You are on page 1of 15

Ime i prezime: Marko Marić

Skupina:starija

Nadnevak: 15.05.2018.

Mjesto rada: dvorana za tjelesno vježbanje

PRIPREMA ZA SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Vrtić – Osnovna škola: Dječji vrtić „Sunčica“

Skupina - Razred: starija

Mentor:Marica Maričić

Broj djece - učenika: 12

Teme – Nastavne teme: Skakanje u dalj sa zaletom


Vučenje i potiskivanje u parovima

Struktura sata – nastavna jedinica:

1. Uvodni dio:
 Prirodni oblici kretanja sa zadacima

2. Pripremni dio:
 Općepripremne vježbe u paru

3. Glavni dio:

a) Glavni „A“ dio sata:


 skakanje u dalj sa zaletom
 vučenje i potiskivanje palica u parovima

b) Glavni „B“ dio:


 Štafetna igra trčanje u paru

4. Završni dio
 Hvatanje, podizanje i ispuštanje komadića spužve stopalom u kutiju
I. CILJ:
 Podizanje opće sposobnosti dječjeg organizma učenje novih motoričkih
gibanja, ponavljanje postojećih s posebnim naglaskom na održavanju pravilnog
stava.

II. ZADACI:
1. ANTROPOLOŠKI
a) antropometrijske karakteristike:
 Stimulirati skladan rast i razvoj povećanjem mišićne mase, posebice one
odgovorne za pravilno držanje tijela te smanjenjem udjela balastne tjelesne
mase.
b) motoričke sposobnosti:
 Podići razinu opće motorike s naglaskom na eksplozivnosti, dinamogene
sposobnosti izdržljivosti u očitovanju snage što omogućuje održavanje posture.
c) funkcionalne sposobnosti:
 Utjecati na povećanje funkcija dišnog i srčanožilnog sustava izabranim
sadržajima u pretežno aerobnom režimu rada.
2. OBRAZOVNI
 Učenje elementarne tehnike skoka u dalj, usavršavanje biotičkih motoričkih
znanja vučenja i potiskivanja, usavršavanje sadržaja vezanih za pravilno
držanje tijela, stjecanje teorijskih znanja o potrebi održavanja pravilnog stava.
3. ODGOJNI
 Formirati kod djece pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju, razviti upornost,
osjećaj zajedništva te pozitivan odnos prema zajednici, formirati higijenske
navike vezane za vježbanje i nakon vježbanja.

III. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA:


 12 kutija, komadići spužve, 2 kutije, 12 palica, 2 stalka

IV. METODE RADA:


 Metoda usmenog izlaganja, metoda demonstracije, metoda postavljanja i
rhješavanja motorikih zdataka, kombinirana metoda vježbanja, sintetička
metoda učenja.

V. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA:


 Rad u parovima, paralelno odjeljenjski oblik rada.

VI. TIP SATA:


 Učenje novih motoričkih gibanja.

VII: STRUKTURA I TRAJANJE:


1. Uvodni dio sata: 3,5 '
2. Pripremni dio sata: 7'
3. Glavni dio sata: 21'
4. Završni dio sata: 3,5'
TIJEK RADA:

1. UVODNI DIO SATA(trajanje 3,5' ili 10% sata)

Prirodni oblici kretanja sa zadacima

1. Hodanje u smjeru kazaljke na satu


2. Lagano trčanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
3. Hodanje s lagano odignutom petomu smjeru kazaljke na satu
4. Lagano trčanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
5. Hodanje na prstima u smjeru kazaljke na satu
6. Lagano trčanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
7. Hodanje na petama u smjeru kazaljke na satu
8. Sunožni skokovi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
9. Dječji poskoci u smjeru kazaljke na satu

Organizacija: Nakon pozdrav i pregleda opreme djeca primjenom metode imitacije


kreću obavljati zadatke od a) do i), krećući se u koloni.

2. PRIPREMNI DIO SATA (trajanje 20% sata ili 7')

Opće pripremne vježbe u parovima

I. Kompleksna vježba: Početni položaj: Vježbači su jedan nasuprot drugom u stavu


spojenom s rukama niz tijelo. Tijek: čučanj prsti i šake su na tlu, skok u vis sa što višom
točkom dohvata u odnosu na suvježbača, doskok u stav spojeni.
Utjecaj: Jačanje opružača nogu i trupa.

II. Rotacija tijela: Početni položaj: Vježabači su u stavu spojenom okrenuti jedan
prema drugom držeći se za vrhove prstiju. Tijek: Na znak se rotiraju oko uzdužne osi držeći
se za vrhove prstiju, po dva puta u jednu pa u drugu stranu, sljedeći put se kreće u drugu
stranu.
Utjecaj: Povećanje pokretljivosti u ramenom zglobu.

III. Pretklon u paru: Početni položaj: Stav raskoračni vježbači jedan naspram drugom
rukama ispruženim na ramenima partnera. Tijek pretklon uz opružanje vrata.
Utjecaj: Smanjenje torakalne kifoze, povećanje pokretljivosti kralježnice u grudnom i
vratnom dijelu, utjecaj na pravilno držanje tijela.

IV. Pumpanje vode: Početni položaj: jedan vježbač je u uspravnom položaju drugi u
čučnju. Tijek: Naizmjeničan dolazak u uspravan položaj i čučanj kao kod pumpanja vode
(Findak, 1994).
Utjecaj: Jačanje opružača nogu

V. Podizanje ruku i trupa sa suvježbačem: Početni položaj vježbači leže potrbušno


okrenuti jedan prema drugom i dodirujući se vrhovima prstiju. Tijek: podizanje trupa i
ispruženih ruku pokušavajući dostići i prestići suvježbača.
Utjecaj: Jačanje leđne muskulature odgovorne za opružanje trupa i održavanje posture.

VI. Podizanje nogu sa suvježbačem: Početni položaj suvježbači leže na leđima


dodirujući se opruženim nogama. Tijek: Podizanje opruženih nogu i spuštanje naizmejenično .
Utjecaj: Jačanje pregibača zgloba kuka, a naročito trbušne muskulature suodgovorne
za pravilno držanje trupa.

VII. Borba pjetlića: Početni položaj: Čučanj. Tijek u skoku odgurati partnera do sjeda:
Utjecaj: Jačanje opružača stopala i nogu, povećanje funkcije krvožilnog susutava.

Opće pripremne vježbe se provode koristeći metodu imitacije, gdje djeca oponašaju
pojave iz okoline. Vježbe se provode u slobodnoj formaciji.

3. GLAVNI DIO SATA(60 % sata ili 21')

GLAVNI „A“ DIO SATA (40% SATA ILI 14')

a) skakanje u dalj sa zaletom

Djeca su raspoređena u 2 kolone, a metodički organizacijski oblik rada je paraleno


odjeljenski. Metoda učenja je sintetička. Po izvršenom skoku dijete se vraća na začelje svoje
kolone.

b) vučenje i potiskivanje palica u parovima

Djeca naizmjenično guraju i povlače palicu na znak odgojitelja. Rad se odvija u parovima.

GLAVNI „B“ DIO SATA (20% SATA ILI 7')

Štafetna igra trčanje u paru.

Djeca su raspoređena u 2 x 2 kolone, prvi iz kolona se drže za ruku i trče oko postavljenog
stalka. Sljedeći par kreće tek nakon što prethodni pređe ciljnu oznaku. Nakon što djeca iz
kolona prođu zadatak proglašava se pobjednik.

4. ZAVRŠNI DIO SATA(10% sata ili 3,5')

 Hvatanje, podizanje i ispuštanje komadića spužve stopalom u kutiju

Metodički organizacijski oblik rada je frontalni, djeca su bosa i raspoređena u dvije nasuprot
postavljene vrste pred svakom vrstom je ista količina nasječene spužve. Potrebno je što prije
hvatajući stopalima spužvu unijeti u kutiju. Pobjednik je ekipa koja to prva napravi.
PLAN IGRALIŠTA – DVORANE:

UVODNI DIO SATA:

PRIPREMNI DIO SATA:


GLAVNI „A” DIO SATA:
1.

2.

GLAVNI „B” DIO SATA:


ZAVRŠNI DIO SATA:

Legenda:
Dijete

Odgojitelj

Literatura:

1. Findak, V. (1994). Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
2. Findak, V. i Delija, K. (2001). Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju.
Zagreb: Edip.
3. Lorger, M., Prskalo, I. i Findak, V. (2012). Kineziološka metodika vježbe. Priručnik za
praćenje vježbi. Studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 3. godina. Zagreb:
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ime i prezime: Jelica Kvaternik

Razred: IV.

Nadnevak: 15.05.2018.

Mjesto rada: dvorana za tjelesno vježbanje

PRIPREMA ZA SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Vrtić – Osnovna škola: 1. osnovna škola

Skupina - Razred: IV.

Mentor: Marijan Jozić

Broj djece - učenika: 25

Teme – Nastavne teme: Vaganje zanoženjem na tlu


Penjanje po mornarskim ljestvama
Kombinacije koluta naprijed i natrag na različite načine
Bacanje medicinke do 1 kg objema rukama - suvanjem

Struktura sata – nastavna jedinica:

1. Uvodni dio:
 Prirodni oblici kretanja sa zadacima

2. Pripremni dio:
 Općepripremne vježbe s medicinkom do 1 kg

1. Glavni dio:

a) Glavni „A“ dio sata:

 Vaganje zanoženjem na tlu


 Penjanje po mornarskim ljestvama
 Kombinacije koluta naprijed i natrag na različite načine
 Bacanje medicinke do 1 kg objema rukama – suvanjem

b) Glavni „B“ dio:

 Štafetna igra savladavanjem prepreka uz prijenos medicinke

2. Završni dio

 Hodanje po niskoj gredi na prstima s „propadanjem“ suprotne noge.


I. CILJ:
 Podizanje opće sposobnosti dječjeg organizma usavršavanje i uvježbavanje
poznatih motoričkih strukturas posebnim naglaskom na održavanju posture.

II. ZADACI:
1. ANTROPOLOŠKI
a) antropometrijske karakteristike:

 Stimulirati skladan rast i razvoj povećanjem mišićne mase, posebice one


odgovorne za pravilno držanje tijela te smanjenjem udjela balastne tjelesne
mase.
b) motoričke sposobnosti:

 Podići razinu motoričkih sposobnosti uopće s naglaskom na eksplozivnost u


pokretima bacanja, dinamogene sposobnosti izdržljivosti u očitovanju snage,
koordinacije.
c) funkcionalne sposobnosti:
 Utjecati na povećanje funkcija dišnog i srčanožilnog sustava.
2. OBRAZOVNI
 Usavršavanje i ponavljanje motoričkih gibanja: vaganje zanoženjem na tlu,
penjanje po mornarskim ljestvama, kolut naprijed i natrag te bacanje suvanjem,
stjecanje teorijskih znanja o potrebi održavanja pravilnog položaja tijela.
3. ODGOJNI
 Razviti pozitivan stav i naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja, steći
upornost, osječaj zajedničkog vježbanja, steći higijenske navike vezane za
svakodnevno samostalno vježbanje te nakon vježbanja.

III. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA:


 10 strunjača, mornarske ljestve 2, 8 medicinki od 1 kg, 5 stalaka, 5 okvira sanduka

IV. METODE RADA:


 Metoda usmenog izlaganja, metoda demonstracije, metoda postavljanja i
rješavanja motorikih zadataka, standardno ponavljajuća metoda vježbanja,
sintetička metoda učenja.

V. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA:


 Izmjenično odjeljenjski oblik rada s dopunskim vježbama.

VI. TIP SATA:


 Sat ponavljanja.

VII: STRUKTURA I TRAJANJE:


a. Uvodni dio sata: 4,5 '
b. Pripremni dio sata: 9'
c. Glavni dio sata: 27'
d. Završni dio sata: 4,5'
TIJEK RADA:

1. UVODNI DIO SATA (trajanje 4,5' ili 10% sata)

Prirodni oblici kretanja sa zadacima

a) Lagano trčanje
b) Trčanje unatrag
c) Skokovi na jednoj nozi
d) Skokovi na drugoj nozi
e) Hodanje na prstima
f) Lagano trčanje
g) Hodanje na petama
h) Sunožni skokovi
i) Zečji poskoci poskoci u smjeru kazaljke na satu

Organizacija: Nakon pozdrav i pregleda opreme učenici kreću obavljati zadatke od a)


do i) krećući se u koloni.

2. PRIPREMNI DIO SATA(trajanje 20% sata ili 9')

Opće pripremne vježbe s medicinkom do 1 kg

I. Kompleksna vježba: Početni položaj: Stav spojeni s opruženim rukama ispred s


medicnkom Tijek: čučanj lopta u rukama na tlu, skok u vis sa što višom točkom dohvata, a
doskok u stav spojeni.
Utjecaj: Jačanje opružača nogu, ruku i trupa.

II. Bacanje i hvatanje medicinke: Početni položaj: Vježbač u stavu spojenom


medicinka u rukama na prsima. Tijek: Izbačaj, pljesak i hvatanje medicinke (Findak, i Delija
2001).
Utjecaj: Jačanje opriužača ruku i muskulature bramenog pojasa.

III. Pretklon s medicinkom: Početni položaj: Stav raskoračni vježbač drži medicinku u
predručenju. Tijek pretklon uz zadržavanje opruženih ruku što više ispred sebe i u konačnoj
točki pokreta zaklon do izdržaja.
Utjecaj: Smanjenje torakalne kifoze, povećanje pokretljivosti kralježnice u grudnom i
vratnom dijelu, utjecaj na pravilno držanje tijela.

IV. Dizanje medicinke i nogu naizmjenično: Početni položaj: vježbač leži na leđima
opruženih ruku drži medicinkui. Tijek: Naizmjenično podizanje medicinke i trupa potom
spuštanje te podizanje nogu do 45o.
Utjecaj: Jačanje pregibača kuka.
V. Podizanje ruku i trupa: Početni položaj vježbač leži potrbušno s ispruženim rukama
koje drže medicinku. Tijek: podizanje trupa i ispruženih ruku pokušavajući dostići što višu
točku.
Utjecaj: Jačanje leđne muskulature odgovorne za opružanje trupa i održavanje posture.

