You are on page 1of 1

Манай компаний нийлүүлэхээр санал болгож буй

автомашины техникийн үзүүлэлт

ШУУРХАЙ АЖЛЫН АВТО МАШИН


Санал болгож авто машины
Тендерийн материал заасан техникийн тодорхойлолт техникийн тодорхойлолт
болон стандарт
• Үйлдвэрлэсэн он: 2017-2018 он 2018 он
• Техникийн байдал: Шинэ Шинэ
• Загвар: УАЗ ФЕРМЕР эсхүл түүнтэй УАЗ ФЕРМЕР
дүйцэхүйц
• Хурдны хайрцаг: Механик 5 шатлалаас Механик 5 шатлал
багагүй
• Хөдөлгүүрийн багтаамж: 2500-3000 хүртэл 2700сс
• Өнгө: цайвар цайвар
• Даац: 800-900кг 800-900кг
• Шатахуун зарцуулалт: 12-17 литр /Шатахуун 15,4л
багазарцуулдаг
• Суудлын тоо: 6-аас доошгүй 6
• Дугуйны тоо: 4, 1 запас дугуйтай 4, 1 запас дугуйтай
• Урт: 4400-5000мм 4820
• Өргөн: 1900-2200мм 2100
• Өндөр: 1800-2200мм 2200
• Хөтлөгч: 4x4 4х4
• Шатахуун төрөл: Бензин Бензин
• Тэнхлэг хоорондын зай: 2100-2500мм 2500
• Газраас тэнхлэг хүртэлх зай: 250-350мм 205
• Автомашины гүйлт: 0-700 км 0
• Баталгаа: 1 жил ба түүнээс дээш, эсхүл 12000
12000 км түүнээс дээш
• Дагалдах хэрэгсэл: запас дугуй, запас дугуй,
өргөгч дамократ, дугуйн торцов, өргөгч дамократ, дугуйн торцов,
• Нэмэлт үзүүлэлт: Сэлбэгийн олдоц сайн сайн