You are on page 1of 3

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL SEAPORT

JALAN PJS 6/4, KG.LINDUNGAN

MINIT MESYUARAT
PERMAINAN BOLA JARING

BILANGAN 1 TAHUN 2015

Tarikh : 11 FEBRUARI 2015 ( RABU )

Masa : 3.30 PETANG

Tempat : KELAS TAHUN DUA

Kehadiran :

Bil Nama Jawatan

1. CIK.S.KATHLEEN KETUA PENASIHAT


2. PN.A.SELVALETCHUNI GPK KO-KU
3. PN.S.SHUBASHINI GURU PENASIHAT
4. PN.V.THANALETCHUMI GURU PENASIHAT

Turut Hadir

- 28 murid (rujuk kedatangan)

Tidak Hadir

1. CIK.HEMA (MESYUARAT)
2. PN.S.SATHIAH (MESYUARAT)

Urus Setia Mesyuarat :


1. CIK.S.KATHLEEN KETUA PENASIHAT

1. PERUTUSAN PENGERUSI
.
1.1 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua guru dan mengucapakan ribuan terima kasih
kepada semua yang hadir.

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

2.1 Cadangan : Pn.S.Shubashini


Sokongan : Cik.S.Kathleen

3. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1 Perwakilan murid bagi tahun 2015 telah dipilih seperti di bawah :
Ketua Pasukan : Vani Seri A/P Balachandran (Tahun 6)
P.Ketua Pasukan : Meenachi (Tahun 5)
Setiausaha : Shrani A/P Manivannan (Tahun 6)
AJK Tahun 3 : Priyatharshini
AJK Tahun 4 : V.Durgashini
AJK Tahun 5 : S.Ruvashini
AJK Tahun 6 : Sarannyah A/P Karthigesu
Tindakan :Makluman

4. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA / ISU / LAPORAN

4.1 Guru Penasihat memaklumkan rancangan tahunan permainan bola jaring.


4.2 Pn.S.Shubashini memberi pengenalan ringkas tentang permainan bola jaring. Ahli
permainan diberi penjelasan tentang peraturan permainan.

Tindakan : Makluman

5. HAL-HAL LAIN

5.1 Murid diminta menyediakan buku log untuk permainan bola jaring.
5.2 Kerjasama di kalangan ahli-ahli amat dihargai. Kedatangan ahli-ahli ke aktiviti permainan
juga diberi penekanan.

Tindakan : Makluman

6. PENUTUP

6.1 Mesyuarat telah ditangguhkan pada pukul 5.00 petang.

Urus Setia

Permainan Bola Jaring


SJK (T)SEAPORT

TARIKH : 11 Februari 2015