 1.Apakah maksud kemudahan awam.
2.Jelaskan dua cara menjaga kemudahan awam supaya
kemudahan Awam
Takrif
tertentu untuk kegunaan orang ramai sentiasa dalam keadaan baik.
Adab Menggunakan ikut
peraturan
-Bertimbangrasa
dengan pengguna lain
-Melaporkan
kerosakan
14 Adab Menziarahi -solat jenazah 1.Nyatakan dua perkara yang dilarang semasa
jenazah -Berdoa -Mengucap menziarahi jenazah.
takziah
15 Zikrullah Mengingati Allah. Berzikir ialah___________Allah dengan 1.Berzikir boleh dilakukan melalui
Takrif hati,___________dan perbuatan.
Adab Menyebut lafaz hati,lidah dan perbuatan. 2.Berzikir bermaksud mengingati Alah dengan hati,
zikir dengan betul- ____________ dan perbuatan.
Berzikir dalam
keadaan suci
daripada hadas .
-Mengunakan suara
yang perlahan

16 Adab Menjaga -Menasihati pesakit 1.Jelaskan dua hikmah beradab ketika menjaga orang
Orang Sakit supaya menunaikan sakit.
solat lima waktu 2.Tujuan utama menitikberatkan aspek penjagaan
-Menggunakan tutur fizikal pesakit ialah untuk memastikan pesakit
kata yang lemah _________________
lembut
-Mengingatkan
pesakit supaya
makan ubat