You are on page 1of 1

FIŞĂ DE LUCRU –“ NUMĂRĂM FORME GEOMETRICE”

Desenează tot atâtea linii câte