You are on page 1of 2

Navalan National High School

Navalan, Tukuran, Zamboanga del Sur


Unang Markahang Pasulit sa Filipino-8

Pangalan:______________________________________Taon/Seksyon:____________________Petsa:_______

Panuto: Basahin ang tanong nang maayos at piliin ang pinakaangkop na sagot nito.Isulat ang titik ng iyong sagot sa
patlang.
____1. Ito ay kuwento na karaniwang kathang-isip o maaaring hango sa tunay na pangyayari ng pinagmulan ng isang
pook, halaman, ibon at iba pa.
a. Alamat b. maikling kuwento c. sanaysay d. epiko
____2. Ito ay pinakamadulang bahagi ng alamat kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o
kasawian ng kanyang ipinaglalaban.
a. Tunggalian b. kasukdulan c. kakalasan d. katapusan
____3. Saan papunta si Kunto nang makakita siya ng uwak na nagsisilbing sugo ng bathala?
a. Sa gubat b. sa dagat c. sa bahay d. sa bayan
____4. Kung hindi sinuway ng mga taga-Suyuk ang ipinagbilin ng matanda tungkol sa punong-ginto, paano kaya natin
makukuha ang ginto?
a. Sinusungkit mula sa punong-ginto. b. sinisisid sa dagat
c.hinuhukay sa lupa. d. wala sa nabanggit
____5. Ano ang motibo ni Pilandok sa pagsisinungaling niya sa Sultan?
a. Para maging kaibigan ang Sultan. b. para matanggap ng Sultan
c. para makapaghigante sa Sultan d. lahat ng nabanggit
____6. Alin sa mga sumusunod ang may tuldik o diin na mabilis?
a. takbo b. paraiso c. daga d. tabo
____7. Alin sa mga sumusunod ang may tuldik o diin na malumay?
a. takbo b. paraiso c. daga d. taba
____8. Ito ay pagkapare-pareho ng ng dulong tunog ng dalawa o higit pang taludtod sa isang saknong ng tula.
a. Tugma b. sukat c. taludtud d. saknong
____9. Ito ay uri ng tugma na may pagkakapareho ng tunog ng ponemang patinig.
a. Patinig b. katinig c. may impit d. walang impit
____10.Ito ay uri ng tugma na may pagkakapareho ng tunog ng ponemang katinig.
a. Patinig b. katinig c. may impit d. walang impit
____11. Ito ay pagkakapareho ng bilang ng pantig ng dalawa o higit pang taludtod sa isang saknong ng tula.
a. Sukat b. tugma c.taludtod d. saknong
____12. Ito ay uri ng sukat tulad ng 6, 8, 10,12.
a. Pares b. gansal c. pantig d. walang sukat
____13. Ito ay uri ng sukat tulad ng 5, 7,9
a. Pares b. gansal c. pantig d. walang sukat
____14. Ito ay isa sa mga karunungang-bayan na karaniwang patalinghaga na may kahulugang nakatago. Naglalaman ng
aral, karunungan o katotohanan.
a. Salawikain b. bulong c. bugtong d. dalit
____15. Ito ay isang uri ng palaisipan na nasa anyong patula.
a. Salawikain b. bulong c. bugtong d. dalit
____16. Ito ay paggamit ng ng mga magagandang salita o pahayag.
a. Eupemistiko b. salawikain c. bugtong d. dalit
____17. Ito ay isa sa mga karunungang bayan na hindi gumagamit ng mga talinghaga. Payak ang kahulugan at
masasalamin dito ang kilos, ugali, at gawi ng isang tao.
a. Salawikain b. sawikain c. kasabihan d. bugtong
____18. Ito ay isang uri ng tula na binubuo ng apat na linya o taludtod na may sukat na 7 hanggang 9 na pantig.
a. Dalit b. tanaga c. haiku d. pasyon
____19. Ito ay isang uri ng tula na binubuo ng apat na linya o taludtod na may walong pantig bawat taludtod.
a. Dalit b. tanaga c. haiku d. pasyon
____20. Ito ay uri ng balangkas ng tula na magsisimula sa panukalang layunin o paksa, at ang mga sumusunod na
taludtod ay magsisilbi lamang na suporta sa pangunahing paksa na ito.
a. Pasuhay b. patimbang c. pasuysoy d. pasihay
____21. Ito ay uri ng balangkas ng tula na ang mga nauunang taludtod ay tumutulong lamang upang isulong ang pahayag
patungo sa huling linya.
a. Pasuhay b. patimbang c. pasuysoy d. pasihay
_____22. Ito ay uri ng balangkas ng tula na nahahati sa dalawang timbang na pangkat ng taludtod na maaaring
magkaayon o magkasalungat.
a. Pasuhay b. patimbang c. pasuysoy d. pasihay
_____23. Ito ay isang mahabang salaysay na anyong patula na nagsasalaysay ng pangyayaring mahiwaga o kabayanihan
ng mga tauhan.
a. Alamat b. sanaysay c. epiko d. tula
_____24. Ito ay pangalan ng lalaki na pinaghanguan ng katawagang epiko.
a. Kur b. Pekur c. Pekus d. Epo
_____25. Ano ang tawag sa mga isinulat ni Kur?
a. Kur b. epikus c. Pekus d.Epo
_____26. Bakit napakasal si Matabagka kay Imbununga?
a. Ginahasa ni Imbununga si Matabagka c. Pinilit ni Imbununga si Matabagka na pakasalan siya.
b. Ginayuma ni Imbununga si Matabagka d. Nangako si Imbununga ng impormasyon kapalit ng kasal.
____27. Ano ang sasakyang ginagamit ni Matabagka?
a. Eroplano b. walis tingting c. palanggana d. salakot
____28. Sino ang babaeng bayani sa Epiko ng Nalandangan?
a. Agyu b. Dalaga ng Buhong na Langit c. Matabagka d. Matabangka
____29. Sino ang diyos ng hangin?
a. Agyu b. Matabagka c. Tuwaang d. Imbununga
____30. Paano nakakatulong ang mga pangyayaring kababalaghan upang makilala ang katangian ng mga tauhan?
a. Ito ay nakakadismaya sa kanyang pagkatao.
b. Ito ay nakakatulong upang maipakita ang kalakasan at kahinaan ng tauhan
c. Ito ay nagsisilbing tulong sa paggapi ng kaaway.
d. Wala sa mga pagpipiliang sagot.
_____31. Ano ang maaaring eupemistikong pahayag sa halip na sabihing “hiniwalayan ng asawa”?
a. Sumakabilang buhay b. sumakabilang bahay c. sumasama sa iba d.nag abrod

Kilalanin ang uri ng pang-abay sa mga salitang nakasalungguhit?


______32. Binabasa ni Liza ang mga bagong aralin gabi-gabi.
a. Pamanahon b. panlunan c. pamaraan d. panag-ayon
______33. Manonood kami ng sine sa darating na Linggo.
a. Pamanahon b. panlunan c. pamaraan d. panag-ayon
______34. Lumangoy sila sa malaking lawa.
a. Pamanahon b. panlunan c. pamaraan d. panag-ayon
______35. Maingat na ibinalik niya ang alahas sa lalagyan nito.
a. Pamanahon b. panlunan c. pamaraan d. panag-ayon
______36. Dalus-dalos nilang ibinaba ang mga kahon mula sa trak.
a. Pamanahon b. panlunan c. pamaraan d. panag-ayon
______37. Maaari ko bang makuha ang bahaging sa akin?
a. Pamanahon b. panlunan c. ingklitik d. pananong
______38. Marahil papasok na siya bukas.
a. Pamanahon b. panlunan c. panang-ayon d. pang-agam
Pag-unawa sa Binasa
Ang kalusugan ay kayamanan. Kinakailangan ng bawat tao na mapanatiling malusog ang katawan. Nararapat na
kumain ng masustansiyang pagkain araw-araw tulad ng gulay, prutas, gatas, isda, itlog at iba pa. Ugaliin ding maligo
araw-araw upang maging masigla at malakas ang katawan, nang sa ganoon ay maliligtas tayo sa sakit. Kinakailangan
matulog sa tamang oras at umiwas sa labis na pagpupuyat. Nasa ating mga kamay ang ikapanatili ng kalusugan ng ating
katawan.

_______39. Ano ang itinuturing na kayamanan?


a. Katawan b. pagkain c. kalusugan d. kalinisan
_______40. Ano ang kailangng maipanatili ng tao?
a. Mapanatiling malusog ang katawan.
b. Mapanatiling malinis ang katawan.
c. Mapanatiling maigalaw-galaw ang katawan.
d. Mapanatili ang haba ng oras n gating tulog.
_______41. Ang seleksyon ay tungkol sa
a. Kalusugan ng tao b. kayamanan ng tao c. pagkain ng tao d. ugali ng tao
_______42. Ang nawawalang impormasyong dapat idagdag sa seleksyon ay ang
a. Pagbasa araw-araw c. pag-eehersisyo araw-araw
b. Pagkain ng karne araw-araw d. pagsimba araw-araw

43-47 Pagpapaliwanag(5 pts). Sa epikong Hudhud ni Aliguyon, umabot ng gaano katagal ang labanan sa pagitan ni
Aliguyon at Pumbakhayon? Bakit? Paano nila ito tinapos?

48-50 Sumulat ng tulang haiku sa paksang “pagmamahal ng magulang sa anak”. (5-7-5 na pantig)