You are on page 1of 9

English LanguagePlanning

Academic Year 2018 - 2019

Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

School: Școala Gimnazială Elena Negri


Grade: VII
Hours : 2/W
Bookcourse : Snapshot, Pre- Intermediate, L2, Longman
Teacher : Carmen Dulgheru

Semestrul I
UNITATEA COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂNA OBS
DE ORE
ÎNVĂŢARE
Revision Recapitularea continuturilor studiate in clasa a
VI-a
Test de
evaluare
initiala
1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
I’m here to contexte cunoscute / previzibile Give personal information.
work. 1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Show interest or surprise
unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Present simple and continuous.
specifice Echo questions.
2.1 Exprimarea unei preferințe Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Noun formation with –er,-r and -or.
persoane, pasiuni, obiceiuri Jobs and occupations.
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Skills: Read an interview with an Italian student
străină working in Britain as a lifeguard. Listen to an
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii interview with an instructor. Write an interview
uzuale with a person about their jobs
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Helpline: Speaking.
3.3Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Keep a conversation going.
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Soundbite: Weak form / / in two syllable words
4.1Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Over three 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
hours late. contexte cunoscute / previzibile Talk about past journeys
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Grammar:
unui obiectiv Past simple of regular and irregular verbs.
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Conjunctions so and because.
specifice Linkers: first (of all), then, before (breakfast),
2.1 Exprimarea unei preferințe after (that), later, the next day, in the end.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Vocabulary:
persoane, pasiuni, obiceiuri Past time adverbials: yesterday (afternoon), last
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei (week), (a month) ago, this (morning). Means of
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă transport.
străină Skills:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Read a letter from Nicola to a friend from home.
uzuale Write a letter about a journey.
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Read an article about some girl mountaineers.
3.3Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Listen to someone talking about a climbing
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare incident.
Helpline: Writing informal letter
Soundbite: Elision: the sound / /
Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe
Unit 1 and 2. 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
Revision persoane, pasiuni, obiceiuri2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei 4.1
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
A place 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
which contexte cunoscute / previzibile Talk about the future.
attracts 1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Give and respond to invitations.
tourists. unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Defining and non-defining relative clauses with
specifice who, which, where.
2.1 Exprimarea unei preferințe Future with going to, will or present continuous.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Vocabulary:
persoane, pasiuni, obiceiuri The natural environment
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Skills:
străină Read about Cornwall.
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Read about people’s holiday plans.
uzuale Listen to a girl talking about her holiday plans.
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Write about holiday plans
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Helpline:
4.1Redactarea de mesaje simple și scurte Writing.
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, Collect and organize ideas
familie, hobby-uri), folosind fraze simple Soundbite: Falling intonation on Wh-questions

How long 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
have you contexte cunoscute / previzibile Ask and talk about experiences.
been here? 1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Make comparisons.
unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Present perfect simple with for and since.
specifice Comparisons of adjectives.
2.1 Exprimarea unei preferințe Intensifier much + comparative adjective.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Comparison with (not) as…as
persoane, pasiuni, obiceiuri Vocabulary:
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Adjectives with negative prefixes: un, in, im
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Skills:
străină Read about surfing.
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Listen to a surfer.
uzuale Helpline:
3.3Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Writing.
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Express opinions
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, Soundbite: Word stress in adjectives
familie, hobby-uri), folosind fraze simple

Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe


Unit 3 and 4. 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
Revision persoane, pasiuni, obiceiuri
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple

