You are on page 1of 2

Tabelul 4: Cuantumul îndemnizațiilor pentru creșterea copiilor 1992-2019iilor pentru creșterea copiilor 1992-2019terea copiilor 1992-2019

An Cuantumul Cuantumul Cuantumul îndemnizației iei lunare Cuantumul îndemnizației ie lunare Indicele
îndemnizației iei îndemnizației iei (persoane neasigurate) (persoane asigurate) inflației iei (la
unice la unice la raportul de
nașterea terea nașterea terea 100% din
primului copil fiecărui copil 1991)1
următor

19922 3000 cupoane 3000 cupoane - pînă la 1.5 ani: - pînă la 1.5 ani: 1026%
50% din salariul minim pentru 100% din salariul minim (cîte
fiecare copil născut o îndemnizației ie / copil născut)
- de la 1.5 - 6 ani mamelor care au o vechime în
30% din salariul minim pentru muncă de cel puţin un an,
fiecare copil (dacă veniturile familiei mamelor, care nu au împlinit
nu depășterea esc 2 salarii minime) vîrsta de 18 ani, mamelor, care
50% din salariul minim îşi fac studiile la staţionar, şi
mamelor singure din rîndurile foştilor pentru copiii, care se află sub
discipoli ai şcolilor internat, cît șterea i tutelă, cît șterea i pentru copiii
pentru copiii militarilor cu serviciul în militarilor cu serviciul în termen
termen. (asigurate șterea i neasigurate)
- de la 1.5 la 16 (sau 18 ani)
30% din salariul minim mamelor
singure pentru fiecare copil pînă la 16
ani (18 ani dacă copii nu primesc
bursă de studii).

2001 - pînă la 3 ani: 50 lei 9.76%


- de la 3-16 ani: 25 lei
- pînă la 1.5 ani: 50 lei
20023 370 lei 245 lei - de la 1,5 -16 ani: 25 lei - pînă la 3 ani: 75 lei 5.3%
asigurate asigurate - de la 3-16 ani: 25 lei
250 lei 165 lei
neasigurate neasigurate

2003 - pînă la 1.5 ani: 75 lei - pînă la 3 ani: 100 lei 11.75%
- de la 1,5 -16 ani: 25 lei - de la 3-16 ani: 25 lei

2004 - pînă la 1.5 ani: 75 lei - pînă la 3 ani: 100 lei 12.52%
- de la 1,5 -16 ani: 50 lei - de la 3-16 ani: 50 lei

2005 500 500 - pînă la 3 ani: 150 lei 11.96%


- de la 3-16 ani: 50 lei

2006 800 800 - pînă la 3 ani: 184 lei 12.78%


- de la 3-16 ani: 50 lei
- pînă la 1.5 ani: 100 lei
2007 1000 1000 - de la 1,5-16 ani: 50 lei - pînă la 3 ani: 230 lei 12.37%
- de la 3-16 ani: 50 lei

1 https://www.worlddata.info/europe/moldova/inflation-rates.php
2 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=293100
3 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=6CA96CE9:52FF65E7
2008 1200 1500 - pînă la 3 ani: 320 lei 12.78%
- de la 3-16 ani: 50 lei

20094 1400 1700 - pînă la 3 ani: 478 lei -0.06%


- de la 3-16 ani: 50 lei

20105 1700 2000 - pînă la 1.5 ani: 300 lei - pînă la 3 ani: 30 % din venitul 7.48%
mediu lunar, nu mai puţin de 300
2011 2000 2300 lei 7.69%

2012 2300 2600 4.55%

2013 2600 2900 4.60%

20146 3100 lei 3400 lei - pînă la 1.5 ani: 400 lei - pînă la 3 ani: 30 % din venitul 5.09%
mediu lunar, nu mai puţin de 400
20157 lei 9.68%

20168 - pînă la 1.5 ani: 440 lei - pînă la 3 ani: 30 % din venitul 6.36%
mediu lunar, nu mai puţin de 440
lei

20179 5300 5300 - pînă la 2 ani: 540 lei - pînă la 3 ani: 30% din venitul 6.57%
- de la 2-3 ani pentru gemeni sau mai mediu lunar, nu mai puției in de 540
201810 5645 5645 mulției i copii dintr-o singură sarcină: lei. 6.5%
50% din cuantumul îndemnizațiilor pentru creșterea copiilor 1992-2019iei
de pînă la 2 ani.

2019 6303 6303 - pînă la 2 ani: 640 lei - pînă la 3 ani: 30% din venitul
- de la 2-3 ani pentru gemeni sau mai mediu lunar, nu mai puției in de 640
mulției i copii dintr-o singură sarcină: lei.
50% din cuantumul îndemnizațiilor pentru creșterea copiilor 1992-2019iei
de pînă la 2 ani.

4 https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport-social-2009.pdf
5 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92839/108331/F-1065881824/MDA-92839.pdf
6 http://usmf.md/wp-content/uploads/2013/08/regulamentul-indemnizatii-cu-tot-cu-modificari.pdf
7 https://monitorul.fisc.md/editorial/indemnizaii_adresate_familiilor_cu_copii.html
8 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362931
9 http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=4321&t=/Mass-media/Noutati/Modificari-la-plata-
indemnizatiilor-pentru-copii
10 http://www.cnas.md/slidepageview.php?l=ro&id=4093&idc=560&t=/Alte-prestatii-sociale/
Indemnizatii/Indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii/Indemnizatie-pentru-cresterea-copilului-pana-la-
implinirea-varstei-de-3-ani/