You are on page 1of 2

AWIT SA KABABAIHAN

Musika at Teksto ni Joel Costa Malabanan


Ika-8 ng Marso, 2019

Cafo sa 3rd fret

Intro: G – B-Em-C (2x)

G B
Ang sabi ng Aral ng Katipunan
Em C
Ang babae ay hindi dapat ituring na libangan
G B
Bagkos ay katuwang sa hirap ng buhay
Em C
Alalahanin ang ina nagpakahirap
G D
Alagaan ka sa iyong kasanggulan.

G B
Pinatunayan maging ng kasaysayan
Em C
Ang papel ng mga Babaylan sa ating lipunan
G B
Manggagamot, tagapayo at gabay
Em C
Hindi lang ina ang tungkulin ng kababaihan
G D
Mandirigma sa apoy man ng digmaan

Em C
Kaya hindi lang ideya ng Kanluran
G D
Na kilalanin ang aming karapatan
Em C
Bagkos ito’y supling ng katuwiran
G D Em - C
Mahalin at palayain ang kababaihan

Am D
Mula sa pang-aalipin ng kapital
Am D
Mula sa pang-aabusong sekswal
Am D
Mula sa idelohiyang patriyarkal
Em C
Atrasadong pananaw na sumasakal

Adlib: G – B-Em-C (2x)


G B
Sa panahong itong laganap ang karahasan
Em C
Panggagahasa at mga pagpaslang
G B
Buksan natin palagi ang isipan
Em C
Irespeto ang alinmang kasarian
G D Em
Karapatan ng bawat tao’y igalang!