You are on page 1of 43
Sah DERAT FEDERATIA SALARIATILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA SI LOCALA DIN ROMANIA LUM! ~COLUMNA” afiliata CNSLR -FRATIA si SERVICIILE PUBLICE INTERNATIONALE impreuna pentru o ‘www. federatiacolumna. ro Subscrisa, Federatia Salariatilor din Administrafia Publica Centrala si Locala OLUMNA", cu sediul in Bucuresti, str. lon Campineanu, nr. 20, etaj 6, camerele 7-8, Sector 1, persoana juridica conform Sentintci Civile nr. 28 Pederatic, din sedinja publica din 04.05.2005, CIF 17644537; cont bancar RO73BRDE410SV53818804100 deschis la BRD- Sucursala Academiei, Tel/Fax 021 315 09 50; Mobil: 0733.300. 100, 0733,300.628,e-mail: federatiacolumna@yahoo.com, , reprezentata (ce I 11 calitate de presedinte, Vaznd prevederile art. 51 alin.1 lit.B, raportat la art, 52 alin.1 lit.B din Legea nr. 62/2011, aldturat vi comunicém, in forma seris si forma electronica dosarul de reprezentativitate la nivel de grup de unitati politii locale, dosar care cuprinde: ~ a) copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personal juridice; ~b). declaratiile semnate de reprezentantii legali ai sindicatelor componente in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum ei o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al subscrisei ; ~e) dovada numarului de angajati din fiecare unitate care face parte din grupul de unitafi la nivelul carora se va solicita obfinerea reprezentativit&jii; Precizam cA in baza dispozitiilor art. 41 si 43 din Legea nr. 62/2011, Federajia Columna a infiinfat Uniunea Sindicatelor Politistilor Locali din Romania — uniune teritoriala formata din sindicatele din politiile locale si care a dobandit personalitate juridica prin Sentinta civila nr. 15 FED/10.10.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul cu nr, 31450/3/2013. nr. 20, etaj6,cam.7-8, sector 1, Bucuresti Romania CIF 17644837; CONT RO7SBRDES10SV53818804100 BRD-sucursala Academict ‘TeV/Fax 021 315 09 50; Mobil: 0733.300.627;0733.300.62 -mail:federatiacolumna@yahoo.com v 3 SIL MANIA OLUMN, PUBLICA CENTRALA SI LOCALA DIN RO! aii DERAI FEDERATIA SALARIATILOR DIN ADMINISTRATIA NSLR-FRATIA si SERVICILE PUBLICE INTERNATIONALE, impreuna pentru o ‘www federatiacolumna. admnistratie modern’ Nr.) / 18, 01. 2016 DECLARATIE Avand in vedere dispozitiile art. 51 alin.1 lit.B, raportat la art. 52 alin.1 lit.B din Legea nr. 62/2011, subscmnatul Ein calitate de presedinte al Federatiei Salariatilor din Administratia Publica Centrala si Locala din Romania- »COLUMNA", cu sediul in Bucuresti, str. Jon Cimpineanu, nr. 20, etaj 6, camerele 7-8, Sector 1, persoana juridica conform Sentinyei Civile nr. 28 Federarie, din sedinya publica din 04.05.2005, CIF 17644537; cont bancar RO73BRDE410SV53818804100 deschis la BRD- Sucursala Academiei, Tel/Fax 021 315 09 50; Mobil: 0733.300. 100, 0733.300.628,e-mail federatiacolumna@yahoo.com, declar prin prezenta urmatoarel 1. Federafia Salaria{ilor din Administrajia Publica Centrala si Locala din Romania-,COLUMNA", prin structura sa teritoriali UNIUNEA SINDICATELOR POLITISTILOR LOCALI DIN ROMANIA , are 1295 mem! politie locaki evidentiate in coloana 3 a tabelului mai jos evidentiat (potrivit declaratiilor transmise federatiei de cAtre organizatilor componente ale USPLR), dintr-un numar de 2410 de salariati la nivel de grup de unititi, conform situ: cumulative urmatoare: Nr.| Denumirea sindicatului Structura de politie Numérul de | Numarul local unde activeazi. | membrii de salariati 89 140 jicatul "Soimul iti i 101 105 icatul Politistilor Locali 107 110 Satu Mare | | - 4, Sindicatul Columra Deva Politia Local Deva 39 86 _ | 3. | Sindicatul Politistilor Locali si | Politia Locala Ploiesti 135 230 Personalului Contractual | | Prahova l Sediu: Str lon Campineanu, nr. 20, etaj 6, cam. 78, sector 1, Bucuresti~ Romania CIF 17644837; CONT ROT3BRDE410SV53818804100 BRD-sucursala Academiei ‘Tel/Fax 021 315 09 50; Mobil: 0733.300.627:0738.300.628: F- 6. Sindicatul Indepedent al Politia Locala Ramnicu 38 a] Lucratorilor din Politia Locala ‘Sarat | Ramnicu Sarat a 7. Sindicatul Politistilor Politia Local Targu Jiu 40 143 Comunitari Gorj | 8. | Sindicatul Politistilor Locali | Politia Locala Bistrita 64 80 Bistrija _ 9._|__ Sindicatul Lex Com Zalau Polijia Local Zalau 59 61 10. Sindicatul Columna al Politia Locala Sector 5 164 322 | Salariailor din Administratia Publica Locala Sector 5 11. | Sindicatul Politistior Locali_ | Politia Locala Sector 6 211 375 Sector 6 12.) Sindicatul Politistilor Locali Politia Locala Cluj 176 210 Napoca Napoca | 13.| Sindicatul PROAUTONOMIA | Politia Locala Carei 20 20 Satu Mare - _| 14, |_ Sindicatul Functionarul Buzau | Politia Local Buzau 32 487 Total Membrii: 1295 | Salariati: 2410 politie locala evidentiate in colo: reprezentativitate la nivelul de grupului de unitati stat in acest context, Federatia Columna define un numar de 1295 membrii, respectiv = = un procent 53,73% dintr-un total de 2410 salariati care activeazi in directiile de din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Presedinte, Sediu: Str. lon Campineanu, nr. 20, etaj 6, cam. 78, sector 1, Bacuresti~ Romania CIF 17644537; CONT RO7SBRDES10SVS3818804100 BRD-sucursala Academici TevFax 021 315 05 80; Mobil: 0733.300.627;0733.300,628; E-mail: federatiacolumna@yahoo.com ‘ana 3 a tabelului mai sus prezentat , fiind depasit pragul de deart. 51 alin.1 pet. B, lite.