You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU SEPULUH

LEKIR, 32020 SITIAWAN,


PERAK
ABA 1019

PERLEMBAGAAN 2019
NAMA UNIT : PERMAINAN BOLA JARING

ALAMAT : SEKOLAH KEBANGSAAN BATU SEPULUH, LEKIR, 32020 SITIAWAN,PERAK.

MATLAMAT : 1. Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid-murid SKMS untuk


menunjukkan potensi mereka dalam Permainan Bola Jaring.

2. Dapat memahirkan diri mereka dalam menguasai kemahiran permainan bola


jaring

OBJEKTIF : 1. Memberikan akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada
penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang aktif atau tidak
aktif

: 2. Memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi dalam
sukan untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.

KEAHLIAN :

1. Keahlian bagi Bola Jaring ini terbuka kepada semua murid permpuan di sekolah ini yang
berminat atau yang terpilih di kalangan usia 10 tahun hingga 12 tahun.(tahap 2)

2. Tanggungjawab ahli.
2.1 Setiap ahli mempunyai hak bersuara dalam menentukan sesuatu keputusan.
2.2 Ahli-ahli bertanggungjawab dalam memerhati dan mengambil tindakan yang berlunaskan
2.3 Perlembagaan supaya dapat bergerak aktif mengikut perlembagaan.
2.4 Ali-ahli berhak menyemak hal-hal kewangan persatuan untuk memastikan tidak berlaku
Penyelewengan
2.5 Setiap ahli diwajibkan hadir atau mengambil bahagian dalam segala bentuk aktiviti yang
dianjurkan oleh persatuan.Mereka yang tidak dapat berbuat demikian hendaklah
memberitahu AJK dengan sebab-sebab yang munasabah.
2.6 Sebarang tindakan yang diambil hendaklah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa
terlebih dahulu.

3. PENTADBIRAN:

1. PENAUNG : GURU BESAR


2. PENASIHAT : Semua guru yang terlibat sebagai Pengurus atau Jurulatih.
3. AHLI JAWATANKUASA terdiri daripada,

a) PENGERUSI :

b) NAIB PENGERUSI :

c) SETIAUSAHA :

d) NAIB SETIAUSAHA :

e) BENDAHARI :

f) AHLI JAWATANKUASA : terdiri daripada 6 orang ahli yang dipilih dari setiap kelas iaitu seorang
tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. atau yang ditentukan oleh Mesyuarat Tahunan.
4. Kelab / Persatuan ini ditakbir sepenuhnya oleh Ahli jawatankuasa yang terpilih dalam Mesyuarat Tahunan
yang diadakan pada masa yang ditetapkan.

5. Tugas dan tanggungjawab AJK :


5.1 PENGERUSI
- Mempengerusi setiap mesyuarat yang diadakan.
- Mengadakan mesyurat dari masa ke semasa dan mesyuarat tahunan.
- Meneliti catatan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan dalam
mesyuarat diambil tindakan.
- Membincang segala program dan aktiviti tahunan dengan guru penasihat /jurulatih.

5.2 NAIB PENGERUSI


- Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
- Mengantikan pengerusi dalam mana-mana mesyuarat jika pengerusi tidak dapat
hadir.

5.3 SETIAUSAHA
- Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkan kepada ahli.
- Menyediakan laporan penggal /tahunan untuk Guru Penasihat.
- Menguruskan surat menyurat.

5.4 NAIB SETIAUSAHA


- Membantu Setiausaha dalam tugas dan tanggungjawab.

5.5 BENDAHARI
- Mengutip yuran.dan menyerah semua kutipan wang kepada guru penasihat.
- Mencatat semua perbelanjaan persatuan.
- Mengemukakan Penyata Kewangan dalam mesyuarat.

5.6 AJK - Membantu dalam menjalankan dan menyelaraskan segala aktiviti.

6. YURAN - Setiap ahli dikenakan yuran sebanyak setahun dan wang tersebut boleh
dikutip melalui pihak sekolah.

7. KUMPULAN WANG
- Kutipan yuran dan kumpulan wang hanya boleh digunakan untuk aktiviti kelab.
- Kelab berhak menerima sumbangan dalam bentuk wang dari mana-mana pihak.

8. MESYUARAT
8.1 Mesyuarat tahunan diadakan pada Bulan Pertama Persekolahan atau pada suatu tarikh yang sesuai
dan diputuskan oleh ahli jawatankuasa persatuan dan guru penasihat./ Jurulatih.
8.2 Mesyuarat jawatankuasa persatuan diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali atau pada bila-bila
masa diperlukan.
8.3 Mesyuarat tahunan hanya sah apabila 2/3 daripada ahli -ahli yang hadir.dan dihadiri oleh sekurang-
kurangnya seorang guru penasihat .
8.4 Menghadiri mesyuarat pada masa-masa yang ditentukan adalah wajib.
8.5 Pemberitahuan mesyuarat mestilah sehari sebelum mesyuarat diadakan.
8.6 Setiap ahli mestilah mematuhi segala peraturan mesyuarat supaya mesyuarat berjalan dengan licin
dan sempurna.

9. PINDAAN PERLEMBAGAAN ; Boleh dilakukan pada bila-bila masa atas nasihat Guru Besar.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

……………………….. ……………………………… …………………………………


Nama: Rozieana binti Johari