You are on page 1of 2

ACORDAREA TICHETELOR DE MASA

Stabilire criterii de performanta


in Regulamentul Intern

In conformitate cu LEGEA NR. 142/1998, modificata prin LEGEA 291/2013, salariatii din
cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul
unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin
incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o
alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sunt
emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de
hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator.
Regulile de stabilire a salariatilor care beneficiaza de tichete de masa si conditiile de acordare a
acestora sunt prevazute in HG 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 142/1998
privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform prevederilor legale mentionate se stabileste:
a) numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si valoarea
nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile
financiare proprii ale angajatorilor;
b) numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masasalariatilor;
c) criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama
de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de
prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii.
SC AXA PORCELAINE SRL, cu consultarea reprezentantilor salariatilor a stabilit urmatoarele
criterii de acordare a tichetelor de masa:
1-Calculul tichetelor de masa distribuite pentru fiecare salariat se face in functie de zilele efectiv
lucrate determinate pe baza pontajului lunar realizat
2-Tichetele de masa se acorda numai pentru salariatii cu contract de munca pe perioada
nedeterminata incepand cu luna urmatoare celei in care s-a incheiat Contracul individual de
munca.
Analizam mai jos cazul unei societati care a inclus in Regulamentul Intern, la contextul de acordare a tichetelor de
masa, conditia ca angajatul sa isi atinga criteriile de performanta stabilite lunar (targetul de vanzari in proportie de
cel putin 50%). Vom stabili astfel in ce masura aceasta procedura este corecta.

Solutia consultantului:

Regulile de stabilire a salariatilor care beneficiaza de tichete de masa si conditiile de acordare a acestora sunt
prevazute in HG 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de
masa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, conform prevederilor art. 2 din actul normativ mai sus mentionat:

Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, vor stabili
prin contractele colective de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de
masa, care sa prevada:
In concluzie, potrivit prevederilor legale mentionate numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de
masa, numarul de zile lucratoare pentru care se acorda si criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care
primesc aceste tichete de masa se stabilesc prin contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii, cu
consultarea sindicatului reprezentativ sau a reprezentantilor salariatilor.