A car was 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
sinking. contexte cunoscute / previzibile Talk about past incidents.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Ask for and give directions.
unui obiectiv Grammar:
2.1 Exprimarea unei preferințe Past simple and continuous.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Time markers: while, as, when.
persoane, pasiuni, obiceiuri Preposition of motion: across, along, from,
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei towards, through, past, into, over, under, up,
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă down
străină Vocabulary:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Verbs of movement: dive, jump, leap, etc
uzuale Skills:
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Read a dramatic rescue in a marina.
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Listen to someone describing a frightening
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare incident.
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte Write paragraphs about an incident.
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, Write direction.
familie, hobby-uri), folosind fraze simple Soundbite: The sound / /
You’re 1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Communication:
Nicola, unui obiectiv Check information
aren’t you? 1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Grammar:
specifice Present perfect simple with time adverbials: just,
2.1 Exprimarea unei preferințe already, yet.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Past simple and present perfect simple
persoane, pasiuni, obiceiuri Vocabulary:
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Clothes and parts of clothes.
străină Humour.
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Skills:
uzuale Listen to a radio interview with some tourists in
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații London.
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Write a postcard about a stay in a capital city.
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Read about comedy and an interview with the
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, actor who plays Mr. Bean
familie, hobby-uri), folosind fraze simple Helpline:
Reading.
Use visual clues to help you read.
Soundbite: Falling intonation with question tags
Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe
Unit 6 and 7. 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
Revision persoane, pasiuni, obiceiuri
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
You ought to 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
try them! contexte cunoscute / previzibile Give advice.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Talk about obligation.
unui obiectiv Make requests with reasons.
1.3 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Grammar:
unui obiectiv Verbs should and ought to.
2.1 Exprimarea unei preferințe Verbs have to and must /mustn’t.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Would you mind? + gerund
persoane, pasiuni, obiceiuri Vocabulary:
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Verbs connected with food and cooking
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Skills:
uzuale Listen to a dialogue about a household indent.
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Read about a hiccup attack
3.3Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Helpline:
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Listening.
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte Use visual context to help you listen
Soundbite: Elision between two consonants

They’ve been 1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Communication:
bulling me. unui obiectiv Offer, accept or refuse help.
1.3 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Grammar:
unui obiectiv Would you like me to…? Shall I..?
2.1 Exprimarea unei preferințe Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Nouns and adjectives of emotions.
persoane, pasiuni, obiceiuri Skills:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Read about bullying.
uzuale Listen to a boy talking about a bullying incident.
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Write a letter
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Helpline:
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte Vocabulary. Increase your word power.
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, Soundbite: Weak form /bin/
familie, hobby-uri), folosind fraze simple

2.1 Exprimarea unei preferințe


Fast Rewind 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
Unit 8 and 9. persoane, pasiuni, obiceiuri
Revision 4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Unless I get 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
to bed, … contexte cunoscute / previzibile Talk about future possibility.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Show surprise.
unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Verb will/ won’t, may or might for predictions.
specifice First conditional: if/ unless clause + ‘ll (will)/
2.1 Exprimarea unei preferințe won’t.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Negative questions.
persoane, pasiuni, obiceiuri Vocabulary:
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Verb get.
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Parts of the body.
străină Skills:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Write a paragraph about a future event.
uzuale Read an article about truths and myths about
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații your body.
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Listen to a gymnast talking about training
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Helpline:
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte Vocabulary.
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, Records meanings in sentences.
familie, hobby-uri), folosind fraze simple Soundbite: the sound /l/ in final position

