You are on page 1of 1

Nume, prenume_______________________________

Modulul______________________________________
Topul literar

Titlul Autorul Personajul Ce am învățat?

Scrie titlul unui text care te-a impresional cel mai mult:
____________________________________________________________________________
Argumentează:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ilustrează prin desen fragmentul care te-a impresionat