You are on page 1of 2

Manifest veïns de Sa Gerreria,

llegit al ple de l'Ajuntament de Palma del 28 de febrer de 2019

Més de 120 persones en risc de ser desnonades de Sa Gerreria

Actualment més de 45 habitatges, on hi viuen més de 120 persones, propietat del fons

d'inversió “Alquileres Sa Gerreria S.L.”, ubicats als edificis dels carrers Forn del Vidre vell

1 i 2, i Hostal de Santanyí 6, es troben sota període de protecció oficial, però aquesta

garantia finalitza el proper mes de juliol i l'empresa propietària ja els ha advertit que

canviarien les condicions econòmiques dels contractes.

En aquest moment, les famílies estan pagant, no sense esforç, uns lloguers de més de

500€, tenint en compte que el sou mínim interprofessional és només d'aproximadament

800€. Els darrers mesos, la propietat ha anunciat que modificarien les condicions de

lloguer a voluntat, la qual cosa suposa un increment desorbitat de les rendes o bé

rescindirien els contractes. Les quantitats resultants són inassumibles per les famílies i,

per tant, el risc d'abandonar les seves cases és molt alt si les administracions no hi

intervenen.

No podem permetre que es continuï expulsant a les veïnes i veïns de Sa Gerreria. És per

aquest motiu que des de l'Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga, l'Assemblea

Ciutat per a qui l'habita, Stop Desnonaments i Alquiler Digno Mallorca, demanam al

Batle de l'Ajuntament de Palma que intercedeixi per a impedir que aquestes famílies,

algunes d'elles amb infants, acabin en una situació de desemparament.

No es pot consentir que aquests habitatges, que varen ser construïts en condicions molt

avantatjoses i que pretenien recuperar el teixit veïnal que la degradació havia expulsat,

degut a la cobdícia i l'especulació, tornin ara a engegar del barri a les noves veïnes i

veïns, alguns dels quals fa més de 9 anys que hi viuen.


Aquesta situació no du camí d'acabar, sigui en aquest barri o en qualsevol altre de Palma.

S'ha produït la mercantilització de l'habitatge de lloguer com si es tractés d'un producte de

consum més. Canviar d’inquilins per la no renovació de contractes, pujar el preu a voluntat

sense cap mesura, i no demostrar gens d'empatia cap als llogaters per pura cobdícia, és

un fet que s'estén a tota la societat, no només per part de les empreses anomenades fons

voltors, sinó també per part dels propietaris particulars. S'ha d'aturar aquesta situació que

no té en compte la falta d'alternativa d'habitatge a uns preus assequibles, a més del

drama que suposa per moltes famílies el desarrelament d'allò que varen construir al seu

barri.

You might also like