They were 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
delivered contexte cunoscute / previzibile Describe processes.
today. 1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Complain, request and apologize
unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale The passive: present and past simple.
specifice Vocabulary:
2.1 Exprimarea unei preferințe Adjectives to describe behaviour.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Skills:
persoane, pasiuni, obiceiuri Read about battery hens and factory farming.
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Listen to a farmer talking about modern farming
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă methods.
străină Write a letter of protest about animal cruelty
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Helpline: Writing formal letters
uzuale Soundbite: Syllable deletion
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe
Unit 11and 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
12. persoane, pasiuni, obiceiuri
Revision 4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
If I had the 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
money, … contexte cunoscute / previzibile Ask for and give advice
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Grammar:
unui obiectiv Pronouns: some, any, no, every + thing, one,
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale where.
specifice Vocabulary:
2.1 Exprimarea unei preferințe Personality adjectives
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Skills:
persoane, pasiuni, obiceiuri Read about people’s dreams and ambitions.
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Read and complete a questionnaire
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Helpline: Writing.
străină Check write and work
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii
uzuale
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Someone had 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
dropped it. contexte cunoscute / previzibile Talk about events before other events in the past.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Express pleasure and thanks.
unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Past perfect simple.
specifice Too many/ too much, not enough.
2.1 Exprimarea unei preferințe Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Types of music
persoane, pasiuni, obiceiuri Skills:
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Read about a visit to a weekend pop festival.
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Listen to people describing a pop festival.
străină Helpline:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Reading.
uzuale Skimreading
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Soundbite:
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Sentence stress.
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe
Unit 13 and 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
14. persoane, pasiuni, obiceiuri
Revision 4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Wide angle: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Consolidation of language and skills
A circus with contexte cunoscute / previzibile
a difference 1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale
specifice
2.1 Exprimarea unei preferințe
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă
străină
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii
uzuale
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
They used to 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
hide here. contexte cunoscute / previzibile Talk about past habits.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Buy tickets.
unui obiectiv Grammar:
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Verb used to, so and such a/an + adjective +
specifice noun for exclamations.
2.1 Exprimarea unei preferințe So and such with a clause of result.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Vocabulary:
persoane, pasiuni, obiceiuri Word building from different parts of speech
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Skills:
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă
străină
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii
uzuale
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
He said he’d 1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Communication: Using the telephone.
been away. specifice Vocabulary:
2.1 Exprimarea unei preferințe Noun formation with endings: -ment, -ion, -er, -
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, ance
persoane, pasiuni, obiceiuri Skills:
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Read about the Italian inventor, Marconi.
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Listen to a guided tour.
străină Write about an inventor.
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Helpline:
uzuale Vocabulary.
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Using word endings to identify parts of speech
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Soundbite:
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Rising intonation in telephone conversation:
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte Hello! Who’s speaking?
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple 4.3 Manifestarea interesului
pentru participarea la schimbul de mesaje

Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe


Unit 16 and 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
17. persoane, pasiuni, obiceiuri
Revision 4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
‘The Birds’ 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
contexte cunoscute / previzibile Report what people asked.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Ask permission with do you mind/is it all right if
unui obiectiv I…!
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale Grammar:
specifice Fixed phrases in asking permission
2.1 Exprimarea unei preferințe Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Phrases of approximate time and quantity: a few
persoane, pasiuni, obiceiuri (minutes ago), about, a couple of, several, lots of
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei (people)
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă Skills:
străină Read and extract from a short story, The Birds.
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Listen to how the story ends.
uzuale Write the next paragraph of the story.
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Helpline:
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple Speaking.
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare Express mode through intonation
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte Soundbite:
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală, Rising intonation to ask polite questions: Do you
familie, hobby-uri), folosind fraze simple 4.3 Manifestarea interesului mind if I sit here?
pentru participarea la schimbul de mesaje

He’s too 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Communication:
good to fall. contexte cunoscute / previzibile Say the right thing.
1.2 Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea atingerii Grammar:
unui obiectiv Too + adjective/adverb + to, not +
1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale adjective/adverb + enough to.
specifice Verb + infinitive/gerund.
2.1 Exprimarea unei preferințe Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă, Neutral and strong adjectives
persoane, pasiuni, obiceiuri Skills:
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei Read and interview with a film star. Listen to
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă people saying “Goodbye”.
străină Helpline:
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii Revision.
uzuale Keep up your English
3.2Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, însoțit de ilustrații Soundbite: Sentence stress
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple
3.4 Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple 4.3 Manifestarea interesului
pentru participarea la schimbul de mesaje
Fast Rewind 2.1 Exprimarea unei preferințe
Unit 18 and 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, familie, adresă,
19. persoane, pasiuni, obiceiuri
Revision 4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple
Wide angle: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în Consolidation of language and skills
The boy who contexte cunoscute / previzibile
was taught to 1.3 Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale
talk by specifice
dolphins 2.1 Exprimarea unei preferințe
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă
străină
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care conţin informaţii
uzuale
3.3 Identificarea informațiilor din mesaje scrise simple
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple