You are on page 1of 2

Tabelul 3

Referin e despre valori și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i valori tradi ionale în programele electorale ale partidelor
parlamentare în perioada 1994-2014

Partide
parlame Referin e despre valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din 1994
ntare /
nr. de
mandat
e

PDAM Valorile noastre sunt: menţinerea înţelegerii civice, soluţionarea conflictelor pe cale paşnică.
(56)

BePSM restabilirea şi dezvoltarea valorilor colective fundamentale: memoria noastră istorică, pacea civică, egalitatea în drepturi
UE (28) a naţiunilor, echitatea socială.

BȚI (11)I (11) să se creeze condiţii necesare de activitate pentru valorile culturale, ştiinţifice, tehnice, şi pedagogice, oprind astfel
plecarea lor peste hotare.

BeAFP Statul este temelia convieţuirii populaţiei în libertate, solidaritate şi dreptate. Aceste valori fundamentale îşi pot găsi
CD (9) împlinirea numai într-un stat de drept, democratic şi social.
Unul din scopurile de bază ale AFPCD este promovarea şi afirmarea valorilor culturale autentice în rîndurile populaţiei.

Referin e la valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din 1998

PCRM -
(40)

BeCDM Statul este cadru şi garanţie a convieţuirii populaţiei în libertate,solidaritate şi dreptate - valori fundamentale care îşi pot
(26) găsi împlinirea numai într-un stat democratic şi de drept şi într-o societate civilă.

BepMD forţele creative ale poporului nostru vor fi unite în baza valorilor europene: democraţia şi toleranţa, supremaţia legii,
P (24) drepturile omului, ini iativa și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i responsabilitatea personală și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i solidaritatea socială.

PFD constituirea unei societăţi civilizate, avînd la bază valori consacrate în decurs de secole: credinţa în Dumnezeu, trăinicia
(11) familiei, proprietatea privată a cetăţenilor, garantată şi protejată de stat.

Referin e la valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2001

PCRM (71 mandate) și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i BeAB (19 mandate) n-au avut nicio referin ă la valori.

PPCD Promovarea valorilor culturii nationale menite sa reabiliteze demnitatea nationala, sa cultive aspiratiile la integrarea
(11) romaneasca si la civilizatia europeana

Programele electorale ale partidelor care au depășit pragul electoral la alegerile din 2005it pragul electoral la alegerile din 2005

PCRM (56) și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i BMD (34) n-au avut nicio referin ă la valori

PPCD - promovarea valorilor culturii naţionale;


(11) - doctrina clasică a democraţiei creştine europene, îşi asumă promovarea democraţiei, a valorilor europene şi a
economiei de piaţă.

Referin e la valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din aprilie 2009
PCRM Integrarea populaţiei din Transnistria în spaţiul valorilor democratice comune ale RM.
(60) Renaşterea valorilor spirituale şi culturale ale poporului moldovenesc este indispensabilă construc iei statale.

PL (15) alinierea sistemului educaţional la normele şi valorile europene. PL consideră că domeniul culturii a fost defavorizat prin
subfinanţare cronică, iar valorile culturale autentice - marginalizate social.

PLDM (15) și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i AMN (11) n-au avut nicio referin ă la valori

Referin e la valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din iulie 2009

PCRM (48), PDM (13), PL (15) și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i AMN (7) n-au avut nicio referin ă la valori

PLDM Drepturile şi libertăţile cetăţeanului reprezintă valori fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nici o formă, indiferent de
(18) circumstanţe. Promovarea cursului de reformare a ţării în conformitate cu valorile şi standardele Uniunii Europene

Referin e la valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2010

PCRM Consolidarea poporului polietnic al RM pe principiile valorilor democratice, educării respectului faţă de propria istorie,
(42) faţă de tradiţii şi simbolica naţională multiseculară

PLDM (32) și valori tradiționale în programele electorale ale partidelor i PDM (15) n-au avut nicio referin ă la valori.

PL (12) RM este un stat democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme.

Referin e la valori în programele electorale ale partidelor la alegerile din 2014

PSRM Acordul cu UE contribuie la distrugerea tradiţiilor noastre multiseculare, favorizînd homosexualitatea şi alte "valori",
(25) străine poporului nostru. Sînt călcate în picioare valorile noastre tradiţionale ortodoxe.

PLDM trebuie să fim uniţi pentru a păstra pacea, stabilitatea, buna înţelegere între oameni şi valorile noastre europene.
(23)

PCRM diversitatea etnică, culturală şi lingvistică, toleranţa reciprocă şi pacea interetnică sînt principalele valori ale RM
(21)

PDM PD recunoaşte rolul pozitiv pe care Biserica îl joacă în societate, ca reper moral şi ca promotor al valorilor creştine
(19)

PL (13) Partidul Liberal, este promotorul valorilor liberale perene – libertatea individuală şi progresul social.