VI. Rotacija trupa u sjedećem stavu: Početni položaj vježbač sjedi u raskoračnom
stavu s medicinkom u ispruženim rukama. Tijek: Podizanje medicinke opruženih ruku,
suvanje unatrag spuštanje medicinke na tlo uz rotaciju trupa, noge ostaju opružene u
raskoračnom stavu.
Utjecaj: Jačanje mišića ruku i ramenog pojasa te povećanje pokretljivosti kralježnice.

VII. Pretklon s medicinkom: Početni položaj: vježbač sjedi u raskoračnom stavu s


medicinkom u ispruženim rukama. Tijek: guranje medicinke ispred sebe uz zadržavanje
opruženih nogu u raskoračnom stavu do maksimalne amplitude.
Utjecaj: Istezanje leđne muskulature i zadnje lože nogu.

VIII. Skok preko medicinke: Početni položaj: vježbač u stavu spojenom pored
medicinke. Tijek: Skok preko medicinke bočno, naizmjenično u desnu i lijevu stranu
Utjecaj: Jačanje opružača nogu i stopala.

Opće pripremne vježbe se provode u frontalnom metodičkom organizacijskom obliku


rada, u vrstama.

5. GLAVNI DIO SATA (60 % sata ili 27')

GLAVNI „A“ DIO SATA (40% SATA ILI 18')

a) Vaganje zanoženjem na tlu

Učenici su raspoređeni u 2 poluodjeljenja postavljena u dvije vrste. Metoda učenja je


sintetička. Po izvršenom zadatku učenik se vraća na začelje svoje vrste.

b) Penjanje po mornarskim ljestvama.


Učenici su raspoređeni u 2 poluodjeljenja postavljena u dvije kolone. Metoda učenja je
sintetička. Po izvršenom zadatku učenik se vraća na začelje svoje kolone.

c) Kombinacije koluta naprijed i natrag na različite načine s dopunskom vježbom


valjanje na prsima

Učenici su u 1 vrsti izvode kolut naprijed pa kolut natrag i obrnuto, kod svakog
ponavljanja u drugačijoj kombinaciji, a potom dopunsku vježbu ljuljanje u ležanju na
prsima, na osnovi djelovanja leđne muskulature. Dopunska vježba se izvodi na tri
radna mjesta. Potrebno jje napraviti najmanje 5 njihova utjecaj dopunske vježbe je
kompenzirajući te utječe na pravilnost posture.
d) Bacanje medicinke do 1 kg objema rukama – suvanjem

Učenici izvode vježbu istodobno bacajući suvanjem medicinku u zid.


Rad se odvija u izmjenično odjeljenskom obliku rada s dopunskom vježbom na trećem
zadatku.

GLAVNI „B“ DIO SATA (20% SATA ILI 7')

Štafetna igra savladavanjem prepreka uz prijenos medicinke.

Djeca su raspoređena u 5 kolona, a zadaci štafetne igre su da učenik, skače sunožno s


medicinkom 3 m te doskoči na strunjaču, preskoči okvir švedskog sanduka, 3 metra potom do
stalka gura medicinku lijevom rukom, a okrečući se od stalka desnom rukom, prolazi kroz
okvir sanduka s medicinkom te trči do prvog u svojoj koloni kojemu predaje medicinku.

6. ZAVRŠNI DIO SATA (10% sata ili 3,5')

Hodanje po niskoj gredi na prstima s „propadanjem“ suprotne noge.

Metodički organizacijski oblik rada je paralelno izmjenični u 4 kolone. Učenik se penje na


nisku gredu bos hodajući na vrhovima prstiju jednom nogom, a druga noga propada pored
grede uz opterećenje opružača nogu.
PLAN IGRALIŠTA - DVORANE:

UVODNI DIO SATA:

PRIPREMNI DIO SATA:


GLAVNI „A” DIO SATA:

GLAVNI „B” DIO SATA:


ZAVRŠNI DIO SATA:

Legenda: -učitelj

 učenik

Literatura

1. Findak, V. (1994). Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi. Zagreb: Školska


knjiga. 2. Findak, V. i Delija, K. (2001). Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom
odgoju. Zagreb: Edip.
2. Findak, V., Prskalo, I., Babin, J. (2011): Sat tjelesne i zdravstvene kulture u primarnoj
edukaciji. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Findak, V., Prskalo, I. (2004): Kineziološki leksikon za učitelje. Petrinja: Visoka
učiteljska škola.
4. Lorger, M., Findak, V. i Prskalo, I. (2013). Kineziološka metodika vježbe. Priručnik za
praćenje vježbi. Učiteljski studij. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
5. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (2006). Nastavni plan i program za osb+novnu
školu. Zagreb, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.