You are on page 1of 1

BERKIBARLAH

BERKIBARLAH BENDERA NEGRIKU

BERKIBARLAH ENGKAU DI DADAKU

TUNJUKANLAH KEPADA DUNIA

SEMANGATMU YANG PANAS MEMBARA

DAKU INGIN JIWA RAGA INI

SELARASA DALAM DUKA

DAKU INGIN JIWA RAGA

..........................................

BERKIBARLAH BENDERA NEGRIKU

BERKIBAR DI LUAS RUANG SATU

TUNJUKANLAH KEPADA DUNIA

RAMAH TAMAH BUDI BAHASAMU

DAKU INGIN KEPAL TANGAN INI

MENUNAIKAN KEWAJIBAN

PUTRA BANGSA YANG MENAMBAH CITA

HIDUP DALAM KESATUAN

PUTRA BANGSA YANG MENAMBAH CITA

HIDUP DALAM KESATUAN