You are on page 1of 4

Tugasan 1 : Temubual ( Individu - 20%)

Anda dikehendaki membuat satu sesi temubual yang menjelaskan konsep mengajar
sebagai satu profesion dan membincangkan ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. Anda
juga perlu mengupas isu-isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta
perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru. Dalam temubual ini juga anda perlu
membincangkan peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam pelbagai aspek
pengajaran dan pembelajaran. Panjang temubual adalah 600 patah perkataan.
Soalan temubual
1. Bolehkah cikgu jelaskan tentang “Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion”

yang difahami oleh cikgu?

2. Pada pendapat cikgu, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada guru diri sendiri

supaya digelar sebagai seorang profesional?


3. Bolehkah cikgu berkongsi beberapa isu dan cabaran semasa yang dihadapi

dalam kalangan guru?

4. Pada pendapat cikgu, apakah peranan guru sebagai seorang pemimpin

professional dalam pelbagai aspek PdP?